Panduan Memahami Jenis Pinjaman Perniagaan dan Cara Memilihnya dengan Bijak

Semasa memulakan perniagaan, keperluan akan modal perniagaan yang mencukupi adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Tanpa modal yang mencukupi, pertumbuhan perniagaan akan terbantut. Ini merupakan masalah umum, terutamanya bagi usahawan pemula yang menghadapi cabaran modal yang terhad.

Walau bagaimanapun, halangan ini boleh diatasi dengan penyelesaian yang bijak, salah satunya adalah dengan memohon pinjaman perniagaan. Untuk mendapatkan pinjaman modal perniagaan yang terbaik, penyelidikan dan kajian yang teliti adalah penting. Ini bertujuan untuk mengelakkan risiko penipuan yang mungkin berlaku di dalam masyarakat.

Langkah pertama yang perlu diambil adalah membuat perbandingan di antara pelbagai penyedia pinjaman perniagaan dari segi proses permohonan, jumlah pinjaman, dan kadar faedah yang ditawarkan. Selain itu, penting juga untuk memeriksa keabsahan pejabat rasmi penyedia pinjaman perniagaan tersebut dan mencari ulasan dari pelanggan yang telah menggunakan perkhidmatan mereka.

Apabila semua proses penyelidikan telah dilakukan, anda boleh membuat keputusan berdasarkan jenis pinjaman yang paling sesuai untuk keperluan perniagaan anda. Terdapat pelbagai jenis pinjaman modal perniagaan, dan untuk memudahkan pemilihan, berikut adalah ringkasan jenis-jenis pinjaman berserta senarai pinjaman perniagaan terbaik di Malaysia.

Senarai Pinjaman Perniagaan

Jika pada masa dahulu, mendapatkan pinjaman perniagaan terutamanya daripada beberapa bank, mungkin melibatkan proses yang kompleks dengan keperluan dokumen yang banyak. Namun, pada masa kini, terdapat lebih banyak pilihan yang lebih fleksibel dan praktikal bagi usahawan. Berikut adalah beberapa jenis pinjaman perniagaan yang boleh dipertimbangkan

Pinjaman Perniagaan TEKUN NASIONAL

TEKUN Nasional, sebuah agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, memainkan peranan penting dalam menyediakan kemudahan pembiayaan kepada usahawan bumiputera dengan matlamat memulakan dan meningkatkan perniagaan mereka. Berikut adalah beberapa skim pinjaman yang ditawarkan oleh TEKUN Nasional:

 1. Skim Pembiayaan Program TemanNita:
  • Menyediakan pembiayaan kepada usahawan bumiputera wanita untuk memajukan perniagaan mereka.
 2. Skim Pembiayaan TEKUN Niaga:
  • Menawarkan pembiayaan kepada usahawan untuk memulakan atau memajukan perniagaan perdagangan atau perkhidmatan.
 3. Skim Pembiayaan TEMAN TEKUN:
  • Memberikan pembiayaan kepada usahawan untuk perniagaan yang melibatkan pembuatan dan pengeluaran.
 4. Skim Pembiayaan Kontrak-i:
  • Merupakan pembiayaan khusus untuk projek kontrak yang diberikan kepada usahawan.
 5. AR-RAHNU Tekun:
  • Merupakan skim pembiayaan yang melibatkan agunan berbentuk barang kemas.
 6. Skim Pembangunan Usahawan Masyarakat India (SPUMI):
  • Menyediakan pembiayaan khas kepada usahawan dari komuniti India untuk pembangunan perniagaan.

Selain daripada skop pembiayaan, TEKUN Nasional turut menyediakan beberapa program dan inisiatif lain seperti:

 • Program Khas: Inisiatif khas untuk menyokong pembangunan perniagaan tertentu.
 • Kelab Komuniti Usahawan TEKUN (KKUT): Menyediakan platform untuk usahawan berkongsi pengetahuan dan pengalaman.
 • Institut Keusahawanan TEKUN Nasional: Menawarkan latihan dan bimbingan kepada usahawan.
Lihat Juga:  Pinjaman Perumahan di Malaysia: Panduan Lengkap

Jumlah pinjaman yang boleh dipohon bermula dari RM10,000 hingga RM100,000. Yuran wakalah bagi setiap jangkaan pinjaman adalah seperti berikut:

 • RM 10,000 – RM 20,000: RM 150
 • RM 20,000 – RM 30,000: RM 200
 • RM 30,000 – RM 40,000: RM 250
 • RM 40,000 – RM 50,000: RM 300
 • RM 50,000 – RM 100,000: RM 500

Perkhidmatan TEKUN Nasional tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga berupaya meningkatkan kapasiti dan pengetahuan usahawan melalui program latihan dan inisiatif sosial yang disediakan. Ini sejajar dengan usaha mereka untuk membangunkan dan memajukan sektor perniagaan bumiputera di Malaysia.

Pinjaman Perniagaan SUPERB TERAJU

Skim Permulaan Usahawan Bumiputera (SUPERB) merupakan inisiatif yang menawarkan geran sehingga RM500,000 untuk menyokong idea perniagaan yang inovatif dan kreatif. Program ini terbuka kepada individu serta syarikat permulaan (start-up) Bumiputera yang telah beroperasi kurang dari 3 tahun, dengan syarat idea atau produk yang mereka usahakan mempunyai potensi inovasi yang tinggi.

Berikut adalah syarat kelayakan yang perlu dipenuhi untuk memohon SUPERB:

 1. Warganegara Malaysia Bumiputera:
  • Calon perlu menjadi warganegara Malaysia dengan taraf Bumiputera, berusia di antara 21 hingga 40 tahun, dan tidak berada dalam keadaan muflis.
 2. Permohonan Individu atau Syarikat Start-Up:
  • Permohonan boleh dibuat secara individu atau menerusi syarikat yang ditubuhkan tidak lebih daripada tiga (3) tahun dari tarikh permohonan.

Fasa projek yang diliputi oleh SUPERB adalah seperti berikut:

 • Idea / Prototaip:
  • Nilai geran perniagaan sehingga RM100,000.
 • Pra Komersial / Komersial:
  • Nilai geran perniagaan sehingga RM500,000.

Ini bermakna, SUPERB membolehkan penerima geran mengakses dana untuk dua fasa projek yang berbeza, iaitu fasa idea/prototaip dan fasa pra komersial/komersial. Dengan ini, SUPERB memberikan sokongan kewangan yang signifikan kepada usahawan Bumiputera yang mempunyai potensi untuk mengembangkan idea atau produk inovatif mereka.

Pinjaman Perniagaan Amanah Ikhtiar Malaysia

Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) merupakan sebuah badan Amanah Persendirian yang telah ditubuhkan pada 17 September 1987 melalui Suratcara Perjanjian AIM dan didaftarkan di bawah Akta Amanah (Pemerbadanan) 1952 (pindaan 1981) (Akta 258).

AIM berperanan sebagai penyedia pinjaman perniagaan dengan batas maksimum pinjaman sehingga RM30,000. Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh Amanah Ikhtiar Malaysia, antaranya ialah:

 1. Skim i-Mesra:
  • Menyediakan pembiayaan untuk perniagaan yang bersifat mesra alam dan sosial.
 2. Skim i-Srikandi:
  • Khusus untuk usahawan wanita dengan fokus kepada pembangunan perniagaan yang berdaya maju.
 3. Skim i-Wibawa:
  • Menawarkan pembiayaan untuk perniagaan yang berpotensi memajukan kemampanan ekonomi.
 4. Skim i-Sejahtera:
  • Ditumpukan kepada pembiayaan perniagaan yang bertujuan meningkatkan taraf kesejahteraan komuniti.
 5. Skim i-Bestari:
  • Menyediakan pembiayaan untuk perniagaan dengan kecemerlangan dan inovasi tertentu.
 6. Skim i-Penyayang:
  • Fokus kepada usahawan yang mementingkan aspek kemanusiaan dan kebajikan.
 7. Skim i-Emas:
  • Khusus untuk golongan usahawan emas atau tua yang ingin memulakan atau memajukan perniagaan.
Lihat Juga:  Pinjaman Peribadi AEON Credit: Mudah, Cepat, dan Patuh Syariah

Syarat kelayakan untuk memohon pembiayaan AIM adalah seperti berikut:

 1. Warganegara Malaysia:
  • Calon perlu menjadi warganegara Malaysia yang mempunyai kad pengenalan (MyKad) dan berumur 18 tahun ke atas.
 2. Pendapatan Isi Rumah:
  • Pendapatan isi rumah perlu berada di bawah RM3,855 atau RM838 per kapita.
 3. Tempoh Pemastautin:
  • Pemohon perlu menjadi pemastautin (kawasan kediaman) sekurang-kurangnya selama 1 tahun.

Dengan syarat-syarat ini, AIM memberikan peluang kepada golongan yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan pembiayaan perniagaan demi memajukan kehidupan ekonomi mereka.

Pinjaman Perniagaan MARA

Kewajipan Majlis Amanah Rakyat (MARA) adalah untuk memajukan, menggalakkan, memudahkan, serta menjalankan pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan dalam persekutuan, terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar. MARA menyediakan pelbagai skim pembiayaan perniagaan dengan had maksimum sehingga RM5 juta.

VISI

Menjadi organisasi amanah yang unggul dan diberkati untuk mengangkat martabat bangsa.

MISI

Menerajui bidang keusahawanan, pendidikan, dan pelaburan untuk penguasaan ekuiti Bumiputera.

Syarat Kelayakan MARA

 1. Warganegara Malaysia Bumiputera:
  • Calon perlu menjadi warganegara Malaysia bertaraf Bumiputera dan berusia 18 tahun ke atas.
 2. Pengalaman/Berpengetahuan dalam Perniagaan:
  • Pemohon perlu memiliki pengalaman atau pengetahuan dalam bidang perniagaan yang diceburi.
 3. Penglibatan Sepenuh Masa:
  • Usahawan perlu melibatkan diri sepenuh masa dalam perniagaan yang dilibatkan.
 4. Pendaftaran dengan PKK, CIDB, dan Kementerian Kewangan:
  • Pemohon perlu berdaftar dengan Pertubuhan Kebajikan Wanita dan Keluarga (PKK), Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), dan Kementerian Kewangan yang berkaitan.

Skim Pinjaman MARA

 1. Kemudahan Pembiayaan Perniagaan Kepada OKU:
  • Menyediakan pembiayaan kepada usahawan Orang Kurang Upaya (OKU) untuk memulakan atau mengembangkan perniagaan.
 2. Skim Pembiayaan Perniagaan Lepasan IPMa (SEMAi):
  • Khusus untuk mereka yang telah menamatkan pengajian di Institut Pendidikan MARA (IPMa), menyediakan pembiayaan untuk memulakan perniagaan.
 3. Skim Pembiayaan Kontrak Ekspres (SPiKE):
  • Menawarkan pembiayaan untuk usahawan yang mendapat kontrak projek.
 4. Skim Jaminan Usahawan MARA (SJUM):
  • Menyediakan jaminan pembiayaan kepada usahawan yang mendapatkan kontrak atau pesanan pembekalan.
 5. MARA Entrepreneur Guarantee Scheme (MEGS):
  • Skim jaminan pembiayaan bagi membantu usahawan mendapatkan pembiayaan dari institusi kewangan.
 6. Skim Pembiayaan Usahawan Global MARA – EXIM (GEMS):
  • Khusus untuk usahawan yang terlibat dalam perniagaan eksport.
 7. Skim Pembiayaan Peningkatan Perniagaan (SPiM):
  • Menyediakan pembiayaan bagi meningkatkan perniagaan yang sedia ada.

Dengan pelbagai skim yang ditawarkan, MARA memberikan sokongan kewangan kepada usahawan Bumiputera untuk memajukan perniagaan mereka.

Pinjaman Perniagaan TERAJU Dana Teras

Pembiayaan di bawah Dana Teras disediakan untuk tujuan modal kerja dan pembelian aset. Dana ini merupakan hasil daripada kerjasama antara TERAJU (Agensi Transformasi Bumiputera), institusi kewangan, serta dikelola sepenuhnya oleh SME Bank, RHB Islamic, MIDF, dan Maybank Islamic.

Lihat Juga:  3 Pilihan Pinjaman Peribadi Bercagar di Malaysia

Visi TERAJU

Sejajar dengan matlamat Wawasan Kemakmuran Bersama 2030, visi TERAJU adalah untuk menjadi pemangkin utama dalam pembangunan sosioekonomi dan peningkatan kesejahteraan Bumiputera.

Misi TERAJU

Misi TERAJU adalah merangka dan melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan serta strategi pemerkasaan untuk meningkatkan penyertaan dan prestasi ekonomi Bumiputera dalam pelbagai sektor.

Pembiayaan Dana Teras

Dana Teras menyediakan pembiayaan untuk dua tujuan utama, iaitu:

 1. Modal Kerja:
  • Memastikan perniagaan beroperasi dengan lancar dan berkesan dengan menyediakan dana untuk keperluan harian perniagaan.
 2. Pembelian Aset:
  • Memberikan pembiayaan untuk pembelian aset seperti peralatan atau infrastruktur yang diperlukan untuk pertumbuhan perniagaan.

Kerjasama dengan Institusi Kewangan

Dana Teras bekerjasama dengan institusi kewangan utama seperti SME Bank, RHB Islamic, MIDF, dan Maybank Islamic. Kerjasama ini membolehkan penawaran pembiayaan yang komprehensif dan terstruktur untuk memenuhi keperluan pelbagai jenis perniagaan.

Dengan ini, Dana Teras memainkan peranan penting dalam menyokong dan memperkasakan usahawan Bumiputera, sejajar dengan aspirasi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Malaysia pada tahun 2030.

SME Corp Malaysia

Program Tunas Usahawan Belia Bumiputera (TUBE) merupakan inisiatif penting dari Kerajaan Malaysia yang bertujuan untuk mendorong generasi belia terlibat dalam dunia perniagaan. Inisiatif ini bermula semasa Kongres Usahawan Muda Bumiputera pada 27 – 29 Mac 2014 dan diumumkan secara rasmi oleh YAB Perdana Menteri pada Majlis Penutup Kongres pada 29 Mac 2014.

Pada masa itu, YAB Perdana Menteri mengumumkan peruntukan sebanyak RM10 juta kepada SME Corp. Malaysia untuk melaksanakan Program Tunas Usahawan Bumiputera pada tahun 2014. Program ini dirangka khusus untuk mempersiapkan belia yang berminat untuk memulakan perniagaan, dengan memberi tumpuan kepada pembangunan daya tahan mental dan fizikal mereka. Selain itu, peserta juga didedahkan dengan lanskap sebenar dan cabaran dalam dunia perniagaan.

Objektif Program TUBE:

 1. Persediaan Perniagaan:
  • Mempersiapkan belia untuk memulakan dan mengurus perniagaan mereka dengan berkesan.
 2. Daya Tahan Mental dan Fizikal:
  • Membina daya tahan mental dan fizikal peserta supaya mampu menghadapi cabaran dalam dunia perniagaan.
 3. Pendedahan kepada Lanskap Perniagaan Sebenar:
  • Memberikan pendedahan kepada peserta mengenai realiti dan cabaran sebenar dalam dunia perniagaan.

Aktiviti Program TUBE:

 1. Pembangunan Keusahawanan:
  • Pelaksanaan kursus dan bengkel keusahawanan untuk meningkatkan pengetahuan peserta.
 2. Latihan dan Pembangunan Diri:
  • Program latihan yang merangkumi aspek pembangunan diri dan peningkatan kemahiran perniagaan.
 3. Pertemuan dan Pengalaman Bersama Usahawan Berjaya:
  • Peluang untuk berinteraksi dan mendapatkan pengalaman dari usahawan yang berjaya.

Program Tunas Usahawan Belia Bumiputera memberikan sokongan holistik kepada belia yang bercita-cita untuk menjadi usahawan. Dengan penekanan pada persediaan, daya tahan, dan pendedahan kepada realiti perniagaan, program ini menjadi landasan penting dalam mengasah potensi keusahawanan generasi belia Bumiputera di Malaysia.