Panduan Langkah Demi Langkah: Cara Print Penyata Affin Bank Melalui AffinAlways

Mudah dan Cepat: Cara Dapatkan Penyata Affin Bank Secara Elektronik

Posted on

Terdapat beberapa cara untuk mencetak penyata bank Affin Bank tanpa perlu mengunjungi cawangan secara fizikal. Salah satu cara yang mudah adalah melalui perkhidmatan internet banking.

Melalui perkhidmatan internet banking, pelanggan dapat menikmati pelbagai faedah, termasuk semakan baki, pencetakan penyata, pemindahan dana, pembelian, penambahan nilai, dan banyak lagi.

Penyata bank pada dasarnya mempunyai fungsi yang serupa dengan buku bank, memaparkan semua transaksi yang telah dilakukan dalam tempoh tertentu. Maklumat yang terdapat dalam penyata bank merangkumi jumlah baki pada permulaan dan akhir bulan, aliran debit-kredit, faedah bank, dan kos pentadbiran.

Kelebihan penyata bank adalah ia tidak hanya menyediakan tarikh transaksi seperti dalam buku simpanan, tetapi juga menyertakan butiran terperinci mengenai setiap transaksi yang dilakukan.

Berikut adalah panduan ringkas mengenai cara mencetak penyata bank Affin Bank melalui perkhidmatan internet banking:

 1. Log Masuk ke Akaun Internet Banking: Log masuk ke akaun internet banking Affin Bank anda menggunakan ID pengguna dan kata laluan yang sah.
 2. Navigasi ke Bahagian Penyata atau Penyata Akaun: Selepas log masuk, cari pilihan yang berkaitan dengan penyata atau penyata akaun di dalam menu internet banking.
 3. Pilih Tempoh Penyata: Pilih tempoh penyata yang anda ingin cetak. Anda mungkin dapat memilih tempoh harian, bulanan, atau tempoh khusus lain bergantung kepada antaramuka internet banking Affin Bank.
 4. Pilih Format Cetakan: Setelah memilih tempoh penyata, pilih format cetakan yang dikehendaki. Kebanyakan perkhidmatan internet banking menyediakan opsi untuk mencetak atau menyimpan penyata dalam format PDF.
 5. Cetak atau Simpan Penyata: Akhirnya, tekan butang cetak atau simpan untuk mendapatkan salinan penyata bank anda. Jika anda memilih format cetakan, pastikan anda mempunyai pencetak yang terhubung ke komputer anda.

Pastikan untuk menjaga maklumat log masuk anda dengan selamat dan tidak berkongsi dengan pihak ketiga. Juga, selalu pastikan bahawa sesi internet banking anda dijalankan melalui sambungan yang selamat untuk melindungi maklumat peribadi anda.

Syarat Print Bank Statement Online

Untuk mencetak penyata bank secara online melalui AffinAlways atau platform internet banking Affin Bank, anda perlu memastikan bahawa syarat-syarat berikut telah dipenuhi:

 1. Akses ke Internet Banking: Pastikan anda mempunyai akses kepada perkhidmatan internet banking Affin Bank. Anda perlu mendaftar dan mendapatkan ID pengguna serta kata laluan untuk log masuk.
 2. Akaun yang Dibenarkan: Proses pencetakan penyata online biasanya hanya dibenarkan untuk beberapa jenis akaun tertentu. Pastikan akaun anda termasuk dalam kategori akaun simpanan, akaun semasa, kad kredit, atau pinjaman.
 3. Persetujuan untuk Penyata Online: Sebelum anda dapat mencetak penyata bank secara online, anda mungkin perlu memberikan persetujuan atau mendaftar untuk perkhidmatan penyata online. Ini mungkin melibatkan langkah-langkah pendaftaran atau pengaktifan perkhidmatan tertentu di dalam akaun internet banking anda.
 4. Maklumat Akaun yang Sah: Pastikan maklumat akaun anda adalah sah dan terkini. Ini termasuk alamat e-mel, nombor telefon bimbit, dan maklumat peribadi lain yang berkaitan.
 5. Kebolehcapaian Pencetakan: Pastikan anda mempunyai peranti pencetak yang bersambung ke komputer atau peranti yang anda gunakan untuk akses internet banking. Jika anda tidak mahu mencetak, pastikan anda mempunyai kemampuan untuk menyimpan penyata dalam format digital seperti PDF.
 6. Kemampuan untuk Mengakses Penyata Terdahulu: Sesetengah platform internet banking membenarkan akses kepada penyata terdahulu. Pastikan anda tahu cara mengakses penyata lama jika anda memerlukan maklumat transaksi dari tempoh sebelumnya.
 7. Sistem Keamanan: Pastikan anda menyediakan sistem keamanan yang kukuh untuk akaun internet banking anda. Ini termasuk penggunaan kata laluan yang kompleks dan aman, dan mengamalkan langkah-langkah keselamatan internet seperti tidak menggunakan komputer awam untuk akses internet banking.

Setelah memastikan syarat-syarat ini dipenuhi, anda boleh mengikuti panduan atau langkah-langkah yang disediakan dalam antara muka internet banking Affin Bank (AffinAlways) untuk mencetak penyata bank secara online. Pastikan untuk mengikuti panduan dengan teliti dan berhati-hati untuk melindungi keselamatan dan kerahsiaan akaun anda.

Cara Print Penyata Affin Bank Online

Panduan cara mencetak penyata Affin Bank secara online. Untuk membantu pemahaman, berikut adalah langkah-langkah secara terperinci:

 1. Log masuk ke AffinAlways: Buka laman web AffinAlways di https://www.affinalways.com. Log masuk ke akaun anda dengan menggunakan ID pengguna dan kata laluan yang sah.
 2. Akses Menu Services: Setelah berjaya log masuk, pilih menu “Services.” Biasanya, menu ini terletak di bahagian atas atau sisi laman web.
 3. Pilih e-Statement: Di dalam menu “Services,” cari dan pilih opsi “e-Statement.” Ini adalah perkhidmatan penyata elektronik yang membolehkan anda mengakses penyata bank dalam talian.
 4. Download e-Statement: Selepas memilih “e-Statement,” pilih opsi “Download e-Statement.” Ini akan membawa anda ke halaman di mana anda boleh memilih akaun untuk mendapatkan penyata.
 5. Pilih Akaun: Di halaman “Download e-Statement,” pilih akaun yang anda ingin dapatkan penyata. Klik pada akaun tersebut.
 6. Pilih Tarikh Penyata: Setelah memilih akaun, anda akan diminta untuk memilih tarikh penyata yang diinginkan. Pilih “Statement Date” atau tarikh penyata yang anda perlukan.
 7. Download Penyata: Setelah memilih tarikh penyata, klik pada opsi “Download” atau butang serupa. Ini akan memulakan proses muat turun penyata dalam format digital, seperti PDF.
 8. Cetak Penyata: Setelah selesai muat turun, anda boleh membuka fail penyata yang telah dimuat turun dan memilih opsi untuk mencetaknya. Pastikan anda mempunyai pencetak yang terhubung ke komputer anda.

Sekarang anda sepatutnya telah berjaya mencetak penyata Affin Bank secara online. Pastikan untuk menyimpan salinan digital penyata untuk rekod peribadi anda dan pastikan untuk log keluar dari akaun internet banking apabila selesai. Juga, pastikan langkah-langkah keamanan seperti penggunaan kata laluan yang kuat dan peranti yang selamat telah dipatuhi.

Cara Dapatkan Penyata Affin Bank Corporate AFFINMAX

Panduan langkah demi langkah cara mendapatkan penyata Affin Bank Corporate melalui platform AFFINMAX. Berikut adalah ulasan yang lebih terperinci:

 1. Login ke Corporate AFFINMAX: Akses laman web https://corporate.affinmax.com dan log masuk ke akaun Affin Bank Corporate anda menggunakan ID pengguna dan kata laluan yang sah.
 2. Pilih Menu Portfolio: Setelah berjaya log masuk, cari dan pilih menu “Portfolio” di dalam antaramuka AFFINMAX. Menu ini mungkin terletak di bahagian atas atau sisi laman web.
 3. Pilih Account Statement > Bank Statement: Di dalam menu “Portfolio,” pilih opsi “Account Statement” atau “Bank Statement.” Ini membawa anda ke bahagian yang membolehkan anda mengakses penyata bank korporat.
 4. Pilih Jenis Produk (CACO / FCA): Setelah memilih “Account Statement” atau “Bank Statement,” anda mungkin perlu memilih jenis produk akaun korporat, seperti CACO (Corporate Account Current Account) atau FCA (Fixed Corporate Account).
 5. Pilih Account No: Pilih akaun korporat dengan memilih “Account No” atau nombor akaun yang dikehendaki.
 6. Klik Search: Setelah memilih akaun, klik butang “Search” untuk menyenaraikan penyataan yang tersedia bagi akaun tersebut.
 7. Centang/Tick Kotak Pernyataan yang Diinginkan: Pada senarai penyataan yang dipaparkan, tandakan (√) kotak pada penyataan yang ingin anda muat turun.
 8. Klik Download untuk Memuat Turun File Repository: Setelah menandakan penyataan yang diinginkan, klik butang “Download” untuk memuat turun fail-fail penyata ke File Repository.
 9. Mesej Pengesahan: Sistem akan memaparkan mesej yang memberitahu anda bahawa fail telah berjaya dikirim ke File Repository.
 10. Kembali ke Home dan Lihat Fail di File Repository: Klik butang “Home” untuk kembali ke halaman utama, dan cari menu atau pautan yang membawa anda ke “File Repository.” Di sana, anda boleh melihat fail-fail penyata yang telah dimuat turun.
 11. Berikan Tanda √ pada Fail yang Diinginkan: Di File Repository, tandakan (√) pada fail penyata yang ingin anda muat turun.
 12. Klik Download untuk Memuat Turun: Akhirnya, klik butang “Download” untuk memuat turun fail penyata tersebut.

Dengan langkah-langkah di atas, anda sepatutnya dapat memuat turun penyata Affin Bank Corporate melalui platform AFFINMAX. Pastikan untuk mengikuti panduan ini dengan teliti dan pastikan maklumat log masuk anda dijaga dengan selamat.