Memahami Pinjaman ASB/ASB2: Panduan lengkap untuk Pelaburan Tanpa Modal Tunai

ASB atau Amanah Saham Bumiputera adalah satu skim pelaburan yang ditawarkan oleh Permodalan Nasional Berhad (PNB) di Malaysia. Skim ini bertujuan untuk memberi peluang kepada orang Bumiputera (sebuah istilah yang merujuk kepada etnik pribumi Malaysia) untuk melabur dalam pasaran saham dengan mudah dan terjangkau.

ASB2 pula merupakan versi yang diperbaharui dan diperkenalkan selepas ASB. Skim ini turut ditawarkan oleh PNB dengan matlamat yang serupa iaitu untuk memberi peluang pelaburan kepada orang Bumiputera.

Kedua-dua skim ini menawarkan pelaburan dalam unit amanah yang dikendalikan oleh PNB. Keuntungan yang diperolehi dari pelaburan ini bergantung kepada prestasi pasaran saham dan instrumen lain yang disimpan dalam portfolio amanah tersebut.

ASB dan ASB2 menjadi popular di kalangan masyarakat Malaysia kerana mereka menawarkan cara yang mudah untuk melabur dalam pasaran saham tanpa perlu mempunyai pengetahuan mendalam tentang pelaburan. Selain itu, pelaburan dalam ASB dan ASB2 dianggap sebagai pelaburan yang selamat kerana dikendalikan oleh syarikat berkaitan kerajaan.

Apa Itu Pinjaman ASB/ASB2 (Amanah Saham Bumiputera)?

Pinjaman ASB (Amanah Saham Bumiputera) merupakan salah satu kemudahan pembiayaan yang ditawarkan kepada individu di Malaysia untuk memulakan pelaburan dalam unit amanah ASB. Skim ini telah menjadi pilihan yang popular di kalangan pelabur yang ingin melabur dalam pasaran saham tanpa memerlukan modal tunai yang besar. Dalam ulasan ini, kita akan meneliti beberapa aspek utama pinjaman ASB serta kelebihan dan risikonya.

Salah satu kelebihan utama pinjaman ASB adalah kemudahannya untuk memulakan pelaburan tanpa modal tunai yang besar. Bagi individu yang mungkin tidak memiliki dana yang mencukupi untuk melabur secara langsung, pinjaman ASB menyediakan alternatif yang mudah dan cepat. Dengan syarat yang agak mudah, kebanyakan individu berpeluang untuk memohon dan mendapatkan kelulusan untuk pinjaman ASB.

Selain itu, pinjaman ASB juga menawarkan kestabilan harga tetap, yang berarti individu akan mengetahui jumlah yang perlu mereka bayar setiap bulan. Ini memberi ketenangan fikiran kepada pelabur yang mungkin risau tentang fluktuasi harga dan ansuran bulanan yang tidak menentu. Dengan cara ini, pinjaman ASB membantu individu merancang kewangan mereka dengan lebih baik.

Walau bagaimanapun, seperti semua bentuk pinjaman, pinjaman ASB juga mempunyai risiko tertentu yang perlu dipertimbangkan. Salah satu risiko utama adalah risiko pasaran, di mana prestasi unit amanah ASB mungkin tidak memberikan pulangan yang dijangkakan atau boleh mengalami penurunan nilai. Ini boleh menyebabkan pelabur menghadapi kesukaran untuk membayar balik pinjaman mereka jika pulangan pelaburan tidak mencukupi.

Selain itu, individu juga perlu mempertimbangkan kos faedah yang dikenakan ke atas pinjaman ASB. Walaupun faedah yang dikenakan mungkin berpatutan, ia masih merupakan beban tambahan yang perlu ditanggung oleh pelabur. Oleh itu, sebelum membuat keputusan untuk mengambil pinjaman ASB, individu perlu mengambil kira keupayaan mereka untuk membayar ansuran bulanan dan faedah yang dikenakan.

Pinjaman ASB adalah satu kemudahan yang boleh memberi peluang kepada individu untuk melabur dalam pasaran saham dengan mudah dan terjangkau. Ia menyediakan alternatif yang baik untuk pelabur yang mungkin tidak mempunyai modal tunai yang mencukupi untuk melabur secara langsung. Walau bagaimanapun, individu perlu memahami risiko-risiko yang terlibat serta memastikan bahawa mereka dapat menguruskan kewangan mereka dengan bijak sebelum membuat keputusan untuk mengambil pinjaman ASB. Dengan merancang dengan teliti dan membuat keputusan yang berwawasan, pinjaman ASB boleh menjadi alat yang berkesan untuk mencapai matlamat kewangan jangka panjang.

Bagaimana Pinjaman ASB Berfungsi?

Pemahaman mengenai bagaimana pinjaman atau pembiayaan ASB berfungsi adalah penting bagi individu yang sedang mempertimbangkan untuk menggunakan kemudahan ini sebagai cara untuk memulakan pelaburan dalam unit amanah ASB. Prosesnya agak mudah, tetapi memerlukan pemahaman yang jelas mengenai mekanisme serta tanggungjawab yang terlibat.

Apabila seseorang memohon pinjaman atau pembiayaan ASB dari bank yang menawarkannya, bank tersebut akan melaburkan jumlah pinjaman yang dimohon oleh individu dalam unit amanah ASB. Misalnya, jika seseorang memohon pinjaman ASB sebanyak RM10,000 dan permohonannya diluluskan, bank akan membeli unit ASB dengan nilai tersebut. Unit-unit ASB ini kemudian akan dicagarkan kepada bank sebagai jaminan untuk pinjaman yang diberikan.

Jadi, secara ringkasnya, individu yang meminjam wang dari bank untuk melabur dalam ASB tidak menerima wang tunai; sebaliknya, wang tersebut digunakan untuk membeli unit-unit ASB atas nama individu yang meminjam. Ini bermakna individu tersebut tidak memperoleh unit-unit ASB secara langsung, tetapi mereka memiliki kepentingan dalam unit-unit ASB yang dibeli oleh bank.

Setelah pembelian unit-unit ASB dilakukan, individu yang meminjam perlu membuat pembayaran ansuran bulanan kepada bank berdasarkan perjanjian pinjaman yang telah ditetapkan. Ansuran bulanan ini akan termasuk bayaran pokok pinjaman serta faedah atau keuntungan yang dikenakan oleh bank. Ia juga mungkin termasuk pelbagai caj atau fi yang berkaitan dengan pengurusan pinjaman.

Penting untuk diingat bahawa ketika individu membuat pembayaran ansuran bulanan, sebahagian daripada pembayaran itu akan digunakan untuk menampung faedah atau keuntungan, manakala sebahagian lagi akan mengurangkan baki pokok pinjaman. Ini bermakna jumlah ansuran bulanan mungkin berubah dari semasa ke semasa, terutama jika kadar faedah berubah.

Pinjaman atau pembiayaan ASB adalah satu cara yang membolehkan individu untuk melabur dalam unit amanah ASB tanpa memerlukan modal tunai yang besar. Walaupun ia menawarkan peluang pelaburan yang menarik, individu perlu memahami sepenuhnya tanggungjawab dan syarat-syarat yang terlibat dalam menggunakan kemudahan ini sebelum membuat keputusan untuk menggunakannya.

Syarat Mohon Pinjaman Amanah Saham Bumiputera

Memohon pinjaman ASB merupakan satu proses yang relatif lebih mudah berbanding dengan beberapa jenis pinjaman lain seperti pinjaman peribadi, kenderaan, atau perumahan. Namun demikian, walaupun syarat-syaratnya mungkin tidak terlalu ketat, terdapat beberapa kriteria asas yang perlu dipenuhi oleh individu yang ingin memohon pinjaman ASB.

Salah satu syarat utama untuk memohon pinjaman ASB adalah status sebagai warganegara Malaysia yang berketurunan Bumiputera. Ini merujuk kepada syarat khusus yang dikenakan dalam kerangka dasar pelaburan ASB yang bertujuan memberi peluang kepada golongan Bumiputera untuk melabur dalam pasaran saham.

Selain itu, pemohon juga perlu mencapai umur sekurang-kurangnya 18 tahun. Ini adalah syarat umum untuk memohon sebarang pinjaman di Malaysia.

Satu lagi keperluan penting adalah kemampuan untuk membuktikan pendapatan. Ini boleh dilakukan melalui slip gaji, baucar gaji, atau maklumat pembayaran cukai hasil Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN). Dokumen-dokumen ini diperlukan untuk menunjukkan bahawa pemohon mempunyai sumber pendapatan yang mencukupi untuk membayar ansuran pinjaman yang diperlukan.

Walaupun proses permohonan pinjaman ASB kelihatan mudah, keputusan akhir tetap bergantung kepada pemberi pinjaman, iaitu bank atau institusi kewangan yang menawarkan pinjaman ASB. Pihak bank akan menilai pelbagai faktor termasuk skor kredit pemohon, rekod kredit, dan risiko kewangan sebelum membuat keputusan mengenai kelulusan pinjaman.

Skor kredit dan rekod kredit adalah faktor penting yang dipertimbangkan oleh pihak bank kerana ia memberi petunjuk tentang sejauh mana pemohon dapat menguruskan kewangan mereka dan melaksanakan komitmen pembayaran ansuran. Risiko kewangan juga dipertimbangkan untuk memastikan bahawa pemberian pinjaman tidak akan membawa risiko yang terlalu tinggi kepada pihak bank.

Dengan demikian, walaupun proses permohonan pinjaman ASB mungkin lebih mudah daripada beberapa jenis pinjaman lain, kelulusan masih bergantung kepada penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh pihak bank untuk memastikan kesesuaian dan kebolehpercayaan pemohon. Oleh itu, adalah penting untuk memahami syarat-syarat dan proses yang terlibat sebelum membuat permohonan pinjaman ASB.

Lihat Juga:  FSA2 KWSP: Cara Memohon, Persyaratan, dan Jumlah Simpanan Minimum

Perbezaan Antara Simpanan dan Pembiayaan ASB

Perbezaan antara simpanan ASB dan pinjaman ASB adalah aspek penting yang perlu dipertimbangkan oleh pelabur sebelum membuat keputusan mengenai cara untuk melabur dalam Amanah Saham Bumiputera (ASB). Sementara kedua-dua pilihan menawarkan peluang untuk mendapatkan pulangan dividen, terdapat perbezaan dalam cara pulangan dividen tersebut diuruskan dan kelebihan serta risiko yang berkaitan dengan setiap pilihan.

Simpanan ASB:

 • Dalam simpanan ASB, individu melaburkan dana mereka secara langsung ke dalam unit ASB setiap bulan.
 • Jumlah dividen yang diperoleh bergantung kepada jumlah simpanan yang dilaburkan oleh pelabur.
 • Pulangan dividen tahunan akan bergantung kepada kadar dividen ASB pada tahun tersebut dan jumlah simpanan yang telah dilaburkan.
 • Pelabur dapat menikmati pulangan dividen tanpa perlu membayar ansuran bulanan atau faedah.
 • Tidak ada caj tambahan yang dikenakan kecuali caj pengurusan standard yang terkandung dalam skim ASB.
 • Tiada risiko kadar faedah yang dipengaruhi oleh perubahan BLR (Base Lending Rate).
 • Tiada tempoh lock-in; pelabur boleh menebus unit ASB untuk tunai pada bila-bila masa.

Pinjaman ASB:

 • Dalam pinjaman ASB, individu memohon pinjaman dari bank untuk melabur dalam unit ASB.
 • Jumlah dividen yang diperoleh bergantung kepada jumlah pinjaman yang diperoleh, bukannya jumlah simpanan.
 • Pelabur perlu membayar ansuran bulanan kepada bank, dan pulangan dividen tahunan akan bergantung kepada jumlah pinjaman yang diberikan.
 • Caj tambahan seperti caj pembiayaan dan caj dokumentasi serta pengurusan mungkin dikenakan oleh bank.
 • Risiko kadar faedah yang berkaitan dengan perubahan BLR akan mempengaruhi ansuran bulanan pelabur.
 • Terdapat tempoh lock-in di mana unit yang dibeli menggunakan pinjaman ASB tidak boleh dijual, walaupun pelabur masih boleh mengeluarkan tunai dari dividen yang diperoleh setiap tahun.

Dengan memahami perbezaan antara simpanan ASB dan pinjaman ASB, pelabur dapat membuat keputusan yang lebih berpengetahuan berdasarkan keperluan kewangan dan tahap risiko yang bersedia mereka ambil. Ini penting untuk merancang pelaburan dengan teliti dan mempertimbangkan keadaan kewangan secara menyeluruh sebelum membuat keputusan yang berkaitan dengan ASB.

Pinjaman ASB Lebih Untung Dari Simpanan ASB

Membandingkan antara pinjaman ASB dan simpanan ASB melibatkan pertimbangan yang kompleks terutama berkaitan dengan pulangan dividen, faedah pinjaman, dan potensi untuk menampung bayaran balik pinjaman. Dalam konteks kadar dividen yang berubah-ubah, penilaian mengenai keuntungan relatif antara dua pilihan ini bergantung kepada beberapa faktor seperti kadar dividen tahunan, kadar faedah pinjaman, dan kestabilan ekonomi.

Dalam contoh yang diberikan, adalah jelas bahawa dividen ASB menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun sejak 2015. Ini menandakan bahawa pelabur mungkin menghadapi cabaran untuk memperoleh pulangan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Walaupun begitu, keputusan mengenai sama ada pinjaman ASB lebih menguntungkan daripada simpanan ASB bergantung kepada perbandingan antara kadar dividen yang dijangka dengan kadar faedah pinjaman. Pinjaman ASB mungkin menjadi lebih menguntungkan jika kadar dividen ASB masih cukup tinggi untuk menampung bayaran ansuran bulanan berserta faedah pinjaman. Namun, jika kadar dividen terus menurun sementara kadar faedah pinjaman meningkat, situasinya mungkin berbalik.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan kestabilan ekonomi dan faktor luaran lain yang mungkin mempengaruhi kadar dividen dan kadar faedah. Perubahan dalam ekonomi global, prestasi pasaran saham, dan faktor politik boleh mempengaruhi kedua-dua kadar dividen dan kadar faedah.

Ketika membuat keputusan mengenai pinjaman ASB atau simpanan ASB, adalah penting untuk mengambil kira semua faktor yang relevan dan membuat penilaian berdasarkan situasi kewangan dan matlamat peribadi. Konsultasi dengan penasihat kewangan atau pakar pelaburan juga boleh memberi panduan yang berharga dalam membuat keputusan yang lebih baik. Yang paling penting, memahami risiko dan kelebihan setiap pilihan akan membantu individu membuat keputusan yang lebih berwawasan tentang cara terbaik untuk menguruskan dana mereka.

Kelemahan Dan Keburukan Pinjaman ASB

Walaupun pinjaman ASB menawarkan beberapa kelebihan berbanding dengan simpanan ASB, seperti potensi untuk meningkatkan pulangan pelaburan, terdapat beberapa kelemahan dan keburukan yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat keputusan untuk memohon pinjaman ASB:

 1. Pengaruh terhadap Skor Kredit: Seperti semua pinjaman lain, pinjaman ASB akan mempengaruhi skor kredit pinjaman. Maklumat mengenai pinjaman ini akan dimasukkan ke dalam rekod CCRIS di Bank Negara Malaysia. Jika terdapat terlalu banyak pinjaman yang aktif, ini boleh meningkatkan nilai DSR (Debt Service Ratio), yang mengukur jumlah pendapatan bulanan yang digunakan untuk membayar hutang. Nilai DSR yang tinggi boleh memberi kesan negatif kepada kemampuan anda untuk memohon pinjaman baru seperti kad kredit.
 2. Kenaikan Nisbah Hutang: Memohon pinjaman ASB baru akan menyumbang kepada peningkatan nisbah hutang anda. Ini boleh membuat anda lebih terikat secara kewangan dan menyukarkan anda untuk menguruskan hutang secara efektif, terutamanya jika anda mempunyai komitmen hutang yang lain.
 3. Risiko Pelaburan: Pinjaman ASB melibatkan risiko yang sama seperti pelaburan lain. Prestasi pasaran saham dan dividen ASB boleh berubah dari semasa ke semasa, dan jika prestasi tidak memuaskan, anda mungkin menghadapi kesukaran untuk membayar ansuran bulanan pinjaman ASB.
 4. Kewajiban Kewangan: Pinjaman ASB memerlukan komitmen kewangan yang berterusan. Anda perlu membayar ansuran bulanan dan faedah yang dikenakan, tanpa mengira keadaan kewangan anda pada masa itu. Jika anda menghadapi tekanan kewangan yang tidak dijangka, anda mungkin menghadapi kesulitan untuk menunaikan kewajiban pembayaran pinjaman.

Sebelum memohon pinjaman ASB, adalah penting untuk mempertimbangkan semua kelemahan dan risiko yang berkaitan. Pastikan anda memahami sepenuhnya keadaan kewangan anda, serta potensi kesan negatif yang mungkin timbul akibat pinjaman baru. Selain itu, konsultasikan dengan penasihat kewangan atau pakar pelaburan untuk mendapatkan nasihat yang sesuai sebelum membuat keputusan yang besar tentang pinjaman ASB.

Tip Mohon Pinjaman Amanah Saham Bumiputera


Memohon pinjaman ASB adalah keputusan kewangan yang penting dan memerlukan pertimbangan yang matang sebelum membuat keputusan akhir. Sebelum memohon pinjaman ASB, adalah penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor yang berkaitan dengan kemampuan kewangan dan strategi pelaburan anda. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu difikirkan sebelum memohon pinjaman ASB:

 1. Menilai Kemampuan Kewangan: Sebelum memohon pinjaman ASB, penting untuk menilai kemampuan anda untuk membayar ansuran bulanan. Pertimbangkan pendapatan bulanan, komitmen kewangan yang sedia ada, dan keperluan kewangan lain yang mungkin timbul. Pastikan bahawa anda mampu menanggung ansuran bulanan tanpa menimbulkan tekanan kewangan yang tidak perlu.
 2. Membuat Perancangan Strategik: Sebelum membuat permohonan, pertimbangkan dengan teliti jumlah pinjaman yang diperlukan. Hindari memohon jumlah pinjaman yang lebih tinggi daripada yang diperlukan, kerana ini boleh meningkatkan beban kewangan anda pada masa akan datang.
 3. Mengelak Menggunakan Dividen Untuk Bayaran Balik: Walaupun dividen yang diperolehi daripada pelaburan ASB mungkin cukup tinggi, tidak digalakkan untuk mengandalkan dividen tersebut untuk membayar ansuran bulanan pinjaman ASB. Sebaliknya, dividen sebaiknya diarahkan untuk pelaburan semula atau tujuan kewangan yang lain.
 4. Memahami Risiko dan Kelebihan: Sebelum membuat keputusan, pastikan anda memahami risiko dan kelebihan pinjaman ASB. Terdapat risiko pelaburan dan keperluan untuk membayar ansuran bulanan secara berterusan. Selain itu, anda juga perlu memahami kelebihan pinjaman ASB, termasuk potensi pulangan yang tinggi jika pelaburan dilakukan dengan bijak.
 5. Pilihan Simpanan sebagai Alternatif: Sekiranya anda tidak yakin dengan kemampuan anda untuk membayar ansuran bulanan, pertimbangkan untuk menggunakan kaedah simpanan sebagai alternatif. Dengan simpanan, anda tidak perlu membayar ansuran bulanan dan tidak perlu risau tentang keperluan untuk membayar balik pinjaman.

Memohon pinjaman ASB adalah keputusan yang penting dan memerlukan penelitian dan penilaian yang teliti. Pastikan anda memahami sepenuhnya keadaan kewangan anda dan membuat keputusan yang bijak berdasarkan keperluan dan objektif kewangan anda.

Senarai Pembiayaan atau Pinjaman ASB Terbaik di malaysia

Memilih pembiayaan atau pinjaman ASB yang terbaik di Malaysia bergantung kepada keperluan kewangan dan keadaan individu. Namun, terdapat beberapa institusi kewangan yang menawarkan pembiayaan atau pinjaman ASB yang popular di Malaysia. Berikut adalah beberapa daripada mereka:

Maybank Pembiayaan ASB

Maybank menawarkan Pembiayaan ASB yang memberikan peluang kepada pelanggan untuk melabur dalam Amanah Saham Bumiputera (ASB) tanpa perlu menggunakan dana sendiri. Berikut adalah butiran pembiayaan ASB yang ditawarkan oleh Maybank:

 • Jenis Pinjaman: Konvensional
 • Jumlah Pinjaman: Mulai dari RM10,000 hingga RM200,000
 • Tempoh Pinjaman: Fleksibel, dari 5 hingga 35 tahun
 • Margin Pinjaman: Dari 100% hingga 105% (berdasarkan pada keperluan pelanggan)
 • Kadar Faedah: Serendah Kadar Asas (KA) + 1.55% setahun. Kadar faedah mungkin berubah-ubah mengikut keadaan semasa dan polisi bank.
 • Kelayakan: Terbuka kepada warganegara Malaysia.
 • Kelayakan Umur: Dari 18 hingga 70 tahun.
Lihat Juga:  4 Pinjaman Peribadi Tentera: Pilihan Kewangan Terbaik untuk Anggota ATM

Pembiayaan ASB ini membolehkan pelanggan melabur dalam ASB tanpa perlu menggunakan dana sendiri dengan menawarkan pelbagai jumlah pinjaman dan tempoh pinjaman yang fleksibel. Margin pinjaman yang tinggi juga membolehkan pelanggan meminjam sehingga 105% dari nilai unit ASB yang diperolehi.

Kadar faedah yang dikenakan adalah serendah Kadar Asas (KA) + 1.55% setahun, tetapi perlu diingatkan bahawa kadar faedah ini mungkin berubah-ubah bergantung kepada keadaan semasa dan polisi bank.

Pembiayaan ASB Maybank sesuai untuk mereka yang ingin melabur dalam ASB tetapi tidak mempunyai dana yang mencukupi. Walau bagaimanapun, penting untuk memahami terma dan syarat-syarat pinjaman serta melakukan penilaian kewangan yang teliti sebelum membuat keputusan untuk mengambil pembiayaan ini.

RHB Inclusive of GRTT / GRTA

RHB Bank menawarkan pembiayaan ASB yang termasuk Garis Panduan Rangka Tindakan Tanggungjawab (GRTT) atau Garis Panduan Rangka Tindakan Adab (GRTA). Berikut adalah butiran pembiayaan ASB yang ditawarkan oleh RHB Bank:

 • Jenis Pinjaman: Konvensional
 • Jumlah Pinjaman: Mulai dari RM20,000 hingga RM200,000
 • Tempoh Pinjaman: Fleksibel, dari 5 hingga 40 tahun
 • Margin Pinjaman: Dari 100% hingga 105% (berdasarkan keperluan pelanggan)
 • Kadar Faedah: Serendah Kadar Asas (KA) + 0.90% setahun. Kadar faedah mungkin berubah-ubah bergantung kepada keadaan semasa dan polisi bank.
 • Kelayakan: Terbuka kepada warganegara Malaysia.
 • Kelayakan Umur: Dari 18 hingga 65 tahun.

Pembiayaan ASB ini menawarkan pelbagai fleksibiliti kepada pelanggan dalam hal jumlah pinjaman, tempoh pinjaman, dan margin pinjaman. Margin pinjaman yang tinggi membolehkan pelanggan meminjam sehingga 105% dari nilai unit ASB yang diperolehi.

Kadar faedah yang dikenakan adalah serendah Kadar Asas (KA) + 0.90% setahun, yang mungkin berubah mengikut keadaan semasa dan polisi bank.

RHB Bank juga menyertakan Garis Panduan Rangka Tindakan Tanggungjawab (GRTT) atau Garis Panduan Rangka Tindakan Adab (GRTA) dalam pembiayaan ASB mereka. Ini merujuk kepada panduan etika dan amalan terbaik yang diikuti oleh bank semasa menawarkan produk pembiayaan kepada pelanggan. GRTT dan GRTA memastikan bahawa pelanggan diberikan perkhidmatan yang adil, telus, dan bertanggungjawab.

Pembiayaan ASB RHB Bank adalah pilihan yang baik bagi mereka yang ingin melabur dalam ASB tetapi tidak mempunyai dana yang mencukupi. Walau bagaimanapun, penting untuk memahami terma dan syarat pinjaman serta melakukan penilaian kewangan yang teliti sebelum membuat keputusan untuk mengambil pembiayaan ini.

AmBank Term Financing-i Secured by ASB/ASB2 Certificate

AmBank menawarkan Term Financing-i yang diperbadankan dengan sijil ASB/ASB2. Berikut adalah butiran pinjaman yang ditawarkan oleh AmBank:

 • Jenis Pinjaman: Islamik
 • Jumlah Pinjaman: Mulai dari RM10,000 hingga RM200,000
 • Tempoh Pinjaman: Fleksibel, dari 5 hingga 40 tahun
 • Margin Pinjaman: Dari 100% hingga 105% (berdasarkan keperluan pelanggan)
 • Kadar Faedah: Serendah Kadar Asas (KA) + 0.90% setahun. Kadar faedah mungkin berubah-ubah bergantung kepada keadaan semasa dan polisi bank.
 • Kelayakan: Terbuka kepada warganegara Malaysia.
 • Kelayakan Umur: Dari 18 hingga 70 tahun.

Pinjaman Term Financing-i AmBank yang diperbadankan dengan sijil ASB/ASB2 adalah pilihan yang sesuai bagi mereka yang ingin melabur dalam Amanah Saham Bumiputera (ASB) atau Amanah Saham Bumiputera 2 (ASB2) tanpa perlu menggunakan dana sendiri.

Dengan margin pinjaman yang tinggi sehingga 105%, pelanggan boleh meminjam sehingga melebihi nilai sijil ASB/ASB2 yang mereka miliki. Tempoh pinjaman yang fleksibel juga membolehkan pelanggan membuat bayaran bulanan yang berpatutan.

Kadar faedah yang ditawarkan adalah serendah Kadar Asas (KA) + 0.90% setahun, yang membuatkan pinjaman ini menjadi lebih berpatutan dan terjangkau.

Bagi pelanggan yang mencari alternatif pinjaman Islamik untuk melabur dalam ASB/ASB2, Term Financing-i AmBank adalah salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan. Namun, seperti mana-mana keputusan kewangan, adalah penting untuk memahami terma dan syarat pinjaman serta melakukan penilaian kewangan yang teliti sebelum membuat keputusan akhir.

Ambank Term Loan ASB / ASB2

AmBank menawarkan Term Loan ASB/ASB2 yang memberi peluang kepada pelanggan untuk melabur dalam Amanah Saham Bumiputera (ASB) atau Amanah Saham Bumiputera 2 (ASB2) tanpa perlu menggunakan dana sendiri. Berikut adalah butiran pinjaman yang ditawarkan oleh AmBank:

 • Jenis Pinjaman: Konvensional
 • Jumlah Pinjaman: Mulai dari RM10,000 hingga RM200,000
 • Tempoh Pinjaman: Fleksibel, dari 5 hingga 40 tahun
 • Margin Pinjaman: Dari 100% hingga 105% (berdasarkan keperluan pelanggan)
 • Kadar Faedah: Serendah Kadar Asas (KA) + 0.90% setahun. Kadar faedah mungkin berubah-ubah bergantung kepada keadaan semasa dan polisi bank.
 • Kelayakan: Terbuka kepada warganegara Malaysia.
 • Kelayakan Umur: Dari 18 hingga 65 tahun.

Pinjaman Term Loan ASB/ASB2 AmBank adalah pilihan yang sesuai bagi mereka yang ingin melabur dalam ASB/ASB2 tetapi tidak mempunyai dana yang mencukupi. Dengan margin pinjaman yang tinggi sehingga 105%, pelanggan boleh meminjam sehingga melebihi nilai sijil ASB/ASB2 yang mereka miliki.

Tempoh pinjaman yang fleksibel membolehkan pelanggan membuat bayaran bulanan yang berpatutan, manakala kadar faedah yang rendah menawarkan pinjaman yang lebih terjangkau dan ekonomi.

Bagi pelanggan yang mencari alternatif pinjaman konvensional untuk melabur dalam ASB/ASB2, Term Loan ASB/ASB2 AmBank adalah satu pilihan yang patut dipertimbangkan. Walau bagaimanapun, seperti mana-mana keputusan kewangan, adalah penting untuk memahami terma dan syarat pinjaman serta melakukan penilaian kewangan yang teliti sebelum membuat keputusan akhir.

Bank Muamalat Pembiayaan ASB Berjangka-i

Bank Muamalat menawarkan Pembiayaan ASB Berjangka-i, sebuah produk pembiayaan Islamik yang membolehkan pelanggan melabur dalam Amanah Saham Bumiputera (ASB) tanpa perlu menggunakan dana sendiri. Berikut adalah butiran pembiayaan ASB Berjangka-i yang ditawarkan oleh Bank Muamalat:

 • Jenis Pinjaman: Islamik
 • Jumlah Pinjaman: Mulai dari RM10,000 hingga RM200,000
 • Tempoh Pinjaman: Fleksibel, dari 5 hingga 25 tahun
 • Margin Pinjaman: Dari 100% hingga 105% (bergantung kepada keperluan pelanggan)
 • Kadar Faedah: Serendah Kadar Asas (KA) + 1.24% setahun. Kadar faedah mungkin berubah-ubah bergantung kepada keadaan semasa dan polisi bank.
 • Kelayakan: Terbuka kepada warganegara Malaysia.
 • Kelayakan Umur: Dari 18 hingga 75 tahun.

Pembiayaan ASB Berjangka-i Bank Muamalat adalah pilihan yang sesuai bagi mereka yang ingin melabur dalam ASB tetapi tidak mempunyai dana yang mencukupi. Margin pinjaman yang tinggi sehingga 105% membolehkan pelanggan meminjam sehingga melebihi nilai sijil ASB yang mereka miliki.

Tempoh pinjaman yang fleksibel membolehkan pelanggan membuat bayaran bulanan yang berpatutan. Kadar faedah yang ditawarkan adalah serendah Kadar Asas (KA) + 1.24% setahun, menjadikannya sebagai pilihan yang lebih ekonomi dan terjangkau.

Bagi pelanggan yang mencari alternatif pembiayaan Islamik untuk melabur dalam ASB, Pembiayaan ASB Berjangka-i Bank Muamalat adalah salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan. Walau bagaimanapun, seperti mana-mana keputusan kewangan, adalah penting untuk memahami terma dan syarat pembiayaan serta melakukan penilaian kewangan yang teliti sebelum membuat keputusan akhir.

Pinjaman Affin ASB & ASB2

Pinjaman ASB & ASB2 dari Affin Bank adalah produk pinjaman konvensional yang membolehkan pelanggan melabur dalam Amanah Saham Bumiputera (ASB) dan Amanah Saham Bumiputera 2 (ASB2) tanpa perlu menggunakan dana sendiri. Berikut adalah butiran pinjaman yang ditawarkan oleh Affin Bank:

 • Jenis Pinjaman: Konvensional
 • Jumlah Pinjaman: Mulai dari RM10,000 hingga RM200,000
 • Tempoh Pinjaman: Fleksibel, dari 5 hingga 40 tahun
 • Margin Pinjaman: Dari 100% hingga 105% (bergantung kepada keperluan pelanggan)
 • Kadar Faedah: Serendah Kadar Asas (KA) + 1.05% setahun. Kadar faedah mungkin berubah-ubah bergantung kepada keadaan semasa dan polisi bank.
 • Kelayakan: Terbuka kepada warganegara Malaysia.
 • Kelayakan Umur: Dari 21 hingga 70 tahun.

Pinjaman ASB & ASB2 Affin Bank adalah pilihan yang sesuai bagi mereka yang ingin melabur dalam ASB/ASB2 tetapi tidak mempunyai dana yang mencukupi. Margin pinjaman yang tinggi sehingga 105% membolehkan pelanggan meminjam lebih daripada nilai sijil ASB/ASB2 yang mereka miliki.

Tempoh pinjaman yang fleksibel membolehkan pelanggan membuat bayaran bulanan yang lebih rendah. Kadar faedah yang ditawarkan adalah serendah Kadar Asas (KA) + 1.05% setahun, menjadikannya sebagai pilihan yang ekonomi dan terjangkau.

Lihat Juga:  Panduan Mudah Semak Baki Pinjaman Perumahan Kerajaan: Cara Online dan SMS

Bagi pelanggan yang mencari alternatif pinjaman konvensional untuk melabur dalam ASB/ASB2, Pinjaman ASB & ASB2 Affin Bank adalah salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan. Walau bagaimanapun, seperti mana-mana keputusan kewangan, adalah penting untuk memahami terma dan syarat pinjaman serta melakukan penilaian kewangan yang teliti sebelum membuat keputusan akhir.

CIMB Pembiayaan Bertempoh-i Dijamin Oleh Sijil ASB


CIMB Bank menawarkan Pembiayaan Bertempoh-i yang dijamin oleh Sijil ASB, sebuah produk pembiayaan Islamik yang membolehkan pelanggan melabur dalam Amanah Saham Bumiputera (ASB) tanpa perlu menggunakan dana sendiri. Berikut adalah butiran pembiayaan Bertempoh-i yang ditawarkan oleh CIMB Bank:

 • Jenis Pinjaman: Islamik
 • Jumlah Pinjaman: Mulai dari RM10,000 hingga RM200,000
 • Tempoh Pinjaman: Fleksibel, dari 5 hingga 40 tahun
 • Margin Pinjaman: Dari 100% hingga 105% (bergantung kepada keperluan pelanggan)
 • Kadar Faedah: Serendah Kadar Asas (KA) + 1.20% setahun. Kadar faedah mungkin berubah-ubah bergantung kepada keadaan semasa dan polisi bank.
 • Kelayakan: Terbuka kepada warganegara Malaysia.
 • Kelayakan Umur: Dari 18 hingga 70 tahun.

Pembiayaan Bertempoh-i CIMB Bank adalah pilihan yang sesuai bagi mereka yang ingin melabur dalam ASB tetapi tidak mempunyai dana yang mencukupi. Margin pinjaman yang tinggi sehingga 105% membolehkan pelanggan meminjam sehingga melebihi nilai sijil ASB yang mereka miliki.

Tempoh pinjaman yang fleksibel membolehkan pelanggan membuat bayaran bulanan yang lebih rendah. Kadar faedah yang ditawarkan adalah serendah Kadar Asas (KA) + 1.20% setahun, menjadikannya sebagai pilihan yang ekonomi dan terjangkau.

Bagi pelanggan yang mencari alternatif pembiayaan Islamik untuk melabur dalam ASB, Pembiayaan Bertempoh-i CIMB Bank adalah salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan. Walau bagaimanapun, seperti mana-mana keputusan kewangan, adalah penting untuk memahami terma dan syarat pembiayaan serta melakukan penilaian kewangan yang teliti sebelum membuat keputusan akhir.

Hong Leong Pembiayaan ASB-i

Pembiayaan ASB-i dari Hong Leong Bank adalah produk pembiayaan Islamik yang membolehkan pelanggan melabur dalam Amanah Saham Bumiputera (ASB) tanpa perlu menggunakan dana sendiri. Berikut adalah butiran pembiayaan ASB-i yang ditawarkan oleh Hong Leong Bank:

 • Jenis Pinjaman: Islamik
 • Jumlah Pinjaman: Mulai dari RM10,000 hingga RM200,000
 • Tempoh Pinjaman: Fleksibel, dari 5 hingga 35 tahun
 • Margin Pinjaman: Dari 100% hingga 105% (bergantung kepada keperluan pelanggan)
 • Kadar Faedah: Serendah Kadar Asas (KA) + 1.62% setahun. Kadar faedah mungkin berubah-ubah bergantung kepada keadaan semasa dan polisi bank.
 • Kelayakan: Terbuka kepada warganegara Malaysia.
 • Kelayakan Umur: Dari 18 hingga 60 tahun.

Pembiayaan ASB-i Hong Leong Bank adalah pilihan yang sesuai bagi mereka yang ingin melabur dalam ASB tetapi tidak mempunyai dana yang mencukupi. Margin pinjaman yang tinggi sehingga 105% membolehkan pelanggan meminjam sehingga melebihi nilai sijil ASB yang mereka miliki.

Tempoh pinjaman yang fleksibel membolehkan pelanggan membuat bayaran bulanan yang lebih rendah. Kadar faedah yang ditawarkan adalah serendah Kadar Asas (KA) + 1.62% setahun, menjadikannya sebagai pilihan yang ekonomi dan terjangkau.

BSN MyRinggit ASB

BSN MyRinggit ASB adalah produk pinjaman konvensional yang ditawarkan oleh Bank Simpanan Nasional (BSN) yang membolehkan pelanggan melabur dalam Amanah Saham Bumiputera (ASB) tanpa perlu menggunakan dana sendiri. Berikut adalah butiran pinjaman BSN MyRinggit ASB:

 • Jenis Pinjaman: Konvensional
 • Jumlah Pinjaman: Mulai dari RM10,000 hingga RM200,000
 • Tempoh Pinjaman: Fleksibel, dari 5 hingga 30 tahun
 • Margin Pinjaman: Dari 100% hingga 105% (bergantung kepada keperluan pelanggan)
 • Kadar Faedah: Serendah Kadar Asas (KA) + 0.85% setahun. Kadar faedah mungkin berubah-ubah bergantung kepada keadaan semasa dan polisi bank.
 • Kelayakan: Terbuka kepada warganegara Malaysia.
 • Kelayakan Umur: Dari 18 hingga 65 tahun.

BSN MyRinggit ASB adalah pilihan yang sesuai bagi mereka yang ingin melabur dalam ASB tetapi tidak mempunyai dana yang mencukupi. Margin pinjaman yang tinggi sehingga 105% membolehkan pelanggan meminjam sehingga melebihi nilai sijil ASB yang mereka miliki.

Tempoh pinjaman yang fleksibel membolehkan pelanggan membuat bayaran bulanan yang lebih rendah. Kadar faedah yang ditawarkan adalah serendah Kadar Asas (KA) + 0.85% setahun, menjadikannya sebagai pilihan yang ekonomi dan terjangkau.

Maybank Pembiayaan ASB-i

Pembiayaan ASB-i dari Maybank adalah produk pembiayaan Islamik yang membolehkan pelanggan melabur dalam Amanah Saham Bumiputera (ASB) tanpa perlu menggunakan dana sendiri. Berikut adalah butiran pembiayaan ASB-i yang ditawarkan oleh Maybank:

 • Jenis Pinjaman: Islamik
 • Jumlah Pinjaman: Mulai dari RM10,000 hingga RM200,000
 • Tempoh Pinjaman: Fleksibel, dari 5 hingga 35 tahun
 • Margin Pinjaman: Dari 100% hingga 105% (bergantung kepada keperluan pelanggan)
 • Kadar Faedah: Serendah Kadar Asas (KA) + 1.55% setahun. Kadar faedah mungkin berubah-ubah bergantung kepada keadaan semasa dan polisi bank.
 • Kelayakan: Terbuka kepada warganegara Malaysia.
 • Kelayakan Umur: Dari 18 hingga 70 tahun.

Pembiayaan ASB-i Maybank adalah pilihan yang sesuai bagi mereka yang ingin melabur dalam ASB tetapi tidak mempunyai dana yang mencukupi. Margin pinjaman yang tinggi sehingga 105% membolehkan pelanggan meminjam sehingga melebihi nilai sijil ASB yang mereka miliki.

Tempoh pinjaman yang fleksibel membolehkan pelanggan membuat bayaran bulanan yang lebih rendah. Kadar faedah yang ditawarkan adalah serendah Kadar Asas (KA) + 1.55% setahun, menjadikannya sebagai pilihan yang ekonomi dan terjangkau.

Bagi pelanggan yang mencari alternatif pembiayaan Islamik untuk melabur dalam ASB, Pembiayaan ASB-i Maybank adalah salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan. Walau bagaimanapun, seperti mana-mana keputusan kewangan, adalah penting untuk memahami terma dan syarat pembiayaan serta melakukan penilaian kewangan yang teliti sebelum membuat keputusan akhir.

Pinjaman ASB (Amanah Saham Bumiputera) dan ASB2 merupakan instrumen pinjaman yang popular di Malaysia, terutama di kalangan mereka yang berminat untuk melabur dalam Amanah Saham Bumiputera (ASB) dan ASB2 tanpa perlu menggunakan dana tunai mereka sendiri. Dalam kesimpulan ini, kita akan menguraikan apa itu pinjaman ASB/ASB2, menyenaraikan beberapa pilihan terbaik, menilai syarat-syarat yang terlibat, dan menyentuh perbezaan antara kedua-dua jenis pinjaman ini.

Apa itu Pinjaman ASB / ASB2?

Pinjaman ASB/ASB2 adalah produk kewangan yang ditawarkan oleh pelbagai institusi kewangan di Malaysia, termasuk bank-bank tempatan dan agensi pelaburan, yang membolehkan individu melabur dalam unit-unit Amanah Saham Bumiputera (ASB) atau ASB2. Melalui pinjaman ini, pelanggan dapat memperoleh unit-unit ASB/ASB2 tanpa perlu membayar secara tunai, dengan membayar balik pinjaman melalui ansuran bulanan.

Senarai Pilihan Terbaik

Beberapa institusi kewangan utama yang menawarkan pinjaman ASB/ASB2 termasuk Maybank, CIMB, Hong Leong, Bank Muamalat, Affin Bank, Bank Simpanan Nasional (BSN), dan lain-lain. Setiap institusi menawarkan produk dengan kelebihan dan keistimewaan tersendiri, termasuk kadar faedah yang berbeza, tempoh pinjaman yang fleksibel, dan syarat-syarat lain yang berbeza.

Syarat-Syarat yang Terlibat

Syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman ASB/ASB2 bervariasi antara institusi kewangan, tetapi terdapat syarat-syarat umum yang biasanya dikenakan. Ini termasuklah menjadi warganegara Malaysia, berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, dan memiliki bukti pendapatan yang tetap seperti slip gaji atau cukai pendapatan.

Perbezaan Antara Pinjaman ASB dan ASB2

Walaupun ASB dan ASB2 adalah dua produk yang serupa, terdapat beberapa perbezaan penting di antara keduanya. ASB2 diperkenalkan untuk menyediakan peluang kepada lebih ramai orang untuk melabur dalam ASB, dengan menawarkan had pelaburan yang lebih tinggi berbanding ASB. Tambahan pula, kadar dividen bagi ASB dan ASB2 juga boleh berbeza, dan ini mempengaruhi pulangan yang diperoleh oleh pelabur.

Kesimpulan

Pinjaman ASB/ASB2 adalah alat yang penting dalam pelaburan dan kewangan di Malaysia. Ia membolehkan individu yang mungkin tidak mempunyai modal besar untuk melabur secara langsung dalam ASB/ASB2, untuk tetap mendapat manfaat dari pelaburan tersebut. Dengan pelbagai pilihan yang ditawarkan oleh institusi kewangan utama di negara ini, pelanggan mempunyai fleksibiliti untuk memilih produk yang paling sesuai dengan keperluan dan kebolehan kewangan mereka. Namun demikian, sebelum membuat keputusan untuk mengambil pinjaman ASB/ASB2, penting untuk melakukan kajian yang teliti dan memahami syarat-syarat serta risiko yang terlibat. Dengan penilaian yang teliti, pinjaman ASB/ASB2 boleh menjadi alat yang berkesan dalam merancang pelaburan dan memajukan kewangan peribadi.