Panduan Mudah: Cara Memohon Pinjaman Peribadi Agro Bank

Modal merupakan elemen penting dalam merancang dan menjalankan perniagaan. Ketiadaan modal yang mencukupi boleh menggagalkan pelaksanaan aktiviti perniagaan yang dirancang dengan teliti.

Walaupun rencana perniagaan yang matang dapat dirancang, namun kekurangan modal boleh menyebabkan ketidakmampuan untuk merealisasikan rencana tersebut. Memulakan perniagaan tanpa modal bukanlah perkara mudah, dan hanya segelintir individu yang berjaya menjalankan perniagaan tanpa bergantung sepenuhnya pada sumber modal.

Secara praktikalnya, keseluruhan operasi perniagaan akan berfungsi dengan lancar apabila setiap komponen yang diperlukan dapat diimplementasikan sebagaimana yang dirancang dari awal. Namun, jika modal yang diperlukan tidak dapat diperoleh, menangguhkan atau menggagalkan perniagaan bukanlah pilihan yang bijak.

Bagi mereka yang teliti dan mampu mengenali peluang di sekitar, terdapat pelbagai alternatif untuk mendapatkan modal. Langkah-langkah alternatif ini boleh dipilih dan disesuaikan dengan keperluan dan situasi perniagaan yang dijalankan. Dengan penelitian dan perancangan yang cermat, wirausahawan dapat menjelajahi jalan-jalan ini untuk memperoleh modal yang diperlukan bagi kejayaan perniagaan mereka.

Pinjaman Peribadi Agro Bank

Saat ini, hampir semua bank menawarkan perkhidmatan pinjaman sebagai produk khusus untuk perniagaan kecil dan peribadi. Pinjaman ini dirancang khusus untuk membantu usahawan kecil dan menengah, dan Anda dapat menjadi salah satu penerima manfaat dari produk-pinjaman tersebut.

Agro Bank, sebagai contoh, menyediakan pelbagai pinjaman peribadi yang sesuai bagi mereka yang bercita-cita untuk memulakan perniagaan. Berikut adalah beberapa produk pinjaman dari Agro Bank yang banyak dipilih oleh masyarakat:

 1. Pinjaman Perniagaan Mikro:
  • Produk ini direka khas untuk usahawan kecil yang memerlukan modal permulaan yang rendah. Pinjaman ini membantu mereka memulakan atau memperluas perniagaan mereka.
 2. Pinjaman Perniagaan Kecil dan Sederhana:
  • Agro Bank menyediakan pinjaman khas untuk perniagaan kecil dan sederhana yang memerlukan modal tambahan untuk pertumbuhan dan pengembangan.
 3. Pinjaman Modal Perniagaan:
  • Untuk mereka yang memerlukan modal tambahan untuk keperluan operasional harian atau projek khusus dalam perniagaan mereka.
 4. Pinjaman Pendidikan Perniagaan:
  • Produk ini dirancang untuk menyokong usahawan dalam meningkatkan pengetahuan dan kebolehan mereka dalam mengendalikan perniagaan.
 5. Pinjaman Pembelian Aset Perniagaan:
  • Agro Bank menyediakan pinjaman untuk pembelian aset penting seperti peralatan atau kenderaan yang diperlukan dalam operasi perniagaan.
Lihat Juga:  Panduan Cawangan CIMB Bank Kuala Lumpur, Perak dan Sabah

Sebelum memilih produk pinjaman tertentu, disarankan untuk memahami syarat-syarat pinjaman, kadar faedah, dan persyaratan lainnya. Konsultasikan dengan perwakilan Agro Bank untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci dan memilih produk yang paling sesuai dengan keperluan perniagaan Anda.

Agrobank AgroCash-i

Agrobank AgroCash-i adalah satu skim pinjaman peribadi yang disediakan oleh Agrobank, yang juga dikenali sebagai Bank Pertanian Malaysia. Ini adalah inisiatif yang bertujuan memberikan perkhidmatan pembiayaan peribadi kepada pelanggan, bukan terhad kepada sektor pertanian sahaja.

Berikut adalah butiran mengenai Agrobank AgroCash-i:

 • Minimum Jumlah Pembiayaan: RM10,000
 • Maksimum Jumlah Pembiayaan: Sehingga RM200,000
 • Minimum Tempoh Pinjaman: 1 Tahun (12 bulan)
 • Maksimum Tempoh Pinjaman: 10 Tahun (120 bulan)
 • Jenis Pembiayaan: Islamic (Tidak bercagar)
 • Kadar Keuntungan: Kadar tetap dari 6.17% – 6.62% setahun
 • Tempoh Kelulusan: 5 hari bekerja

Pinjaman ini menawarkan fleksibiliti dalam jumlah pembiayaan dan tempoh pinjaman, membolehkan pelanggan memilih opsyen yang sesuai dengan keperluan kewangan mereka. AgroCash-i adalah produk pinjaman Islamik, yang bermakna ia berpandukan prinsip-prinsip Shariah.

Dengan kadar keuntungan yang tetap, pelanggan dapat merancang perbelanjaan mereka dengan lebih baik tanpa risiko fluktuasi kadar faedah. Tempoh kelulusan yang pantas juga memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk mendapatkan dana yang diperlukan dengan cepat.

Bagi mereka yang mungkin tidak menyedari perkhidmatan pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Agrobank, AgroCash-i adalah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan untuk memenuhi keperluan kewangan peribadi atau perniagaan. Sebelum membuat keputusan, disarankan untuk memahami terperinci syarat-syarat pinjaman dan berunding dengan wakil Agrobank untuk maklumat lanjut.

Cara Mohon Pinjaman Peribadi Agro Bank

Untuk memohon pinjaman peribadi Agro Bank, adalah penting untuk memahami syarat-syarat dan prosedur yang terlibat. Berikut adalah langkah-langkah dan syarat-syarat pinjaman AgroCash-i:

Lihat Juga:  HouzKEY Maybank: Peluang dan Risiko dalam Pemilikan Hartanah

Syarat Kelayakan:

Untuk Kakitangan GLC:

 1. Tidak memiliki Akaun di Bawah Pemerhatian Khas (SAA).
 2. Tidak disenarai hitamkan oleh mana-mana Institusi Kewangan di Malaysia.
 3. Berkhidmat lebih dari 3 tahun.
 4. Pendapatan bulanan RM2,000 ke atas atau pendapatan tahunan RM24,000 ke atas.
 5. Usia 18 tahun ke atas dan tidak melebihi 60 tahun pada tamat tempoh pembiayaan atau tempoh persaraan yang mana lebih dahulu.
 6. Potongan Biro Perkhidmatan Angkasa kurang dari 50% pendapatan bersih bulanan.
 7. Layak memohon sehingga 10 kali ganda gaji kasar, atau had maksimum RM100,000 dengan kadar keuntungan dari 6.7% p.a hingga 7.2% p.a.

Untuk Kakitangan Kerajaan:

 1. Tidak memiliki Akaun di Bawah Pemerhatian Khas (SAA).
 2. Tidak disenarai hitamkan oleh mana-mana Institusi Kewangan di Malaysia.
 3. Berkhidmat lebih dari 3 tahun.
 4. Pendapatan bulanan RM1,000 ke atas atau pendapatan tahunan RM12,000 ke atas.
 5. Usia 18 tahun ke atas dan tidak melebihi 60 tahun pada tamat tempoh pembiayaan atau tempoh persaraan yang mana lebih dahulu.
 6. Potongan Biro Perkhidmatan Angkasa kurang dari 60% pendapatan bersih bulanan.
 7. Layak memohon sehingga RM200,000 dengan kadar keuntungan antara 6.45% p.a hingga 6.95% p.a.

Dokumen Yang Diperlukan:

Sebelum memohon, pastikan dokumen-dokumen berikut telah disiapkan:

 1. Salinan Kad Pengenalan (MyKad) depan dan belakang.
 2. Surat pengesahan kerja dari majikan.
 3. Salinan penyata bank kemasukan gaji 3 bulan terkini.
 4. Salinan slip gaji 3 bulan terkini.

Caj dan Fi:

Agrobank akan mengenakan beberapa caj dan fi untuk pinjaman AgroCash-i:

 1. Tiada caj penamatan awal.
 2. Caj proses RM30.00 (bayaran broker) akan ditolak dari jumlah pinjaman.
 3. Caj duti setem sebanyak 0.5%.
 4. Caj Insurans Takaful sebagai pilihan melalui panel Takaful Agrobank atau skim Takaful pilihan Anda.
 5. Caj lewat bayar sebanyak 1% dari jumlah tunggakan sekiranya pembayaran lewat.
Lihat Juga:  Pilih Bijak: Pinjaman Peribadi RHB untuk Keperluan Anda

Semua syarat dan dokumen perlu dipenuhi dengan teliti untuk memastikan kelancaran proses permohonan. Dengan memahami syarat-syarat ini, diharapkan Anda dapat memperoleh pinjaman peribadi AgroBank dengan lebih mudah.