65 Senarai Lengkap: Jenis Pinjaman Peribadi Bank di Malaysia

Mengenal Lebih Dekat: Jenis Pinjaman Peribadi di Malaysia, Pinjaman peribadi adalah salah satu instrumen kewangan yang sering digunakan oleh rakyat Malaysia untuk memenuhi keperluan kewangan mereka. Dalam pasaran kewangan Malaysia, terdapat pelbagai jenis pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh pelbagai institusi kewangan, termasuk bank-bank tempatan, institusi koperasi, dan syarikat pembiayaan.

Salah satu jenis pinjaman peribadi yang popular adalah pinjaman peribadi konvensional yang ditawarkan oleh bank-bank tempatan. Pinjaman ini biasanya memerlukan penjamin atau jaminan, dan kadar faedahnya bergantung kepada profil kredit peminjam. Bagi individu yang memilih untuk mengikut prinsip syariah, terdapat juga pinjaman peribadi Islamik yang menawarkan pembiayaan mengikut prinsip syariah.

Bagi yang tidak mahu meletakkan aset sebagai jaminan, terdapat juga pinjaman peribadi tanpa jaminan yang menawarkan jumlah pinjaman yang lebih rendah dan kadar faedah yang lebih tinggi. Di samping itu, pekerja sektor kerajaan atau swasta juga boleh memohon pinjaman peribadi khas untuk mereka, yang biasanya menawarkan kadar faedah yang kompetitif dan tempoh pembayaran yang fleksibel.

Selain itu, pinjaman peribadi bersepadu juga merupakan pilihan yang semakin popular di kalangan rakyat Malaysia. Pinjaman ini merupakan gabungan pinjaman peribadi dengan kad kredit, membolehkan peminjam menikmati kemudahan tunai serta penggunaan kad kredit dalam satu produk.

Sebelum memilih pinjaman peribadi, penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor. Pertama, peminjam perlu memahami terma dan syarat pinjaman secara terperinci, termasuk jumlah pinjaman, tempoh pembayaran, dan kadar faedah. Selain itu, peminjam juga perlu mempertimbangkan kemampuan mereka untuk membuat pembayaran balik secara konsisten, untuk mengelakkan masalah kewangan pada masa akan datang.

Selain daripada itu, peminjam juga perlu membuat perbandingan antara pelbagai penawaran pinjaman yang ada di pasaran, untuk memilih yang paling sesuai dengan keperluan dan kebolehan kewangan mereka. Meneliti dan membandingkan syarat-syarat pinjaman dari pelbagai institusi kewangan dapat membantu peminjam membuat keputusan yang bijak dan sesuai dengan keadaan kewangan mereka.

Pinjaman peribadi adalah alat penting yang boleh membantu rakyat Malaysia memenuhi keperluan kewangan mereka. Namun, sebelum membuat keputusan untuk memohon pinjaman, penting untuk memahami jenis-jenis pinjaman yang ada, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan untuk memastikan keputusan yang bijak dan berkesan dalam pengurusan kewangan peribadi.

Senarai kandungan

Memahami Jenis-Jenis Pinjaman Peribadi di Malaysia

Sebelum melangkah ke proses memohon pinjaman peribadi, pemahaman yang menyeluruh tentang jenis-jenis pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh bank-bank di Malaysia adalah krusial. Walaupun perbezaan antara pinjaman “secured loan” dan “unsecured loan” adalah penting, namun kita juga perlu meneliti jenis-jenis pinjaman peribadi secara lebih terperinci.

Mengenali Tempoh Pembiayaan dalam Pinjaman Perumahan: Panduan untuk Keperluan Kewangan Anda

Memilih tempoh pembiayaan yang tepat dalam pinjaman perumahan merupakan keputusan penting yang memerlukan pertimbangan yang teliti. Dalam pasaran kewangan Malaysia, terdapat pelbagai pilihan tempoh pembiayaan yang ditawarkan oleh bank-bank dan institusi kewangan lain. Sebelum membuat keputusan, penting untuk memahami kesan tempoh pembiayaan terhadap keadaan kewangan anda.

Menilai Kemampuan Kewangan

Salah satu faktor utama yang perlu dipertimbangkan semasa menentukan tempoh pembiayaan adalah kemampuan kewangan anda. Ini melibatkan pengiraan jumlah pembayaran bulanan yang mampu anda bayar berdasarkan pendapatan dan perbelanjaan bulanan anda. Tempoh pembiayaan yang lebih panjang akan menghasilkan pembayaran bulanan yang lebih rendah, tetapi ia juga bermaksud anda membayar lebih banyak faedah pada keseluruhan tempoh pinjaman.

Adakah pendapatan anda stabil dari semasa ke semasa? Adakah terdapat perubahan dalam perbelanjaan bulanan anda yang perlu diambil kira? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk memahami kemampuan kewangan anda dan menentukan tempoh pembiayaan yang sesuai.

Perancangan Kewangan Jangka Panjang

Perancangan kewangan jangka panjang adalah penting ketika memilih tempoh pembiayaan pinjaman perumahan. Anda perlu mengambil kira matlamat kewangan jangka panjang anda dan melihat bagaimana pinjaman perumahan akan mempengaruhi perancangan tersebut. Faktor-faktor seperti persaraan, pendidikan anak-anak, dan perbelanjaan jangka panjang lainnya perlu dipertimbangkan.

Memilih tempoh pembiayaan yang terlalu panjang mungkin memberikan kelonggaran dalam pembayaran bulanan, tetapi ia juga boleh mengikat anda dengan hutang yang berlarutan untuk jangka masa yang lebih lama. Sebaliknya, tempoh pembiayaan yang terlalu pendek mungkin meningkatkan pembayaran bulanan secara signifikan, memberikan tekanan tambahan pada kewangan anda.

Kos Keseluruhan

Walaupun pembayaran bulanan adalah pertimbangan utama, adalah penting juga untuk mengira jumlah keseluruhan yang akan dibayar sepanjang tempoh pinjaman. Tempoh pembiayaan yang lebih panjang akan menghasilkan jumlah faedah yang lebih tinggi secara keseluruhan, walaupun kadar faedah mungkin lebih rendah.

Dengan mengambil kira kos keseluruhan, anda dapat membuat perbandingan yang lebih baik antara tempoh pembiayaan yang berbeza dan memahami kesan jangka panjang pinjaman perumahan terhadap kewangan anda.

Perubahan Kewangan di Masa Hadapan

Perubahan kewangan di masa hadapan, seperti kenaikan kadar faedah atau perubahan dalam pendapatan, juga perlu diambil kira semasa menentukan tempoh pembiayaan. Anda perlu bersedia untuk menghadapi perubahan kewangan yang mungkin berlaku sepanjang tempoh pinjaman.

Memilih tempoh pembiayaan yang tepat dalam pinjaman perumahan memerlukan analisis yang teliti tentang keadaan kewangan anda serta perancangan kewangan jangka panjang. Dengan memahami kesan tempoh pembiayaan terhadap pembayaran bulanan, kos keseluruhan, dan perubahan kewangan di masa hadapan, anda dapat membuat keputusan yang bijak dan sesuai dengan keadaan kewangan anda.

Memahami Pinjaman Peribadi Tradisional di Malaysia

Pinjaman peribadi tradisional merupakan salah satu bentuk pinjaman yang popular di kalangan penduduk Malaysia. Ia menjadi pilihan utama bagi individu yang memerlukan dana tambahan untuk pelbagai keperluan, seperti pembelian barang, pembayaran perbelanjaan mendadak, atau penyelesaian hutang.

Pembahagian Pinjaman Peribadi Tradisional

Pinjaman peribadi tradisional dapat dibahagikan kepada dua kategori utama: pinjaman bercagar dan pinjaman tidak bercagar.

  1. Pinjaman Bercagar: Pinjaman bercagar adalah jenis pinjaman peribadi yang memerlukan cagaran atau penjamin. Ini bermakna peminjam perlu meletakkan aset atau meminta seseorang untuk menjadi penjamin bagi pinjaman tersebut. Dalam situasi di mana peminjam gagal membuat pembayaran, bank atau institusi kewangan mempunyai hak untuk menyita aset yang dijadikan cagaran sebagai pembayaran.
  2. Pinjaman Tidak Bercagar: Pinjaman tidak bercagar, di sisi lain, adalah pinjaman peribadi yang tidak memerlukan cagaran atau penjamin. Peminjam hanya perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank atau institusi kewangan. Pinjaman ini biasanya datang dengan kadar faedah yang lebih tinggi berbanding dengan pinjaman bercagar, kerana risiko yang ditanggung oleh pemberi pinjaman adalah lebih tinggi.
Lihat Juga:  Kriteria Kelulusan Pinjaman Aeon Credit: Memahami Syarat-syarat Utama

Jumlah Pembiayaan dan Tempoh Pembiayaan

Jumlah pembiayaan untuk pinjaman peribadi tradisional bergantung kepada jenis pakej yang ditawarkan oleh bank atau institusi kewangan. Biasanya, ia boleh bermula dari sekitar RM1,000 dan boleh meningkat sehingga RM200,000 atau lebih, bergantung kepada keperluan dan kelayakan peminjam.

Tempoh pembiayaan juga bergantung kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank atau institusi kewangan. Secara amnya, tempoh pembiayaan untuk pinjaman peribadi tradisional boleh berlangsung antara 1 hingga 7 tahun. Peminjam perlu memilih tempoh yang sesuai dengan keupayaan mereka untuk membuat pembayaran bulanan tanpa menimbulkan tekanan kewangan yang berlebihan.

Pinjaman peribadi tradisional menyediakan kemudahan kewangan yang penting bagi individu dalam menangani keperluan mereka. Walau bagaimanapun, sebelum membuat keputusan untuk memohon pinjaman, penting untuk memahami syarat-syarat dan terma-terma yang terlibat, termasuk pembiayaan, tempoh pembiayaan, dan syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman. Dengan membuat penilaian yang teliti, individu dapat menggunakan pinjaman peribadi secara bijak untuk memenuhi keperluan kewangan mereka.

Pinjaman Kenderaan: Membeli Impian Anda dengan Bijak

Pinjaman kenderaan adalah salah satu bentuk pinjaman peribadi yang sangat diminati di Malaysia, terutamanya dalam konteks ‘hire purchase’ atau sewa beli. Sebagaimana pinjaman perumahan, institusi kewangan di Malaysia menawarkan pelbagai ciri yang menarik untuk pinjaman kenderaan, sama ada untuk kereta atau motosikal.

Bayaran Muka yang Fleksibel

Dalam usaha untuk menjadikan pemilikan kenderaan lebih mudah diakses, bank-bank kini menawarkan bayaran muka yang lebih rendah. Pemohon kini boleh memperoleh kereta atau motosikal impian mereka dengan hanya membayar 10% daripada harga kenderaan sebagai bayaran muka. Ini merupakan penurunan yang signifikan berbanding dengan sebelum ini di mana bayaran muka mungkin memerlukan sehingga 20% daripada harga kenderaan.

Pelanjutan Tempoh Pembiayaan

Selain itu, bank-bank juga melanjutkan tempoh pembiayaan hingga 9 tahun. Ini memberikan lebih banyak fleksibiliti kepada pembayar untuk menyesuaikan pembayaran bulanan dengan kemampuan kewangan mereka. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa memanjangkan tempoh pembiayaan akan meningkatkan jumlah keseluruhan yang dibayar akibat faedah yang dikira setiap bulan.

Kadar Faedah yang Perlu Diperhatikan

Sementara kebanyakan pemohon fokus pada bayaran muka, adalah penting juga untuk memberi perhatian kepada kadar faedah pinjaman kenderaan. Meningkatkan jumlah bayaran muka dapat membantu mengurangkan jumlah faedah yang perlu dibayar secara keseluruhan. Ini kerana, semakin rendah baki pinjaman, semakin rendah faedah yang dikenakan.

Menjadi Bijak dengan Keputusan Kewangan

Adalah penting untuk membuat keputusan kewangan yang bijak apabila memilih pinjaman kenderaan. Menimbangkan faktor-faktor seperti bayaran muka, tempoh pembiayaan, dan kadar faedah adalah kritikal untuk memastikan pembayaran bulanan yang mampu diuruskan serta jumlah keseluruhan yang dibayar dalam jangka masa pinjaman.

Pinjaman kenderaan adalah alat penting yang membolehkan individu memiliki kenderaan impian mereka. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk membuat kajian menyeluruh dan membuat keputusan yang bijak berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Dengan melakukan itu, anda dapat mengurangkan beban kewangan anda dan menikmati perjalanan dengan lebih yakin.

Memilih Jenis Pinjaman Peribadi yang Sesuai dengan Keperluan Anda

Dalam dunia kewangan, memilih jenis pinjaman peribadi yang sesuai dengan keperluan anda adalah penting untuk memastikan anda mendapatkan pembiayaan yang paling berpatutan dan berkesan. Meskipun terdapat pelbagai jenis pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh bank dan institusi kewangan, adalah penting untuk memahami perbezaan antara mereka dan memilih yang paling sesuai dengan keperluan anda. Berikut adalah beberapa panduan untuk membantu anda membuat keputusan yang bijak:

Memahami Jenis-Jenis Pinjaman Peribadi

  1. Pinjaman Perumahan: Digunakan untuk membeli atau membiayai rumah. Biasanya menawarkan tempoh pembiayaan yang lebih panjang dan kadar faedah yang lebih rendah berbanding dengan pinjaman peribadi lain kerana rumah sering dijadikan sebagai cagaran.
  2. Pinjaman Kenderaan: Diperuntukkan untuk pembelian kenderaan seperti kereta atau motosikal. Biasanya mempunyai tempoh pembiayaan yang lebih pendek daripada pinjaman perumahan dan faedah yang lebih rendah berbanding dengan pinjaman peribadi tradisional.
  3. Pinjaman Peribadi Tradisional: Jenis pinjaman peribadi yang serba boleh dan tidak memerlukan sebarang cagaran. Digunakan untuk pelbagai keperluan seperti pembayaran hutang, perbelanjaan mendadak, atau perbelanjaan peribadi lainnya.

Kesesuaian dengan Keperluan Anda

Apabila memilih jenis pinjaman peribadi, adalah penting untuk menilai dengan teliti keperluan kewangan anda. Jika anda memerlukan dana untuk membeli kenderaan, maka pinjaman kenderaan adalah pilihan yang lebih sesuai berbanding dengan pinjaman peribadi tradisional. Begitu juga, jika anda memerlukan pembiayaan untuk membeli atau membina rumah, pinjaman perumahan adalah pilihan yang lebih bijak.

Kadar Faedah dan Terma-Terma Pinjaman

Selain mempertimbangkan jenis pinjaman, adalah penting juga untuk memahami kadar faedah yang ditawarkan oleh bank dan institusi kewangan. Pinjaman dengan kadar faedah yang lebih rendah akan membantu anda mengurangkan jumlah keseluruhan yang perlu dibayar semasa tempoh pinjaman.

Konsultasikan dengan Pakar Kewangan

Jika anda masih berasa keliru dalam memilih jenis pinjaman peribadi yang sesuai, adalah bijak untuk mendapatkan nasihat dari pakar kewangan atau penasihat kewangan. Mereka dapat membantu anda menilai keperluan kewangan anda dan menyarankan jenis pinjaman yang paling sesuai dengan situasi anda.

Memilih jenis pinjaman peribadi yang sesuai adalah langkah penting dalam pengurusan kewangan anda. Dengan memahami keperluan anda dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kadar faedah dan terma-terma pinjaman, anda dapat membuat keputusan yang bijak dan berkesan dalam memilih jenis pinjaman peribadi yang paling sesuai dengan keperluan anda.

Senarai Pinjaman Peribadi di Malaysia

Memilih pinjaman peribadi yang sesuai dengan keperluan anda adalah langkah penting dalam pengurusan kewangan anda. Di Malaysia, terdapat pelbagai bank dan institusi kewangan yang menawarkan pelbagai jenis pinjaman peribadi. Berikut adalah senarai beberapa daripada pinjaman peribadi yang tersedia di Malaysia:

1. Direct Lending – Pinjaman Wang Berlesen

Pinjaman Wang Berlesen dari Direct Lending menawarkan jumlah pinjaman yang fleksibel dari RM1,000 hingga RM20,000. Pinjaman ini sesuai untuk keperluan yang mendesak seperti penyelesaian hutang kecil atau perbelanjaan mendadak. Tempoh bayaran yang ditawarkan adalah antara 6 hingga 60 bulan dengan kadar faedah sebanyak 12% setahun. Prosedur permohonan yang mudah dan cepat menjadikan pinjaman ini pilihan yang menarik untuk mereka yang memerlukan dana dengan segera.

2. Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad – Pembiayaan Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad

Pembiayaan Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad menyediakan pinjaman peribadi dengan jumlah pinjaman yang bervariasi dari RM1,000 hingga RM150,000. Pinjaman ini ditawarkan dengan tempoh bayaran yang fleksibel antara 12 hingga 120 bulan dan kadar faedah serendah 3.99% setahun. Sesuai untuk anggota polis dan keluarga mereka, pembiayaan ini memberi kemudahan kewangan dengan pembayaran yang terjangkau.

3. Kowaja – Pembiayaan Peribadi-i Kowaja

Pembiayaan Peribadi-i Kowaja adalah satu lagi pilihan yang popular untuk mereka yang mencari pinjaman peribadi. Dengan jumlah pinjaman yang boleh diperoleh dari RM3,000 hingga RM200,000, pembiayaan ini memberikan fleksibiliti dalam menangani pelbagai keperluan kewangan. Tempoh bayaran antara 36 hingga 120 bulan dan kadar faedah serendah 4.99% setahun menjadikan pembiayaan ini pilihan yang berpatutan.

4. Bank Rakyat – Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Penyatuan Hutang

Bank Rakyat menawarkan Pembiayaan Peribadi-i Penyatuan Hutang untuk membantu individu menjaga kewangan mereka dengan lebih teratur. Pinjaman ini membolehkan jumlah pinjaman dari RM50,000 hingga RM200,000 dengan tempoh bayaran fleksibel antara 12 hingga 120 bulan. Kadar faedah yang rendah sebanyak 2.38% setahun menjadikan penyelesaian hutang lebih mudah diuruskan.

5. Koperasi Tentera – Pinjaman Ekspres Koperasi Tentera

Pinjaman Ekspres Koperasi Tentera adalah salah satu produk pinjaman peribadi yang menawarkan jumlah pinjaman dari RM500 hingga RM20,000. Tempoh bayaran antara 6 hingga 96 bulan dengan kadar faedah yang bersaing, 3.65% setahun. Pinjaman ini adalah pilihan yang baik untuk anggota tentera dan keluarga mereka yang memerlukan pembiayaan tambahan dengan syarat-syarat yang fleksibel.

6. Koperasi Tentera – Pembiayaan Peribadi Berjamin / Tidak Berjamin

Koperasi Tentera menawarkan Pembiayaan Peribadi Berjamin / Tidak Berjamin yang membolehkan individu memilih sama ada untuk menyediakan cagaran atau tidak. Jumlah pinjaman yang ditawarkan adalah antara RM1,000 hingga RM200,000 dengan tempoh bayaran dari 6 hingga 120 bulan. Kadar faedah yang kompetitif pada kadar 3.56% setahun menjadikan pinjaman ini pilihan yang menarik bagi anggota tentera dan masyarakat umum.

7. BSN – BSN MyRinggit-i

BSN MyRinggit-i adalah salah satu daripada produk pinjaman peribadi yang popular yang ditawarkan oleh Bank Simpanan Nasional (BSN). Pinjaman ini menyediakan jumlah pinjaman dari RM5,000 hingga RM200,000 dengan tempoh bayaran antara 12 hingga 120 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 4.60% setahun, menjadikannya pilihan yang berpatutan untuk keperluan kewangan yang pelbagai.

8. BSN – BSN MyRinggit

BSN MyRinggit adalah satu lagi produk pinjaman peribadi daripada Bank Simpanan Nasional (BSN). Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman yang sama seperti BSN MyRinggit-i, iaitu dari RM5,000 hingga RM200,000. Tempoh bayaran dan kadar faedah juga serupa dengan BSN MyRinggit-i, iaitu antara 12 hingga 120 bulan dengan kadar faedah 4.60% setahun.

9. Bank Muamalat – Cash-i Muamalat Prestige

Bank Muamalat menyediakan Cash-i Muamalat Prestige sebagai penyelesaian kewangan yang sesuai untuk keperluan peribadi. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM10,000 hingga RM250,000 dengan tempoh bayaran antara 24 hingga 120 bulan. Dengan kadar faedah serendah 2.69% setahun, Cash-i Muamalat Prestige adalah pilihan yang menarik untuk individu yang menghargai prinsip-prinsip perbankan Islam.

10. Bank Muamalat – Cash-i Muamalat Pro

Cash-i Muamalat Pro adalah produk pinjaman peribadi lain yang ditawarkan oleh Bank Muamalat. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM10,000 hingga RM200,000 dengan tempoh bayaran antara 24 hingga 120 bulan. Kadar faedah yang ditawarkan adalah 2.69% setahun, menjadikannya pilihan yang berpatutan untuk memenuhi keperluan kewangan peribadi.

11. Bank Muamalat – Cash-i Muamalat

Cash-i Muamalat adalah produk pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Bank Muamalat untuk memenuhi keperluan kewangan pelbagai. Jumlah pinjaman yang ditawarkan adalah dari RM10,000 hingga RM200,000 dengan tempoh bayaran antara 24 hingga 120 bulan. Dengan kadar faedah serendah 2.69% setahun, Cash-i Muamalat adalah penyelesaian yang berpatutan untuk membantu memenuhi keperluan kewangan anda.

12. Standard Chartered – Standard Chartered CashOne

Standard Chartered CashOne adalah pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Standard Chartered Bank dengan jumlah pinjaman dari RM1,000 hingga RM250,000. Tempoh bayaran adalah dari 12 hingga 84 bulan dengan kadar faedah 5.50% setahun. Pinjaman ini adalah pilihan yang popular untuk individu yang mencari pembiayaan tambahan dengan syarat-syarat yang kompetitif.

Lihat Juga:  Jenis Pembiayaan Kenderaan Toyota Capital

13. Bank Islam – Bank Islam Pembiayaan Peribadi Professional

Bank Islam Pembiayaan Peribadi Professional adalah satu lagi produk pinjaman peribadi yang ditawarkan di pasaran. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM10,000 hingga RM300,000 dengan tempoh bayaran antara 12 hingga 120 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 4.42% setahun, menjadikannya pilihan yang berpatutan untuk memenuhi keperluan kewangan profesional.

14. Standard Chartered – Standard Chartered CashOne Debt Consolidation

Standard Chartered CashOne Debt Consolidation adalah produk pinjaman peribadi yang sesuai untuk konsolidasi hutang. Jumlah pinjaman yang ditawarkan adalah dari RM3,000 hingga RM250,000 dengan tempoh bayaran antara 12 hingga 84 bulan. Dengan kadar faedah 5.50% setahun, pinjaman ini memberikan penyelesaian yang efektif bagi individu yang ingin menguruskan hutang mereka dengan lebih efisien.

15. IVC (Icon Venture Capital) – IVC Personal Loan

IVC Personal Loan adalah produk pinjaman peribadi yang menawarkan jumlah pinjaman dari RM5,000 hingga RM100,000. Tempoh bayaran adalah dari 12 hingga 60 bulan dengan kadar faedah yang lebih tinggi pada kadar 13% setahun. Walaupun kadar faedah lebih tinggi, pinjaman ini masih menjadi pilihan bagi individu yang memerlukan dana dengan segera dan tidak layak mendapatkan pinjaman daripada institusi kewangan konvensional.

16. Bank Persatuan – Pembiayaan Persendirian-i Lestari Co-opbank Pertama

Pembiayaan Persendirian-i Lestari Co-opbank Pertama adalah produk pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Bank Persatuan. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM1,000 hingga RM200,000 dengan tempoh bayaran antara 12 hingga 120 bulan. Kadar faedah yang rendah sebanyak 2.69% setahun menjadikan pinjaman ini pilihan yang berpatutan untuk memenuhi keperluan kewangan.

17. Yayasan Dewan Perniagaan Melayu Perlis Berhad – Pembiayaan Peribadi

Pembiayaan Peribadi daripada Yayasan Dewan Perniagaan Melayu Perlis Berhad menyediakan pinjaman peribadi dengan jumlah dari RM2,500 hingga RM150,000. Tempoh bayaran adalah dari 12 hingga 120 bulan dengan kadar faedah serendah 5.99% setahun. Pinjaman ini menyediakan sokongan kewangan yang penting untuk individu yang memerlukan dana tambahan untuk pelbagai keperluan.

18. Koputri – Koputri Pembiayaan Tawarruq

Koputri Pembiayaan Tawarruq adalah produk pinjaman peribadi yang menawarkan jumlah pinjaman dari RM1,000 hingga RM100,000. Tempoh bayaran adalah dari 12 hingga 120 bulan dengan kadar faedah 5.90% setahun. Pinjaman ini adalah pilihan yang sesuai bagi individu yang memerlukan pembiayaan tambahan dengan syarat-syarat yang mudah dan fleksibel.

19. Koperasi Kobeta – Kobeta Speed-i

Kobeta Speed-i adalah pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Koperasi Kobeta dengan jumlah pinjaman dari RM2,000 hingga RM250,000. Tempoh bayaran yang ditawarkan adalah dari 24 hingga 120 bulan dengan kadar faedah sebanyak 6.90% setahun. Pinjaman ini menyediakan fleksibiliti yang sesuai untuk memenuhi pelbagai keperluan kewangan individu.

20. Emicro – Emicro Personal Loan

Emicro Personal Loan adalah produk pinjaman peribadi yang menawarkan jumlah pinjaman dari RM500 hingga RM10,000. Tempoh bayaran adalah dari 1 hingga 24 bulan dengan kadar faedah yang tinggi pada kadar 18% setahun. Pinjaman ini lebih sesuai untuk keperluan mendesak dan pendek yang memerlukan pembiayaan segera.

21. BSN – BSN MyRinggit-i Prima

BSN MyRinggit-i Prima adalah produk pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Bank Simpanan Nasional (BSN). Pinjaman ini menyediakan jumlah pinjaman dari RM10,000 hingga RM400,000 dengan tempoh bayaran antara 24 hingga 120 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 6.5% setahun, menjadikannya pilihan yang berpatutan untuk memenuhi keperluan kewangan yang lebih besar.

22. Yayasan Ihsan Rakyat – Yayasan Ihsan Rakyat Pembiayaan Peribadi-i

Yayasan Ihsan Rakyat Pembiayaan Peribadi-i adalah satu lagi pilihan untuk individu yang mencari pinjaman peribadi. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM2,500 hingga RM250,000 dengan tempoh bayaran antara 12 hingga 120 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 5.99% setahun, menjadikannya pilihan yang berpatutan untuk memenuhi keperluan kewangan dengan syarat-syarat yang fleksibel.

23. KOWAMAS (Koperasi Wawasan Malaysia Berhad) – KOWAMAS e-Wawasan

KOWAMAS e-Wawasan adalah pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Koperasi Wawasan Malaysia Berhad dengan jumlah pinjaman dari RM3,000 hingga RM200,000. Tempoh bayaran adalah dari 24 hingga 120 bulan dengan kadar faedah 3.99% setahun. Pinjaman ini memberikan fleksibiliti dan kemudahan kepada individu yang memerlukan dana tambahan untuk pelbagai keperluan.

24. Bank Islam – Bank Islam Pembiayaan Peribadi-i Bukan Pakej

Bank Islam Pembiayaan Peribadi-i Bukan Pakej adalah produk pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Bank Islam. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM10,000 hingga RM150,000 dengan tempoh bayaran antara 12 hingga 120 bulan. Kadar faedah yang ditawarkan adalah 5.5% setahun, menjadikannya pilihan yang berpatutan untuk memenuhi keperluan kewangan peribadi.

25. JCL – JCL Pembiayaan Peribadi

JCL Pembiayaan Peribadi adalah pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh JCL dengan jumlah pinjaman dari RM500 hingga RM50,000. Tempoh bayaran adalah dari 12 hingga 60 bulan dengan kadar faedah 12% setahun. Pinjaman ini lebih sesuai untuk keperluan mendesak yang memerlukan pembiayaan tambahan dengan syarat-syarat yang fleksibel.

26. Standard Chartered – Standard Chartered Quick Cash EDGE

Standard Chartered Quick Cash EDGE adalah produk pinjaman peribadi yang menawarkan jumlah pinjaman dari RM3,000 hingga RM250,000. Tempoh bayaran adalah dari 12 hingga 84 bulan dengan kadar faedah 6.99% setahun. Pinjaman ini memberikan kecepatan dan kemudahan kepada individu yang memerlukan dana tambahan dengan cepat dan mudah.

27. Bank Islam – Bank Islam Pembiayaan Peribadi-i Pakej Dengan Kadar Terapung

Bank Islam Pembiayaan Peribadi-i Pakej Dengan Kadar Terapung adalah produk pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Bank Islam. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM10,000 hingga RM300,000 dengan tempoh bayaran antara 12 hingga 120 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 4.42% setahun. Pinjaman ini memberikan kestabilan kepada individu dengan kadar faedah yang boleh berubah mengikut pasaran.

28. Bank Islam – Bank Islam Pembiayaan Peribadi-i Pakej Dengan Kadar Tetap

Bank Islam Pembiayaan Peribadi-i Pakej Dengan Kadar Tetap adalah satu lagi pilihan pinjaman peribadi dari Bank Islam. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM10,000 hingga RM300,000 dengan tempoh bayaran antara 12 hingga 120 bulan. Kadar faedah yang ditetapkan adalah 4.99% setahun, memberikan kepastian kepada individu dalam menguruskan kewangan mereka.

29. UOB – UOB Personal Loan

UOB Personal Loan adalah pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh United Overseas Bank (UOB) dengan jumlah pinjaman dari RM5,000 hingga RM100,000. Tempoh bayaran adalah dari 12 hingga 60 bulan dengan kadar faedah 9.99% setahun. Pinjaman ini memberikan pilihan kepada individu yang memerlukan dana tambahan dengan syarat-syarat yang fleksibel.

30. Standard Chartered Saadiq – Standard Chartered Personal Financing-i

Standard Chartered Personal Financing-i adalah produk pinjaman peribadi Islamik yang ditawarkan oleh Standard Chartered Saadiq. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM3,000 hingga RM250,000. Tempoh bayaran adalah dari 12 hingga 60 bulan dengan kadar faedah 5.45% setahun. Pinjaman ini sesuai bagi individu yang mengutamakan prinsip-prinsip perbankan Islam.

31. Public Islamic Bank – Public Bank BAE Personal Financing-i

Public Bank BAE Personal Financing-i adalah pinjaman peribadi Islamik yang ditawarkan oleh Public Islamic Bank. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM5,000 hingga RM150,000. Tempoh bayaran adalah dari 24 hingga 120 bulan dengan kadar faedah 3.99% setahun. Pinjaman ini memberikan kemudahan kepada individu yang memerlukan pembiayaan tambahan dalam rangka memenuhi keperluan peribadi mereka.

32. MBSB Bank – MBSB Personal Financing Private-i

MBSB Personal Financing Private-i adalah produk pinjaman peribadi Islamik yang ditawarkan oleh MBSB Bank. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM1,000 hingga RM300,000. Tempoh bayaran adalah dari 24 hingga 120 bulan dengan kadar faedah 10.6% setahun. Pinjaman ini sesuai bagi individu yang memerlukan pembiayaan tambahan dengan syarat-syarat yang mudah dan fleksibel.

33. MBSB Bank – MBSB Personal Financing Mumtaz-i

MBSB Personal Financing Mumtaz-i adalah pinjaman peribadi Islamik yang ditawarkan oleh MBSB Bank. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM1,000 hingga RM250,000. Tempoh bayaran adalah dari 12 hingga 120 bulan dengan kadar faedah 4.8% setahun. Pinjaman ini memberikan keistimewaan kepada individu yang memerlukan dana tambahan dengan syarat-syarat yang mesra.

34. MBSB Bank – MBSB Personal Financing Afdhal-i

MBSB Personal Financing Afdhal-i adalah produk pinjaman peribadi Islamik yang ditawarkan oleh MBSB Bank. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM1,000 hingga RM400,000. Tempoh bayaran adalah dari 24 hingga 120 bulan dengan kadar faedah 6.0% setahun. Pinjaman ini memberikan fleksibiliti dan kelebihan kepada individu dalam menguruskan kewangan mereka.

35. Kuwait Finance House (KFH) – KFH Murabahah Personal Financing-i

KFH Murabahah Personal Financing-i adalah pinjaman peribadi Islamik yang ditawarkan oleh Kuwait Finance House (KFH). Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM5,000 hingga RM150,000. Tempoh bayaran adalah dari 24 hingga 96 bulan dengan kadar faedah 6.88% setahun. Pinjaman ini menyediakan pilihan yang bersesuaian bagi individu yang mengutamakan prinsip-prinsip perbankan Islam.

36. Bank Rakyat – Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam

Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam adalah pinjaman peribadi yang ditawarkan khas kepada pekerja sektor awam. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM5,000 hingga RM200,000 dengan tempoh bayaran antara 12 hingga 120 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 4.54% setahun. Pinjaman ini memberikan kemudahan kepada pekerja sektor awam untuk memenuhi keperluan kewangan peribadi mereka.

37. Bank Rakyat – Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Swasta

Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Swasta adalah pinjaman peribadi yang dikhaskan untuk pekerja sektor swasta. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM5,000 hingga RM150,000 dengan tempoh bayaran antara 12 hingga 120 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 7.97% setahun. Pinjaman ini memberikan peluang kepada pekerja sektor swasta untuk mendapatkan pembiayaan tambahan dengan syarat-syarat yang sesuai.

38. Hong Leong Bank – Hong Leong Mach IOU

Hong Leong Mach IOU adalah pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Hong Leong Bank. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM5,000 hingga RM250,000 dengan tempoh bayaran antara 24 hingga 60 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 12.50% setahun. Pinjaman ini memberikan keistimewaan kepada individu yang memerlukan dana tambahan dengan cepat dan mudah.

39. BSN – BSN MyRinggit Eksekutif-1

BSN MyRinggit Eksekutif-1 adalah produk pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Bank Simpanan Nasional (BSN). Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM10,000 hingga RM200,000 dengan tempoh bayaran antara 24 hingga 120 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 6.0% setahun. Pinjaman ini memberikan kemudahan kepada individu untuk memenuhi keperluan kewangan peribadi mereka dengan syarat-syarat yang fleksibel.

40. BSN – BSN MyRinggit-i Eksekutif-1

BSN MyRinggit-i Eksekutif-1 adalah pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Bank Simpanan Nasional (BSN). Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM10,000 hingga RM200,000 dengan tempoh bayaran antara 24 hingga 120 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 6.0% setahun. Pinjaman ini memberikan pelbagai kelebihan kepada individu untuk memenuhi keperluan kewangan mereka dengan mudah.

Lihat Juga:  5 Pinjaman Peribadi Affin Bank: Syarat, Faedah, dan Kelebihan

41. AmBank Islamic – AmBank Islamic AmMoneyLine Facility-i

AmBank Islamic AmMoneyLine Facility-i adalah pinjaman peribadi Islamik yang ditawarkan oleh AmBank Islamic. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM2,000 hingga RM100,000 dengan tempoh bayaran antara 12 hingga 60 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 8.0% setahun. Pinjaman ini memberikan pelbagai kemudahan kepada individu yang memerlukan dana tambahan untuk keperluan kewangan mereka.

42. AmBank – AmBank AmMoneyLine Personal Loan

AmBank AmMoneyLine Personal Loan adalah pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh AmBank. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM2,000 hingga RM100,000 dengan tempoh bayaran antara 12 hingga 60 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 8.0% setahun. Pinjaman ini memberikan fleksibiliti kepada individu untuk memenuhi keperluan kewangan mereka dengan mudah.

43. Kobeta – Kobeta Cash-i

Kobeta Cash-i adalah produk pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Kobeta. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM2,000 hingga RM250,000 dengan tempoh bayaran antara 24 hingga 120 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 5.99% setahun. Pinjaman ini memberikan pelbagai kemudahan kepada individu untuk memenuhi keperluan kewangan mereka dengan mudah.

44. RHB – RHB Personal Financing-i for Civil Sector

RHB Personal Financing-i for Civil Sector adalah pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh RHB Bank. Pinjaman ini ditawarkan khusus kepada sektor awam dengan jumlah pinjaman dari RM2,000 hingga RM200,000. Tempoh bayaran adalah dari 24 hingga 120 bulan dengan kadar faedah 4.5% setahun. Pinjaman ini memberikan kemudahan kepada pekerja sektor awam untuk memenuhi keperluan kewangan peribadi mereka.

45. Maybank Islamic – Maybank Personal Financing-i

Maybank Personal Financing-i adalah pinjaman peribadi Islamik yang ditawarkan oleh Maybank Islamic. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM5,000 hingga RM100,000. Tempoh bayaran adalah dari 24 hingga 72 bulan dengan kadar faedah 6.5% setahun. Pinjaman ini memberikan keistimewaan kepada individu yang memerlukan dana tambahan dengan syarat-syarat yang mesra.

46. Maybank – Maybank Personal Loan

Maybank Personal Loan adalah pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Maybank. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM5,000 hingga RM100,000. Tempoh bayaran adalah dari 24 hingga 72 bulan dengan kadar faedah 6.5% setahun. Pinjaman ini memberikan pelbagai kemudahan kepada individu untuk memenuhi keperluan kewangan mereka dengan mudah.

47. Hong Leong Islamic Bank – Hong Leong Islamic Personal Financing-i

Hong Leong Islamic Personal Financing-i adalah pinjaman peribadi Islamik yang ditawarkan oleh Hong Leong Islamic Bank. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM5,000 hingga RM150,000. Tempoh bayaran adalah dari 24 hingga 60 bulan dengan kadar faedah 9.0% setahun. Pinjaman ini memberikan kemudahan kepada individu untuk memenuhi keperluan kewangan peribadi mereka dengan syarat-syarat yang fleksibel.

48. RHB – RHB Easy-Pinjaman Ekspres

RHB Easy-Pinjaman Ekspres adalah pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh RHB Bank. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM2,000 hingga RM150,000 dengan tempoh bayaran antara 12 hingga 84 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 6.9% setahun. Pinjaman ini memberikan kemudahan kepada individu untuk memenuhi keperluan kewangan mereka dengan syarat-syarat yang mudah dan fleksibel.

49. RHB – RHB Personal Loan

RHB Personal Loan adalah pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh RHB Bank. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM2,000 hingga RM150,000 dengan tempoh bayaran antara 24 hingga 84 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 6.9% setahun. Pinjaman ini memberikan pelbagai kemudahan kepada individu untuk memenuhi keperluan kewangan mereka dengan mudah.

50. Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad – Ukhwah Cash-i

Ukhwah Cash-i adalah produk pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM2,000 hingga RM200,000 dengan tempoh bayaran antara 24 hingga 120 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 4.35% setahun. Pinjaman ini memberikan pelbagai kemudahan kepada individu untuk memenuhi keperluan kewangan mereka dengan mudah.

51. Hong Leong Bank – Hong Leong Personal Loan

Hong Leong Personal Loan adalah pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Hong Leong Bank. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM5,000 hingga RM150,000 dengan tempoh bayaran antara 24 hingga 60 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 9.0% setahun. Pinjaman ini memberikan kemudahan kepada individu untuk memenuhi keperluan kewangan mereka dengan syarat-syarat yang fleksibel.

52. HSBC – HSBC Amanah Personal Financing-i

HSBC Amanah Personal Financing-i adalah pinjaman peribadi Islamik yang ditawarkan oleh HSBC. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM6,000 hingga RM250,000 dengan tempoh bayaran antara 24 hingga 84 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 4.88% setahun. Pinjaman ini memberikan keistimewaan kepada individu yang mengutamakan prinsip-prinsip perbankan Islam.

53. Citibank – Citibank Personal Loan

Citibank Personal Loan adalah pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Citibank. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM5,000 hingga RM150,000 dengan tempoh bayaran antara 24 hingga 60 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 5.33% setahun. Pinjaman ini memberikan pelbagai kemudahan kepada individu untuk memenuhi keperluan kewangan mereka dengan mudah.

54. Bank Rakyat – Bank Rakyat Personal Financing-i Untuk Pesara

Bank Rakyat Personal Financing-i Untuk Pesara adalah pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Bank Rakyat khas kepada golongan pesara. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM5,000 hingga RM100,000 dengan tempoh bayaran antara 12 hingga 120 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 6.86% setahun. Pinjaman ini memberikan kemudahan kepada golongan pesara untuk memenuhi keperluan kewangan peribadi mereka.

55. BSN – BSN SKAN (Skim Kakitangan Awam Negeri)

BSN SKAN (Skim Kakitangan Awam Negeri) adalah pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Bank Simpanan Nasional (BSN) khas kepada kakitangan awam negeri. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM5,000 hingga RM200,000 dengan tempoh bayaran antara 24 hingga 120 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 4.6% setahun. Pinjaman ini memberikan kemudahan kepada kakitangan awam negeri untuk memenuhi keperluan kewangan peribadi mereka.

56. BSN – BSN SKAP (Skim Kakitangan Awam Persekutuan)

BSN SKAP (Skim Kakitangan Awam Persekutuan) adalah pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Bank Simpanan Nasional (BSN) khas kepada kakitangan awam persekutuan. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM5,000 hingga RM200,000 dengan tempoh bayaran antara 24 hingga 120 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 4.6% setahun. Pinjaman ini memberikan kemudahan kepada kakitangan awam persekutuan untuk memenuhi keperluan kewangan peribadi mereka.

57. AmBank Islamic – AmBank Islamic Personal Financing-i

AmBank Islamic Personal Financing-i adalah pinjaman peribadi Islamik yang ditawarkan oleh AmBank Islamic. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM5,000 hingga RM200,000 dengan tempoh bayaran antara 24 hingga 120 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 4.35% setahun. Pinjaman ini memberikan pelbagai kemudahan kepada individu untuk memenuhi keperluan kewangan mereka dengan mudah.

58. Al-Rajhi Bank – Al Rajhi Personal Financing-i

Al Rajhi Personal Financing-i adalah pinjaman peribadi Islamik yang ditawarkan oleh Al-Rajhi Bank. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM10,000 hingga RM250,000 dengan tempoh bayaran antara 24 hingga 96 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 3.88% setahun. Pinjaman ini memberikan kemudahan kepada individu yang mengamalkan prinsip perbankan Islam untuk memenuhi keperluan kewangan mereka.

59. Alliance Bank – Alliance Bank CashVantage Personal Financing-i

Alliance Bank CashVantage Personal Financing-i adalah pinjaman peribadi Islamik yang ditawarkan oleh Alliance Bank. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM5,000 hingga RM200,000 dengan tempoh bayaran antara 12 hingga 84 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 4.99% setahun. Pinjaman ini memberikan pelbagai kemudahan kepada individu untuk memenuhi keperluan kewangan mereka dengan mudah.

60. Alliance Bank – Alliance Bank CashFirst Personal Loan

Alliance Bank CashFirst Personal Loan adalah pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Alliance Bank. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM5,000 hingga RM200,000 dengan tempoh bayaran antara 12 hingga 84 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 4.99% setahun. Pinjaman ini memberikan pelbagai kemudahan kepada individu untuk memenuhi keperluan kewangan mereka dengan mudah.

61. Agrobank – Agrobank AgroCash-i

Agrobank AgroCash-i adalah pinjaman peribadi Islamik yang ditawarkan oleh Agrobank. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM1,000 hingga RM200,000 dengan tempoh bayaran antara 12 hingga 120 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 5.20% setahun. Pinjaman ini memberikan pelbagai kemudahan kepada individu untuk memenuhi keperluan kewangan mereka dengan mudah.

62. Affin Islamic Bank – Affin Islamic Personal Financing-i

Affin Islamic Personal Financing-i adalah pinjaman peribadi Islamik yang ditawarkan oleh Affin Islamic Bank. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM2,500 hingga RM250,000 dengan tempoh bayaran antara 24 hingga 120 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 5.50% setahun. Pinjaman ini memberikan kemudahan kepada individu yang mengamalkan prinsip perbankan Islam untuk memenuhi keperluan kewangan mereka.

63. CIMB Islamic – CIMB Xpress Cash Financing-i

CIMB Xpress Cash Financing-i adalah pinjaman peribadi Islamik yang ditawarkan oleh CIMB Islamic. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM3,000 hingga RM50,000 dengan tempoh bayaran antara 12 hingga 60 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 18% setahun. Pinjaman ini memberikan kemudahan kepada individu untuk memenuhi keperluan kewangan mereka dengan syarat-syarat yang mudah.

64. CIMB – CIMB Cash Plus

CIMB Cash Plus adalah pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh CIMB Bank. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM2,000 hingga RM100,000 dengan tempoh bayaran antara 24 hingga 84 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 6.88% setahun. Pinjaman ini memberikan pelbagai kemudahan kepada individu untuk memenuhi keperluan kewangan mereka dengan mudah.

65. AEON iCash – AEON iCash Personal Financing

AEON iCash Personal Financing adalah pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh AEON Credit Service. Pinjaman ini menawarkan jumlah pinjaman dari RM1,000 hingga RM100,000 dengan tempoh bayaran antara 6 hingga 84 bulan. Kadar faedah yang dikenakan adalah 7.92% setahun. Pinjaman ini memberikan pelbagai kemudahan kepada individu untuk memenuhi keperluan kewangan mereka dengan mudah.

Melalui senarai Jenis pinjaman peribadi di Malaysia di atas, individu mempunyai banyak pilihan untuk memilih pinjaman yang paling sesuai dengan keperluan dan kemampuan kewangan mereka. Sebelum membuat keputusan untuk memohon pinjaman, adalah penting untuk membuat kajian terperinci tentang syarat-syarat, kadar faedah, dan ciri-ciri pinjaman yang ditawarkan oleh setiap bank atau institusi kewangan. Dengan membuat pemilihan yang bijak, individu dapat memastikan bahawa pinjaman yang dipilih akan membantu mereka mencapai matlamat kewangan mereka tanpa memberi tekanan kewangan yang berlebihan.