Prosedur Pengaktifan Semula Akaun Bank: Panduan Lengkap untuk Pemegang Akaun

Mempunyai lebih daripada satu akaun bank adalah amalan yang lumrah di kalangan rakyat Malaysia pada masa ini. Setiap akaun tersebut biasanya disusun mengikut tujuan kewangan tertentu, seperti simpanan, akaun gaji, atau untuk urusan transaksi harian.

Walaupun memiliki beberapa akaun bank dapat memberikan kebebasan dan fleksibiliti kewangan, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan agar amalan ini tidak menimbulkan masalah yang tidak diingini.

1. Pengurusan Keadaan Akaun: Memantau dan menguruskan baki serta transaksi bagi setiap akaun boleh menjadi cabaran. Keadaan ini boleh meningkatkan risiko kehilangan kawalan kewangan dan merumitkan proses pengurusan dana.

2. Yuran dan Caj: Setiap akaun bank mungkin dikenakan yuran penyimpanan atau caj transaksi tertentu. Pemilikan terlalu banyak akaun boleh membawa kepada peningkatan yuran dan caj, yang mungkin menjejaskan hasil keseluruhan kewangan.

3. Keselesaan dengan Teknologi: Keperluan untuk menggunakan perkhidmatan perbankan dalam talian atau teknologi perbankan elektronik mungkin menjadi cabaran bagi sesetengah individu. Mempunyai terlalu banyak akaun boleh membuatkan penggunaan teknologi ini lebih kompleks.

4. Pengekalan Minimum Baki: Setiap akaun mungkin memerlukan pengekalan minimum baki. Ketidakpatuhan terhadap syarat ini boleh mengakibatkan caj atau penalti tambahan.

5. Pengurusan Dokumentasi: Memiliki banyak akaun boleh meningkatkan beban kerja berkaitan dengan pengurusan dokumen, seperti penyata akaun, kad ATM, dan dokumen perbankan lain.

Untuk mengatasi cabaran ini, disyorkan untuk menyusun semula akaun bank dan hanya menyimpan akaun yang benar-benar diperlukan. Memilih jenis akaun yang bersesuaian dengan keperluan kewangan, serta memantau dengan teliti yuran dan caj yang terlibat, adalah penting untuk memastikan pengurusan kewangan yang berkesan. Kesedaran terhadap teknologi perbankan dan pengekalan minimum baki juga penting dalam merencanakan strategi pemilikan akaun yang optimum.

Tempoh Akaun Bank Tidak Aktif

Ketika seorang individu lupa atau mengabaikan salah satu akaun tabungannya selama beberapa bulan tanpa melakukan transaksi, berbagai implikasi dan prosedur dapat berlaku. Pada umumnya, kebanyakan institusi perbankan di Malaysia menerapkan dasar di mana akaun simpanan yang tidak aktif selama periode tertentu, biasanya antara 12 bulan hingga 2 tahun, dapat ditutup atau dinonaktifkan.

Dalam konteks ini, apabila seorang pemegang akaun mengabaikan akaun mereka, beberapa kemungkinan peristiwa dapat terjadi:

 1. Pemberitahuan dan Amaran: Bank akan mengirimkan pemberitahuan kepada pemegang akaun, memberitahu mereka tentang status tidak aktif dan memberikan peringatan terkait kemungkinan penutupan atau dinonaktifkan.
 2. Penutupan atau Dinonaktifkan: Jika tidak ada aktivitas atau tanggapan dari pemegang akaun setelah pemberitahuan tersebut, bank berhak menutup atau menonaktifkan akaun tersebut.
 3. Yuran dan Caj: Seiring waktu, bank mungkin mengenakan yuran bulanan atau tahunan kepada akaun yang tidak aktif, yang dapat mengurangkan baki akaun jika tidak diatasi.
 4. Pemindahan Baki: Dalam beberapa kasus, bank dapat memindahkan baki dari akaun yang tidak aktif ke dalam akaun terpisah yang dikenal sebagai “Akaun Tidak Aktif.”
 5. Prosedur Pemulihan: Apabila akaun ditutup, pemegang akaun mungkin perlu melibatkan diri dalam prosedur pemulihan untuk mendapatkan akses kembali ke dana mereka, yang dapat melibatkan koordinasi dengan bank dan penyediaan dokumen yang diperlukan.

Untuk meminimalkan risiko dan potensi masalah ini, penting bagi pemegang akaun untuk secara aktif mengelola dan melakukan transaksi kecil secara berkala. Jika menyadari bahwa akaun tidak aktif, disarankan untuk segera menghubungi bank untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai status akaun dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara akaun tersebut. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya penutupan atau nonaktifnya akaun.

Lihat Juga:  Panduan Langkah Demi Langkah: Cara Mohon Pinjaman Kereta Public Bank Online

Cara Pengaktifan Semula Akaun Bank dan Caj yang Terlibat

Dalam situasi di mana seorang individu lupa atau mengabaikan akaun bank mereka, pengaktifan semula akaun menjadi suatu proses yang mungkin diperlukan. Namun, setiap bank mempunyai syarat-syarat tertentu yang perlu dipatuhi. Berikut adalah panduan profesional untuk mengaktifkan semula akaun bank:

Pengaktifan Akaun Individu:

 1. Kunjungi Cawangan Bank: Sila hadir di cawangan bank yang berkaitan dan terdekat dengan membawa kad pengenalan (IC) asal dan kad debit, jika ada.
 2. Berkaitan dengan Customer Service: Sampaikan isu Anda kepada bahagian customer service di cawangan tersebut. Mereka adalah individu yang bersedia membantu dengan proses pengaktifan semula akaun.
 3. Prosedur Pengaktifan: Patuhi prosedur pengaktifan yang ditetapkan oleh bank. Ini mungkin melibatkan pengisian borang dan verifikasi identiti untuk tujuan keselamatan.

Pengaktifan Akaun Syarikat:

 1. Rujuk ke Cawangan Asal: Untuk akaun syarikat, sebaiknya rujuk ke cawangan bank asal di mana akaun tersebut dibuka. Pastikan membawa dokumen identiti asal dan kad debit syarikat, jika ada.
 2. Bertanya kepada Customer Service: Berbual dengan bahagian customer service dan jelaskan niat untuk mengaktifkan semula akaun syarikat. Mereka akan memberikan panduan yang diperlukan.
 3. Pengesahan Identiti: Sesuai dengan prosedur keselamatan, bank mungkin memerlukan pengesahan identiti dan dokumen syarikat untuk memastikan keabsahan transaksi.

Caj yang Terlibat:

 • Untuk akaun yang tidak aktif selama setahun, caj perkhidmatan tahunan sebanyak RM10.00 akan dikenakan. Caj ini akan terus berjalan selama 7 tahun.
 • Selepas 7 tahun, jika akaun masih tidak diaktifkan dan mempunyai baki, akaun tersebut akan secara automatik ditutup, dan baki akan dihantar ke Bank Negara sebagai akaun tidak dituntut.

Catatan Penting: Memahami bahawa prosedur dan caj ini dapat berubah mengikut kebijaksanaan setiap bank. Oleh itu, disarankan untuk berkomunikasi secara langsung dengan pihak bank atau merujuk kepada syarat-syarat perbankan mereka untuk mendapatkan maklumat terkini dan terperinci mengenai proses pengaktifan semula akaun dan yuran yang mungkin terlibat.

Lihat Juga:  Mudah dan Cepat: Cara Dapatkan Penyata Affin Bank Secara Elektronik