Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam: Kelebihan dan Syarat Kelayakan

Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam Islamik adalah salah satu produk pembiayaan peribadi yang disediakan oleh Bank Rakyat Malaysia Berhad. Produk ini ditujukan khusus untuk kakitangan sektor awam di Malaysia yang memerlukan pembiayaan peribadi dengan terma-terma yang patuh Syariah.

Sebagai salah satu institusi kewangan terbesar di Malaysia, Bank Rakyat telah menetapkan reputasi yang kukuh dalam menyediakan perkhidmatan kewangan yang selamat dan patuh Syariah. Pembiayaan peribadi ini adalah satu lagi contoh komitmen Bank Rakyat dalam menyediakan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islamik.

Keutamaan utama pembiayaan peribadi ini adalah kesesuaian dengan prinsip-prinsip Syariah, yang mengelakkan unsur-unsur riba (faedah) dan aktiviti-aktiviti haram. Dengan demikian, ia memberikan penyelesaian kewangan yang bersih dan bermanfaat kepada kakitangan sektor awam yang memerlukan bantuan kewangan tambahan.

Selain itu, Bank Rakyat menawarkan pelbagai fleksibiliti dan kemudahan kepada pelanggan dalam proses permohonan dan pelaksanaan pembiayaan. Proses permohonan yang mudah serta penilaian yang teliti memastikan bahawa pelanggan mendapat pembiayaan yang bersesuaian dengan keperluan kewangan mereka.

Walau bagaimanapun, seperti kebanyakan produk kewangan, calon pemohon disyorkan untuk memahami sepenuhnya terma-terma dan syarat-syarat pembiayaan sebelum membuat keputusan. Ini termasuklah caj-caj yang dikenakan, tempoh pembiayaan, dan mekanisme pembayaran balik.

Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam Islamik adalah pilihan yang baik bagi kakitangan sektor awam yang mengutamakan pembiayaan peribadi yang selamat, patuh Syariah, dan berkualiti tinggi. Dengan reputasi Bank Rakyat yang kukuh dan komitmen kepada prinsip-prinsip Islamik, produk ini merupakan pilihan yang layak untuk memenuhi keperluan kewangan peribadi mereka.

Apa Itu Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam?

Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam merupakan sebuah pelan pembiayaan peribadi Islamik yang ditawarkan oleh Bank Kerjasama Rakyat Malaysia, yang lebih dikenali sebagai Bank Rakyat. Ia direka khas untuk penjawat awam, termasuk kakitangan kerajaan, kakitangan syarikat berkaitan kerajaan (GLC), dan anggota Angkatan Tentera Malaysia (ATM).

Pinjaman ini, juga dikenali sebagai Bank Rakyat Personal Financing-i Public, adalah pinjaman tanpa cagaran. Ini bermakna, anda tidak perlu menyediakan penjamin atau cagaran untuk memohon pinjaman ini.

Jumlah pembiayaan yang ditawarkan adalah di antara RM5,000 hingga RM200,000 dengan tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun. Caj kadar keuntungan yang ditawarkan adalah sangat berpatutan, bermula dari hanya 4.54% p.a.

Salah satu kelebihan utama pinjaman peribadi Bank Rakyat ini adalah syarat kelayakan yang mudah dipenuhi. Anda hanya perlu berumur 18 tahun ke atas, bekerja selama lebih daripada 3 bulan, dan berpendapatan gaji kasar tidak kurang daripada RM1,000 sebulan.

Pinjaman Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam juga membenarkan penyatuan hutang atau debt consolidation. Ini membolehkan anda menggabungkan semua pinjaman sedia ada ke dalam satu pinjaman baru. Dengan kadar keuntungan yang rendah, pelan pembiayaan Bank Rakyat ini sangat sesuai untuk tujuan penyatuan hutang.

Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam adalah pilihan yang baik bagi penjawat awam yang memerlukan pembiayaan peribadi yang mudah, patuh Syariah, dan dengan kadar keuntungan yang berpatutan. Dengan kelebihan yang ditawarkan, ia menjadi salah satu pilihan yang popular di kalangan penjawat awam untuk memenuhi keperluan kewangan peribadi mereka.

Berikut adalah butiran terperinci mengenai Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam:

 1. Kategori: Produk ini adalah produk pembiayaan Islamik (Tidak Bercagar), yang bermaksud ia menawarkan pembiayaan peribadi yang mematuhi prinsip-prinsip Syariah Islam.
 2. Jumlah Pembiayaan: Pembiayaan yang ditawarkan berkisar dari RM5,000 hingga RM200,000. Ini membolehkan pelanggan untuk mendapatkan jumlah yang sesuai dengan keperluan kewangan mereka.
 3. Tempoh Pembiayaan: Pelan ini menawarkan tempoh pembiayaan yang fleksibel, bermula dari 12 bulan sehingga 120 bulan (10 tahun). Tempoh yang panjang memberi keleluasaan kepada pelanggan untuk membuat pembayaran bulanan yang lebih rendah atau mengatur pembiayaan mengikut kemampuan kewangan mereka.
 4. Kadar Keuntungan Tahunan: Kadar keuntungan tahunan bermula dari 4.54% p.a hingga 4.99% p.a. Kadar yang berpatutan ini memberikan kepada pelanggan kos pembiayaan yang berbaloi dengan keperluan kewangan mereka.
 5. Sektor Pekerjaan: Pembiayaan ini terbuka kepada kakitangan Tentera, Kakitangan Kerajaan, dan Kakitangan GLC (Syarikat Berkaitan Kerajaan).
 6. Kelayakan Gaji: Individu yang memohon perlu mempunyai gaji kasar sekurang-kurangnya RM1,000 sebulan atau RM12,000 setahun.
 7. Had Umur: Calon pemohon mestilah berumur antara 18 hingga 68 tahun pada masa permohonan.
 8. Ciri Menarik:
  • Bank: Pembiayaan diberikan oleh sebuah institusi kewangan yang terkemuka.
  • Jangka Masa Panjang: Tempoh pembiayaan yang boleh dilanjutkan hingga 10 tahun.
  • Jumlah Tinggi: Pembiayaan yang ditawarkan mencapai jumlah yang tinggi sehingga RM200,000.
  • Pendapatan Rendah: Kriteria pendapatan yang rendah membolehkan lebih ramai individu memenuhi syarat.
  • Penyatuan Hutang: Pelanggan boleh menyatukan hutang yang sedia ada ke dalam satu pembiayaan baru, menyediakan kemudahan kewangan yang lebih teratur.
 9. Tempoh Keputusan Lulus: Keputusan permohonan biasanya diberikan dalam tempoh 3 hari bekerja, memberikan kecekapan proses yang cepat kepada pelanggan.
Lihat Juga:  Cawangan Ambank Negeri Pulau Pinang dan Sarawak

Dengan ciri-ciri yang meliputi kadar keuntungan yang berpatutan, tempoh pembiayaan yang fleksibel, dan proses permohonan yang pantas, Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam menawarkan penyelesaian pembiayaan peribadi yang komprehensif dan sesuai dengan keperluan kewangan pelanggan dari pelbagai lapisan masyarakat.

Ciri dan Kelebihan Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam

Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam menonjol sebagai pilihan utama bagi penjawat awam Malaysia dengan kombinasi kelebihan yang unggul. Dibawah pematuhan prinsip-prinsip Syariah, pembiayaan ini menawarkan kestabilan dan keyakinan kepada individu yang mengutamakan aspek keagamaan dalam urusan kewangan mereka.

Dengan kadar keuntungan yang kompetitif, jumlah pembiayaan yang fleksibel, serta tempoh pembiayaan yang panjang, pelanggan diberikan kemudahan untuk merancang pembayaran bulanan yang sesuai dengan kemampuan kewangan mereka.

Tanpa memerlukan cagaran atau penjamin, pembiayaan ini menawarkan kelulusan yang cepat dan mudah, sambil memberikan pelanggan peluang untuk menyatukan hutang-hutang mereka dalam satu pinjaman baru. Proses permohonan yang pantas, keberagaman pekerjaan yang layak, dan kecekapan dalam memberikan keputusan menjadi ciri-ciri utama produk ini, menjadikannya pilihan terdepan dalam senario pembiayaan peribadi di Malaysia.

Bank Rakyat Personal Financing-i Public menawarkan pelbagai ciri menarik yang menjadikannya pilihan yang popular di kalangan individu yang mencari pembiayaan peribadi Islamik yang berkualiti dan patuh Syariah. Berikut adalah penjelasan yang lebih terperinci mengenai ciri-ciri ini:

 1. Pembiayaan Patuh Syariah 100%: Bank Rakyat Personal Financing-i Public sepenuhnya mematuhi prinsip Syariah dengan menerapkan konsep Murabahah (Tawarruq). Konsep ini membolehkan individu memperoleh pembiayaan dengan cara yang patuh Syariah dan bebas daripada unsur-unsur riba dan spekulasi.
 2. Syarat Kelayakan Mudah: Skim pembiayaan ini menawarkan syarat kelayakan permohonan yang lebih mudah berbanding pembiayaan peribadi lain. Ini bermakna pelanggan dengan pelbagai latar belakang kewangan dan pekerjaan mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendapatkan kelulusan pembiayaan.
 3. Jumlah Pembiayaan Fleksibel dan Tinggi: Anda boleh memohon jumlah pembiayaan yang fleksibel, bermula dari RM5,000 hingga RM200,000. Jumlah yang tinggi ini membolehkan individu memenuhi keperluan kewangan yang lebih besar, seperti pembelian harta atau penyelesaian hutang yang besar.
 4. Tempoh Pembiayaan Yang Fleksibel: Bank Rakyat menawarkan tempoh pembiayaan dari 1 hingga 10 tahun untuk Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam. Tempoh yang panjang ini memberi fleksibiliti kepada pelanggan untuk membuat pembayaran ansuran yang lebih rendah setiap bulan.
 5. Kelayakan Umur Yang Fleksibel: Pembiayaan ini terbuka kepada kakitangan awam, GLC, dan anggota ATM yang berumur antara 18 hingga 60 tahun. Ini memberi peluang kepada individu yang baru mula bekerja atau yang memasuki peringkat kehidupan baru untuk mendapatkan pembiayaan peribadi tanpa cagaran.
 6. Kadar Keuntungan Terendah: Pembiayaan Bank Rakyat Personal Financing-i Public menawarkan kadar keuntungan yang terendah untuk pembiayaan peribadi Islamik tanpa cagaran untuk sektor awam, bermula dari 4.54% p.a hingga 4.99% p.a. Ini memberi pelanggan akses kepada pembiayaan dengan kos yang lebih rendah.
 7. Penyatuan Hutang: Dengan ciri penyatuan hutang, pembiayaan ini sesuai untuk mereka yang ingin mengurangkan beban bayaran ansuran bulanan dengan menggabungkan hutang-hutang mereka dalam satu pembiayaan baru.
 8. Tiada Caj Proses: Bank Rakyat tidak mengenakan sebarang caj pemprosesan jika permohonan Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam lulus. Ini membantu pelanggan menjimatkan kos semasa memohon pembiayaan.
 9. Tiada Caj Penamatan Awal: Bank Rakyat tidak mengenakan sebarang caj penamatan awal jika pelanggan ingin melangsaikan pembiayaan lebih awal dari tempoh kontrak. Malah, mereka mungkin menerima rebat (ibra’) dari Bank Rakyat.
 10. Pilihan Saluran Bayaran Balik Yang Fleksibel: Pelanggan boleh membuat bayaran balik melalui pelbagai saluran seperti Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA), potongan gaji majikan (PGM), pemindahan gaji ke Bank Rakyat, dan pembayaran elektronik, memberikan keselesaan kepada pelanggan dalam pengurusan pembayaran.
 11. Tempoh Kelulusan Yang Cepat: Anda hanya perlu menunggu selama 3 hari bekerja untuk mendapatkan keputusan permohonan daripada Bank Rakyat. Ini memberi kecepatan dan kecekapan dalam proses permohonan pembiayaan.

Dengan kombinasi ciri-ciri ini, Bank Rakyat Personal Financing-i Public memenuhi pelbagai keperluan kewangan pelanggan dengan memberikan pembiayaan yang patuh Syariah, mudah, dan fleksibel.

Caj yang Dikenakan

Berikut adalah gambaran mengenai caj yang akan dikenakan jika permohonan anda untuk Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam lulus:

 1. Tiada Caj Pemprosesan: Bank Rakyat tidak mengenakan sebarang caj pemprosesan untuk permohonan pembiayaan ini. Ini bermaksud bahawa anda tidak perlu membayar sebarang bayaran tambahan semasa permohonan diluluskan.
 2. Caj Duti Setem dan Caj Wakalah: Anda perlu membayar caj duti setem sebanyak 0.5% daripada jumlah pinjaman yang diluluskan. Tambahan pula, terdapat caj Wakalah atau agensi sebanyak RM30.00 yang juga perlu dibayar. Caj ini termasuk yuran broker yang bertanggungjawab untuk memudahkan urusan pembiayaan.
 3. Caj Lewat Bayar: Sekiranya terdapat kelewatan pembayaran, anda akan dikenakan caj lewat bayar sebanyak 1% daripada jumlah tertunggak. Caj ini bertujuan sebagai ganti rugi Ta`widh dan memberi insentif kepada pembayar untuk mematuhi jadual bayaran.
 4. Perlindungan Takaful: Sebagai pilihan tambahan, Bank Rakyat menawarkan pelan perlindungan Takaful daripada syarikat Takaful yang ditetapkan oleh Bank. Walau bagaimanapun, ini adalah pilihan dan tidak diwajibkan. Anda juga bebas untuk mendapatkan perlindungan Takaful daripada syarikat Takaful mana pun di Malaysia.
 5. Rebat (Ibra’) untuk Penyelesaian Awal: Pihak Bank Rakyat juga akan memberikan rebat (Ibra’) untuk penyelesaian awal. Kiraan rebat tersebut adalah jumlah keuntungan tertangguh ditambah dengan prinsipal yang belum dikeluarkan (jika ada), dikurangkan dengan caj lain yang mungkin dikenakan. Jumlah penyelesaian awal kemudiannya adalah baki harga jualan dikurangkan dengan rebat (Ibra’) dan caj lewat bayar (jika ada).

Dengan pemahaman yang jelas mengenai caj yang dikenakan, anda dapat membuat perancangan kewangan yang lebih baik dan menguruskan pembiayaan anda dengan lebih berkesan.

Lihat Juga:  Panduan Cawangan Affin Bank Perlis, Melaka, dan Terengganu

Syarat Kelayakan untuk Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam

Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam menetapkan beberapa syarat kelayakan yang perlu dipatuhi oleh calon pemohon sebelum membuat permohonan. Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan bahawa pemohon memenuhi kriteria yang diperlukan untuk mendapatkan pembiayaan dengan lancar. Berikut adalah ringkasan syarat kelayakan yang perlu dipatuhi:

 1. Warganegara Malaysia: Permohonan pembiayaan ini terbuka hanya kepada warganegara Malaysia, memastikan bahawa hanya individu yang memegang kewarganegaraan Malaysia yang layak untuk memohon.
 2. Kriteria Umur: Calon pemohon harus berumur sekurang-kurangnya 18 tahun pada tarikh permohonan dan tidak melebihi 60 tahun pada akhir tempoh pembiayaan. Ini memastikan bahawa pemohon berada dalam lingkungan umur yang sesuai untuk memohon pembiayaan peribadi.
 3. Pekerjaan dalam Sektor Awam: Calon pemohon dikehendaki bekerja dalam sektor awam sebagai Kakitangan Kerajaan, Kakitangan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC), atau ahli Angkatan Tentera Malaysia. Ini menunjukkan bahawa pembiayaan ini ditujukan kepada golongan yang terlibat dalam perkhidmatan awam.
 4. Perkhidmatan Minimum 3 Bulan: Calon pemohon harus memulakan perkhidmatan sekurang-kurangnya 3 bulan pada tempoh permohonan, memastikan bahawa pemohon telah menetapkan perkhidmatan yang stabil dalam sektor awam sebelum membuat permohonan.
 5. Pendapatan Tetap: Pemohon perlu mempunyai pendapatan bulanan tetap sekurang-kurangnya RM1,000 atau pendapatan tahunan tetap RM12,000. Syarat ini bertujuan untuk memastikan bahawa pemohon mempunyai kestabilan kewangan yang mencukupi untuk membayar balik pembiayaan.
 6. Tiada Rekod Hitam: Pemohon tidak boleh disenarai hitam oleh mana-mana bank atau AEON. Ini menunjukkan rekod kewangan yang baik dan reputasi yang bersih dalam urusan kewangan.
 7. Tiada Akaun di Bawah Pemerhatian Khas (SAA): Calon pemohon tidak boleh mempunyai akaun yang terlibat dalam Pemerhatian Khas (SAA), memastikan bahawa pemohon tidak terlibat dalam sebarang kontroversi kewangan yang mungkin mempengaruhi kelayakan pembiayaan.
 8. Bukan di Bawah Penjagaan AKPK: Pemohon tidak boleh berada di bawah penjagaan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK), menunjukkan kemampuan untuk menguruskan kewangan secara berhemat dan bertanggungjawab.

Pemahaman yang jelas mengenai syarat-syarat kelayakan ini adalah penting sebelum membuat permohonan untuk memastikan proses pembiayaan berjalan lancar tanpa sebarang kesulitan.

Dokumen yang Diperlukan untuk Permohonan Bank Rakyat Personal Financing-i Public

Apabila anda telah memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk membuat permohonan Bank Rakyat Personal Financing-i Public seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, langkah seterusnya adalah untuk menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai sebahagian daripada proses permohonan pinjaman. Berikut adalah senarai dokumen yang perlu disediakan:

 1. Salinan Kad Pengenalan MyKad/MyTentera: Anda perlu menyediakan salinan kad pengenalan yang sah, sama ada MyKad untuk warganegara Malaysia atau MyTentera untuk anggota ATM. Dokumen ini diperlukan untuk mengesahkan identiti pemohon.
 2. Salinan Slip Gaji 3 Bulan Terkini: Dokumen ini merangkumi salinan slip gaji bagi tiga bulan terkini. Slip gaji ini akan menunjukkan pendapatan bulanan anda dan membantu pihak bank menilai kemampuan anda untuk membuat bayaran bulanan yang diperlukan.
 3. Salinan Penyata Bank untuk 3 Bulan Terakhir: Anda perlu menyediakan salinan penyata bank anda untuk tempoh tiga bulan terakhir. Dokumen ini memberikan gambaran kepada pihak bank mengenai aliran tunai anda dan aktiviti kewangan anda.
 4. Dokumen Pengesahan Jawatan atau Borang EA Terkini: Anda perlu menyediakan salah satu daripada dokumen berikut:
  • Surat pengesahan jawatan daripada majikan, yang menunjukkan status pekerjaan, pangkat, dan pendapatan anda.
  • Borang EA terkini, yang mengandungi maklumat berkaitan cukai pendapatan dan pendapatan yang diperoleh semasa tahun cukai terkini.

Dengan menyediakan dokumen-dokumen yang lengkap dan sah, anda membantu memastikan bahawa proses permohonan pinjaman anda berjalan lancar dan cepat. Pastikan bahawa semua dokumen yang diperlukan disediakan dengan betul dan lengkap sebelum mengemukakan permohonan untuk mengelakkan sebarang kelewatan atau masalah dalam proses kelulusan.

Cara Memohon Pinjaman Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam

Sebelum anda memulakan proses permohonan, adalah penting untuk memahami dengan jelas syarat-syarat dan keperluan yang diperlukan untuk membuat permohonan pinjaman Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam. Berikut adalah beberapa langkah yang perlu diambil semasa membuat permohonan:

1. Kenali Syarat-Syarat Permohonan: Sebelum membuat permohonan, pastikan anda telah mengkaji syarat-syarat permohonan yang telah diterangkan sebelum ini. Adalah penting untuk memastikan bahawa anda memenuhi semua kriteria yang diperlukan sebelum memohon pinjaman peribadi ini. Pastikan anda mempunyai dokumen-dokumen yang diperlukan seperti salinan kad pengenalan, slip gaji, penyata bank, dan dokumen pengesahan jawatan atau borang EA.

2. Kunjungi Cawangan Bank Rakyat: Anda berpeluang untuk mengemukakan permohonan Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam dengan mengunjungi salah satu cawangan Bank Rakyat yang terdekat. Di cawangan, anda akan mendapat bantuan daripada kakitangan bank yang akan membantu anda dalam proses permohonan. Mereka juga dapat memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai produk pembiayaan ini dan membantu anda memahami terma dan syarat yang terlibat.

3. Isi Borang Permohonan: Di cawangan, anda akan diminta untuk mengisi borang permohonan pinjaman. Pastikan anda mengisi semua maklumat dengan betul dan lengkap. Sekiranya terdapat sebarang kekeliruan atau ketidakpastian, jangan malu untuk bertanya kepada kakitangan bank untuk mendapatkan bantuan.

4. Sertakan Dokumen-Dokumen Peribadi: Sekali lagi, pastikan anda membawa semua dokumen yang diperlukan seperti salinan kad pengenalan, slip gaji, penyata bank, dan dokumen pengesahan jawatan atau borang EA. Dokumen-dokumen ini akan digunakan untuk mengesahkan maklumat yang dinyatakan dalam borang permohonan.

5. Tunggu Keputusan Permohonan: Setelah anda mengemukakan permohonan dan dokumen-dokumen yang diperlukan, anda perlu menunggu keputusan daripada pihak Bank Rakyat. Biasanya, pihak bank akan mengambil masa untuk menilai kebolehpercayaan kewangan anda dan membuat keputusan berdasarkan maklumat yang diberikan.

6. Periksa Status Permohonan: Anda juga boleh memeriksa status permohonan anda dengan menghubungi pihak Bank Rakyat atau melalui portal dalam talian mereka, jika disediakan. Ini membolehkan anda mengetahui di mana posisi permohonan anda dan jika ada sebarang maklum balas yang diperlukan daripada anda.

Sekiranya permohonan anda diluluskan, pihak Bank Rakyat akan memberikan arahan lanjut mengenai proses penyelesaian dan pengeluaran pembiayaan. Pastikan anda memahami semua terma dan syarat yang terlibat sebelum menerima pembiayaan. Juga, ingatlah bahawa penggunaan pembiayaan perlu dilakukan secara bijak dan bertanggungjawab untuk mengelakkan sebarang masalah kewangan di masa akan datang.

Lihat Juga:  10 Kedai Emas terbaik di Kuala Pilah: Pilihan Terbaik untuk Emas Berkualiti

Review Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam

Pembiayaan peribadi dari Bank Rakyat, khususnya Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam, menawarkan peluang yang menarik bagi mereka yang memerlukan pembiayaan tambahan. Dalam banyak aspek, ia menonjol sebagai pilihan yang menarik untuk dipertimbangkan.

Satu kelebihan yang sangat menonjol adalah ambang gaji minimum yang sangat rendah yang ditetapkan oleh Bank Rakyat. Dengan hanya memerlukan pendapatan bulanan sebanyak RM1,000, ini memberi peluang kepada mereka dari pelbagai lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses kepada pembiayaan peribadi yang diperlukan. Ini amat membantu untuk mereka yang mungkin berada dalam situasi kewangan yang terbatas tetapi memerlukan dana tambahan.

Selain itu, kadar keuntungan yang rendah turut merupakan kelebihan yang besar. Ini memberi manfaat kepada peminjam yang ingin mendapatkan jumlah yang besar untuk jangka masa yang panjang, sambil mengurangkan beban bayaran bulanan. Kadar keuntungan yang rendah ini juga menjadikannya lebih bersaing dalam pasaran pembiayaan peribadi.

Proses dokumentasi yang ringkas dan mudah difahami juga merupakan aspek yang sangat dihargai. Ini mengurangkan tekanan kepada pemohon dan membolehkan proses permohonan berjalan dengan lancar.

Bagi mereka yang bekerja dalam sektor awam dan mencari pinjaman peribadi tanpa cagaran atau penjamin, Bank Rakyat Personal Financing-i Public merupakan pilihan yang patut dipertimbangkan. Kelebihan utama termasuk:

 • Kelayakan gaji ambang yang rendah.
 • Ketidakketatan umur dalam kelayakan.
 • Kadar keuntungan yang terendah.
 • Tempoh pembiayaan yang mencapai 10 tahun.
 • Rangkaian saluran bayaran yang mudah beradaptasi.
 • Tiada bayaran proses yang dikenakan.
 • Faedah balik untuk penyelesaian awal.

Namun, terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah keperluan pengesahan daripada majikan jika tiada Borang EA. Ini mungkin menjadi kerumitan tambahan bagi sesetengah pemohon, terutamanya mereka yang bekerja dalam sektor yang tidak menyediakan Borang EA secara automatik.

Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam menawarkan peluang yang menarik dengan kelebihan yang jelas melebihi kekurangan yang sedikit. Bagi mereka yang memenuhi syarat kelayakan, ia mungkin menjadi salah satu pilihan terbaik untuk mendapatkan pembiayaan peribadi yang diperlukan.

FAQ Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam

Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam adalah satu kemudahan yang memberikan pelbagai faedah kepada penjawat awam yang memerlukan bantuan kewangan. Dalam kebanyakan kes, terdapat beberapa pertanyaan umum yang sering diajukan oleh individu yang berminat untuk memohon pembiayaan ini. Berikut adalah jawapan kepada beberapa soalan lazim berkaitan dengan Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam:

1. Saya belum pernah mohon sebarang pinjaman sebelum ni, ini pertama kali – boleh kah saya mohon?

Ya, anda berpeluang untuk memohon pembiayaan meskipun ini adalah kali pertama anda membuat permohonan pinjaman. Bank Rakyat menyediakan pelan pinjaman yang sesuai untuk pelanggan yang baru dalam dunia pembiayaan. Walau bagaimanapun, keputusan akhir bergantung kepada pematuhan anda terhadap syarat kelayakan yang ditetapkan.

2. Potongan gaji saya sudah melebihi 60%, boleh kah saya mohon Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam?

Walaupun potongan gaji melebihi 60%, anda masih boleh memohon pembiayaan. Namun, keputusan akhir bergantung kepada banyak faktor, termasuk rekod kredit, rekod kewangan keseluruhan, dan nisbah khidmat hutang (Debt Service Ratio).

3. Saya baru sahaja lulus pinjaman dari institusi kewangan yang lain, bolehkah saya mohon?

Selepas mendapatkan kelulusan pinjaman dari institusi kewangan lain, disarankan agar anda memberi jeda selama 4 hingga 6 bulan sebelum membuat permohonan pinjaman baru. Ini membantu meningkatkan peluang kelulusan permohonan anda dan menjaga rekod skor kredit anda.

4. Berapa jumlah yang boleh saya mohon?

Anda boleh memohon jumlah pembiayaan dari RM5,000 hingga RM200,000. Namun, jumlah yang diberikan akan bergantung kepada keputusan akhir Bank Rakyat berdasarkan pertimbangan beberapa faktor, termasuk rekod kredit dan pendapatan anda.

5. Berapa lamakah tempoh pembiayaan yang ditawarkan?

Tempoh pembiayaan yang ditawarkan adalah antara 12 bulan hingga 120 bulan, tetapi tempoh akhir akan ditentukan oleh Bank Rakyat berdasarkan pertimbangan berbagai faktor.

6. Berapa lama tempoh perlu saya tunggu untuk tahu keputusan permohonan saya?

Anda dijangka menerima keputusan permohonan dalam masa 3 hari bekerja selepas menghantar permohonan lengkap bersama-sama dengan dokumen yang diperlukan. Walau bagaimanapun, tempoh ini mungkin berubah mengikut keadaan dan faktor-faktor tertentu.

7. Sekiranya permohonan saya lulus, berapa lama tempoh perlu saya tunggu untuk duit masuk ke akaun saya?

Wang akan dipindahkan ke dalam akaun anda dalam tempoh 24 hingga 48 jam hari bekerja selepas permohonan diluluskan. Jika terdapat kelewatan, disarankan untuk menghubungi Bank Rakyat untuk mendapatkan bantuan.

8. Bagaimana saya nak bayar balik atau apakah kaedah bayaran ansuran?

Anda boleh melaksanakan pembayaran balik melalui pelbagai kaedah, termasuk Arahan Tetap, Auto Debit, Potongan Gaji Majikan, dan bayaran di kaunter.

9. Saya dah ada Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam yang aktif, bolehkah saya buat Pinjaman Bertindih (Overlapping Facility)?

Hampir semua institusi kewangan menawarkan pilihan untuk melaksanakan pinjaman bertindih dalam pelan pembiayaan peribadi mereka. Walau bagaimanapun, proses pelaksanaan bertindih adalah kompleks dan bergantung kepada pelbagai faktor. Sila hubungi Bank Rakyat untuk maklumat lanjut.

10. Saya di bawah Program Pengurusan Kredit (PPK) AKPK. Bolehkah saya mohon?

Maaf, anda tidak memenuhi syarat untuk memohon pelan ini jika anda sedang terlibat dalam Program PPK yang dikelola oleh Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit.

11. Saya dah mohon. Bagaimana saya nak tahu permohonan saya lulus atau tidak?

Biasanya, keputusan permohonan pinjaman akan diumumkan melalui SMS, e-mel, atau panggilan telefon dalam tempoh 14 hari bekerja. Jika masih belum menerima keputusan, disarankan untuk menghubungi Bank Rakyat untuk maklumat lanjut.

Sekiranya terdapat pertanyaan lanjut, disarankan untuk menghubungi Bank Rakyat secara langsung untuk mendapatkan bantuan.