Harga Emas Ar-Rahnu Yapeim (RM per gram) Hari Ini

Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM) menyediakan perkhidmatan Ar Rahnu sebagai alternatif pembiayaan Islamik untuk masyarakat. Ar Rahnu di YaPEIM membolehkan individu menggunakan emas sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan tunai, menjadikannya pilihan kewangan yang relevan di dalam landskap pasaran kewangan yang dinamik.

Ar Rahnu, dalam konteks YaPEIM, tidak terbatas kepada transaksi jual beli emas konvensional. Ia berperanan sebagai mekanisme penyelesaian kewangan untuk mereka yang memerlukan dana segera, tanpa melibatkan institusi kewangan konvensional atau peminjaman dengan faedah yang mungkin bercanggah dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, Ar Rahnu YaPEIM dapat dianggap sebagai alternatif yang membolehkan individu menjaga kestabilan kewangan mereka tanpa menanggung risiko yang tinggi. Ini memberikan peluang kepada individu untuk memanfaatkan nilai emas sebagai jaminan, seiring dengan mematuhi prinsip-prinsip pembiayaan Islam.

Penting untuk individu memahami sepenuhnya syarat-syarat perjanjian, yuran yang dikenakan, dan nilai semasa emas di pasaran sebelum terlibat dalam perkhidmatan Ar Rahnu. Keterangannya adalah penting untuk memastikan bahawa transaksi dijalankan dengan telus dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah, serta menjaga kepentingan kewangan individu secara menyeluruh.

Apa Itu Emas Ar Rahnu YaPEIM

Emas Ar Rahnu YaPEIM mewakili sebuah inisiatif pelaburan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia. Program ini memanfaatkan konsep gadaian Islam At-Tawarruq dengan emas sebagai aset gadaian utama. Dalam kerangka ini, kelima-taklimat utama At-Tawarruq digunakan untuk merangkumi aspek-aspek muamalah yang melibatkan transaksi tersebut:

 1. Ijarah Al-Khadamat:
  • Mengacu kepada kontrak sewaan untuk perkhidmatan.
  • Dalam konteks emas Ar Rahnu YaPEIM, konsep ini mencerminkan perjanjian sewa yang terkait dengan pemberian perkhidmatan gadaian emas dengan pembayaran sewaan atau yuran tertentu.
 2. Musawamah:
  • Melibatkan jual beli aset tanpa pendedahan kos dan keuntungan kepada pembeli.
  • Dalam transaksi emas, konsep ini menerangkan jual beli emas tanpa penyingkapan keuntungan atau komponen kos yang terlibat secara terperinci.
 3. Wakalah:
  • Menyiratkan perwakilan atau wakil yang bertanggungjawab menjaga, memelihara, dan menjamin urusan.
  • Dalam konteks program ini, wakalah merujuk kepada peranan YaPEIM sebagai wakil yang melaksanakan dan menjamin aspek-aspek yang berkaitan dengan emas sebagai aset gadaian.
 4. At-Tawarruq:
  • Menggambarkan transaksi muamalah yang melibatkan dua peringkat.
  • Peringkat pertama melibatkan pembelian aset (emas) antara pembeli dan penjual, sementara peringkat kedua melibatkan penjualan semula aset kepada pihak ketiga.
  • Proses ini membolehkan pemilik emas memperoleh dana segera dengan menjual emas kepada YaPEIM, dan YaPEIM pula menjual semula emas kepada pihak ketiga.
 5. Ar-Rahn:
  • Merujuk kepada barang berharga yang dijadikan sandaran untuk hutang atau pembiayaan.
  • Dalam konteks Ar Rahnu YaPEIM, emas menjadi aset sandaran untuk mendapatkan pembiayaan atau pinjaman, dengan opsyen untuk menebus semula emas tersebut melalui pembayaran jumlah yang telah ditetapkan.
Lihat Juga:  20 Kedai Emas Pulau Pinang (Near Me) Pusat Perhiasan Eksklusif

Penerangan ini memberikan gambaran yang holistik mengenai aspek muamalah dan konsep syariah yang terlibat dalam program pelaburan emas Ar Rahnu YaPEIM.

Kelebihan Emas Ar Rahnu YaPEIM

Berikut adalah kelebihan utama pelaburan Emas Ar Rahnu YaPEIM:

 1. Pembiayaan hingga 80% dari Nilai Emas:
  • Pelabur dapat memperoleh pembiayaan sehingga 80% daripada nilai emas yang digadaikan. Ini memberikan kemudahan untuk mendapatkan wang tunai dengan cepat tanpa perlu menjual keseluruhan jumlah emas yang dimiliki.
 2. Pembiayaan Besar hingga RM200,000.00:
  • Program ini menyediakan peluang untuk mendapatkan pembiayaan yang besar, dengan kadar maksimum sehingga RM200,000.00. Ini membolehkan individu memenuhi keperluan kewangan mereka dengan lebih efektif.
 3. Upah Simpan yang Berpatutan:
  • Upah simpan yang dikenakan adalah sebanyak RM0.90 bagi setiap RM100 nilai marhun. Ini merupakan upah yang berpatutan dan memberikan kejelasan mengenai kos penyimpanan yang perlu dibayar oleh pelabur.
 4. Penyimpanan Selamat oleh YaPEIM:
  • Emas yang digadaikan akan disimpan dengan selamat oleh YaPEIM. Keberlanjutan penyimpanan yang selamat ini memberikan keyakinan kepada pelabur, dan mereka tidak perlu menghadapi kebimbangan mengenai keselamatan aset yang telah digadaikan.
 5. Proses Pembiayaan Cepat dan Mudah:
  • Proses pembiayaan Emas Ar Rahnu YaPEIM adalah pantas dan mudah. Pelabur tidak perlu melibatkan diri dalam prosedur yang rumit, menjadikannya pilihan yang praktikal dan efisien untuk memenuhi keperluan kewangan.

Kelebihan-kelebihan ini memberikan gambaran positif mengenai fleksibiliti, kemudahan akses, dan keamanan yang ditawarkan oleh pelaburan Emas Ar Rahnu YaPEIM kepada individu yang mencari alternatif pembiayaan yang bersifat Islamik dan mudah.

Bagaimana Emas Ar Rahnu YaPEIM Berfungsi

Berikut adalah langkah-langkah mudah untuk memahami bagaimana Emas Ar Rahnu YaPEIM berfungsi:

 1. Bawa Emas Fizikal ke Pusat Emas Ar Rahnu YaPEIM:
  • Langkah pertama adalah membawa emas fizikal yang anda miliki ke pusat Emas Ar Rahnu YaPEIM terdekat. Pusat ini biasanya akan menawarkan perkhidmatan penilai dan pembiayaan emas.
 2. Penilaian Berdasarkan Berat dan Kandungan Emas:
  • Emas yang anda bawa akan dinilai berdasarkan berat dan kandungan emasnya. Penilaian ini menjadi faktor penentu untuk menentukan nilai emas yang digunakan sebagai asas bagi pembiayaan yang diberikan.
 3. Pembiayaan Wang Tunai Berdasarkan Nilai Emas:
  • Setelah penilaian, anda akan diberikan pembiayaan wang tunai berdasarkan nilai emas yang telah dinilai. YaPEIM akan menetapkan kadar faedah yang bersesuaian dengan perjanjian pembiayaan.
 4. Tempoh Pembayaran Balik dan Kadar Faedah Ditentukan:
  • Anda akan diberikan tempoh tertentu untuk membayar balik pembiayaan berserta faedah yang telah ditetapkan. Kadar faedah ini akan menjadi komponen penting dalam perjanjian pembiayaan.
 5. Penyimpanan Selamat oleh YaPEIM:
  • Emas yang digadaikan akan disimpan dengan selamat oleh YaPEIM semasa tempoh pembiayaan. Ini memberikan jaminan keselamatan aset anda selama tempoh perjanjian.
 6. Pemulangan Emas Selepas Pembayaran Balik:
  • Setelah anda membayar balik pembiayaan berserta faedah, emas yang anda gadaikan akan dikembalikan kepada anda dengan selamat. Ini menandakan penyelesaian perjanjian dan pulangan aset kepada pemilik asal.
Lihat Juga:  15 Cadangan Kedai Emas Melaka (Near Me) Malaysia Terbaik

Langkah-langkah ini merangkumi proses penuh dari bawaan emas hingga pembiayaan, penyimpanan, dan pemulangan setelah pembayaran balik. Ini membentuk satu sistem yang mudah, transparan, dan memudahkan individu untuk memanfaatkan nilai emas mereka sebagai aset gadaian.

Adakah Emas Ar Rahnu YaPEIM Sesuai Untuk Anda

Sebelum terlibat dalam Emas Ar Rahnu YaPEIM, adalah penting untuk mempertimbangkan beberapa perkara berikut:

 1. Kepemilikan Emas Fizikal:
  • Perkhidmatan ini memerlukan anda memiliki emas fizikal untuk digunakan sebagai aset gadaian. Pastikan anda mempunyai emas yang bersedia digadai sebelum melibatkan diri dalam program ini.
 2. Tujuan Penggunaan Dana:
  • Fikirkan sama ada anda memerlukan dana segera atau sedang mencari pelaburan jangka panjang. Emas Ar Rahnu sesuai jika anda memerlukan wang tunai cepat atau berhasrat melabur dalam emas sebagai strategi pelaburan.
 3. Pemahaman Terhadap Syarat-Syarat Pembiayaan:
  • Pastikan anda memahami dengan jelas syarat-syarat pembiayaan yang terlibat. Ini termasuk kadar faedah, tempoh pembiayaan, dan terma-terma lain yang mungkin berlaku. Pastikan anda yakin bahawa anda mampu membayar balik pembiayaan tersebut mengikut perjanjian yang ditetapkan.
 4. Pengetahuan Mengenai Pasaran Emas:
  • Anda tidak perlu menjadi pakar dalam pasaran emas, tetapi adalah baik jika anda memahami harga semasa emas dan perubahan pasaran yang mungkin berlaku. Ini membantu anda membuat keputusan yang lebih berinformasi mengenai penggunaan emas sebagai aset pelaburan.
 5. Keperluan Peribadi dan Kewangan:
  • Fikirkan mengenai keperluan peribadi dan kewangan anda sebelum membuat keputusan. Pastikan penglibatan dalam Emas Ar Rahnu YaPEIM sejajar dengan matlamat kewangan dan peribadi anda.

Jadi, jika anda mempunyai emas fizikal dan memerlukan wang segera atau berminat melabur dalam emas, Ar Rahnu YaPEIM dapat dianggap sebagai pilihan yang menarik. Namun, adalah penting untuk membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang jelas mengenai syarat-syarat dan matlamat kewangan anda.

Jual Emas Putih di Ar Rahnu YaPEIM

Proses transaksi yang melibatkan emas putih dengan Ar Rahnu YaPEIM memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap beberapa faktor penting. Emas putih, sebagai sebatian emas yang dikombinasikan dengan logam lain, memerlukan penilaian yang teliti untuk memastikan penerimaan dan penilaian yang sewajarnya oleh pihak Ar Rahnu YaPEIM.

Lihat Juga:  Harga Emas 999 Terkini di Malaysia: Kemas Kini Harian

Kepentingan pemahaman syarat-syarat perjanjian tidak boleh diabaikan, mengingat dasar dan syarat-syarat institusi boleh berubah mengikut dinamika pasaran dan kebijakan semasa. Oleh itu, sentiasa disarankan untuk menghubungi cawangan terdekat atau merujuk laman web rasmi Ar Rahnu YaPEIM bagi memperoleh maklumat terkini mengenai jenis-jenis emas yang diterima dan terma-terma perkhidmatan.

Sebelum membuat sebarang transaksi, penilaian terhadap keadaan emas putih adalah penting. Pastikan emas berada dalam keadaan baik dan bersih, dengan mengelakkan kehilangan kilau atau kerosakan yang boleh mempengaruhi nilai aset tersebut. Kriteria-kriteria ini memainkan peranan penting dalam proses penilaian yang dijalankan oleh Ar Rahnu YaPEIM.

Selain itu, proses ini memerlukan tahap kejelasan mengenai syarat-syarat pembiayaan, termasuk kadar faedah yang dikenakan. Sebagai proses yang melibatkan pembiayaan, kefahaman terperinci mengenai struktur bayaran, tempoh pembiayaan, dan tanggungjawab pembayaran balik adalah kunci untuk mengelakkan sebarang ketidakfahaman pada masa akan datang.

Dalam konteks ini, pemahaman penuh mengenai proses dan komitmen peribadi dan kewangan adalah teramat penting sebelum membuat keputusan untuk menjual atau menggadai emas putih kepada Ar Rahnu YaPEIM. Dengan melakukan kajian menyeluruh dan berkomunikasi secara langsung dengan institusi, individu dapat menjalani proses ini dengan keyakinan dan pemahaman yang diperlukan.

Penting untuk diingat bahawa pelaburan dalam Emas Ar Rahnu YaPEIM memberikan peluang yang bernilai untuk menjaga kewangan secara bijak. Dengan kenaikan nilai emas dari semasa ke semasa, pemilikan emas dapat dianggap sebagai pelaburan jangka panjang yang berpotensi memberikan pulangan yang baik.

Proses yang mudah dan senang apabila melibatkan Ar Rahnu YaPEIM menambah nilai kepada pelaburan ini, menjadikannya pilihan yang praktikal untuk individu yang ingin melibatkan diri dalam pembiayaan Islamik. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk diingat bahawa harga emas adalah dinamik dan boleh berubah mengikut faktor-faktor pasaran.

Kecekapan dalam memilih masa yang sesuai untuk menjual atau menggadai emas menjadi kebijaksanaan yang penting dalam melibatkan diri dalam pelaburan ini. Kesedaran terhadap perubahan dalam harga emas membolehkan individu membuat keputusan yang berinformasi dan bijak.

Dalam konteks jagaan masa depan kewangan, pelaburan dalam Emas Ar Rahnu YaPEIM boleh dianggap sebagai pilihan yang bijak dan selaras dengan prinsip-prinsip pembiayaan Islamik. Sentiasa disarankan untuk melakukan kajian menyeluruh dan berunding dengan penasihat kewangan sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan. Ini memastikan individu dapat mengambil keputusan yang terinformasi dan sesuai dengan matlamat kewangan mereka.