Penangguhan Bayaran Pinjaman Bank: Panduan Langkah demi Langkah

Bank Negara Malaysia (BNM) dalam menyampaikan penangguhan bayaran balik pinjaman bank sebagai respons terhadap penyebaran COVID-19 adalah satu tindakan yang bijak dan proaktif. Inisiatif ini jelas menunjukkan keprihatinan terhadap beban kewangan yang dialami oleh individu dan perniagaan di Malaysia akibat kesan pandemik.

Moratorium ini, yang memberikan pilihan kepada peminjam untuk menangguhkan pembayaran ansuran kredit atau pinjaman selama 6 bulan, memperlihatkan kesensitifan pihak berkuasa terhadap realiti ekonomi yang mencabar. Keputusan untuk tidak melaksanakan penangguhan secara automatik juga disertai dengan logika yang memahami bahawa setiap keadaan kewangan peminjam mungkin berbeza.

Pentingnya peranan peminjam dalam membuat permohonan secara manual menegaskan tanggungjawab bersama dalam menguruskan kewangan. Ini juga memberi peluang kepada peminjam untuk berkomunikasi secara langsung dengan pihak bank, memahami impak peribadi mereka, dan mencari penyelesaian yang bersesuaian.

Dalam konteks ini, penting bagi peminjam untuk memahami bahawa moratorium bukanlah penyelesaian jangka panjang, tetapi lebih kepada satu langkah sementara untuk membantu mereka menghadapi cabaran kewangan. Oleh itu, penyediaan maklumat yang jelas dan mudah difahami mengenai prosedur permohonan dan terma-terma yang terlibat sangat penting agar peminjam dapat membuat keputusan yang bijak mengenai kewangan mereka.

Selanjutnya, kita dapat menyoroti perlunya terus memantau perkembangan situasi ekonomi dan kesan pandemik untuk menyesuaikan langkah-langkah selanjutnya. Keseluruhan, tindakan ini mencerminkan kesungguhan pihak berkuasa dalam menyokong masyarakat dan perniagaan di Malaysia melalui masa-masa sukar ini.

Bank yang menawarkan penangguhan bayaran balik pinjaman selama 6 bulan. Senarai ini memberikan maklumat yang penting kepada peminjam yang mungkin memerlukan bantuan kewangan semasa pandemik COVID-19.

Berikut adalah senarai bank dan nombor telefon yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai penangguhan pinjaman:

 1. CIMB / CIMB Islamic: 03-62047788
 2. Maybank / Maybank Islamic: 1-300-88-6688
 3. Hong Leong Bank / Hong Leong Islamic: 03-76268899
 4. Affin Bank / Affin Islamic: 03-82302222
 5. AmBank: 03-21788888
 6. Bank Islam: 03-26900900
 7. Standard Chartered Saadiq: 1-300-88-8888
 8. Alliance Bank: 03-55169988
 9. Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB): 03-26113888
 10. SME Bank: 03-26037700
 11. AIBIM: 03-20268002
 12. Bank Simpanan Nasional (BSN): 1300-88-1900
 13. Agro Bank: 1-300-88-2476
 14. Bank Muamalat: 1-300-88-8787
 15. Bank Rakyat: 1-300-80-5454
 16. HSBC Amanah: 1-300-88-2626
 17. Public Bank: 1-800-22-5555
 18. OCBC Al Amin Bank Berhad: 03-83149310
 19. MBSB Bank: 03-20963000
 20. RHB Bank / RHB Islamic: 03-9206 8118
Lihat Juga:  Kemudahan Bantuan RM700 MySalam: Perlindungan Tanpa Permohonan untuk B40

Peminjam yang memerlukan bantuan atau ingin mengetahui butiran lanjut mengenai proses penangguhan bayaran balik pinjaman boleh menghubungi nombor telefon yang disenaraikan untuk mendapatkan nasihat dari bank masing-masing.

Dokumen Untuk Mohon Penangguhan Bayaran Pinjaman Bank

Dokumen yang diperlukan untuk membuat permohonan penangguhan bayaran balik pinjaman bank, dibahagikan kepada pemilik perniagaan dan individu. Berikut adalah penjelasan lebih terperinci:

Untuk Pemilik Perniagaan:

 1. Penyata Bank Sebelum dan Selepas Covid-19: Dokumen ini membantu bank melihat perubahan dalam aliran tunai perniagaan anda sebelum dan selepas wabak Covid-19. Ini penting untuk menilai kesan pandemik terhadap kestabilan kewangan perniagaan.
 2. Jualan Bulanan Sebelum dan Selepas Covid-19: Dokumen ini memberikan gambaran jelas tentang prestasi perniagaan sepanjang tempoh tertentu. Perbandingan jualan bulanan sebelum dan selepas Covid-19 akan membantu menunjukkan penurunan atau peningkatan yang mungkin berlaku.
 3. Pesanan atau Tempahan yang Dibatalkan: Ini adalah dokumen yang memberi tahu bank mengenai sebarang pesanan atau tempahan yang dibatalkan akibat kesan pandemik. Informasi ini dapat memberikan gambaran keseluruhan mengenai cabaran yang dihadapi oleh perniagaan anda.

Untuk Individu:

 1. Surat Tunjuk Sebab Majikan: Jika anda bekerja, surat ini dari majikan anda memberikan justifikasi terperinci berkaitan dengan sebab-sebab tidak adanya bayaran, pengurangan waktu bekerja (OT), atau pengurangan gaji semasa tempoh Covid-19.
 2. Slip Gaji Pengurangan Sebelum dan Selepas Covid-19: Slip gaji yang menunjukkan perubahan dalam pendapatan sebelum dan selepas Covid-19. Ini memberikan bukti kewangan individu dan impak pandemik terhadap pendapatan mereka.
 3. Penyata Bank Sebelum dan Selepas Covid-19: Dokumen ini membantu menunjukkan perubahan dalam transaksi dan baki akaun bank individu. Ini adalah indikator tambahan untuk memahami kesan kewangan yang dialami oleh individu sepanjang wabak.
Lihat Juga:  Apa Maksud Overlap Loan: Konsep dan Definisi

Dengan menyediakan dokumen-dokumen ini, individu dan pemilik perniagaan dapat memperlihatkan secara kuantitatif impak Covid-19 terhadap kewangan mereka. Ini juga memudahkan pihak bank untuk membuat penilaian yang lebih baik dan memberikan bantuan yang sesuai dalam proses penangguhan bayaran balik pinjaman.

Pastikan bahawa dokumen-dokumen yang diberikan adalah terkini dan mencerminkan keadaan kewangan semasa anda. Selain itu, disarankan untuk berhubung terus dengan bank anda untuk mendapatkan arahan yang lebih terperinci mengenai proses permohonan dan sebarang dokumen tambahan yang mungkin diperlukan.

Cara Mohon Penangguhan Bayaran Pinjaman Bank

Untuk memohon penangguhan bayaran pinjaman bank, langkah-langkah mudah boleh diambil. Pergi ke bank atau hubungi mereka, beritahu pegawai bank mengenai niat anda untuk membuat penangguhan, dan dapatkan jadual serta terma bayaran baru. Sekiranya bersetuju, menyatakan persetujuan, dan jika tidak, langkah alternatif termasuk menghubungi AKPK atau memohon bantuan Skim Penyelesaian Pinjaman Kecil. Semua ini bertujuan untuk membantu mereka yang terjejas oleh COVID-19 dalam menguruskan kewangan mereka dengan lebih baik.

Berikut adalah ringkasan langkah-langkah tersebut:

 1. Pergi ke Bank atau Hubungi Pihak Bank:
  • Lawati cawangan bank tempat Anda membuat pinjaman atau hubungi pihak bank yang terlibat.
 2. Beritahu Pegawai Bank:
  • Beritahu pegawai bank bahawa Anda ingin membuat penangguhan bayaran pinjaman. Jelaskan situasi kewangan anda dan sebab anda memerlukan penangguhan.
 3. Dapatkan Jadual dan Terma Baru:
  • Pihak bank akan memberikan jadual dan terma pembayaran balik yang baru berdasarkan penangguhan yang dimohon.
 4. Persetujuan:
  • Jika anda bersetuju dengan jadual dan terma tersebut, menyatakan persetujuan anda.
 5. Langkah Alternatif:
  • Sekiranya anda tidak bersetuju dengan jadual dan terma yang ditawarkan, anda boleh menghubungi Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) atau memohon bantuan melalui Skim Penyelesaian Pinjaman Kecil.
 6. Harapan dan Doa:
  • Ungkapkan harapan agar situasi kewangan dapat membaik semula, dan doakan agar pandemik COVID-19 segera berlalu, memberikan kesejahteraan kepada semua rakyat Malaysia yang terjejas.
Lihat Juga:  46 Senarai Pinjaman Peribadi Bank Terkemuka di Malaysia

Semoga panduan ini membantu individu yang mengalami kesukaran kewangan dan mencari penyelesaian yang sesuai melalui penangguhan bayaran pinjaman. Dalam situasi yang sukar seperti ini, komunikasi terbuka dengan pihak bank dan perlindungan kewangan melalui agensi seperti AKPK dapat membantu meringankan beban kewangan.