Cara Tukar Limit Transaksi Bank Rakyat

Panduan Mudah: Cara Tukar Limit Transaksi Harian di Bank Rakyat

Posted on

Saat ini, setiap institusi kewangan di Malaysia mengamalkan pengenalan limit atau had transaksi maksimum. Sebagai salah satu bank terbesar di negara ini, Bank Rakyat turut melaksanakan strategi ini dengan menetapkan had transaksi untuk memastikan keselamatan dan kecekapan perkhidmatan kewangan.

Bank Rakyat menawarkan pelbagai perkhidmatan perbankan yang bertujuan memudahkan pelanggan dalam menjalankan pelbagai transaksi kewangan. Apabila berbicara tentang had transaksi atau limit pemindahan, adalah diakui bahawa setiap jenis perkhidmatan yang ditawarkan oleh Bank Rakyat mempunyai had harian yang tersendiri.

Untuk memperoleh butiran yang lebih terperinci mengenai had transaksi bagi setiap jenis perkhidmatan, disyorkan agar pelanggan merujuk kepada maklumat terkini yang disediakan oleh Bank Rakyat melalui laman web rasmi mereka, atau dapatkan informasi melalui perbualan dengan wakil pelanggan di cawangan bank. Langkah ini akan memastikan pelanggan memahami sepenuhnya parameter dan keadaan yang terlibat dalam setiap transaksi kewangan.

Jenis Limit Transaksi Bank Rakyat

Sebagai maklumat terkini mungkin telah berubah, oleh itu, untuk mendapatkan butiran terkini mengenai jenis limit transaksi harian yang boleh diubah di Bank Rakyat, disyorkan agar merujuk kepada sumber rasmi Bank Rakyat seperti laman web mereka atau berkomunikasi dengan wakil pelanggan. Bagaimanapun, berdasarkan senarai yang diberikan, terdapat beberapa jenis limit transaksi harian yang mungkin boleh diubah oleh pelanggan:

 1. Pemindahan ke Akaun Lain, Pembiayaan, Pembayaran Kad:
  • Merangkumi pemindahan dana antara akaun, pembayaran pembiayaan, dan transaksi menggunakan kad.
 2. Pemindahan ke Bank Lain (IBG/IBFT):
  • Had transaksi untuk pemindahan dana ke akaun bank di luar Bank Rakyat melalui Interbank Giro (IBG) atau Interbank Fund Transfer (IBFT).
 3. JomPAY:
  • Had transaksi untuk pembayaran melalui perkhidmatan JomPAY.
 4. Pembayaran Bil, Zakat, Derma:
  • Merangkumi had transaksi untuk pembayaran bil utiliti, zakat, atau sumbangan derma.
 5. Transfer Wang:
  • Had transaksi untuk pemindahan dana melalui perkhidmatan transfer wang.
 6. Tambah Nilai Prabayar:
  • Had transaksi untuk menambah nilai prabayar, mungkin berkaitan dengan perkhidmatan telefon bimbit atau kad prabayar lain.
 7. Direct Payment Engine (DPE):
  • Had transaksi untuk pembayaran menggunakan perkhidmatan Direct Payment Engine.
 8. Tabung Haji:
  • Had transaksi yang berkaitan dengan akaun Tabung Haji.
 9. DuitNow:
  • Had transaksi untuk pemindahan dana menggunakan perkhidmatan DuitNow.
 10. 1Pay Issuance:
  • Had transaksi untuk pengeluaran atau pembayaran menggunakan perkhidmatan 1Pay Issuance.

Untuk membuat perubahan kepada jenis limit transaksi tersebut, langkah terbaik adalah merujuk kepada panduan atau prosedur yang diberikan oleh Bank Rakyat atau menghubungi khidmat pelanggan mereka untuk panduan yang lebih terperinci.

Cara Tukar Limit Transaksi Bank Rakyat

Pada panduan ini, saya akan memberikan maklumat yang jelas dan terperinci tentang cara menukar limit transaksi harian Bank Rakyat melalui platform iRakyat. Langkah-langkah yang terperinci ini akan memastikan bahawa pengguna dapat melakukan pengurusan limit transaksi dengan efisien dan tanpa kesulitan. Berikut adalah panduan langkah demi langkah:

1. Akses Laman Web iRakyat:

 • Untuk memulakan proses, sila akses laman web rasmi iRakyat di alamat irakyat.com.my. Pastikan bahawa anda menggunakan pelayar yang selamat.

2. Log Masuk ke Akaun iRakyat:

 • Sekali anda sampai di laman web iRakyat, sila log masuk ke akaun iRakyat anda dengan menggunakan kredensial yang sah. Ini termasuk nombor akaun dan kata laluan peribadi anda.

3. Akses Profile Maintenance:

 • Setelah berjaya log masuk, cari dan pilih menu “Profile Maintenance” yang boleh ditemui di antara pilihan yang disediakan di paparan utama akaun iRakyat anda.

4. Pilih Daily Limits Maintenance:

 • Dalam menu Profile Maintenance, cari dan pilih opsyen “Daily Limits Maintenance”. Ini akan membawa anda ke bahagian di mana anda boleh membuat perubahan pada limit transaksi harian anda.

5. Pilih Jenis Transaksi yang Hendak Diubah:

 • Dalam bahagian Daily Limits Maintenance, cari dan pilih jenis transaksi yang ingin anda ubah limit harian. Contohnya, “Transfer to Third Party Account”.

6. Set Had Harian Baru:

 • Sekarang, tentukan had harian baru untuk transaksi yang dipilih. Pilih jumlah yang sesuai dengan keperluan anda, sebagai contoh, RM4,000. Setelah itu, klik “Request TAC” untuk meneruskan proses.

7. Request TAC dan Pengesahan:

 • Anda akan menerima TAC (Transaction Authorization Code) melalui SMS. Masukkan kod TAC tersebut untuk pengesahan transaksi yang sedang dilakukan.

8. Klik Submit:

 • Setelah anda telah memasukkan TAC dan mendapat pengesahan, klik butang “Submit” untuk menghantar permintaan perubahan limit harian.

9. Paparan Had Transaksi Baru:

 • Akhirnya, selepas penghantaran permintaan, anda akan melihat paparan yang mengesahkan bahawa limit transaksi harian anda telah berjaya diubah.

Panduan ini disusun dengan teliti untuk memastikan bahawa proses menukar limit transaksi harian Bank Rakyat dapat diikuti dengan mudah dan tanpa kesulitan. Jika terdapat sebarang pertanyaan atau keperluan bantuan lanjut, disarankan untuk merujuk kepada panduan rasmi atau menghubungi khidmat pelanggan Bank Rakyat.