Cara Mudah Bank In Duit Public Bank: Panduan Lengkap ATM, CDM, dan Kaunter

Public Bank menawarkan pelbagai perkhidmatan, termasuk simpanan, pelaburan, dan pinjaman, menjadikannya pilihan utama dalam perbankan di Malaysia. Sejajar dengan kemajuan teknologi, Public Bank telah mengintegrasikan perkhidmatannya dengan kecanggihan teknologi dan sokongan sistem dalam talian, memberikan keselesaan kepada pelanggan dalam menjalankan urusan kewangan mereka.

Dengan pelbagai kaedah yang disediakan, pelanggan Public Bank dapat memilih cara yang paling sesuai dengan keperluan dan keselesaan mereka untuk memasukkan wang ke dalam akaun mereka. Ini memberikan fleksibiliti dan kemudahan yang tinggi kepada pelanggan dalam menguruskan kewangan mereka dengan lebih cekap.

Cara Bank In Duit Public Bank Melalui CDM

Berikut adalah panduan langkah-demi-langkah cara bank in duit Public Bank melalui Cash Deposit Machine (CDM) tanpa menggunakan kad:

 1. Kunjungi Mesin CDM Public Bank yang berdekatan:
  • Pilih mesin CDM yang berada dalam kawasan cawangan atau lokasi yang sesuai.
 2. Mulakan Transaksi:
  • Tekan butang “Enter” pada skrin mesin CDM.
 3. Pilih Bahasa:
  • Klik pada pilihan “Teruskan” untuk meneruskan proses transaksi.
  • Pilih bahasa yang diinginkan.
 4. Masukkan Tunai:
  • Klik pada pilihan “Masuk Tunai.”
 5. Isi Maklumat Akaun:
  • Masukkan nombor akaun anda menggunakan pad kekunci.
  • Pastikan maklumat nombor akaun dan nama penerima adalah betul.
 6. Pengesahan Transaksi:
  • Klik “Ya” untuk mengesahkan bahawa nombor akaun dan maklumat penerima adalah tepat.
 7. Teruskan Transaksi:
  • Tekan butang “Teruskan” untuk meneruskan proses.
 8. Masukkan Jumlah Wang:
  • Masukkan jumlah wang yang ingin dimasukkan ke dalam akaun anda.
 9. Pengesahan Akhir:
  • Klik “Ya” untuk mengesahkan jumlah wang yang dimasukkan.
 10. Ambil Resit Transaksi:
  • Ambil resit transaksi yang dikeluarkan oleh mesin CDM sebagai bukti transaksi anda.
 11. Semak Baki Akaun:
  • Selepas selesai, semak baki akaun Public Bank anda untuk memastikan transaksi telah berjaya.
 12. Selesai:
  • Anda telah selesai dengan proses bank in duit melalui CDM Public Bank. Pastikan untuk menyimpan resit sebagai rekod transaksi.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, anda dapat dengan mudah memasukkan duit ke dalam akaun Public Bank melalui Cash Deposit Machine tanpa menggunakan kad. Pastikan untuk menjaga kebersihan dan keamanan ketika menggunakan mesin CDM dan menyimpan resit transaksi sebagai rujukan pada masa akan datang.

Lihat Juga:  Pilih Bijak: Pinjaman Peribadi RHB untuk Keperluan Anda

Cara Bank In Duit Public Bank Secara Instant Transfer (IBFT)

Berikut adalah panduan langkah-demi-langkah cara bank in duit Public Bank secara Instant Transfer (IBFT) melalui laman web:

 1. Buka Laman Web Public Bank:
 2. Log Masuk:
  • Masukkan User ID anda.
  • Sahkan Security Phrase.
 3. Masukkan Kata Laluan:
  • Isikan kata laluan akaun anda.
  • Klik “Login” untuk meneruskan.
 4. Pilih Fund Transfer:
  • Setelah log masuk, pilih menu “Fund Transfer” di laman utama.
 5. Pilih Instant Transfer:
  • Klik pada pilihan “Other Bank Account” > “Instant Transfer.”
 6. Isi Maklumat Penerima:
  • Klik “To Other Account” untuk meneruskan.
  • Isikan ruang-ruang yang tertera pada laman berikutnya.
 7. Maklumat Akaun Penerima:
  • Masukkan nombor akaun penerima.
  • Pilih bank penerima pada “Beneficiary Bank.”
  • Masukkan nombor akaun bank penerima pada “Beneficiary Account No.”
  • Pilih jenis akaun (Savings/Current Account) pada “Beneficiary Account Type.”
 8. Butiran Tambahan:
  • Pada “Other Payments Details,” masukkan butiran tambahan mengenai transaksi.
  • Masukkan rujukan pada “Recipient Reference.”
 9. Jumlah Pindahan:
  • Masukkan jumlah wang yang ingin dipindahkan pada “Transaction Amount (RM).”
 10. Klik Accept:
  • Klik “Accept” untuk mengesahkan maklumat transaksi.
 11. Periksa Transaksi:
  • Semak semula maklumat transaksi yang telah dimasukkan.
 12. Request PAC:
  • Klik “Request PAC Now” untuk meminta kod Personal Access Code (PAC).
 13. Masukkan Kod PAC:
  • Masukkan kod PAC yang dihantar ke nombor telefon anda melalui SMS.
 14. Klik Confirm:
  • Klik “Confirm” untuk mengesahkan transaksi.
 15. Selesai:
  • Transaksi IBFT telah selesai. Pastikan untuk menyimpan resit atau mendapatkan pengesahan transaksi.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, anda dapat dengan mudah melakukan Instant Transfer (IBFT) melalui laman web Public Bank dengan pantas dan mudah. Pastikan maklumat yang dimasukkan adalah tepat sebelum mengesahkan transaksi.

Cara Bank In Duit Public Bank Melalui Kaunter

Berikut adalah panduan cara bank in duit Public Bank melalui kaunter:

 1. Kunjungi Cawangan Public Bank:
  • Pergi ke cawangan Public Bank yang berdekatan dengan lokasi anda.
 2. Bincangkan dengan Pegawai Bank:
  • Berbincang dengan pegawai Public Bank di kaunter dan nyatakan niat untuk menyimpan wang ke dalam akaun sendiri.
 3. Dapatkan Borang Permohonan:
  • Pegawai bank akan memberikan borang permohonan untuk diisi. Pastikan untuk memberitahu pegawai mengenai jumlah dan nombor akaun anda.
 4. Isi Borang Permohonan:
  • Isi borang permohonan dengan maklumat yang tepat. Pastikan nombor akaun dan jumlah wang dimasukkan dengan betul.
 5. Serahkan Borang dan Wang:
  • Serahkan borang permohonan beserta wang yang ingin dimasukkan kepada pegawai di kaunter.
 6. Tunggu Proses Pengkreditan:
  • Pegawai bank akan memberikan maklumat mengenai tempoh masa yang diperlukan untuk pemprosesan transaksi. Tunggu sehingga proses pengkreditan selesai.
 7. Semak Pengkreditan Akaun:
  • Dalam tempoh yang dimaklumkan oleh staf bank, semak akaun Public Bank anda untuk memastikan wang telah dimasukkan dengan berjaya.
 8. Selesai:
  • Transaksi bank in duit melalui kaunter Public Bank telah selesai. Pastikan anda menyimpan resit atau mendapatkan pengesahan transaksi sebagai rujukan pada masa akan datang.
Lihat Juga:  Panduan Cawangan Bank Rakyat Terengganu, Melaka dan Sarawak

Penting untuk membawa dokumen pengenalan diri yang sah, seperti kad pengenalan, semasa mengunjungi kaunter bank. Juga, pastikan untuk menyimpan nombor akaun anda dengan selamat atau merujuk kepada artikel mengenai cara mendapatkan semula nombor akaun Public Bank jika perlu.

Cara Bank In Duit Public Bank Melalui (Cheque)

Berikut adalah panduan langkah-demi-langkah cara bank in duit Public Bank melalui cek:

 1. Periksa Cek:
  • Pastikan cek yang diterima mempunyai nama penuh anda dan jumlah yang betul.
  • Periksa ejaan bayaran pada cek untuk memastikan kebetulan dengan maklumat di dalamnya.
 2. Isi Bahagian Belakang Cek:
  • Tuliskan nama penuh anda pada bahagian belakang cek.
  • Masukkan Nombor Akaun Bank anda dan Nombor Telefon pada bahagian belakang cek.
 3. Kunjungi Cawangan Public Bank:
  • Kunjungi cawangan Public Bank terdekat.
 4. Semak Deposit Cek:
  • Bawa cek anda ke kaunter dan semak deposit cek anda dengan pegawai bank.
 5. Pergi ke Mesin CDM:
  • Periksa jika cawangan mempunyai Cash Deposit Machine (CDM).
  • Ikuti arahan yang dipaparkan pada skrin CDM.
 6. Pilih Deposit Cek:
  • Pilih menu “Deposit Cek” pada skrin CDM.
 7. Masukkan Maklumat Akaun:
  • Masukkan Nombor Akaun yang tertera pada bahagian belakang cek.
 8. Verifikasi Maklumat:
  • Pastikan nama yang dipaparkan pada skrin dan jumlah cek adalah sama dengan maklumat di cek anda.
 9. Masukkan Cek:
  • Masukkan cek ke dalam mesin CDM pada ruang yang disediakan.
 10. Ambil Resit:
  • Ambil resit yang dikeluarkan oleh mesin CDM sebagai bukti transaksi.
 11. Proses Pengkreditan:
  • Bank akan memproses deposit cek anda dan ia mungkin mengambil beberapa hari untuk mencerminkan dalam akaun anda.
 12. Selesai:
  • Transaksi bank in duit melalui cek Public Bank telah selesai. Pastikan untuk menyimpan resit sebagai rujukan dan pantau akaun anda untuk pengesahan deposit.
Lihat Juga:  Panduan Cawangan RHB Bank Negeri Terengganu dan Selangor

Pastikan untuk menjaga kebersihan dan keamanan cek semasa proses bank in duit. Jika terdapat sebarang pertanyaan atau keraguan, adalah bijak untuk berbincang dengan pegawai bank untuk mendapatkan penjelasan tambahan.

Cara Bank In Duit Public Bank Melalui Inter Bank Giro

Berikut adalah panduan langkah-demi-langkah cara bank in duit Public Bank melalui Interbank Giro (IBG) melalui laman web:

 1. Buka Laman Web Public Bank:
 2. Log Masuk:
  • Masukkan maklumat log masuk ke dalam akaun Public Bank anda.
 3. Pilih Fund Transfer:
  • Setelah log masuk, klik menu “Fund Transfer” > “Other Bank Account.”
 4. Pilih Interbank Giro (IBG):
  • Klik pada pilihan “Interbank Giro (IBG).”
 5. Isi Maklumat Penghantaran:
  • Klik “To Other Account.”
  • Pilih akaun sumber (From Account) dengan memasukkan nombor akaun anda.
 6. Pilih Jenis Pembayaran:
  • Pada “Payment Type,” pilih “Funds Transfer.”
 7. Isi Maklumat Penerima:
  • Masukkan Nama Penerima.
  • Pilih Akaun Bank Penerima.
  • Masukkan Nombor Akaun Penerima pada “Beneficiary Account No.”
 8. Rujukan Transaksi:
  • Pada “Recipient Reference,” masukkan rujukan yang berkaitan dengan transaksi atau maklumat penerima.
 9. Jumlah Transaksi:
  • Pada “Transaction Amount (RM),” masukkan jumlah wang yang ingin dipindahkan.
 10. Maklumat Tambahan:
  • Pada “Optional Information,” isikan jenis pengenalan penerima dan nombor kad pengenalan penerima jika diperlukan.
 11. Request PAC:
  • Klik “Request PAC Now” untuk meminta kod Personal Access Code (PAC).
 12. Masukkan Kod PAC:
  • Masukkan kod PAC yang dihantar ke nombor telefon anda melalui SMS.
 13. Klik Confirm:
  • Klik “Confirm” untuk mengesahkan transaksi.
 14. Tunggu Pengesahan:
  • Tunggu pengesahan transaksi dan pastikan untuk menyimpan resit atau pengesahan sebagai rekod.
 15. Selesai:
  • Transaksi bank in duit Public Bank melalui Interbank Giro (IBG) telah berjaya. Pastikan untuk menyemak baki akaun dan rujuk resit sebagai bukti transaksi.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, anda dapat melakukan pemindahan wang antara akaun Public Bank dan akaun bank lain melalui Interbank Giro (IBG) dengan mudah dan selamat.