Kelebihan dan Keterbukaan: Pinjaman Peribadi Hong Leong Bank

Langkah Mudah: Cara Memohon Pinjaman Peribadi di Hong Leong Bank

Posted on

Hong Leong Personal Loan: Pilihan Pembiayaan Peribadi Tanpa Cagaran yang Lebih Mudah, Jika Anda sedang mencari pinjaman peribadi konvensional tanpa cagaran, kami ingin mengajak Anda untuk mencuba Hong Leong Personal Loan. Skema pinjaman peribadi dari Hong Leong Bank tersedia untuk semua warga Malaysia tanpa memerlukan cagaran.

Proses permohonan pinjaman peribadi Hong Leong ini terbuka bagi individu dari pelbagai bidang pekerjaan. Jumlah pinjaman yang diberikan mencapai maksimum RM250,000, dengan tempoh pembiayaan atau bayaran balik yang fleksibel, mencapai hingga 7 tahun. Proses kelulusan yang pantas hanya memerlukan waktu 48 jam, memberikan kepastian dalam penyelesaian kewangan anda.

Dengan banyak kelebihan yang ditawarkan, Hong Leong Personal Loan menjadi pilihan yang menarik untuk pemenuhan keperluan kewangan anda. Untuk maklumat lanjut dan memulakan permohonan, sila hubungi Hong Leong Bank hari ini.

Apa Itu Pinjaman Peribadi Hong Leong Bank

Pinjaman Peribadi Hong Leong Bank adalah satu kemudahan pinjaman tanpa cagaran yang dirangka khas untuk memenuhi keperluan penggunaan peribadi anda. Dengan penekanan pada kestabilan dan kelonggaran, kemudahan ini membantu anda merencanakan kewangan anda dengan lebih yakin.

Kelebihan Pinjaman Peribadi Hong Leong Bank

 1. Pulangan Tunai 20% Bagi Faedah: Pemohon dapat menikmati pulangan tunai sebanyak 20% daripada faedah yang dikenakan, memberikan insentif tambahan kepada pelanggan.
 2. Kelulusan Pantas Dalam Masa 48 Jam: Hong Leong Bank menawarkan kelulusan pinjaman yang cepat dalam tempoh 48 jam, memastikan pemohon mendapat keputusan dengan pantas untuk kecepatan dan kecekapan.
 3. Kelayakan Pendapatan Minimum Hanya RM24,000 Setahun: Dengan kelayakan pendapatan yang rendah, serendah RM24,000 setahun, kemudahan pinjaman ini memberikan peluang kepada individu dengan pelbagai tahap pendapatan.
 4. Kelulusan Pinjaman 5 Minit Di am:pm Convenient Banking: Proses kelulusan pinjaman yang segera dalam masa 5 minit melalui perkhidmatan am:pm Convenient Banking, memberikan keselesaan dan kemudahan kepada pelanggan.
 5. Ansuran Bulanan Serendah RM130: Pinjaman ini menawarkan ansuran bulanan yang rendah, bermula dari RM130, memudahkan pemohon dalam perancangan bajet bulanan.
 6. Tempoh Pembayaran Balik Fleksibel Sehingga 5 Tahun: Dengan tempoh pembayaran balik yang fleksibel sehingga 5 tahun, pemohon mempunyai pilihan untuk memilih tempoh pembayaran yang sesuai dengan kebolehan kewangan masing-masing.
 7. Tanpa Penjamin Dan Tanpa Kolateral: Kemudahan pinjaman ini diberikan tanpa memerlukan penjamin atau kolateral, memberikan kelonggaran kepada pemohon yang tidak mempunyai aset jaminan.

Dengan kombinasi kelebihan ini, Pinjaman Peribadi Hong Leong Bank menawarkan kemudahan pinjaman yang menarik dan sesuai untuk memenuhi pelbagai keperluan kewangan individu.

Syarat Kelayakan Pinjaman Peribadi Hong Leong Bank

 1. Warganegara Malaysia dalam Lingkungan Umur 21 hingga 60 Tahun: Pemohon perlu menjadi warganegara Malaysia dan berada dalam lingkungan umur 21 hingga 60 tahun pada masa memohon.
 2. Pendapatan Tahunan Minima Sebanyak RM24,000: Pemohon perlu mempunyai pendapatan tahunan sekurang-kurangnya RM24,000 untuk layak memohon pinjaman peribadi.
 3. Pendapatan RM24,000 Setahun atau Bulanan Minima RM2,000 Sebulan: Syarat kelayakan juga termasuk pendapatan bulanan minimum sebanyak RM2,000 atau pendapatan tahunan sekurang-kurangnya RM24,000.
 4. Tiada Akaun di Bawah Pemerhatian Khas (SAA): Pemohon tidak boleh mempunyai akaun di bawah Pemerhatian Khas (Special Attention Account – SAA), memberikan jaminan terhadap rekod kewangan yang baik.
 5. Bukan Di Bawah Selaan AKPK: Pemohon tidak boleh berada di bawah selaan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK), menunjukkan kesanggupan untuk menguruskan kewangan dengan baik.
 6. Tidak Disenarai Hitamkan oleh Mana-mana Bank di Malaysia: Pemohon tidak boleh disenarai hitamkan oleh mana-mana bank di Malaysia, menjamin integriti kewangan pemohon.

Dengan memenuhi syarat-syarat kelayakan ini, pemohon dapat meningkatkan peluang kelulusan permohonan untuk Hong Leong Personal Loan. Bagi maklumat lanjut dan perincian yang lebih terperinci, disarankan untuk menghubungi Hong Leong Bank atau melawat laman web rasmi mereka.

Dokumen Untuk Pemohon Pinjaman Peribadi Hong Leong Bank (Pegawai Swasta/Kerajaan/GLC/Pesara):

 1. Borang EA Terkini: Pemohon perlu menyediakan salinan borang EA terkini sebagai bukti pendapatan dari majikan.
 2. Salinan Kad Pengenalan (MyKad) Depan dan Belakang: Dokumen identiti yang merangkumi salinan kad pengenalan (MyKad) pemohon dari bahagian depan dan belakang.
 3. Salinan Penyata KWSP Terkini: Menyertakan salinan penyata terkini dari Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk menyokong maklumat berkaitan pendapatan dan penjimatan.
 4. Salinan 3 Bulan Slip Gaji/Penyata Bayaran Pencen Terkini: Bagi pekerja swasta, sertakan salinan slip gaji terkini untuk tempoh tiga bulan. Bagi mereka yang sudah bersara, menyertakan penyata bayaran pencen terkini selama tiga bulan adalah wajib.

Penting untuk memastikan dokumen-dokumen ini dikemukakan dalam keadaan yang sah dan sahih untuk memudahkan proses permohonan pinjaman. Jika terdapat sebarang keperluan tambahan atau pertanyaan, disarankan untuk berhubung terus dengan Hong Leong Bank atau melawat laman web rasmi mereka untuk mendapatkan panduan terkini.

Dokumen Untuk Pemohon Pinjaman Peribadi Hong Leong Bank (Yang Bekerja Sendiri):

 1. Salinan 6 Bulan Penyata Bank Syarikat Terkini: Pemohon perlu menyediakan salinan penyata bank syarikat untuk tempoh enam bulan terkini. Ini membantu dalam menilai kestabilan kewangan syarikat.
 2. Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat atau Lesen Operasi: Dokumen ini termasuk salinan sijil pendaftaran syarikat atau lesen operasi, membuktikan status sah syarikat yang menjalankan perniagaan.
 3. Salinan Borang B Terkini: Sertakan salinan borang B terkini sebagai bukti pendapatan syarikat. Borang B adalah borang cukai pendapatan syarikat yang mencatatkan pendapatan dan perbelanjaan syarikat.
 4. Salinan Kad Pengenalan (MyKad) Depan dan Belakang: Dokumen identiti pemohon yang merangkumi salinan kad pengenalan (MyKad) dari bahagian depan dan belakang.

Penting untuk memastikan semua dokumen yang dikemukakan adalah sahih dan terkini. Pemohon boleh menghubungi Hong Leong Bank atau melawat laman web rasmi mereka untuk mendapatkan panduan terkini atau maklumat tambahan mengenai dokumen yang diperlukan untuk permohonan pinjaman peribadi bagi mereka yang bekerja sendiri.

Fi dan Caj untuk Pinjaman Peribadi Hong Leong Bank:

 1. Fi Duti Setem: Sejumlah 0.50% dari amaun kemudahan yang disalurkan akan dikenakan sebagai Fi Duti Setem setiap kali kemudahan pinjaman diluluskan.
 2. Fi IBG (Interbank Giro): Fi nominal sebanyak RM2.00 akan dikenakan atas setiap transaksi Interbank Giro (IBG) yang berkaitan dengan pinjaman.
 3. Caj Bayaran Lewat: Caj sebanyak 1% setahun akan dikenakan atas jumlah tunggakan untuk setiap kemudahan. Ini berdasarkan dasar rehat seharian.
 4. Penyelesaian Awal: Tiada fi atau caj akan dikenakan untuk penyelesaian awal, asalkan notis awal selama 3 bulan secara bertulis diberikan kepada pihak bank. Pembayaran faedah selama 3 bulan atas amaun yang ditebus juga boleh digunakan sebagai ganti untuk notis. Notis dan bayaran faedah 3 bulan tidak terpakai untuk Pembiayaan Peribadi-i.

Perincian ini memberikan gambaran mengenai fi dan caj yang mungkin dikenakan oleh Hong Leong Bank dalam konteks pinjaman peribadi. Pemohon disarankan untuk merujuk terus kepada pihak bank atau membaca terma dan syarat secara teliti sebelum membuat keputusan pinjaman.

Caj Pampasan untuk Pinjaman Peribadi Hong Leong Bank:

 1. Untuk Pembayaran Lalai Sepanjang Tempoh Kemudahan:
  • Caj sebanyak 1% setahun akan dikenakan atas amaun ansuran yang tertunggak sepanjang tempoh kemudahan pinjaman.
 2. Untuk Pembayaran Lalai yang Menyebabkan Kemudahan Ditamatkan atau Dibawa ke Mahkamah:
  • Caj sebanyak 1% setahun akan dikenakan atas baki tertunggak (amaun ansuran yang belum dijelaskan) tambah keuntungan terakru jika pembayaran lalai menyebabkan kemudahan ditamatkan atau dibawa ke mahkamah.
 3. Untuk Pembayaran Lalai Selepas Tamat Tempoh Kemudahan:
  • Caj akan mengikut kadar Islamic Interbank Money Market BNM (IIMM) atas baki tertunggak (amaun ansuran yang belum dijelaskan) tambah keuntungan terakru jika pembayaran lalai berlaku selepas tamat tempoh kemudahan.
 4. Untuk Pembayaran Lalai Selepas Pertimbangan:
  • Caj akan mengikut kadar IIMM atas jumlah pertimbangan asas jika pembayaran lalai berlaku selepas pertimbangan tertentu.

Caj pampasan ini bertujuan untuk menangani pembayaran lalai dan memastikan pematuhan dengan terma dan syarat pinjaman. Pemohon disarankan untuk membaca terma dan syarat pinjaman dengan teliti dan memahami implikasi caj pampasan yang mungkin terkena.

Ansuran Bulanan

jadual ansuran bulanan pinjaman peribadi Hong Leong Bank

Nota:

 1. Kadar Faedah Berkesan: Berkisar antara 12.38% hingga 22.42% setahun, bergantung kepada faktor-faktor seperti profil kredit pemohon. Kadar faedah berkesan ini memberikan gambaran mengenai kos keseluruhan pinjaman.
 2. Kadar Faedah Rata: Dari 9.0% hingga 12.5% setahun, bergantung kepada jumlah dan tempoh pinjaman yang dipilih oleh pemohon. Kadar faedah rata memberikan pandangan terhadap kos faedah yang mungkin dikenakan secara konsisten sepanjang tempoh pinjaman.
 3. Ansuran Bulanan: Ansuran bulanan sebenar akan dibundarkan kepada jumlah yang paling hampir kepada RM5, untuk memudahkan pengurusan kewangan. Ini mencerminkan komitmen Hong Leong Bank untuk memberikan kejelasan dan kemudahan dalam pembayaran ansuran bulanan.
 4. Jadual Ilustrasi: Jadual di atas disediakan sebagai ilustrasi untuk memberikan gambaran umum. Perlu diingat bahawa ansuran sebenar mungkin berbeza dan dipengaruhi oleh terma dan syarat yang terkandung dalam perjanjian pinjaman.

Nota ini ditulis untuk memberikan pemahaman yang jelas dan transparan mengenai syarat-syarat pinjaman peribadi Hong Leong Bank. Pemohon dianjurkan untuk berkomunikasi secara langsung dengan Hong Leong Bank atau melawat laman web rasmi mereka untuk mendapatkan butiran terkini dan terperinci, serta memahami sepenuhnya terma dan syarat pinjaman.

Cara Memohon Pinjaman Peribadi Hong Leong

 1. Muat Turun Borang Permohonan:
  • Akses laman web rasmi Hong Leong Bank dan muat turun borang permohonan pinjaman peribadi. Borang ini biasanya boleh ditemui di bahagian “Pinjaman Peribadi” atau “Produk Kewangan” di laman web mereka.
 2. Cetak dan Isi Borang:
  • Selepas muat turun, cetak borang permohonan dan lengkapkan dengan maklumat yang diperlukan. Pastikan untuk mengisi semua bahagian dengan tepat dan jelas.
 3. Bawa Borang ke Cawangan Terdekat:
  • Bawa borang permohonan yang telah diisi ke cawangan Hong Leong Bank terdekat. Anda akan mendapat bantuan dari pegawai perkhidmatan pelanggan untuk melengkapkan proses permohonan.
 4. Panduan dari Customer Service:
  • Customer service di cawangan akan memberikan panduan dan arahan yang diperlukan. Mereka mungkin akan membantu anda menyemak kelengkapan dokumen dan memberikan maklumat lanjut mengenai terma dan syarat pinjaman.
 5. Penilaian Permohonan:
  • Selepas anda mengemukakan borang dan dokumen yang diperlukan, pihak bank akan menilai permohonan anda. Ini mungkin melibatkan pemeriksaan kredit dan kebolehan kewangan anda.
 6. Keputusan dan Tawaran:
  • Anda akan diberitahu mengenai keputusan permohonan anda. Jika permohonan diluluskan, pihak bank akan memberikan tawaran pinjaman yang mengandungi butiran seperti jumlah pinjaman, tempoh pembayaran, dan kadar faedah.
 7. Pengesahan dan Penerimaan Pinjaman:
  • Sekiranya anda bersetuju dengan terma tawaran, lengkapkan proses dengan memberikan pengesahan dan penerimaan pinjaman. Ini mungkin melibatkan tandatangan dokumen perjanjian.

Proses memohon pinjaman peribadi Hong Leong Bank boleh berbeza bergantung kepada perubahan prosedur atau kebijakan pihak bank. Oleh itu, disarankan untuk merujuk terus kepada laman web rasmi Hong Leong Bank atau berhubung dengan cawangan terdekat untuk mendapatkan panduan dan maklumat yang terkini.