BSN MyRinggit Insan-i: Langkah Mudah Memohon Pinjaman KWSP FSA2

Pembiayaan peribadi adalah alat yang penting dalam pengurusan kewangan individu. Dalam konteks Malaysia, Bank Simpanan Nasional (BSN) telah memperkenalkan produk Pembiayaan Peribadi BSN MyRinggit Insan-i, yang direka khas untuk ahli Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk memenuhi keperluan kewangan mereka. Ini merupakan satu langkah penting dalam menyokong kesejahteraan kewangan rakyat Malaysia.

Pembiayaan peribadi merupakan instrumen yang membolehkan individu mendapatkan dana tambahan untuk pelbagai tujuan, termasuk bayaran hutang, pendidikan, perbelanjaan kecemasan, dan pelaburan. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai keperluan dan cabaran kewangan yang dihadapi oleh rakyat Malaysia, BSN telah mengenalkan produk Pembiayaan Peribadi BSN MyRinggit Insan-i sebagai satu cara untuk menyediakan bantuan kewangan yang munasabah dan berkesan.

Salah satu kelebihan yang menonjol tentang Pembiayaan Peribadi BSN MyRinggit Insan-i adalah kebolehannya untuk memenuhi keperluan kewangan individu dengan kadar faedah yang kompetitif dan terma yang mesra pengguna. Ini memberikan fleksibiliti kepada ahli KWSP untuk menguruskan kewangan mereka dengan lebih baik tanpa menimbulkan beban kewangan yang berlebihan.

Selain itu, produk ini turut memberikan akses kepada ahli KWSP yang memerlukan bantuan kewangan tambahan tanpa perlu mengorbankan simpanan mereka di KWSP. Ini penting kerana simpanan KWSP merupakan aset penting untuk keperluan kewangan jangka panjang seperti persaraan.

Dalam konteks pengumuman kerajaan yang membenarkan pengeluaran KWSP melalui Fasiliti Sokongan Akaun 2 (FSA2), BSN turut memberikan sokongan dengan menyediakan pembiayaan peribadi yang bersesuaian dengan keperluan dan kehendak ahli KWSP. Langkah ini menunjukkan komitmen BSN dalam memastikan rakyat Malaysia mempunyai akses kepada produk kewangan yang berkualiti dan menyokong keperluan kewangan mereka.

Bagi individu yang mempertimbangkan untuk menggunakan pembiayaan peribadi, adalah penting untuk memahami syarat-syarat dan terma yang terlibat. BSN menyediakan maklumat yang jelas dan mudah difahami mengenai produk Pembiayaan Peribadi BSN MyRinggit Insan-i, termasuk caj faedah, tempoh pembiayaan, dan keperluan kelayakan.

Selain itu, BSN juga menyediakan perkhidmatan nasihat kewangan yang membantu individu membuat keputusan yang bijak mengenai pengurusan kewangan mereka. Ini membantu memastikan bahawa pembiayaan peribadi digunakan dengan bijak dan tidak menambahkan lagi beban kewangan individu.

Pembiayaan Peribadi BSN MyRinggit Insan-i merupakan satu inisiatif yang memberikan manfaat kepada ahli KWSP dan menyokong kesejahteraan kewangan mereka. Dengan syarat-syarat dan terma yang mesra pengguna, produk ini membantu memenuhi keperluan kewangan individu tanpa mengorbankan simpanan jangka panjang mereka di KWSP. Adalah penting untuk mengambil perhatian kepada keperluan kewangan peribadi dan membuat keputusan yang bijak berdasarkan keadaan kewangan masing-masing.

Apa Itu Pinjaman KWSP FSA2?

Fasiliti Sokongan Akaun 2 (FSA2) adalah inisiatif yang bertujuan untuk memberi sokongan kepada anggota Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dengan menyediakan kemudahan pembiayaan peribadi melalui institusi perbankan. Dengan menggunakan simpanan yang terdapat dalam Akaun 2, anggota KWSP dapat memperoleh pembiayaan yang diperlukan untuk pelbagai tujuan kewangan.

Adalah penting untuk diingat bahawa simpanan dalam Akaun 2 adalah simpanan yang telah dikumpulkan oleh anggota KWSP melalui sumbangan majikan dan pekerja serta pulangan pelaburan yang diterima daripada KWSP. Oleh itu, penggunaan simpanan dalam Akaun 2 untuk tujuan pembiayaan peribadi merupakan satu cara yang memanfaatkan aset kewangan yang telah dibina oleh anggota KWSP selama tempoh penyertaan mereka dalam skim tersebut.

Bagaimanapun, pengeluaran daripada Akaun 2 adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan dalam Akta KWSP 1991. Sebagai contoh, pengeluaran tersebut hanya dibenarkan melalui permohonan awal Pengeluaran Bersyarat apabila anggota KWSP mencapai usia 50 atau 55 tahun, sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Akta KWSP. Ini bermakna bahawa anggota KWSP perlu memenuhi syarat usia yang telah ditetapkan sebelum mereka boleh menggunakan FSA2 untuk mendapatkan pembiayaan peribadi.

Selain itu, penting untuk diingat bahawa bayaran pembiayaan peribadi melalui FSA2 akan dibuat secara terus kepada institusi perbankan yang terlibat. Ini bermakna bahawa apabila anggota KWSP mencapai usia yang dibenarkan untuk pengeluaran melalui FSA2, bayaran tersebut akan disalurkan kepada institusi perbankan sebagai penyelesaian bagi pembiayaan yang diperoleh oleh anggota KWSP.

Fasiliti Sokongan Akaun 2 (FSA2) adalah satu kemudahan yang memberi peluang kepada anggota KWSP untuk mendapatkan pembiayaan peribadi melalui simpanan yang terdapat dalam Akaun 2. Walaupun terdapat syarat-syarat yang perlu dipatuhi seperti syarat usia dan penyelesaian bayaran kepada institusi perbankan, FSA2 tetap merupakan salah satu cara yang berguna bagi anggota KWSP untuk menguruskan kewangan mereka dengan lebih fleksibel dan berkesan.

KWSP FSA2 Melalui BSN MyRinggit Insan-i

BSN MyRinggit Insan-i merupakan satu inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan dengan kerjasama Bank Simpanan Nasional (BSN) untuk membantu anggota Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) mendapatkan aliran tunai melalui pembiayaan peribadi yang berpandukan notis pengeluaran Akaun 2 KWSP mereka.

Dengan adanya BSN MyRinggit Insan-i, anggota KWSP dapat mengemukakan Notis Pengeluaran Bersyarat pada usia antara 50 hingga 55 tahun. Ini bermakna mereka boleh membuat permohonan untuk pengeluaran dari Akaun 2 KWSP mereka bagi tujuan pembiayaan peribadi melalui kerjasama dengan BSN.

Lihat Juga:  Panduan Langkah Demi Langkah: Cara Mohon Pinjaman Kereta Public Bank Online

Prosesnya adalah apabila anggota KWSP mencapai umur yang dipilih mereka, iaitu di antara 50 hingga 55 tahun, simpanan termasuk dividen yang terdapat dalam Akaun 2 KWSP akan disalurkan kepada pihak bank yang terlibat, dalam hal ini BSN. Ini membolehkan anggota KWSP untuk menggunakan dana tersebut sebagai pembiayaan peribadi yang diperlukan tanpa perlu menunggu sehingga mencapai umur persaraan.

Penting untuk ditekankan bahawa Notis Bersyarat yang diajukan oleh anggota KWSP kepada KWSP hanya perlu dilakukan satu kali dalam jangka masa yang ditetapkan, iaitu dari 15 April 2023 hingga 4 April 2024. Ini memberi peluang kepada anggota KWSP untuk merancang pengeluaran dan penggunaan dana Akaun 2 KWSP mereka dengan lebih baik, serta memanfaatkan peluang pembiayaan peribadi yang disediakan oleh BSN melalui MyRinggit Insan-i.

Langkah ini merupakan satu bentuk sokongan yang diberikan oleh kerajaan untuk membantu anggota KWSP menguruskan kewangan mereka dengan lebih cekap dan efektif. Selain itu, ia juga memberi peluang kepada anggota KWSP untuk memanfaatkan simpanan mereka untuk keperluan kewangan yang mendesak atau memenuhi matlamat kewangan mereka pada peringkat tertentu dalam kehidupan mereka.

Syarat Kelayakan

Syarat kelayakan untuk memohon BSN MyRinggit Insan-i adalah seperti berikut:

 1. Berumur antara 40 hingga 50 tahun semasa membuat permohonan: Ini bermakna individu yang ingin memohon pembiayaan peribadi ini perlu berumur antara 40 hingga 50 tahun pada masa permohonan. Syarat umur ini adalah penting untuk memastikan bahawa pemohon berada dalam kategori yang sesuai untuk mendapatkan pembiayaan ini.
 2. Anggota KWSP (yang mendaftar i-Akaun dengan KWSP) yang memiliki baki simpanan sekurang-kurangnya RM3,000 dalam Akaun 2 KWSP: Pemohon perlu menjadi anggota Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dan mendaftar i-Akaun dengan KWSP. Selain itu, mereka juga perlu mempunyai baki simpanan sekurang-kurangnya RM3,000 dalam Akaun 2 KWSP. Syarat ini adalah untuk memastikan bahawa pemohon mempunyai aset yang mencukupi untuk mendapatkan pembiayaan peribadi.
 3. Memahami dan bersetuju dengan Kesedaran dan Pemahaman Mengenai Fasiliti: Sebelum membuat permohonan, pemohon perlu memahami sepenuhnya peraturan dan terma yang berkaitan dengan BSN MyRinggit Insan-i. Ini termasuklah caj faedah, tempoh pembiayaan, dan terma-terma lain yang mungkin berkaitan.
 4. Sokongan Akaun 2 di halaman/laman web BSN: Pemohon perlu mempunyai akaun di halaman atau laman web BSN untuk memohon pembiayaan peribadi ini. Proses permohonan mungkin dilakukan secara dalam talian, dan oleh itu, memiliki akaun dalam talian di BSN adalah penting untuk mempermudah proses permohonan.
 5. Lulus semakan kredit BSN termasuk penilaian kelayakan: BSN akan melakukan semakan kredit dan penilaian kelayakan terhadap pemohon sebelum membenarkan pembiayaan peribadi. Ini adalah proses standard dalam permohonan pembiayaan peribadi di mana pihak bank akan menilai kebolehpercayaan dan keupayaan pemohon untuk membayar semula pembiayaan tersebut.

Syarat-syarat di atas adalah penting untuk dipatuhi oleh pemohon sebelum membuat permohonan untuk BSN MyRinggit Insan-i. Memastikan pemenuhan kepada syarat-syarat ini akan meningkatkan peluang pemohon untuk mendapatkan pembiayaan peribadi yang mereka perlukan.

Konsep Syariah

Konsep tawarruq adalah salah satu mekanisme transaksi dalam sistem perbankan Islam yang sering digunakan untuk mendapatkan aliran tunai. Ia melibatkan serangkaian perjanjian jual beli antara beberapa pihak.

Dalam tawarruq, terdapat tiga pihak yang terlibat:

 1. Penjual Awal: Pihak pertama menjual suatu aset kepada pembeli dengan penangguhan pembayaran.
 2. Pembeli Pertengahan (Mutawarriq): Pembeli dalam transaksi pertama kemudian menjual aset yang diperolehnya kepada pihak ketiga dengan pembayaran tunai dan segera.
 3. Pembeli Akhir: Pihak ketiga yang membeli aset dari pembeli pertengahan.

Proses ini membolehkan pembeli pertengahan (mutawarriq) mendapatkan aliran tunai dengan menjual kembali aset yang diperolehnya dengan pembayaran tunai dan segera.

Namun, penting untuk dicatat bahawa tawarruq memerlukan kehadiran suatu aset yang benar-benar wujud, dan penjualan-penjualan yang berlaku tidak boleh bersifat khilafiah (dipertikaikan) atau membabitkan unsur-unsur riba (faedah atau keuntungan yang tidak dibenarkan dalam Islam). Oleh itu, aset yang dijual dalam tawarruq harus merupakan aset yang sah dan bernilai.

Selain itu, penggunaan tawarruq dalam konteks perbankan Islam adalah untuk memenuhi keperluan aliran tunai dalam bentuk pembiayaan peribadi, pembiayaan hartanah, dan lain-lain, dengan cara yang mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Walaupun tawarruq telah digunakan secara meluas dalam amalan perbankan Islam, terdapat juga kritikan terhadapnya, terutama berkaitan dengan penggunaannya dalam produk perbankan Islam kontemporari. Beberapa ulama dan cendekiawan Islam berpendapat bahawa tawarruq yang berlebihan dan tidak dibenarkan boleh menyebabkan penyalahgunaan konsep syariah dan mengurangkan nilai moral dan etika dalam aktiviti perbankan Islam.

Maklumat Pembiayaan KWSP FSA2

Berikut adalah maklumat mengenai Pembiayaan KWSP FSA2:

Kadar Keuntungan:

 • Kadar Asas Standard (KAS) + 1.75%: Ini bermaksud kadar keuntungan yang dikenakan ke atas pembiayaan adalah Kadar Asas Standard ditambah dengan 1.75%. Kadar ini adalah kadar faedah yang dikenakan kepada jumlah pembiayaan yang diluluskan.

Had Pembiayaan:

 • Minimum: RM3,000: Jumlah minimum pembiayaan yang boleh dipohon oleh ahli KWSP adalah RM3,000.
 • Maksimum: RM50,000: Had maksimum pembiayaan yang boleh diperolehi oleh ahli KWSP adalah RM50,000.

Tempoh Pembiayaan:

 • Sampai 10 tahun atau sehingga usia 55 tahun pada akhir tempoh Pembiayaan, yang mana yang lebih awal: Tempoh pembiayaan boleh dilakukan sehingga maksimum 10 tahun atau sehingga ahli KWSP mencapai usia 55 tahun pada akhir tempoh pembiayaan, bergantung kepada yang mana yang terlebih awal.

Kaedah Bayaran Ansuran Bulanan:

 • Pembayaran secara langsung di kaunter BSN: Ahli KWSP boleh membuat pembayaran ansuran bulanan secara langsung di kaunter BSN.
 • Pindahan Giro Antar Bank (IBG)/ e-payment ATM/ CDM/ myBSN: Pembayaran ansuran bulanan juga boleh dilakukan melalui pindahan giro antar bank, e-payment melalui ATM atau Cash Deposit Machine (CDM), atau melalui myBSN, platform perbankan dalam talian BSN.
 • Arahan Tetap Akaun BSN Giro/i (Standing Instruction): Ahli KWSP boleh mengatur arahan tetap untuk pembayaran ansuran bulanan melalui akaun BSN Giro/i mereka.
 • Arahan Tetap daripada Institusi Kewangan lain: Pembayaran ansuran bulanan juga boleh dilakukan melalui arahan tetap daripada institusi kewangan lain.

Maklumat di atas adalah terperinci mengenai pembiayaan KWSP FSA2, yang memberikan kefleksibilitan kepada ahli KWSP dalam membuat pembayaran ansuran bulanan dan memilih tempoh pembiayaan yang sesuai dengan keperluan dan keadaan kewangan mereka. Ini adalah salah satu cara di mana KWSP menyokong ahli dalam pengurusan kewangan mereka.

Lihat Juga:  Langkah-langkah Pemulihan User ID dan Kata Laluan Public Bank PBe

Dokumen Sokongan Yang Diperlukan

Dalam memproses permohonan Pembiayaan KWSP FSA2, Bank Simpanan Nasional (BSN) memerlukan beberapa dokumen sokongan. Berikut adalah senarai dokumen yang biasanya diperlukan:

 1. Salinan muka dan belakang Kad Pengenalan: Dokumen ini diperlukan untuk mengesahkan identiti pemohon. Salinan muka dan belakang kad pengenalan biasanya diminta untuk proses pengesahan diri.
 2. Borang Permohonan (dalam talian): Pemohon perlu mengisi borang permohonan secara dalam talian. Borang ini biasanya boleh didapati melalui laman web atau portal BSN. Ia mengandungi maklumat peribadi dan butiran pembiayaan yang dimohon.
 3. Notis Permohonan Pengeluaran Awal Bersyarat pada Usia 50 Tahun atau 55 Tahun: Dokumen ini mengesahkan tujuan pengeluaran awal dari Akaun 2 KWSP melalui Fasiliti Sokongan Akaun 2 (FSA2) dengan BSN. Notis ini memastikan bahawa pemohon memahami syarat-syarat dan tujuan pengeluaran KWSP.
 4. Dokumen pendapatan atas permintaan BSN: BSN mungkin memerlukan dokumen yang mengesahkan pendapatan pemohon. Ini boleh termasuk penyata gaji, penyata pendapatan bekerja sendiri, atau dokumen lain yang membuktikan kemampuan pemohon untuk membayar ansuran pembiayaan.
 5. Penyata Pendedahan Produk: Dokumen ini mungkin merangkumi butiran terperinci tentang pembiayaan yang dimohon, termasuk kadar keuntungan, jumlah pembiayaan, dan terma-terma lain yang berkaitan.
 6. Kesedaran dan Pemahaman Mengenai BSN MyRinggit Insan-i (Senarai semak soal selidik melalui laman web/portal BSN): Pemohon perlu memahami sepenuhnya tentang produk pembiayaan yang dimohon. BSN mungkin meminta pemohon mengisi senarai semak soal selidik melalui laman web atau portal mereka untuk memastikan pemahaman sepenuhnya mengenai produk.
 7. Dokumen lain yang mungkin diperlukan oleh BSN: BSN boleh meminta dokumen tambahan bergantung kepada keperluan dan prosedur dalaman mereka. Ini mungkin melibatkan dokumen tambahan yang menunjukkan kestabilan kewangan pemohon.

Pemohon disarankan untuk memeriksa dengan teliti syarat-syarat dan dokumen yang diperlukan dengan BSN sebelum membuat permohonan untuk memastikan proses berjalan lancar dan efisien. Melengkapkan semua dokumen yang diperlukan dapat mempercepat kelulusan pembiayaan dan memastikan pemohon memenuhi semua keperluan yang ditetapkan oleh BSN.

Proses Permohonan Pinjaman KWSP FSA2 BSN MyRinggit Insan-i

Untuk memastikan bahawa permohonan pembiayaan berjalan lancar, ikuti arahan-arahan di bawah:

 1. Buka laman web www.bsn.com.my/page/Insan-i di pelayar web anda. Setelah laman web dimuatkan, cari dan klik pada butang “Mohon Sekarang“.
 2. Baca dengan teliti dan pastikan anda memahami sepenuhnya Kesedaran & Pemahaman tentang Fasiliti Sokongan Akaun 2. Ini adalah langkah penting untuk memahami syarat-syarat dan terma-terma yang berkaitan dengan pembiayaan.
 3. Isi nama dan nombor Kad Pengenalan anda pada ruang yang disediakan. Pastikan maklumat yang dimasukkan adalah tepat dan sah. Kemudian, semak kelayakan KWSP anda untuk membuat permohonan pembiayaan.
 4. Selepas memastikan semua maklumat adalah tepat, klik “Teruskan” dan tunggu untuk menerima nombor TAC (Transaksi Kad ATM) melalui SMS atau cara lain yang disediakan oleh BSN.
 5. Setelah menerima nombor TAC, masukkan nombor tersebut di tempat yang sesuai pada laman web untuk mengesahkan identiti anda.
 6. Kemudian, isikan jumlah dan tempoh pembiayaan yang anda ingin mohon. Pastikan untuk memilih jumlah pembiayaan yang sesuai dengan keperluan anda dan tempoh yang mampu anda tanggung.
 7. Lengkapkan semua butiran yang diperlukan dalam borang permohonan pembiayaan. Pastikan untuk memberikan maklumat yang tepat dan lengkap untuk memastikan proses permohonan berjalan lancar.
 8. Selepas anda selesai mengisi borang permohonan, anda perlu menunggu sehingga 5 hari bekerja untuk proses penilaian kredit dan status kewangan anda.
 9. Jika permohonan anda diluluskan, anda akan menerima notifikasi melalui SMS. Anda juga boleh menerima tawaran pembiayaan secara atas talian.
 10. Untuk menyemak status permohonan anda, anda boleh log masuk ke laman web www.bsn.com.my/page/Insan-i menggunakan ID dan kata laluan yang telah anda daftarkan semasa proses permohonan.

Dengan mengikuti arahan-arahan di atas dengan teliti, anda akan memastikan bahawa permohonan pembiayaan anda di BSN MyRinggit Insan-i berjalan lancar dan efisien. Pastikan untuk memberikan maklumat yang tepat dan lengkap serta memahami sepenuhnya terma dan syarat yang terlibat dalam pembiayaan tersebut.

Lihat Juga:  Cara Mudah Tukar Kad BSN: Langkah Demi Langkah

Untuk maklumat terperinci mengenai Pembiayaan Peribadi BSN MyRinggit Insan-i khas, anda boleh merujuk kepada pautan-pautan di bawah:

 1. Kadar Perbankan: Untuk maklumat mengenai kadar perbankan yang terkini, termasuk Kadar Asas Standard (KAS) dan penyesuaian, sila layari pautan berikut: Kadar Perbankan BSN MyRinggit Insan-i
 2. Fee & Caj: Untuk maklumat mengenai yuran dan caj yang berkaitan dengan Pembiayaan Peribadi BSN MyRinggit Insan-i, sila layari pautan berikut: Yuran dan Caj BSN MyRinggit Insan-i
 3. Soalan-Soalan Lazim (FAQ): Terdapat FAQ yang menyediakan jawapan kepada soalan-soalan yang lazim ditanya mengenai Pembiayaan Peribadi BSN MyRinggit Insan-i. Anda boleh mendapatkannya di sini: FAQ Pembiayaan Peribadi BSN MyRinggit Insan-i
 4. Proses Permohonan Pembiayaan: Untuk memahami proses permohonan pembiayaan secara terperinci, anda boleh merujuk kepada aliran proses yang disediakan oleh BSN: Proses Permohonan Pembiayaan BSN MyRinggit Insan-i

Dengan merujuk kepada maklumat yang disediakan melalui pautan-pautan di atas, anda dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai syarat-syarat, terma, dan proses yang terlibat dalam Pembiayaan Peribadi BSN MyRinggit Insan-i.

Berikut adalah beberapa pertanyaan dan maklumat terkini mengenai Pembiayaan Peribadi BSN MyRinggit Insan-i:

 1. Laman Web Rasmi BSN: Anda boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai produk dan perkhidmatan Pembiayaan Peribadi BSN MyRinggit Insan-i dengan melawat laman web rasmi Bank Simpanan Nasional (BSN) di www.bsn.com.my.
 2. Hotline BSN: Jika anda memerlukan bantuan lanjut atau ingin bertanya mengenai Pembiayaan Peribadi BSN MyRinggit Insan-i, anda boleh menghubungi Hotline BSN di nombor 1300 88 1900.
 3. Facebook BSN: Anda juga boleh mendapatkan maklumat terkini, pengumuman, dan perkembangan terbaru mengenai produk dan perkhidmatan BSN termasuk Pembiayaan Peribadi BSN MyRinggit Insan-i dengan mengikuti halaman Facebook rasmi BSN di BSN Malaysia Facebook.

Dengan menggunakan sumber-sumber di atas, anda dapat memperoleh maklumat yang terkini dan berkaitan mengenai Pembiayaan Peribadi BSN MyRinggit Insan-i serta mendapatkan bantuan dan jawapan kepada pertanyaan yang mungkin anda miliki.

FAQ KWSP FSA2 BSN MyRinggit Insan-i

Fasiliti Sokongan Akaun 2 (FSA2) dan BSN MyRinggit Insan-i adalah dua inisiatif penting yang bertujuan untuk membantu anggota Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) mendapatkan dana tunai melalui pembiayaan peribadi. Bagi banyak orang, pengeluaran Akaun 2 KWSP menjadi salah satu pilihan utama untuk mendapatkan dana tambahan dalam keadaan kecemasan atau untuk tujuan tertentu seperti pendidikan, perubahan gaya hidup, atau keperluan peribadi lainnya.

Fasiliti Sokongan Akaun 2 (FSA2) merupakan satu mekanisme yang membolehkan para ahli KWSP membuat permohonan awal untuk Pengeluaran Bersyarat Umur 50 Tahun atau 55 Tahun. Ini bermakna ahli KWSP boleh membuat permohonan untuk mengeluarkan dana dari Akaun 2 mereka dengan syarat bahawa mereka telah mencapai usia 50 atau 55 tahun. FSA2 bertujuan untuk memberi lebih banyak pilihan kepada anggota KWSP untuk menggunakan simpanan mereka dengan cara yang lebih fleksibel.

BSN MyRinggit Insan-i adalah satu inisiatif kerajaan yang bekerjasama dengan Bank Simpanan Nasional (BSN) untuk memberikan kemudahan pembiayaan peribadi kepada ahli KWSP. Inisiatif ini membolehkan ahli KWSP membuat permohonan untuk pembiayaan peribadi dengan menggunakan dana yang terdapat dalam Akaun 2 mereka. Notis Pengeluaran Bersyarat perlu diajukan oleh Pelanggan kepada KWSP hanya sekali dalam tempoh yang ditetapkan.

Terdapat beberapa butir penting yang perlu dipertimbangkan bagi mereka yang berminat menggunakan FSA2 atau memohon BSN MyRinggit Insan-i:

Tarikh Permohonan: Untuk BSN MyRinggit Insan-i, tarikh permohonan bermula dari 14 April 2023 hingga 4 April 2024. Semua permohonan harus diterima oleh pihak BSN Bank pada atau sebelum 4 April 2024.

Jumlah Pembiayaan: Jumlah pembiayaan yang ditawarkan adalah antara RM3,000 hingga RM50,000, tertakluk kepada jumlah simpanan KWSP dalam Akaun 2.

Tempoh Pembiayaan: Tempoh pembiayaan adalah sehingga 10 tahun atau sehingga mencapai umur 55 tahun pada akhir tempoh pembiayaan, mengikut yang lebih awal.

Kadar Keuntungan: Kadar keuntungan bagi BSN MyRinggit Insan-i adalah Kadar Asas Standard (KAS) + 1.75% setahun.

Proses Permohonan: Permohonan akan diproses dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh Borang Permohonan beserta dokumen sokongan yang lengkap diterima oleh BSN.

Kriteria Kelayakan: Antara syarat kelayakan termasuk berumur di antara 40 hingga 50 tahun semasa memohon, memiliki baki simpanan minimum RM3,000 di dalam Akaun 2 KWSP, dan melepasi semakan kredit BSN termasuk penilaian kelayakan.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumen yang diperlukan termasuk kad pengenalan, borang permohonan, penyata pendedahan produk, dokumen pendapatan, dan dokumen lain yang mungkin diperlukan oleh BSN.

Selain itu, terdapat beberapa perkara penting yang perlu diingat oleh calon pemohon:

 • Hanya satu permohonan dibenarkan dengan jumlah yang layak. Permohonan berulang dan jumlah separuh tidak dibenarkan.
 • Permohonan bersama tidak dibenarkan.
 • Kriteria kelulusan tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan oleh BSN.

Dengan memahami kesemua butir-butir ini, calon pemohon akan dapat membuat keputusan yang bijak dan sesuai dengan keperluan kewangan mereka. Adalah penting bagi pemohon untuk membaca dengan teliti terma dan syarat yang berkaitan dengan BSN MyRinggit Insan-i dan FSA2 sebelum membuat keputusan untuk memohon. Ini akan membantu mengelakkan sebarang kesilapan dan kesalahfahaman yang mungkin timbul dalam proses permohonan.