Cara Memohon AEON iCash Personal Financing dengan Mudah

AEON iCash merupakan sebuah pelan pinjaman peribadi yang menawarkan kelebihan yang menarik bagi individu yang memerlukan pembiayaan tambahan. Dengan asas prinsip Bai Al-Inah, pelan pinjaman ini mematuhi prinsip Syariah sepenuhnya, menjadikannya pilihan yang sesuai bagi individu yang mengutamakan kepatuhan agama dalam urusan kewangan mereka.

Salah satu kelebihan utama AEON iCash adalah pendekatan tanpa penjamin atau cagaran, membebaskan calon peminjam dari kerumitan yang biasanya berkaitan dengan pinjaman berjaminan. Faktor ini menjadikan proses permohonan lebih mudah dan cepat, sesuai bagi individu yang mencari penyelesaian kewangan yang pantas.

Ketika mempertimbangkan keperluan kelayakan gaji, AEON iCash menetapkan gaji minimum tahunan sebanyak RM18,000 atau setara dengan RM1,500 sebulan. Syarat ini memperluaskan akses kepada pinjaman peribadi kepada individu dengan pendapatan yang mungkin lebih rendah, menyediakan sumber pembiayaan yang diperlukan dalam pelbagai keadaan.

Walau bagaimanapun, penting untuk diingat bahawa pinjaman peribadi adalah komitmen kewangan yang serius. Pemohon perlu membuat penilaian yang teliti terhadap keperluan mereka dan memastikan bahawa mereka mampu untuk membayar balik jumlah pinjaman serta faedah yang dikenakan. Mengambil kira tanggungjawab kewangan yang berkaitan adalah penting bagi kestabilan kewangan jangka panjang.

AEON iCash menawarkan sebuah pilihan yang mudah dan patuh Syariah bagi individu yang memerlukan pembiayaan tambahan. Dengan pendekatan yang tidak terlalu ketat terhadap kelayakan gaji dan proses permohonan yang mudah, ia adalah satu penyelesaian yang boleh dipertimbangkan bagi keperluan kewangan peribadi. Walau bagaimanapun, keputusan untuk meminjam haruslah dibuat selepas pertimbangan yang teliti terhadap keperluan dan kemampuan kewangan individu.

Senarai kandungan

Apa Itu AEON iCash Personal Financing?

AEON iCash Personal Financing adalah salah satu produk pinjaman peribadi yang disediakan oleh AEON Credit Service (M) Berhad. Ia menawarkan kemudahan pinjaman tanpa memerlukan cagaran, menjadikannya sangat popular di kalangan penduduk Malaysia.

Salah satu kelebihan utama AEON iCash adalah kebolehannya dibuka kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira jenis pekerjaan. Baik anda bekerja dalam sektor awam, swasta, atau sebagai pekerja bebas, anda berpeluang untuk memohon pinjaman AEON iCash. Malah, pesara dan anggota Angkatan Tentera Malaysia (ATM) juga boleh membuat permohonan pinjaman ini.

Pembiayaan peribadi dari AEON membolehkan pinjaman minimum sebanyak RM1,000, yang sesuai terutamanya bagi mereka yang memerlukan jumlah tunai yang rendah dengan segera. Manakala jumlah pinjaman maksimum yang boleh diperoleh adalah sehingga RM100,000, dengan tempoh pembiayaan bervariasi dari 6 bulan hingga 7 tahun.

Kombinasi kelebihan-kelebihan ini menjadikan AEON iCash Personal Financing sebagai salah satu pilihan utama dalam pasaran pinjaman peribadi di Malaysia. Kepopularannya disebabkan oleh kemudahan permohonan, kecepatan proses, dan keupayaan menyediakan pembiayaan dalam pelbagai keadaan kewangan.

Bagi individu yang memerlukan sumber tambahan kewangan tanpa kerumitan yang terlalu besar, AEON iCash adalah satu pilihan yang patut dipertimbangkan. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk memahami terma dan syarat pinjaman serta memastikan bahawa pembiayaan tersebut dapat dikelola secara bertanggungjawab untuk mengelakkan kesulitan kewangan pada masa akan datang.

Berikut adalah butiran terperinci mengenai AEON iCash Personal Financing:

 • Kategori: Islamik (Tidak Bercagar)
 • Jumlah Pembiayaan: Mulai dari RM1,000 hingga RM100,000
 • Tempoh Pembiayaan: Antara 6 hingga 84 Bulan
 • Kadar Keuntungan Tahunan: Antara 7.92% hingga 14.4% setahun
 • Sektor Pekerjaan: Terbuka kepada pelbagai sektor pekerjaan termasuk Tentera, Pesara, Kakitangan Swasta, Kakitangan Kerajaan, Kakitangan GLC, dan Bekerja Sendiri
 • Kelayakan Gaji: Gaji kasar minimum adalah RM1,500 sebulan atau RM18,000 setahun
 • Had Umur: Dari 18 hingga 65 Tahun
 • Ciri Menarik:
  1. Jangka Masa Panjang: Tempoh pembiayaan yang fleksibel membolehkan pemohon membuat pembayaran balik dengan kadar yang selesa dan berpatutan.
  2. Pendapatan Rendah: Terbuka kepada individu dengan pendapatan yang rendah, membantu mereka memperoleh akses kepada pembiayaan yang diperlukan.
  3. Pendapatan Tidak Tetap: Meskipun pendapatan tidak tetap, individu masih layak untuk memohon pinjaman ini.
 • Tempoh Keputusan Lulus: Biasanya antara 1 hingga 7 hari bekerja.

Pembiayaan AEON iCash Personal Financing menawarkan fleksibiliti yang luas dalam jumlah dan tempoh pembiayaan serta syarat-syarat yang memudahkan pelanggan dari pelbagai lapisan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan yang mereka perlukan. Ini menjadikannya salah satu pilihan utama dalam pasaran pinjaman peribadi di Malaysia.

Ciri dan Kelebihan Pinjaman AEON iCash Personal Financing

AEON Credit menyediakan pelbagai keunggulan bagi pinjaman AEON iCash. Berikut merupakan beberapa ciri menarik pinjaman peribadi ini berbanding pinjaman peribadi daripada bank-bank lain di Malaysia.

100% Patuh Syariah: Pembiayaan Peribadi AEON iCash

Pembiayaan peribadi ini merupakan pembiayaan Islamik yang mematuhi prinsip Syariah dengan sepenuhnya. AEON menggunakan konsep Bai Al-Inah untuk pembiayaan ini, yang sesuai dengan garis panduan Syariah.

Dengan menggunakan konsep Bai Al-Inah, pembiayaan AEON iCash memastikan kepatuhan kepada prinsip-prinsip Syariah, memberikan kepercayaan kepada pemohon yang mempertimbangkan aspek keagamaan dalam urusan kewangan mereka.

Oleh itu, pemohon boleh memohon tanpa keraguan mengenai kepatuhan Syariah dalam pembiayaan mereka, menjadikan AEON iCash sebagai pilihan yang sesuai bagi individu yang mengutamakan kepatuhan agama dalam urusan kewangan mereka.

Lihat Juga:  Cara Mudah Log Masuk Agrobank Online Banking dan AGRONet App

Jumlah Pembiayaan yang Fleksibel: Kemampuan Memohon dari RM1,000 hingga RM100,000

Anda berpeluang untuk memohon dari hanya RM1,000 hingga RM100,000 dengan pembiayaan AEON iCash. Kemampuan untuk memohon jumlah minimum yang rendah ini sangat berguna kepada mereka yang memerlukan jumlah pinjaman yang kecil secara cepat.

Dengan kisaran jumlah yang luas, pemohon memiliki fleksibilitas untuk memilih jumlah pinjaman yang paling sesuai dengan keperluan kewangan mereka. Bagi keperluan yang lebih mendesak, pemohon boleh memilih jumlah yang lebih rendah, manakala bagi keperluan yang lebih besar, pilihan hingga RM100,000 juga tersedia.

Ini memberikan akses yang lebih mudah kepada pembiayaan yang diperlukan tanpa keperluan untuk meminjam jumlah yang lebih besar daripada yang diperlukan, menjadikannya sesuai untuk pelbagai keperluan kewangan dan memberikan fleksibiliti kepada pemohon.

Tempoh Bayaran Semula yang Fleksibel: Jangka Masa Pembiayaan dari 6 bulan hingga 84 bulan

AEON Credit menawarkan jangka masa pembiayaan yang fleksibel, bermula dari 6 bulan hingga 84 bulan (atau 7 tahun). Walau bagaimanapun, tempoh maksimum hanya akan diberikan untuk jumlah pembiayaan RM30,000 dan ke atas.

Walaupun demikian, keputusan akhir mengenai tempoh pembiayaan masih tertakluk kepada pertimbangan dari pihak AEON selepas permohonan anda berjaya. Ini bermakna pihak AEON akan menilai keperluan dan kebolehan kewangan pemohon sebelum menetapkan tempoh bayaran semula yang sesuai.

Dengan jangka masa pembiayaan yang luas, pemohon mempunyai pilihan untuk menyesuaikan bayaran bulanan dengan keupayaan kewangan mereka. Ini membolehkan pemohon untuk mengatur jadual pembayaran yang sesuai dengan situasi kewangan mereka, menjadikannya lebih mudah untuk menguruskan pembayaran dan memastikan kepatuhan kepada komitmen pembiayaan.

Kelayakan Had Umur yang Fleksibel: Berusia 18 hingga 65 Tahun

Selain daripada fleksibiliti jumlah pembiayaan dan tempoh pembiayaan, syarat kelayakan had umur juga diberikan dengan ringan untuk pinjaman AEON iCash.

Individu yang berusia serendah 18 tahun berpeluang untuk memohon pinjaman ini. Ini memberi peluang kepada individu yang baru memasuki alam pekerjaan untuk mendapatkan pembiayaan peribadi bagi memenuhi keperluan kewangan mereka.

Sementara itu, had umur maksimum ditetapkan pada 65 tahun pada akhir tempoh pembiayaan. Ini memberikan ruang yang cukup kepada pemohon untuk menyelesaikan pembayaran balik pinjaman sebelum mencapai had umur tersebut.

Dengan kelayakan had umur yang fleksibel ini, AEON iCash memastikan bahawa pelbagai golongan, termasuk mereka yang muda dan tua, mempunyai peluang untuk mendapatkan pembiayaan yang mereka perlukan dengan memenuhi syarat kelayakan yang mudah.

Kadar Keuntungan yang Sesuai: 7.92% hingga 18% setahun

AEON iCash, sebagai pinjaman peribadi Islamik, menawarkan kadar keuntungan yang sesuai dengan prinsip Syariah. Caj keuntungan tahunan yang dikenakan berkisar antara 7.92% hingga 18% setahun.

Kadar keuntungan yang dikenakan bergantung kepada beberapa faktor termasuk jumlah pembiayaan, tempoh pembiayaan, dan profil kewangan pemohon. AEON memastikan bahawa kadar keuntungan yang ditawarkan adalah kompetitif dan berpatutan dengan pasaran pinjaman peribadi, sambil mematuhi prinsip-prinsip Syariah.

Dengan kadar keuntungan yang sesuai, pemohon dapat memperoleh pembiayaan yang diperlukan dengan kos yang munasabah, menjadikannya pilihan yang menarik untuk memenuhi keperluan kewangan mereka dengan cara yang patuh Syariah.

Syarat Gaji yang Rendah: Akses Lebih Luas dengan Gaji Minimum RM1,500

Dengan syarat gaji minimum hanya sebanyak RM1,500 sebulan, pinjaman AEON iCash memungkinkan ramai individu untuk memohon pembiayaan peribadi. Walaupun sebelum ini AEON menetapkan syarat gaji bersih minimum sebanyak RM800, penggunaan gaji kasar sebanyak RM1,500 sebulan memudahkan lebih ramai orang untuk memenuhi syarat kelayakan.

Keputusan ini membuka peluang kepada golongan yang mempunyai pendapatan rendah untuk mendapatkan akses kepada pembiayaan yang diperlukan. Dengan meningkatkan ambang gaji minimum, AEON iCash mengakomodasi keperluan kewangan yang lebih luas di kalangan masyarakat.

Langkah ini mencerminkan kepekaan AEON terhadap realiti ekonomi di kalangan individu yang mungkin memerlukan bantuan kewangan tambahan. Dengan syarat gaji yang rendah, pembiayaan peribadi AEON iCash memberikan sokongan kepada mereka yang memerlukan pembiayaan dalam keadaan kewangan yang mungkin terhad.

Terbuka kepada Semua Sektor Pekerjaan: Kepelbagaian Diterima dalam Permohonan AEON iCash

Pinjaman peribadi AEON iCash adalah terbuka kepada individu dari pelbagai bidang pekerjaan. Selagi anda adalah rakyat Malaysia dan mempunyai pekerjaan tetap, anda memenuhi syarat untuk memohon pinjaman ini.

Pemohon dari pelbagai sektor pekerjaan, sama ada sektor awam, swasta, atau bahkan bekerja secara bebas, dialu-alukan untuk memohon pembiayaan peribadi AEON iCash. Ini termasuk pesara dan mereka yang berkhidmat dalam Angkatan Tentera Malaysia (ATM).

Keterbukaan kepada semua sektor pekerjaan menunjukkan komitmen AEON untuk menyediakan akses kepada pembiayaan kepada semua lapisan masyarakat. Langkah ini memberi peluang kepada individu dari pelbagai latar belakang pekerjaan untuk memperoleh bantuan kewangan yang mereka perlukan, menjadikannya pilihan yang sesuai bagi ramai yang memerlukan pembiayaan peribadi yang patuh Syariah dan mudah diperoleh.

Keputusan dalam Tempoh 7 Hari: Kepantasan Proses Permohonan AEON iCash

Proses permohonan pinjaman peribadi AEON iCash menawarkan keputusan dalam tempoh maksimum 7 hari, termasuk hari Sabtu. Walaupun bukan keputusan segera seperti beberapa pinjaman peribadi lain, jangka masa 1 hingga 7 hari bekerja masih dianggap pantas untuk proses permohonan pinjaman peribadi.

Keputusan dalam tempoh yang relatif singkat ini memastikan bahawa pemohon mendapat maklum balas mengenai status permohonan mereka dengan cepat. Meskipun proses ini mungkin mengambil masa beberapa hari, ia memberikan peluang kepada AEON untuk menilai dengan teliti setiap permohonan, memastikan ketelusan dan keadilan dalam proses pelulusan.

Kepantasan proses permohonan ini memenuhi keperluan kebanyakan pemohon yang mungkin memerlukan kepastian mengenai pembiayaan mereka dalam tempoh yang munasabah. Dengan jangka masa yang terjamin, pemohon dapat membuat perancangan kewangan mereka dengan lebih baik, menjadikannya pilihan yang dihargai dalam pasaran pinjaman peribadi.

Pilihan Bayaran Balik yang Fleksibel: Kemudahan Pembayaran AEON iCash

AEON menawarkan pelbagai pilihan untuk membuat bayaran ansuran yang memudahkan pelanggan menguruskan pembayaran mereka. Pilihan bayaran balik yang fleksibel termasuk:

 1. Arahan Tetap (Standing Instruction): Pelanggan boleh mengatur arahan tetap melalui bank mereka untuk membuat pembayaran ansuran secara automatik pada setiap tarikh yang ditetapkan.
 2. Auto-Debit: AEON membolehkan pelanggan untuk mendaftarkan akaun bank mereka untuk auto-debit, di mana jumlah ansuran akan dipotong secara automatik dari akaun mereka pada tarikh pembayaran yang ditetapkan.
 3. Transaksi Atas Talian (Online): Pembayaran ansuran juga boleh dibuat melalui perbankan internet, di mana pelanggan boleh log masuk ke laman web bank mereka dan membuat bayaran secara atas talian.
 4. Pindahan Mesin ATM/CDM: Pelanggan juga boleh membuat pembayaran ansuran melalui mesin ATM atau Cash Deposit Machine (CDM) yang disediakan oleh bank-bank.
 5. Bayaran di Kaunter AEON: Selain itu, pelanggan juga boleh membuat pembayaran ansuran secara tunai di kaunter AEON yang berdekatan.

Dengan pelbagai pilihan yang tersedia, pelanggan mempunyai kebebasan untuk memilih kaedah pembayaran yang paling sesuai dengan keperluan dan kebolehan kewangan mereka. Ini membantu meningkatkan keteraturan dalam pembayaran ansuran dan memastikan kepatuhan kepada jadual pembayaran, menjadikan pengurusan pembiayaan mereka lebih mudah dan efisien.

Caj yang Dikenakan dalam Pinjaman AEON iCash

Seperti dalam kebanyakan pinjaman peribadi dari institusi kewangan di Malaysia, AEON Credit Service (M) Berhad mengenakan beberapa caj sekiranya permohonan pinjaman anda diluluskan. Berikut adalah senarai caj-cak yang dikenakan bagi pinjaman AEON iCash:

 1. Untuk pinjaman dari RM1,000 hingga RM10,000:
  • Caj pemprosesan sebanyak 4% dari jumlah pinjaman.
 2. Untuk pinjaman dari RM10,100 hingga RM100,000:
  • Caj pemprosesan sebanyak 2% dari jumlah pinjaman.
  • Caj maksimum adalah RM400.

AEON Credit tidak mengenakan caj penalti jika anda ingin melangsaikan pinjaman lebih awal sebelum tarikh kontrak tamat (early termination fee). Walau bagaimanapun, caj lewat bayar akan dikenakan dalam julat RM18 hingga RM40, berdasarkan kepada terma dan syarat yang telah ditetapkan.

Perlu diingat bahawa caj-caj ini mungkin berubah mengikut terma dan syarat yang ditetapkan oleh AEON Credit Service (M) Berhad. Oleh itu, penting untuk merujuk kepada terma dan syarat semasa membuat permohonan pinjaman untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai caj-cak yang dikenakan.

Kriteria Kelayakan dan Syarat Pinjaman AEON iCash Personal Financing

Pinjaman AEON iCash Personal Financing menawarkan pelbagai kelebihan dan kemudahan kepada individu yang memerlukan pembiayaan peribadi di Malaysia. Namun, sebelum memohon, penting untuk memahami syarat-syarat kelayakan yang perlu dipenuhi. Dalam artikel ini, kita akan meneroka secara terperinci kriteria kelayakan dan syarat-syarat untuk mendapatkan pinjaman AEON iCash.

Syarat-syarat Umum untuk Pinjaman AEON iCash Personal Financing

Pemohon pinjaman AEON iCash perlu memenuhi beberapa syarat-syarat umum sebelum mereka layak untuk membuat permohonan. Berikut adalah butiran mengenai syarat-syarat asas yang perlu dipatuhi:

Lihat Juga:  Buka Akaun Bank Rakyat dengan BRICK secara Dalam Talian

1. Warganegara Malaysia

Pinjaman AEON iCash Personal Financing terbuka hanya kepada warganegara Malaysia. Ini bermakna pemohon perlu memiliki kewarganegaraan Malaysia untuk memenuhi syarat kelayakan.

2. Usia Antara 18 hingga 65 Tahun

Syarat umur antara 18 hingga 65 tahun dikenakan bagi pemohon. Ini menunjukkan bahawa individu yang memohon perlu berusia sekurang-kurangnya 18 tahun pada tarikh permohonan dan tidak melebihi 65 tahun pada tarikh akhir bayaran pinjaman.

3. Pendapatan Bulanan Minimum RM1,500 atau Pendapatan Tahunan Minimum RM18,000 (Gaji Kasar)

Pemohon perlu mempunyai pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan bayaran bulanan pinjaman. Pendapatan bulanan minimum yang diperlukan adalah RM1,500 (gaji kasar), atau pendapatan tahunan minimum adalah RM18,000 (gaji kasar). Gaji kasar merujuk kepada jumlah sebelum potongan pajak dan potongan lain dilakukan.

4. Tidak Tersenarai dalam Senarai Hitam oleh AEON atau Mana-mana Bank di Malaysia

Pemohon tidak boleh tersenarai dalam senarai hitam yang diselenggara oleh AEON atau mana-mana institusi kewangan di Malaysia. Ini bermakna mereka tidak boleh mempunyai catatan yang buruk seperti kelewatan pembayaran pinjaman, pemilik kad kredit yang gagal membayar baki hutang, atau sebab-sebab lain yang menyebabkan mereka disenaraihitamkan.

5. Tiada Akaun di Bawah Pemerhatian Khas (SAA)

Pemohon tidak boleh mempunyai akaun di bawah Pemerhatian Khas (SAA). Akaun yang diletakkan di bawah Pemerhatian Khas biasanya melibatkan aktiviti kewangan yang mencurigakan atau masalah kewangan yang serius.

6. Bukan Dalam Program Selaan AKPK

Pemohon juga perlu memastikan bahawa mereka bukan dalam program selaan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK). Ini menunjukkan bahawa mereka menguruskan kewangan mereka dengan baik dan tidak berada dalam keadaan kewangan yang serius.

Syarat-syarat umum ini penting untuk dipenuhi oleh pemohon sebelum membuat permohonan untuk pinjaman AEON iCash Personal Financing. Dengan memastikan bahawa syarat-syarat ini dipenuhi, pemohon meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan persetujuan pinjaman.

Syarat-syarat Khas untuk Kakitangan Awam

Kakitangan awam yang berminat untuk memohon pinjaman AEON iCash perlu memahami syarat-syarat khas yang dikenakan untuk kategori pekerjaan mereka. Berikut adalah butiran mengenai syarat-syarat untuk kakitangan awam:

1. Status Pekerjaan adalah Tetap

Kakitangan awam yang memohon pinjaman AEON iCash perlu mempunyai status pekerjaan yang tetap. Ini bermakna mereka dianggap sebagai kakitangan yang diambil secara tetap oleh agensi kerajaan atau badan berkanun.

Syarat ini menekankan kestabilan pekerjaan pemohon, yang menjadi faktor penting dalam menilai kebolehpercayaan dan kestabilan kewangan mereka. Memiliki status pekerjaan tetap juga menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap kerjaya dan kemampuan untuk menguruskan komitmen kewangan dengan lebih baik.

Bagi kakitangan awam, kestabilan pekerjaan adalah penting kerana ia memainkan peranan penting dalam menentukan keupayaan mereka untuk membayar ansuran pinjaman secara teratur dan tepat pada masanya.

Syarat-syarat Khas untuk Pekerja Swasta

Bagi pekerja swasta yang berminat untuk memohon pinjaman AEON iCash, terdapat beberapa syarat khas yang perlu dipatuhi. Berikut adalah butiran mengenai syarat-syarat untuk pekerja swasta:

1. Bekerja Lebih dari 6 Bulan dengan Majikan yang Sama

Pemohon yang bekerja dalam sektor swasta perlu menunjukkan bukti bahawa mereka telah bekerja lebih dari 6 bulan dengan majikan yang sama. Syarat ini menegaskan tahap kestabilan pekerjaan dan kesanggupan untuk memenuhi tanggungjawab kewangan secara berterusan.

Pemohon yang bekerja untuk majikan yang sama lebih dari 6 bulan menunjukkan kesetiaan dan kebolehpercayaan dalam kerjaya mereka. Ini memberikan keyakinan kepada pemberi pinjaman bahawa pemohon mempunyai sumber pendapatan yang stabil untuk membayar ansuran pinjaman.

2. Memiliki Caruman KWSP atau Gaji Dimasukkan ke Akaun Bank

Pekerja swasta perlu memastikan bahawa mereka mempunyai caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) atau jika tidak, gaji mereka perlu dimasukkan ke dalam akaun bank. Ini menunjukkan kepatuhan kepada undang-undang dan komitmen untuk menyimpan bagi hari tua atau untuk tujuan kewangan yang lain.

Mempunyai caruman KWSP atau gaji yang dimasukkan secara teratur ke dalam akaun bank membantu menunjukkan stabiliti kewangan pemohon. Ini juga memudahkan pemantauan pembayaran gaji dan perjalanan transaksi kewangan secara keseluruhan.

Syarat-syarat Khas untuk Usahawan/Bekerja Sendiri

Bagi individu yang berstatus usahawan atau bekerja sendiri dan berminat untuk memohon pinjaman AEON iCash, terdapat beberapa syarat khas yang perlu dipatuhi. Berikut adalah butiran mengenai syarat-syarat untuk usahawan atau individu yang bekerja sendiri:

1. Pemilik Perniagaan adalah Warganegara Malaysia Berusia 18 Tahun ke Atas

Pemilik perniagaan yang memohon pinjaman AEON iCash perlu menjadi warganegara Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas. Ini menunjukkan bahawa pinjaman ini terbuka kepada individu yang merupakan rakyat Malaysia dan mempunyai hak untuk membuat permohonan.

2. Tempoh Berniaga Lebih dari 1 Tahun

Individu yang memohon pinjaman peribadi perlu mempunyai perniagaan yang telah beroperasi selama lebih dari 1 tahun. Syarat ini menunjukkan bahawa perniagaan telah berjalan untuk tempoh yang mencukupi dan mempunyai rekod prestasi yang memberi keyakinan kepada pemberi pinjaman.

3. Perniagaan Did a ftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

Perniagaan yang ingin memohon pinjaman AEON iCash perlu didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Langkah ini adalah penting untuk memastikan bahawa perniagaan beroperasi secara sah dan mematuhi peraturan-peraturan perniagaan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa.

4. Mempunyai Akaun Bank Syarikat dengan Jumlah Transaksi Bulanan RM5,000 ke Atas

Pemohon perlu mempunyai akaun bank syarikat yang aktif dengan jumlah transaksi bulanan melebihi RM5,000. Syarat ini menunjukkan aktiviti kewangan yang berterusan dan menunjukkan kesihatan kewangan perniagaan.

Memiliki akaun bank syarikat yang aktif memudahkan proses pemantauan kewangan perniagaan dan pembayaran ansuran pinjaman secara berkala.

Dokumen yang Diperlukan

Untuk melengkapkan permohonan pinjaman AEON iCash, anda perlu menyediakan beberapa dokumen penting yang diperlukan oleh pihak AEON Credit Service (M) Berhad. Dokumen-dokumen ini perlu disiapkan dengan teliti dan diperiksa bagi memastikan kelancaran proses permohonan. Berikut adalah senarai dokumen yang biasanya diperlukan:

Dokumen yang Diperlukan untuk Pekerja Gaji (Gaji Disalurkan ke Akaun Bank) dalam Permohonan AEON iCash

Bagi pemohon yang bekerja sebagai pekerja gaji dengan gaji yang disalurkan ke akaun bank, terdapat beberapa dokumen yang perlu disediakan sebagai sebahagian daripada proses permohonan pinjaman AEON iCash. Dokumen-dokumen ini penting untuk mengesahkan maklumat dan kelayakan pemohon. Berikut adalah senarai dokumen yang diperlukan:

1. Salinan Kad Pengenalan (IC):
 • Salinan depan dan belakang kad pengenalan (IC) pemohon perlu disediakan. Dokumen ini digunakan untuk mengesahkan identiti pemohon.
2. Penyata Slip Gaji 3 Bulan Terkini:
 • Salinan penyata slip gaji untuk tempoh 3 bulan terkini diperlukan. Slip gaji ini membuktikan pendapatan bulanan dan butiran bayaran lain seperti elaun, komisen, atau potongan lain.
3. Penyata Bank 3 Bulan Terkini:
 • Penyata bank untuk tempoh 3 bulan terkini perlu disediakan. Dokumen ini memaparkan transaksi kewangan pemohon seperti pendapatan masuk, pengeluaran, dan baki akaun.
4. Penyata KWSP (EPF) Terkini:
 • Penyata Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) atau juga dikenali sebagai Penyata Employees Provident Fund (EPF) untuk tempoh terkini perlu disediakan. Dokumen ini digunakan untuk mengesahkan sumbangan KWSP pemohon dan status caruman KWSP mereka.

Pastikan bahawa dokumen yang disediakan adalah salinan yang sah dan terkini. Semua maklumat yang terkandung dalam dokumen tersebut perlu selari dengan maklumat yang dinyatakan dalam borang permohonan pinjaman.

Dokumen yang Diperlukan untuk Pekerja Gaji (Gaji Diterima Tunai) dalam Permohonan AEON iCash

Bagi pekerja yang menerima gaji dalam bentuk tunai, terdapat beberapa dokumen yang perlu disiapkan untuk memohon pinjaman AEON iCash. Dokumen-dokumen ini penting untuk mengesahkan pendapatan dan kelayakan pemohon. Berikut adalah senarai dokumen yang diperlukan:

1. Salinan Kad Pengenalan (IC):
 • Salinan depan dan belakang kad pengenalan (IC) pemohon perlu disediakan. Dokumen ini digunakan untuk mengesahkan identiti pemohon.
2. Penyata Slip Gaji 6 Bulan Terkini:
 • Salinan penyata slip gaji untuk tempoh 6 bulan terkini diperlukan. Slip gaji ini membuktikan pendapatan bulanan pemohon dan butiran bayaran lain seperti elaun, komisen, atau potongan lain.
3. Penyata KWSP (EPF) Terkini:
 • Penyata Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) atau Penyata Employees Provident Fund (EPF) untuk tempoh terkini perlu disediakan. Dokumen ini digunakan untuk mengesahkan sumbangan KWSP pemohon dan status caruman KWSP mereka.

Pastikan bahawa dokumen-dokumen yang disediakan adalah salinan yang sah dan terkini. Semua maklumat yang terkandung dalam dokumen tersebut perlu selari dengan maklumat yang dinyatakan dalam borang permohonan pinjaman.

Walaupun gaji diterima tunai, dokumen-dokumen yang diminta di atas penting untuk membuktikan pendapatan dan kestabilan kewangan pemohon kepada pihak AEON iCash.

Dokumen yang Diperlukan untuk Pekerja Gaji (Tanpa Potongan EPF) dalam Permohonan AEON iCash

Bagi pekerja gaji yang tidak mempunyai potongan KWSP (EPF) daripada gaji mereka, terdapat beberapa dokumen yang perlu disediakan untuk memohon pinjaman AEON iCash. Dokumen-dokumen ini penting untuk mengesahkan pendapatan dan kelayakan pemohon. Berikut adalah senarai dokumen yang diperlukan:

Lihat Juga:  Langkah Mudah: Bayar Saman DBKL Online dengan Tawaran Kadar Khas
1. Salinan Kad Pengenalan (IC):
 • Salinan depan dan belakang kad pengenalan (IC) pemohon perlu disediakan. Dokumen ini digunakan untuk mengesahkan identiti pemohon.
2. Penyata Slip Gaji 6 Bulan Terkini:
 • Salinan penyata slip gaji untuk tempoh 6 bulan terkini diperlukan. Slip gaji ini membuktikan pendapatan bulanan pemohon dan butiran bayaran lain seperti elaun, komisen, atau potongan lain.
3. Penyata Bank 6 Bulan Terkini:
 • Penyata bank untuk tempoh 6 bulan terkini perlu disediakan. Dokumen ini memaparkan transaksi kewangan pemohon seperti pendapatan masuk, pengeluaran, dan baki akaun.

Pastikan bahawa dokumen-dokumen yang disediakan adalah salinan yang sah dan terkini. Semua maklumat yang terkandung dalam dokumen tersebut perlu selari dengan maklumat yang dinyatakan dalam borang permohonan pinjaman.

Walaupun tanpa potongan EPF, dokumen-dokumen yang diminta di atas penting untuk membuktikan pendapatan dan kestabilan kewangan pemohon kepada pihak AEON iCash.

Dokumen yang Diperlukan untuk Pendapatan Tidak Tetap / Penerima Komisen dalam Permohonan AEON iCash

Bagi individu yang memperoleh pendapatan tidak tetap atau sebagai penerima komisen, terdapat beberapa dokumen yang perlu disediakan untuk memohon pinjaman AEON iCash. Dokumen-dokumen ini penting untuk mengesahkan pendapatan dan kelayakan pemohon. Berikut adalah senarai dokumen yang diperlukan:

1. Salinan Kad Pengenalan (IC):
 • Salinan depan dan belakang kad pengenalan (IC) pemohon perlu disediakan. Dokumen ini digunakan untuk mengesahkan identiti pemohon.
2. Penyata Komisen 6 Bulan Terkini atau Penyata KWSP (EPF) Terkini:
 • Jika anda adalah penerima komisen, penyata komisen untuk tempoh 6 bulan terkini perlu disediakan. Dokumen ini membuktikan pendapatan yang diterima dari komisen.
 • Jika anda mempunyai sumbangan KWSP (EPF), penyata KWSP (EPF) untuk tempoh terkini juga boleh diterima sebagai dokumen pengesahan pendapatan.

Pastikan bahawa dokumen-dokumen yang disediakan adalah salinan yang sah dan terkini. Semua maklumat yang terkandung dalam dokumen tersebut perlu selari dengan maklumat yang dinyatakan dalam borang permohonan pinjaman.

Meskipun pendapatan tidak tetap atau dari komisen, dokumen-dokumen yang diminta di atas penting untuk membuktikan pendapatan dan kestabilan kewangan pemohon kepada pihak AEON iCash.

Dokumen yang Diperlukan untuk Individu yang Bekerja Sendiri dalam Permohonan AEON iCash

Bagi individu yang bekerja sendiri atau memiliki perniagaan, terdapat beberapa dokumen yang perlu disediakan untuk memohon pinjaman AEON iCash. Dokumen-dokumen ini penting untuk mengesahkan pendapatan dan kelayakan pemohon. Berikut adalah senarai dokumen yang diperlukan:

1. Salinan Kad Pengenalan (IC):
 • Salinan depan dan belakang kad pengenalan (IC) pemohon perlu disediakan. Dokumen ini digunakan untuk mengesahkan identiti pemohon.
2. Salinan Pendaftaran Syarikat dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia:
 • Salinan pendaftaran syarikat dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) seperti Borang ROC (Rekod Perniagaan) atau ROB (Rekod Perniagaan Berkanun) perlu disediakan. Dokumen ini membuktikan keberadaan perniagaan anda.
3. Penyata Akaun Bank Syarikat 6 Bulan Terkini:
 • Penyata akaun bank syarikat untuk tempoh 6 bulan terkini perlu disediakan. Dokumen ini memaparkan transaksi kewangan syarikat seperti pendapatan, perbelanjaan, dan baki akaun.
4. Borang BE/E dan Resit Pembayaran Cukai:
 • Borang BE (Borang Cukai Pendapatan Bagi Individu) atau Borang E (Borang Cukai Pendapatan Bagi Syarikat) dan resit pembayaran cukai perlu disediakan sebagai bukti pelaporan cukai pendapatan syarikat atau individu.

Pastikan bahawa semua dokumen yang disediakan adalah salinan yang sah dan terkini. Semua maklumat yang terkandung dalam dokumen tersebut perlu selari dengan maklumat yang dinyatakan dalam borang permohonan pinjaman.

Cara Memohon Pinjaman Peribadi AEON iCash Personal Financing

Sebelum anda membuat permohonan untuk pinjaman peribadi AEON iCash, adalah penting untuk memahami syarat-syarat permohonan dan memastikan anda memenuhi semua kriteria yang diperlukan. Berikut adalah langkah-langkah untuk memohon pinjaman AEON iCash Personal Financing:

1. Mengkaji Syarat-Syarat Permohonan:

 • Pastikan anda telah membaca dan memahami syarat-syarat permohonan yang telah dinyatakan sebelum ini. Ini termasuk syarat kelayakan gaji, dokumen-dokumen yang diperlukan, dan sebagainya.

2. Persiapkan Dokumen-Dokumen Yang Diperlukan:

 • Sebelum mengemukakan permohonan, pastikan anda telah menyediakan semua dokumen yang diperlukan seperti salinan kad pengenalan, penyata bank, penyata gaji, dan lain-lain. Dokumen-dokumen ini penting untuk mengesahkan pendapatan dan kelayakan anda.

3. Kunjungi Cawangan AEON Terdekat:

 • Anda boleh mengemukakan permohonan pinjaman AEON iCash Personal Financing dengan mengunjungi cawangan AEON terdekat. Dengan mengunjungi cawangan, anda boleh mendapatkan bantuan dan maklumat lanjut mengenai proses permohonan.

4. Mengisi Borang Permohonan:

 • Di cawangan AEON, anda akan diberikan borang permohonan pinjaman. Pastikan anda mengisi borang tersebut dengan lengkap dan tepat. Berikan maklumat yang diperlukan dengan jujur dan tepat.

5. Serahkan Dokumen-Dokumen:

 • Selepas mengisi borang permohonan, serahkan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada pegawai yang bertugas di cawangan. Pastikan semua dokumen diserahkan dalam keadaan lengkap dan teratur.

6. Proses Penilaian Permohonan:

 • Selepas serahan dokumen, permohonan anda akan diserahkan untuk proses penilaian oleh pihak AEON iCash. Proses ini mungkin mengambil beberapa hari bekerja.

7. Terima Keputusan Permohonan:

 • Anda akan diberitahu mengenai keputusan permohonan anda selepas proses penilaian selesai. Jika permohonan anda diluluskan, anda akan diberikan maklumat lanjut mengenai jumlah pinjaman, kadar faedah, dan syarat-syarat lain.

Jadi, sebelum memohon, pastikan anda telah memahami kesemua langkah-langkah dan syarat-syarat yang diperlukan. Ini akan membantu memudahkan proses permohonan anda dan meningkatkan peluang anda untuk mendapatkan pinjaman peribadi AEON iCash Personal Financing. Jika anda memerlukan maklumat lanjut atau mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi cawangan AEON terdekat atau layari laman web rasmi mereka untuk maklumat terkini.

Review Mengenai AEON iCash Personal Financing

Pinjaman peribadi AEON iCash Personal Financing menawarkan fleksibiliti yang tinggi berbanding dengan pinjaman peribadi lain yang terdapat di pasaran Malaysia. Terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat keputusan untuk memilih pinjaman ini.

Kelebihan AEON iCash Personal Financing:

 1. Syarat Gaji yang Rendah:
  • Dengan syarat gaji minimum hanya RM18,000 setahun atau RM1,500 sebulan, AEON iCash memperluaskan akses kepada pinjaman peribadi kepada golongan yang mempunyai pendapatan yang rendah.
 2. Jumlah Pembiayaan yang Fleksibel:
  • Pinjaman peribadi AEON iCash membolehkan pemohon meminjam dari RM1,000 hingga RM100,000. Ini memberikan pilihan yang luas kepada individu mengikut keperluan kewangan mereka.
 3. Tempoh Pembiayaan yang Panjang:
  • Dengan tempoh pembiayaan yang boleh berjalan sehingga 7 tahun, pembayaran bulanan boleh disesuaikan mengikut kemampuan kewangan pemohon.
 4. Pembiayaan Islamik yang Patuh Syariah:
  • AEON iCash Personal Financing menawarkan pembiayaan yang mematuhi prinsip Syariah, menjadikannya pilihan yang sesuai bagi mereka yang mengutamakan aspek kepatuhan agama.
 5. Terbuka kepada Pelbagai Jenis Pekerjaan:
  • Pinjaman ini terbuka kepada pelbagai jenis pekerjaan, memberikan peluang kepada individu dari pelbagai latar belakang pekerjaan untuk memperoleh pembiayaan peribadi.

Kekurangan AEON iCash Personal Financing:

 1. Caj Pemprosesan yang Tinggi untuk Jumlah yang Rendah:
  • Caj pemprosesan untuk jumlah pinjaman yang diluluskan di bawah RM10,000 agak tinggi. Ini mungkin menjadi kelemahan bagi mereka yang memerlukan jumlah pinjaman yang lebih rendah.

Walau bagaimanapun, keputusan untuk memilih AEON iCash Personal Financing bergantung kepada keperluan dan keadaan kewangan individu. Adalah penting untuk menimbangkan semua aspek, termasuk caj dan syarat-syarat, sebelum membuat keputusan akhir. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan pinjaman ini, pemohon dapat membuat keputusan yang lebih baik berkaitan dengan keperluan kewangan mereka.

Soalan Lazim Mengenai Pembiayaan AEON iCash Personal Financing

1. Berapakah nilai maksimum yang boleh dipinjam?

 • Nilai maksimum pembiayaan adalah sehingga RM100,000 dengan tempoh pembiayaan sehingga 7 tahun. Syarat kelayakan termasuk usia pemohon antara 18 hingga 60 tahun.

2. Berapakah tempoh menunggu untuk keputusan permohonan?

 • Tempoh menunggu untuk menerima keputusan permohonan adalah kira-kira satu (1) hingga tiga (3) hari bekerja.

3. Berapakah nilai kos yang terlibat dan bagaimana anda akan dicaj?

 • Yuran pentadbiran (satu kali) adalah 0.5% daripada nilai pembiayaan.
 • Caj pemprosesan maksimum adalah RM400.
 • Bayaran bulanan bergantung kepada jumlah utama dan kadar faedah tetap antara 7.92% hingga 18.00% setahun.
 • Denda untuk bayaran lewat adalah dari RM18 hingga RM40.
 • Denda bayaran lewat boleh meningkatkan jumlah baki pinjaman yang tertunggak.

4. Bolehkah anda memohon sekiranya anda mempunyai rekod kredit yang tidak baik?

 • Tidak, anda perlu menyelesaikan bayaran yang tertunggak sebelum membuat permohonan baru. Disarankan agar anda terus membuat pembayaran balik pinjaman mengikut jadual selama tiga bulan sebelum membuat permohonan semula.

Dengan memahami soalan-soalan ini, pemohon akan mendapat pandangan yang lebih jelas tentang pembiayaan AEON iCash Personal Financing dan memudahkan mereka dalam membuat keputusan yang bijak berkaitan dengan permohonan pinjaman peribadi. Jika masih ada pertanyaan lanjut, disarankan untuk menghubungi pihak AEON iCash untuk maklumat lanjut.