Panduan Langkah-demi-Langkah: Bagaimana Memeriksa dan Mengaktifkan Akaun Bank Selepas Kebankrapan

Langkah-langkah Praktikal: Cara Mengajukan Permohonan Buka Akaun Bank Selepas Kebankrapan

Posted on

Meskipun berada dalam keadaan bankrap, ada peluang untuk membuka akaun bank bagi perniagaan yang sedang berusaha untuk pulih. Ini merupakan langkah penting untuk menguruskan keuangan dengan lebih teratur dan memulihkan kepercayaan pihak-pihak berkepentingan. Namun, sebelum membuat permohonan, perlu dipahami bahawa proses ini melibatkan beberapa faktor yang perlu diambil kira.

1. Pemahaman Tentang Kebankrapan:

 • Berkomunikasi secara jujur dengan bank untuk memahami syarat-syarat dan keperluan berkaitan kebankrapan.
 • Menyediakan maklumat terperinci mengenai sebab-sebab dan langkah-langkah yang diambil untuk pulih.

2. Rancangan Kewangan yang Jelas:

 • Menyusun rancangan kewangan yang jelas dan meyakinkan untuk menunjukkan bagaimana perniagaan akan menguruskan kewangan mereka selepas kebankrapan.
 • Menerangkan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah keadaan muflis berulang.

3. Memahami Risiko dan Syarat-syarat Akaun:

 • Memahami risiko-risiko yang terlibat dengan membuka akaun bank selepas kebankrapan.
 • Meneliti syarat-syarat yang dikenakan oleh bank untuk memastikan pematuhan sepenuhnya.

4. Menunjukkan Kemajuan dan Pemulihan:

 • Menyediakan bukti kemajuan dan tindakan pemulihan yang diambil oleh perniagaan.
 • Menyediakan laporan kewangan yang menggambarkan peningkatan prestasi dan stabiliti kewangan.

5. Komunikasi yang Berkesan:

 • Berkomunikasi secara terbuka dan berkesan dengan pihak bank.
 • Menjelaskan dengan jelas langkah-langkah yang telah diambil untuk mengelakkan keadaan kebankrapan berulang.

6. Membangunkan Hubungan Positif:

 • Membina hubungan positif dengan pegawai bank dan menunjukkan komitmen terhadap pemulihan kewangan.
 • Menyediakan rujukan atau surat sokongan dari pihak profesional seperti penasihat kewangan atau akauntan.

Penting untuk diingat bahawa proses ini mungkin memerlukan kesabaran dan komitmen yang besar. Walau bagaimanapun, dengan pendekatan yang teliti dan terancang, perniagaan yang mengalami kebankrapan dapat memulihkan kembali akses kepada perkhidmatan kewangan melalui pembukaan akaun bank.

Mengapa Bisnes Boleh Bankrap: Faktor-faktor Kritikal

 1. Kurang Inovasi:
  • Pematuhan kepada Trend dan Permintaan Pasaran: Perniagaan yang gagal untuk berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan trend serta keperluan pasaran boleh kehilangan daya saing, menyebabkan penurunan jualan dan, akhirnya, kebankrapan.
 2. Pengurusan Dana yang Tidak Betul:
  • Perbelanjaan yang Tidak Terkawal: Pemilihan perbelanjaan yang tidak terkawal atau tidak dirancang dengan baik boleh mengakibatkan pengeluaran melebihi pendapatan, menimbulkan masalah kewangan yang serius.
  • Ketidakcekapan Pengurusan Dana: Kurangnya kecekapan dalam menguruskan dana perniagaan, termasuk kegagalan merancang perbelanjaan dan memantau aliran tunai, boleh menjadi faktor utama kegagalan kewangan.
 3. Berhutang Terlalu Banyak:
  • Pengurusan Hutang yang Tidak Bijak: Meminjam terlalu banyak tanpa penilaian menyeluruh tentang kemampuan untuk membayar balik boleh mengakibatkan beban hutang yang tidak terkawal.
  • Kegagalan dalam Pembayaran Hutang: Ketidakmampuan membayar hutang pada masanya, terutama apabila beban hutang meningkat, boleh menyebabkan masalah kewangan yang parah.
 4. Kurangnya Permodalan Dana:
  • Operasi di Luar Kemampuan Keuangan: Perniagaan yang tidak mempunyai modal yang mencukupi untuk menanggung operasi harian dan pertumbuhan mungkin menghadapi masalah likuiditas, menyebabkan kegagalan operasi.
 5. Meletakkan Kepercayaan kepada Orang yang Salah:
  • Ketidaksesuaian Dalam Pemilihan Pekerja: Memiliki pasukan yang tidak sesuai atau tidak mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan secara efektif boleh mengakibatkan kegagalan dalam pengurusan dan pelaksanaan strategi.
 6. Kurangnya Pemahaman tentang Keperluan Pasaran:
  • Ketidakupayaan Menyesuaikan Produk atau Perkhidmatan: Perniagaan yang gagal memahami dan menyesuaikan produk atau perkhidmatan mereka dengan keperluan pasaran mungkin akan kehilangan pangsa pasaran kepada pesaing.

Untuk menghindari muflis, adalah penting bagi pemilik perniagaan untuk terus memantau dan menilai prestasi perniagaan, berinovasi, dan menguruskan kewangan secara bijak. Dengan melakukan ini, perniagaan dapat meningkatkan peluang kejayaan jangka panjang.

Bankrap Boleh Buka Akaun Bank: Proses dan Syarat-syarat

Bagi individu yang telah diisytiharkan bankrap, peluang untuk membuka akaun bank masih wujud, tetapi terdapat beberapa prosedur dan syarat yang perlu dipatuhi. Berikut adalah maklumat lanjut mengenai perkara ini:

 1. Penutupan Akaun Sedia Ada:
  • Sebaik sahaja seseorang diisytiharkan bankrap, akaun simpanan sedia ada akan ditutup dan transaksi diberhentikan.
 2. Pengaktifan atau Pembukaan Akaun Baru:
  • Walau bagaimanapun, individu yang bankrap masih boleh mengemukakan permohonan untuk membuka akaun bank baru atau mengaktifkan akaun yang sedia ada.
 3. Keperluan Kebenaran dari KPI:
  • Syarat utama adalah mendapatkan kebenaran daripada Ketua Pengarah Insolvensi Malaysia (KPI). Permohonan perlu dibuat di cawangan Insolvensi yang mentadbir kes kebankrapan individu.
 4. Cara Semakan Status Bankrap:
  • Individu yang ingin membuka akaun bank selepas kebankrapan perlu memeriksa status bankrap mereka secara dalam talian. Semakan ini dapat dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh KPI.
 5. Proses di Cawangan Insolvensi:
  • Permohonan untuk membuka akaun bank perlu dibuat secara langsung di cawangan Insolvensi yang bertanggungjawab bagi mentadbir kes kebankrapan individu tersebut.
 6. Proses Menjalankan Pembayaran Gaji:
  • Pemohon mungkin perlu membuktikan bahawa akaun bank yang dibuka akan digunakan untuk menerima kemasukan duit gaji atau pendapatan lain yang sah.
 7. Proses Pengesahan dan Penilaian:
  • Bank akan menjalankan proses pengesahan dan penilaian sebelum memutuskan sama ada untuk membenarkan atau menolak permohonan membuka akaun bank.
 8. Pematuhan dengan Undang-Undang dan Peraturan:
  • Individu yang bankrap perlu mematuhi undang-undang dan peraturan perbankan yang relevan dalam permohonan mereka.

Oleh itu, walaupun seorang individu telah diisytiharkan bankrap, terdapat peluang untuk membuka akaun bank dengan mendapatkan kebenaran dari KPI dan mematuhi prosedur yang ditetapkan. Pemahaman yang jelas tentang proses ini dapat membantu individu yang berada dalam situasi ini untuk mendapatkan akses kepada perkhidmatan perbankan yang diperlukan.

Penggunaan Kad Kredit oleh Bankrap: Sumbangan Amat Terhad

Bagi individu yang diisytiharkan bankrap, penggunaan kad kredit terhad pada jumlah tertentu mungkin masih dibenarkan, tetapi terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira:

 1. Had Amaun Penggunaan Kad Kredit:
  • Penggunaan kad kredit oleh seorang bankrap mungkin dibenarkan asalkan amaun yang digunakan tidak melebihi had yang ditetapkan. Dalam contoh ini, hadnya adalah RM1,000.00.
 2. Pemberitahuan Status Kebankrapan:
  • Individu yang bankrap perlu memberitahu pihak yang memberikan kemudahan kad kredit tentang status kebankrapan mereka. Ini adalah satu bentuk kewajaran dan kejujuran dalam perhubungan kewangan.
 3. Keperluan Memberitahu Pihak Pemberi Pinjaman:
  • Jika seorang bankrap ingin menggunakan kad kredit melebihi had yang ditetapkan, mereka perlu memberitahu secara jujur pihak pemberi pinjaman atau penerbit kad kredit tentang status kebankrapan mereka.
 4. Keputusan Pihak Pemberi Pinjaman:
  • Pihak pemberi pinjaman mempunyai hak untuk membuat keputusan sama ada untuk memberikan kemudahan penggunaan kad kredit yang melebihi had atau tidak. Keputusan ini mungkin bergantung pada pelbagai faktor, termasuk risiko kewangan yang terlibat.
 5. Kesalahan Mengikut Akta Insolvensi 1967:
  • Jika seorang bankrap menggunakan kad kredit melebihi had tanpa memberi maklumat atau mendapatkan kebenaran, mereka mungkin dianggap melakukan kesalahan di bawah Akta Insolvensi 1967.

Oleh itu, meskipun terdapat beberapa kebenaran untuk menggunakan kad kredit dalam jumlah tertentu, adalah penting untuk berkomunikasi dengan pihak pemberi pinjaman dan mematuhi terma dan syarat yang ditetapkan. Kewajaran dan pematuhan undang-undang akan membantu individu yang berada dalam situasi kebankrapan untuk mengelakkan masalah undang-undang dan menjaga hubungan baik dengan institusi kewangan.