Cara Memohon Rumah SJKP: Panduan untuk Calon Pemilik Rumah

Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP): Mengatasi Tantangan Kepemilikan Rumah di Malaysia, Pandemik COVID-19 telah mengguncang kestabilan ekonomi di seluruh dunia, termasuk di Malaysia. Salah satu aspek yang terjejas dengan ketara adalah kepemilikan rumah, dengan ramai individu yang menghadapi cabaran untuk memenuhi syarat pinjaman perumahan yang biasa. Sebagai respon terhadap keperluan ini, Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan pelbagai inisiatif, termasuk Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP), yang bertujuan untuk memberi jaminan kredit kepada pembeli rumah yang layak.

SJKP, dengan peruntukan sehingga RM2 bilion, menjadi salah satu langkah utama yang diambil oleh kerajaan untuk meningkatkan keupayaan individu memiliki rumah, terutamanya dalam keadaan yang mencabar seperti pandemik COVID-19. Inisiatif ini memberi peluang kepada golongan yang mungkin terjejas secara ekonomi untuk tetap memiliki rumah, dengan menyediakan jaminan kredit yang membantu mereka mendapatkan pinjaman perumahan dengan kadar faedah yang lebih baik.

Salah satu kelebihan utama adalah ia membantu meringankan beban kewangan pembeli rumah, terutamanya mereka yang mungkin menghadapi kesukaran untuk memenuhi syarat-syarat pinjaman perumahan yang biasa. Dengan adanya jaminan kredit, pembeli rumah dapat memperoleh pinjaman dengan syarat yang lebih mudah, membantu mereka untuk memiliki rumah pertama mereka tanpa terlalu banyak tekanan kewangan.

Selain manfaat langsung kepada individu, juga memberi dorongan kepada industri pembinaan dan hartanah di Malaysia. Dengan pembiayaan tambahan yang tersedia melalui skim ini, pembeli rumah yang berpotensi mungkin akan lebih berani untuk melabur dalam hartanah. Ini akan membantu merangsang pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, dengan menggalakkan aktiviti pembinaan dan pemilikan rumah yang lebih tinggi di negara ini.

Namun demikian, walaupun SJKP menawarkan banyak manfaat, ia juga memerlukan pengurusan yang teliti dan pemantauan berterusan. Pentadbiran yang efisien perlu dilaksanakan untuk memastikan dana yang diperuntukkan digunakan dengan berkesan dan tidak disalahgunakan. Selain itu, penilaian berkala terhadap kesan ekonomi dan masyarakat juga penting untuk memastikan bahawa skim ini berfungsi sebagaimana yang dijangkakan.

Apa Itu SJKP (Skim Jaminan Kredit Perumahan)?

Masalah kebolehupayaan untuk memiliki rumah bukanlah isu baru di Malaysia. Sejak lama, kebimbangan mengenai akses kepada pembiayaan rumah telah menjadi perbincangan dalam arena politik dan sosial. Sejarah SJKP, atau Skim Jaminan Kredit Perumahan, menunjukkan usaha kerajaan untuk menangani keperluan ini, dengan asas undang-undangnya yang tertanam dalam Rang Undang-Undang Perbekalan tahun 2008.

Rang Undang-Undang Perbekalan tahun 2008 dibentangkan dalam Dewan Rakyat Malaysia pada tahun 2007, memberikan asas bagi penubuhan SJKP. Skim ini direka khusus untuk menyokong warganegara Malaysia yang tidak mempunyai pendapatan tetap untuk memiliki rumah pertama mereka. Golongan seperti petani dan usahawan kecil diiktiraf sebagai sasaran utama, yang ingin memiliki rumah dengan harga yang mampu mereka beli.

SJKP menawarkan pelbagai jenis bantuan, termasuk pembiayaan untuk rumah dengan harga rendah, sederhana, atau dalam pelbagai fasa pembinaan. Dari rumah yang masih dalam pembinaan hingga yang siap sepenuhnya, menyediakan bantuan kepada individu yang ingin memiliki rumah tetapi menghadapi cabaran kewangan.

Bagi sesiapa yang berminat untuk memohon SJKP, penting untuk memahami syarat dan kelayakan yang diperlukan. Proses permohonan mungkin melibatkan penilaian kewangan dan persyaratan yang berbeza bergantung kepada keadaan individu dan ciri-ciri rumah yang dikehendaki. Oleh itu, adalah penting untuk mendapatkan maklumat yang tepat sebelum membuat keputusan untuk memohon SJKP.

Walaupun SJKP adalah langkah positif dalam menyokong kepemilikan rumah di kalangan golongan yang memerlukan, masih terdapat cabaran dan perkara yang perlu dipertimbangkan. Antaranya termasuk keperluan untuk memastikan bahawa proses pemohonan adalah telus dan mudah difahami, serta agar bantuan yang disediakan benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan.

Dalam konteks masa kini, di mana pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang besar kepada ekonomi dan kestabilan kewangan individu, keperluan untuk menyokong kepemilikan rumah menjadi lebih penting dari sebelumnya. Oleh itu, SJKP dan inisiatif seumpamanya perlu diberi perhatian yang serius dan terus dipantau bagi memastikan keberkesanan serta kesan yang positif kepada masyarakat Malaysia.

Siapa yang Boleh Mohon SJKP?

Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP) adalah satu inisiatif penting yang ditawarkan kepada golongan yang mempunyai pendapatan tidak tetap, seperti peniaga kecil, petani, pemandu teksi, dan nelayan di Malaysia. Walaupun menyediakan bantuan kewangan kepada golongan ini, terdapat terma dan syarat kelayakan yang perlu dipatuhi oleh individu yang ingin memohon SJKP.

Berikut adalah senarai terma dan syarat kelayakan yang perlu dipatuhi bagi memohon SJKP:

Syarat Asas untuk Memohon Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP)

Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP) mewakili satu langkah penting dalam menyediakan akses kepada pemilikan rumah kepada golongan yang memerlukannya di Malaysia. Bagi individu yang berminat untuk mendapatkan bantuan kewangan ini, adalah penting untuk memahami syarat-syarat asas yang diperlukan sebelum membuat permohonan. Berikut adalah gambaran ringkas tentang syarat-syarat asas untuk memohon SJKP:

Lihat Juga:  43 Kad Kredit Visa Pilihan Utama di Malaysia Senarai Teratas

1. Warganegara Malaysia: Menetapkan bahawa pemohon SJKP perlu menjadi warganegara Malaysia.

2. Berumur 18 tahun ke atas: Memastikan individu yang memohon mempunyai kebolehan undang-undang untuk menandatangani perjanjian perumahan.

3. Pendapatan kasar minimum RM1,000 sebulan: Menunjukkan pemohon perlu memiliki pendapatan minimum yang mencukupi untuk menanggung pembayaran bulanan pinjaman perumahan.

4. Kurang 65% pendapatan kasar untuk pembayaran bulanan pinjaman: Menghadkan jumlah maksimum yang boleh digunakan untuk pembayaran bulanan pinjaman perumahan, untuk memastikan keseimbangan kewangan yang baik.

5. Tinggal dalam lingkungan 20km dari cawangan institusi kewangan tempat permohonan dibuat: Menekankan keperluan untuk pemohon tinggal berdekatan dengan cawangan institusi kewangan yang dipilih untuk memohon SJKP.

Memahami dan mematuhi syarat-syarat ini adalah langkah pertama yang penting dalam proses permohonan SJKP. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, individu dapat melangkah dengan yakin dalam mengejar impian untuk memiliki rumah pertama mereka.

Kriteria Pendapatan untuk Memohon Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP)

Salah satu faktor utama yang dipertimbangkan dalam pemilihan calon penerima Skim Jaminan Kredit Perumahan adalah jenis pendapatan yang mereka peroleh. Berikut adalah gambaran tentang kriteria pendapatan yang digunakan dalam proses pemohonan:

1. Pendapatan Tidak Tetap:

 • Ini termasuk peniaga kecil, petani, pemandu teksi, nelayan, dan golongan-golongan serupa.
 • Individu dengan pendapatan tidak tetap sering menghadapi cabaran dalam mendapatkan pembiayaan rumah dari institusi kewangan konvensional.
 • menyediakan peluang kepada golongan ini untuk memiliki rumah dengan menyediakan bantuan kewangan yang bersesuaian dengan pendapatan tidak tetap mereka.

2. Pendapatan Tetap dari Peruntukan Awal SJKP:

 • Bagi mereka yang memiliki pendapatan tetap, tetapi terhad kepada jumlah peruntukan SJKP RM300 juta pertama, mereka juga layak memohon.
 • Ini mungkin merujuk kepada individu yang memperoleh pendapatan tetap tetapi mungkin tidak memenuhi syarat pendapatan minimum yang diperlukan oleh institusi kewangan lain.
 • Penyediaan peruntukan khusus ini menunjukkan usaha kerajaan dalam menyokong golongan yang mungkin terpinggirkan dari sisi kewangan dalam membeli rumah pertama mereka.

Dengan memahami jenis-jenis pendapatan yang diterima, membuka pintu kepada lebih ramai individu untuk memiliki rumah mereka sendiri. Ini mencerminkan komitmen kerajaan Malaysia dalam menyediakan peluang yang adil dan inklusif dalam akses kepada perumahan. Dengan cara ini, tidak hanya membantu meningkatkan kepemilikan rumah di kalangan golongan yang memerlukannya, tetapi juga menggalakkan diversifikasi ekonomi di kalangan masyarakat.

Jenis Pinjaman yang Disediakan oleh Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP)

Dalam usaha untuk memperluaskan akses kepada perumahan yang terjangkau, Skim Jaminan Kredit Perumahan menawarkan pelbagai jenis pinjaman yang sesuai dengan keperluan dan keadaan kewangan individu. Berikut adalah ringkasan mengenai jenis pinjaman yang disediakan oleh SJKP:

1. Pinjaman Individu:

 • Pinjaman individu adalah opsyen yang tersedia untuk individu yang ingin memiliki rumah tanpa melibatkan pihak lain.
 • Dalam kes ini, individu memohon pinjaman untuk mendapatkan kepemilikan rumah atas nama mereka sendiri.
 • Pinjaman individu ini sesuai untuk mereka yang ingin memiliki rumah secara bebas tanpa perlu berkongsi tanggungjawab kewangan dengan orang lain.

2. Pinjaman Bersama untuk Adik Beradik atau Anak-Ibubapa:

 • SJKP juga menyediakan pilihan pinjaman bersama untuk adik beradik atau anak-ibubapa yang masih belum memiliki rumah.
 • Ini membolehkan ahli keluarga yang berkongsi keinginan untuk memiliki rumah bersama-sama menyatukan sumber kewangan mereka untuk mendapatkan pinjaman.
 • Pinjaman bersama ini membuka peluang kepada keluarga yang ingin menggabungkan kekuatan kewangan mereka untuk mencapai matlamat bersama dalam memiliki rumah.

Dengan menyediakan pelbagai jenis pinjaman yang sesuai dengan keperluan individu dan keluarga, SJKP menggalakkan kerjasama dan sokongan di kalangan rakyat Malaysia untuk mewujudkan impian memiliki rumah sendiri. Dengan memilih jenis pinjaman yang paling sesuai, individu dan keluarga dapat melangkah maju dengan yakin dalam pembelian dan pemilikan rumah pertama mereka. Ini adalah langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, serta memperkukuhkan asas kestabilan perumahan negara.

Kriteria Jenis Hartanah dalam Skim Jaminan Kredit Perumahan

Dalam usaha untuk memenuhi keperluan perumahan yang berbeza-beza, Skim Jaminan Kredit Perumahan menetapkan kriteria khusus mengenai jenis hartanah yang layak untuk mendapatkan pembiayaan. Berikut adalah ringkasan mengenai jenis hartanah yang diberi keutamaan dalam SJKP:

1. Rumah Pertama untuk Kediaman Kos Rendah/Sederhana/Mampu Milik:

 • SJKP memberikan keutamaan kepada individu yang membeli rumah pertama mereka.
 • Hartanah yang terlibat termasuk rumah-rumah yang tergolong dalam kategori kediaman kos rendah, sederhana, atau mampu milik.
 • Ini adalah langkah yang penting untuk memberi peluang kepada golongan yang memerlukan untuk memiliki rumah pertama mereka dengan kos yang lebih terjangkau.

2. Untuk Didiami, Bukan Hartanah Komersial:

 • SJKP menekankan bahawa pembiayaan diberikan kepada hartanah yang digunakan untuk tujuan kediaman, bukan untuk tujuan komersial.
 • Ini bermakna pemohon SJKP perlu membeli hartanah sebagai tempat tinggal untuk diri sendiri atau keluarga, bukan untuk tujuan pelaburan atau perniagaan.

Dengan menetapkan kriteria yang jelas mengenai jenis hartanah yang layak untuk mendapatkan pembiayaan, membantu memastikan bahawa bantuan kewangan disalurkan kepada golongan yang memerlukan dengan cara yang paling berkesan. Ini membolehkan individu dan keluarga untuk mendapatkan akses kepada perumahan yang lebih terjamin, sekaligus memperbaiki kestabilan kewangan dan sosial mereka.

Dalam memilih hartanah yang sesuai, adalah penting bagi pemohon SJKP untuk memahami dan mematuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dengan cara ini, mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan merancang pembelian rumah dengan lebih yakin.

Lihat Juga:  Permohonan Bantuan MAIK Online: Pantau Status Kemaskini

Pelbagai Jenis Projek Hartanah dalam Skim Jaminan Kredit Perumahan

Dalam memenuhi keperluan perumahan yang pelbagai, Skim Jaminan Kredit Perumahan mengambil kira pelbagai jenis projek hartanah yang layak untuk mendapatkan pembiayaan. Berikut adalah ringkasan mengenai jenis projek hartanah yang diberi perhatian dalam SJKP:

1. Projek dalam Pembinaan:

 • SJKP memberi peluang kepada individu untuk membeli rumah dalam projek-projek yang masih dalam pembinaan.
 • Ini memberi kelebihan kepada pembeli untuk memiliki rumah dengan harga yang lebih rendah, dan mungkin turut memberi peluang untuk menyesuaikan rumah mengikut keperluan peribadi.

2. Projek yang Sudah Siap:

 • Selain projek dalam pembinaan, SJKP juga menyokong pembelian rumah yang sudah siap.
 • Ini memberi fleksibiliti kepada pembeli yang mungkin memerlukan rumah dengan segera atau yang memilih untuk membeli rumah yang sudah siap tinggal.

3. Projek Baru:

 • Projek baru juga layak untuk mendapatkan pembiayaan melalui SJKP.
 • Ini memberi peluang kepada pembeli untuk mendapatkan rumah dengan spesifikasi dan ciri-ciri terkini, serta mungkin menikmati kemudahan-kemudahan yang disediakan dalam pembangunan baru.

4. Rumah Lelongan:

 • SJKP juga menyediakan pembiayaan untuk pembelian rumah lelongan.
 • Ini memberi peluang kepada individu untuk mendapatkan rumah dengan harga yang lebih rendah, tetapi memerlukan pemahaman yang baik mengenai proses pembelian rumah lelongan.

5. Kecuali Rumah Dibina atas Tanah Sendiri:

 • SJKP mungkin tidak menyokong pembiayaan untuk rumah yang dibina atas tanah sendiri.
 • Ini mungkin disebabkan oleh pelbagai faktor termasuk kelayakan dan proses pengawalseliaan.

Dengan menyediakan pembiayaan untuk pelbagai jenis projek hartanah, SJKP memberi peluang kepada pembeli untuk memilih opsyen yang paling sesuai dengan keperluan dan keadaan kewangan mereka. Dalam membuat keputusan pembelian, adalah penting bagi pembeli untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti lokasi, harga, dan keadaan hartanah dengan teliti. Dengan cara ini, mereka dapat membuat keputusan yang terbaik dalam pembelian rumah pertama mereka.

Syarat CCRIS dalam Memohon Skim Jaminan Kredit Perumahan

Dalam proses permohonan Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP), penyelarasannya melibatkan pemeriksaan kewangan calon penerima. Salah satu aspek yang diberi perhatian adalah rekod kredit melalui CCRIS, yang merupakan Sistem Rujukan Kredit CCRIS di Malaysia. Berikut adalah syarat berkaitan dengan CCRIS dan aspek kewangan lain yang perlu dipatuhi:

1. Rekod Tunggakan CCRIS Kurang dari 2 Bulan bagi Tempoh 12 Bulan Terkini:

 • Syarat ini menunjukkan pentingnya menjaga rekod kredit yang bersih dan mengelakkan tunggakan pembayaran yang berpanjangan.
 • Calon penerima perlu memastikan bahawa tidak ada catatan tunggakan yang melebihi dua bulan dalam tempoh 12 bulan sebelum memohon SJKP.
 • Ini menunjukkan kepada pihak berkuasa kewangan bahawa pemohon mempunyai rekod kewangan yang baik dan mampu menguruskan kewangan dengan baik.

2. Tiada Rekod Kewangan Negatif Lain dalam 24 Bulan Terkini:

 • Selain daripada rekod tunggakan CCRIS, calon penerima juga perlu memastikan bahawa tidak ada rekod kewangan negatif lain dalam tempoh 24 bulan sebelum permohonan.
 • Rekod kewangan negatif boleh merujuk kepada penghentian pembayaran, muflis, atau situasi kewangan yang tidak stabil.
 • Memastikan tiada rekod kewangan negatif menunjukkan kepada pihak berkuasa bahawa calon penerima mempunyai kewangan yang stabil dan boleh dipercayai untuk memenuhi komitmen pembayaran.

Dengan mematuhi syarat-syarat ini, calon penerima SJKP menunjukkan kesungguhan dan kelayakan kewangan mereka untuk memiliki rumah. Langkah ini juga membantu memastikan bahawa pembiayaan diberikan kepada individu yang dapat menguruskan tanggungjawab kewangan dengan baik. Oleh itu, adalah penting bagi pemohon untuk menjaga rekod kewangan mereka dan memastikan tiada tunggakan pembayaran yang berpanjangan atau rekod negatif lain yang boleh memberi kesan kepada permohonan mereka. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, harapan untuk mendapatkan bantuan kewangan dalam memiliki rumah pertama dapat direalisasikan dengan lebih berjaya.

Terma Pembiayaan dalam Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP)

Sekiranya anda telah berjaya memenuhi semua syarat dan terma yang telah ditetapkan untuk Skim Jaminan Kredit Perumahan, peluang untuk memiliki hartanah pertama semakin cerah. Namun, persoalan yang sering ditanya oleh ramai ialah mengenai terma pembiayaan yang terlibat dalam SJKP. Jawapannya tentulah ada, dan berikut adalah butiran terma pembiayaan yang perlu anda ketahui sebelum membuat permohonan:

1. Marjin Pembiayaan:

 • Marjin pembiayaan sehingga 100% hanya untuk pembiayaan maksimum sebanyak RM300,000, termasuk insurans MRTA/MRTT.
 • Ini bermakna anda boleh mendapat pembiayaan sehingga jumlah maksimum tersebut tanpa perlu membayar sebarang deposit awal.

2. Jenis Pembiayaan:

 • Pembiayaan ini sah untuk pembiayaan berjangka sahaja, yang bermakna bayaran bulanan tetap sepanjang tempoh pinjaman.

3. Tempoh Pembiayaan:

 • Anda mempunyai tempoh pembiayaan sehingga 35 tahun atau sehingga usia pemohon mencapai 65 tahun, mana yang lebih awal.
 • Ini memberi fleksibiliti kepada anda untuk memilih tempoh pembiayaan yang sesuai dengan keperluan dan kemampuan kewangan anda.

4. Kadar Faedah:

 • Kadar faedah bergantung kepada Kadar Pinjaman Asas (BLR) / Kadar Pembiayaan Asas (BFR) yang ditetapkan oleh institusi kewangan yang menawarkan pinjaman.
 • Adalah penting untuk memahami kadar faedah yang dikenakan kerana ia akan mempengaruhi jumlah bayaran bulanan yang perlu anda bayar.

5. Insurans:

 • Anda dikehendaki untuk mengambil insurans MRTA/MRTT sebagai sebahagian daripada terma pembiayaan.
 • Insurans ini memberi perlindungan kepada anda dan institusi kewangan dalam keadaan yang tidak diingini seperti kematian atau kehilangan pendapatan.

6. Lain-lain:

 • Deposit wajib selama 3 bulan bayaran bulanan mungkin diperlukan sebagai sebahagian daripada terma pembiayaan.

Dengan pengetahuan yang jelas tentang terma pembiayaan ini, anda dapat membuat persediaan yang sesuai sebelum membuat permohonan SJKP. Pastikan anda mempunyai semua dokumen yang diperlukan dan memahami sepenuhnya apa yang diperlukan daripada anda sebagai pemohon. Dengan begitu, proses permohonan anda akan berjalan dengan lancar, dan peluang untuk memiliki rumah pertama akan semakin dekat kepada kenyataan.

Lihat Juga:  Cara Cepat dan Mudah Semak Baki Pinjaman Kereta Anda dengan Public Bank Online Banking

Cara Mohon Rumah dengan Skim Jaminan Kredit Perumahan

Langkah-Langkah Memohon Skim Jaminan Kredit Perumahan di Malaysia, Mendapatkan rumah pertama adalah pencapaian penting bagi ramai individu di Malaysia. Skim Jaminan Kredit Perumahan telah membantu banyak individu untuk mewujudkan impian ini. Bagi sesiapa yang berminat untuk memohon SJKP, langkah-langkah berikut akan membantu anda dalam proses permohonan:

1. Kenal Pasti Jenis Rumah yang Dicari: Sebelum memohon SJKP, pastikan anda telah membuat penyelidikan untuk mengetahui jenis rumah yang anda cari. SJKP menyediakan bantuan untuk rumah kos rendah, sederhana, atau mampu milik.

2. Persiapkan Dokumen Perumahan yang Diperlukan: Dapatkan semua dokumen perumahan yang berkaitan, termasuk draf perjanjian jualan, resit pembayaran tempahan, atau dokumen lain yang diminta oleh institusi kewangan.

3. Peroleh Surat Pengesahan Pendapatan: Anda perlu mendapatkan surat pengesahan pendapatan daripada pihak yang dibenarkan seperti PKK A, JKKK, penghulu, atau wakil yang terpilih. Pastikan surat tersebut memuatkan maklumat yang lengkap dan tepat mengenai pendapatan anda.

4. Siapkan Dokumen Sokongan untuk Sumber Pendapatan: Pastikan anda menyediakan dokumen sokongan yang diperlukan, seperti penyata gaji, penyata KWSP (jika berkaitan), kad pendaftaran nelayan, lesen perniagaan, dan sebagainya.

5. Kunjungi Cawangan Institusi Kewangan yang Menerima SJKP: Bawa semua dokumen yang diperlukan ke cawangan mana-mana institusi kewangan yang menerima permohonan SJKP, seperti SJKP Bank Muamalat atau SJKP BSN.

6. Serahkan Dokumen dan Isi Borang Permohonan: Serahkan semua dokumen yang diperlukan kepada pegawai bank atau institusi kewangan yang berkenaan. Pastikan anda juga mengisi borang permohonan dengan teliti.

7. Pantau Status Permohonan: Selepas mengemukakan permohonan, pantau status permohonan anda secara berkala. Anda mungkin perlu memberikan maklumat tambahan atau mengikuti proses tambahan yang diperlukan.

8. Patuhi Arahan dan Syarat yang Diberikan: Patuhi arahan dan syarat yang diberikan oleh institusi kewangan semasa proses permohonan. Ini termasuk pematuhan terhadap prosedur pembayaran ansuran dan sebagainya.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas dengan teliti, anda dapat meningkatkan peluang anda untuk berjaya dalam permohonan SJKP. Jangan lupa untuk mendapatkan maklumat lanjut daripada sumber yang sah jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau keraguan. Semoga proses permohonan anda berjalan dengan lancar dan anda segera dapat memiliki rumah impian anda!

Senarai Institusi Kewangan yang Sertai SJKP di Malaysia

Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP) memainkan peranan penting dalam menyediakan akses kepada pembiayaan perumahan kepada golongan yang memerlukan di Malaysia. Sebagai jaminan kepada bank atau institusi kewangan, SJKP membolehkan institusi-institusi ini menawarkan pembiayaan perumahan kepada golongan tertentu dengan lebih yakin dan tanpa risiko yang tinggi. Namun, adalah penting untuk memahami peranan institusi kewangan yang terlibat serta bagaimana SJKP dikelola untuk memastikan keselamatan dan keberkesanan program ini.

Institusi Kewangan yang Menerima SJKP

SJKP hanya tersedia melalui institusi kewangan tertentu yang telah dipilih untuk menyertainya. Berikut adalah senarai institusi kewangan di Malaysia yang menerima SJKP:

 1. Hong Leong Islamic Bank
 2. Affin Bank
 3. Hong Leong Bank
 4. Affin Islamic
 5. Maybank
 6. Maybank Islamic
 7. Alliance Bank
 8. Alliance Islamic Bank
 9. Bank Muamalat
 10. Bank Rakyat
 11. Agro Bank
 12. AmBank Group
 13. AmIslamic Bank
 14. Bank Islam
 15. Bank Simpanan Nasional (BSN)

Setiap institusi kewangan mempunyai peraturan dan kebijakan sendiri dalam menguruskan SJKP, termasuk perbezaan dalam peratusan yuran atau caj, terma dan syarat pinjaman, serta kaedah pembayaran yang digunakan. Sehubungan itu, pemohon perlu memahami dengan teliti syarat-syarat yang dikenakan oleh setiap institusi kewangan sebelum membuat keputusan untuk memohon pembiayaan.

Peranan Prokhas Sdn Bhd dalam Pengurusan SJKP

Prokhas Sdn Bhd adalah entiti yang diberi tanggungjawab untuk menguruskan operasi harian SJKP. Mereka memastikan bahawa SJKP beroperasi dengan lancar dan mengendalikan segala aspek operasi yang berkaitan. Dari pengurusan permohonan hingga proses jaminan kepada institusi kewangan, Prokhas Sdn Bhd memastikan bahawa program SJKP berfungsi dengan cekap dan berkesan.

Kepentingan Pengurusan yang Berkesan

Pengurusan SJKP oleh Prokhas Sdn Bhd adalah penting kerana:

 • Kepastian dan Keberkesanan: Pengurusan yang teratur dan berkesan memastikan bahawa program SJKP berjalan dengan lancar dan memberi manfaat kepada peminjam serta institusi kewangan yang terlibat.
 • Ketelusan dan Kepentingan Awam: Kepastian dan ketelusan dalam pengurusan SJKP membantu memastikan bahawa program ini diuruskan dengan penuh akauntabiliti dan mengutamakan kepentingan awam.
 • Pematuhan Terhadap Garis Panduan: Prokhas Sdn Bhd memastikan bahawa semua operasi SJKP mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa dan badan pengawal selia yang berkaitan.

SJKP adalah mekanisme yang penting dalam menyediakan akses kepada pembiayaan perumahan kepada golongan yang memerlukan di Malaysia. Dengan penglibatan institusi kewangan yang terpilih dan pengurusan yang efisien oleh Prokhas Sdn Bhd, diharapkan lebih ramai individu akan dapat memiliki rumah pertama mereka dengan lebih mudah dan tanpa risiko yang tinggi. Dengan itu, adalah penting untuk memahami bagaimana SJKP diuruskan dan bagaimana ia memberi manfaat kepada masyarakat secara keseluruhannya.