Menggapai Mimpi: Panduan Mendapatkan Pinjaman Perniagaan Kecil

Panduan Praktikal: Mendapatkan Pembiayaan untuk Perniagaan Kecil Anda

Posted on

Perniagaan kecil dan sederhana merupakan asas yang penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi negara, dan pinjaman perniagaan dapat menjadi faktor kunci dalam merealisasikan impian usahawan kecil. Berikut adalah aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan:

Relevansi Perniagaan Kecil dalam Ekonomi: Perniagaan kecil terbukti memberikan sumbangan yang signifikan terhadap ekonomi negara. Dengan memfokuskan perhatian pada sektor ini, kerajaan mengakui potensi mereka untuk menggerakkan roda ekonomi, menyediakan peluang pekerjaan, dan mengurangkan kadar pengangguran.

Keperluan Modal: Modal adalah aspek utama yang sering menjadi batasan utama bagi usahawan kecil. Pinjaman perniagaan menjadi alat penting untuk memenuhi keperluan modal permulaan, membolehkan usahawan mewujudkan dan memperluaskan perniagaan mereka.

Pilihan Pinjaman yang Sesuai: Keberjayaan permohonan pinjaman bergantung kepada pemilihan jenis pinjaman yang paling sesuai dengan keperluan perniagaan. Usahawan perlu memahami perbezaan antara pinjaman mikro, pinjaman kecil, dan pembiayaan modal kerja untuk membuat keputusan yang bijak.

Peran Pemberi Pinjaman Kerajaan: Kerjasama antara sektor swasta dan kerajaan dalam menyokong perniagaan kecil sangat diperlukan. Program pinjaman dengan kadar faedah yang rendah atau bantuan kewangan dari pihak berkuasa tempatan boleh memberi dorongan yang signifikan kepada usahawan kecil.

Dokumentasi dan Rancangan Perniagaan: Kepentingan rancangan perniagaan yang terperinci dan dokumen kewangan yang kukuh tidak boleh diabaikan. Pemberi pinjaman ingin melihat kejelasan visi perniagaan dan kesediaan usahawan untuk menguruskan kewangan perniagaan dengan bijak.

Program Sokongan dan Jaringan Tempatan: Usahawan perlu mengambil kesempatan daripada program sokongan kerajaan dan menjalinkan hubungan dengan komuniti perniagaan tempatan. Jaringan ini boleh membuka pintu kepada peluang pinjaman atau pembiayaan yang mungkin tidak dapat diakses melalui saluran konvensional.

Ketelusan Terma dan Syarat: Pemahaman yang teliti terhadap terma dan syarat pinjaman adalah kunci untuk mengelakkan sebarang masalah masa depan. Usahawan perlu memberi tumpuan kepada faktor-faktor seperti kadar faedah, jangka masa pembayaran, dan caj tambahan yang mungkin timbul.

Mendapatkan nasihat profesional, seperti daripada penasihat kewangan atau perancang perniagaan, dapat memberikan pandangan yang objektif dan membantu usahawan membuat keputusan yang lebih baik berkaitan dengan pembiayaan perniagaan.

Pinjaman untuk memulakan perniagaan kecil bukan hanya merupakan alat kewangan, tetapi juga satu strategi untuk memupuk pertumbuhan ekonomi dan mencipta peluang pekerjaan dalam komuniti setempat.

Pinjaman Perniagaan Kecil-Kecilan: Sokongan Kerajaan di Malaysia

Kerajaan Malaysia telah berusaha keras untuk menyokong usahawan kecil dengan menyediakan pinjaman perniagaan, menjadikan perniagaan kecil-kecilan lebih mudah diakses di seluruh negara. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diambil perhatian:

 1. Sumber Pembiayaan Melalui Bank Negeri atau Kerajaan: Pinjaman perniagaan kecil kerap kali disalurkan melalui bank negeri atau entiti kerajaan. Ini merangkumi pelbagai bahagian di Malaysia, termasuk kawasan pedalaman atau kampung-kampung, menunjukkan usaha kerajaan untuk memajukan ekonomi di semua peringkat masyarakat.
 2. Kemudahan dan Kecepatan Permohonan: Keadaan yang agak mudah dan tanpa memerlukan cagaran memberikan peluang kepada usahawan tempatan. Syarat utama adalah kewarganegaraan Malaysia dan kemampuan untuk menyusun cadangan atau proposal perniagaan yang kukuh. Proses kelulusan yang cepat membolehkan perniagaan bermula dengan pantas.
 3. Jumlah Pinjaman yang Bervariasi: Fleksibiliti jumlah pinjaman memberikan peluang kepada usahawan mengikut keperluan perniagaan mereka. Dengan jumlah pinjaman yang boleh diperoleh dalam rentang ratusan hingga ribuan ringgit, usahawan dapat mengadaptasi pembiayaan kepada skala perniagaan mereka.
 4. Tanpa atau Dengan Cagaran Minimal: Keadaan tanpa memerlukan cagaran atau dengan cagaran minimal memudahkan usahawan yang mungkin tidak mempunyai aset yang mencukupi sebagai jaminan. Ini membuka pintu kepada lebih ramai individu untuk terlibat dalam dunia perniagaan tanpa beban yang terlalu besar.
 5. Kadar Faedah Rendah sebagai Insentif: Salah satu kelebihan utama adalah kadar faedah yang rendah yang ditawarkan oleh banyak bank, kadang-kala kurang daripada 1% sebulan. Kadar ini memberi insentif yang besar kepada usahawan, membantu mengurangkan beban kewangan dalam pembayaran balik pinjaman.
 6. Pentingnya Cadangan Perniagaan yang Baik: Walaupun tanpa cagaran, keberkesanan permohonan bergantung pada kualiti cadangan atau proposal perniagaan. Usahawan perlu menyusun rancangan yang kukuh untuk meyakinkan pemberi pinjaman tentang kelonggaran dan ketahanan perniagaan.
 7. Dorongan kepada Usahawan yang Mengalami Kesulitan Modal: Dengan kadar faedah yang rendah, pinjaman ini menjadi dorongan yang besar kepada usahawan atau bakal usahawan yang mungkin menghadapi cabaran modal. Ini membuka pintu kepada lebih banyak individu untuk melibatkan diri dalam kegiatan perniagaan.

Kesimpulannya, inisiatif kerajaan Malaysia dalam menyokong perniagaan kecil-kecilan melalui pinjaman perniagaan adalah langkah positif dalam mewujudkan persekitaran perniagaan yang inklusif dan memberi peluang kepada lebih ramai warganegara untuk terlibat dalam usaha perniagaan.

Pinjaman Perniagaan TEKUN: Sokongan Pembiayaan Untuk Usahawan Bumiputera

TEKUN Nasional telah membuktikan peranannya sebagai agensi yang memberikan sokongan penting kepada usahawan bumiputera dalam bidang perniagaan. Berikut adalah maklumat mengenai produk pembiayaan TEKUN Nasional:

 1. Skim Pembiayaan Program TemanNita: Skim ini diperuntukkan khas untuk usahawan wanita bumiputera. Ia bertujuan memberikan sokongan kewangan kepada wanita yang ingin memulakan atau mengembangkan perniagaan mereka.
 2. Skim Pembiayaan TEKUN Niaga: Skim ini menawarkan pembiayaan kepada usahawan bumiputera untuk memulakan dan memajukan perniagaan mereka. Ia mencakup pelbagai sektor perniagaan dan memberikan tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi setempat.
 3. Skim Pembiayaan TEMAN TEKUN: Skim ini mungkin difokuskan kepada sokongan khas seperti pembiayaan untuk usahawan muda atau mereka yang baru memulakan perniagaan. Ia mungkin mencakup faedah tambahan atau penekanan pada pembangunan modal insan.
 4. Skim Pembiayaan Kontrak-i: Skim ini mungkin terlibat dalam pembiayaan untuk projek-projek kontrak tertentu. Ia memberikan usahawan akses kepada pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak perniagaan mereka.
 5. AR-RAHNU Tekun: Skim ini mungkin melibatkan pemberian pinjaman dengan menggunakan barang kemas sebagai jaminan. Ini dapat memberikan alternatif pembiayaan kepada usahawan yang memerlukan pembiayaan segera.
 6. Skim Pembangunan Usahawan Masyarakat India (SPUMI): Skim ini mungkin direka khas untuk menyokong usahawan bumiputera dari komuniti India. Ia menunjukkan komitmen TEKUN Nasional untuk merangkumi pelbagai lapisan masyarakat.
 7. Program Khas: Program ini mungkin melibatkan inisiatif khas yang memberikan sokongan tambahan kepada kumpulan usahawan tertentu atau projek-projek yang mempunyai impak positif terhadap masyarakat.
 8. Kelab Komuniti Usahawan TEKUN (KKUT): KKUT mungkin menyediakan platform sosial dan pendidikan kepada usahawan, membolehkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara mereka.
 9. Institut Keusahawanan TEKUN Nasional: Institut ini mungkin berfungsi sebagai pusat latihan dan pembangunan keusahawanan, memberikan pendidikan dan bimbingan kepada usahawan yang ingin meningkatkan kemahiran perniagaan mereka.

Sebelum memohon pinjaman TEKUN Niaga, penting untuk:

 • Mengetahui Syarat dan Kelayakan: Pastikan anda memahami syarat-syarat dan kelayakan yang diperlukan untuk mendapatkan pinjaman.
 • Mengisi Borang Permohonan: Isi borang permohonan TEKUN Nasional dengan maklumat yang tepat dan lengkap.

Ini adalah langkah-langkah awal yang perlu diambil oleh individu yang berhasrat memulakan atau memajukan perniagaan mereka dengan sokongan pembiayaan dari TEKUN Nasional.

Syarat Pinjaman TEKUN Niaga: Pendekatan yang Inklusif untuk Usahawan Bumiputera

Untuk memohon pinjaman TEKUN Niaga, anda perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Berikut adalah syarat-syarat yang perlu dipenuhi:

 1. Umur: Anda perlu berumur antara 18 hingga 60 tahun pada tempoh pembiayaan. Tempoh pembiayaan boleh dilanjutkan sehingga 65 tahun.
 2. Kewarganegaraan: Anda perlu merupakan bumiputera dan warganegara Malaysia.
 3. Lesen / Permit / Daftar Perniagaan: Pemohon perlu mempunyai lesen, permit, atau Daftar Perniagaan yang sah dari Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).
 4. Syarikat 100% Milik Bumiputera: Perniagaan yang dibiayai mesti 100% dimiliki oleh bumiputera dan warganegara Malaysia.
 5. Status Kewangan: Pemohon tidak boleh menjadi muflis.
 6. Lokasi Perniagaan: Anda perlu mempunyai tempat perniagaan yang khusus atau bersifat bergerak (mobile).
 7. Pembiayaan bagi Satu Isi Rumah: Hanya satu pembiayaan dibenarkan bagi satu isi rumah, kecuali untuk perniagaan yang berasingan dan memiliki Daftar Perniagaan yang berbeza serta rekod bayaran yang baik bagi isi rumah.
 8. Keterlibatan Secara Langsung dan Separuh Masa: Pemohon perlu terlibat secara langsung dan separuh masa dalam perniagaan.
 9. Had Modal Berbayar: Modal berbayar perniagaan tidak boleh melebihi RM300,000.
 10. Had Pembiayaan Perniagaan Sedia Ada: Pembiayaan perniagaan sedia ada dari agensi lain (seperti MARA, AIM, SME, PNS, dll.) tidak boleh melebihi RM100,000.
 11. Pengalaman Perniagaan: Pemohon yang telah menjalankan perniagaan mendapat kelebihan, dan bagi mereka yang ingin memulakan perniagaan, komitmen sumbangan tunai sendiri sebanyak 20% daripada pembiayaan diperlukan sebagai komitmen untuk menjalankan perniagaan (progress project).
 12. Pembelian Kenderaan Komersial / Jentera Berat: Bagi pembelian kenderaan komersial atau jentera berat, jumlah pembiayaan adalah 10% daripada harga kenderaan (tertakluk kepada aliran tunai dan kedudukan kewangan pemohon).
 13. Pengesahan Rakan Kongsi atau Resolusi Syarikat:
  • Bagi Enterprise (Perkongsian), perlu mendapat surat kebenaran rakan kongsi yang membenarkan pemohon membuat pembiayaan, dan rakan kongsi mesti bumiputera dan warganegara Malaysia.
  • Bagi Syarikat Sendirian Berhad (Sdn. Bhd), perlu menyediakan Resolusi Syarikat yang memberikan kebenaran untuk penyaluran pembiayaan atas nama syarikat.

Dengan memenuhi syarat-syarat ini dan mengisi borang permohonan TEKUN Nasional dengan betul, anda boleh meningkatkan peluang untuk mendapatkan pinjaman perniagaan TEKUN Niaga bagi memulakan atau memajukan perniagaan anda.

Jumlah Pembiayaan TEKUN Niaga: Fleksibiliti Mengikut Skim

TEKUN Niaga menawarkan jumlah pembiayaan yang bersifat fleksibel, membolehkan usahawan memilih mengikut keperluan perniagaan mereka. Berikut adalah maklumat mengenai jumlah pembiayaan yang disediakan oleh TEKUN Niaga mengikut skema:

 1. Skim Pembiayaan Kecil (SPK):
  • Jumlah: Lebih dari RM 10,000 hingga RM 50,000.
  • Tempoh Pembiayaan: Sehingga 5 tahun.
 2. Skim Pembiayaan Sederhana (SPS):
  • Jumlah: Lebih dari RM 50,000 hingga RM 100,000.
  • Tempoh Pembiayaan: Sehingga 10 tahun.

Tempoh Bayaran Balik:

 • Tempoh bayaran balik pinjaman adalah antara 6 bulan hingga 10 tahun, memberikan ruang fleksibiliti kepada usahawan untuk menguruskan pembayaran mengikut kemampuan kewangan mereka.

Cara Bayaran Balik:

 • Anda boleh membuat bayaran balik pinjaman di Pejabat TEKUN Kawasan atau melalui beberapa institusi kewangan, termasuk BSN, Maybank, Bank Rakyat, Agrobank, dan Pos Malaysia. Pembayaran juga boleh dilakukan melalui cek tertunda tarikh.

Kaedah Bayaran Balik Keuntungan:

 • Kadar keuntungan yang dikenakan adalah sebanyak 4% daripada nilai pembiayaan setiap tahun sepanjang tempoh pembiayaan.
 • Bagi Skim Pembiayaan Kontrak-i, kadar keuntungan adalah sebanyak 1.5% sebulan daripada nilai pembiayaan.
 • Kadar keuntungan ini perlu dibayar bersamaan dengan bayaran balik pembiayaan, memberikan kejelasan dalam proses pembayaran.

Dengan jumlah pembiayaan yang besar dan tempoh pembayaran yang fleksibel, TEKUN Niaga menawarkan sokongan yang signifikan kepada usahawan yang ingin memulakan atau memajukan perniagaan mereka. Ini memberikan peluang kepada lebih ramai individu untuk mengakses pembiayaan dan meraih kejayaan dalam dunia perniagaan.

Bayaran Proses TEKUN Niaga: Transparansi dalam Kos dan Perlindungan

Proses pembiayaan TEKUN Niaga melibatkan beberapa bayaran dan simpanan yang perlu diambil kira. Berikut adalah maklumat mengenai bayaran dan perlindungan yang terlibat:

 1. Yuran Wakalah:
  • Pembiayaan RM 10,000 – RM 20,000: RM 150
  • Pembiayaan RM 20,000 – RM 30,000: RM 200
  • Pembiayaan RM 30,000 – RM 40,000: RM 250
  • Pembiayaan RM 40,000 – RM 50,000: RM 300
  • Pembiayaan RM 50,000 – RM 100,000: RM 500
 2. Simpanan Tahunan:
  • Simpanan sebanyak 5% daripada nilai pinjaman perlu dibuat setiap tahun. Simpanan ini diambil bersamaan dengan bayaran balik pinjaman. Ini mungkin membantu memastikan kewujudan dana keselamatan dan keseimbangan yang berkesan.
 3. Perlindungan Takaful:
  • Perlindungan di bawah Insuran Plan Takaful Kemalangan Diri Berkelompok (GPA – Group Personal Accident) dan Plan Takaful Kredit disediakan. Ini memberikan perlindungan tambahan kepada pemohon dalam keadaan kemalangan atau kejadian tak terduga.

Dengan menyediakan butiran yang jelas mengenai yuran dan simpanan, TEKUN Niaga memastikan transparansi dalam kos-kos yang terlibat dalam proses pembiayaan. Perlindungan takaful yang disertakan juga menambah nilai kepada pembiayaan, memberikan ketenangan fikiran kepada usahawan dalam menjalankan perniagaan mereka.

Borang Permohonan Pinjaman TEKUN Nasional: Langkah Permulaan Ke Arah Perniagaan Anda

Untuk memulakan proses permohonan pinjaman TEKUN Nasional, ikuti langkah-langkah berikut:

 1. Dapatkan Borang Permohonan:
  • Anda boleh mendapatkan borang permohonan pinjaman TEKUN Nasional di pejabat TEKUN kawasan, Pusat Pembangunan Usahawan TEKUN Nasional (Business Centre), Pusat Khidmat Bergerak (TEKUN Mobile), atau kaunter perkhidmatan TEKUN Nasional.
 2. Isi Borang Dengan Betul:
  • Pastikan untuk mengisi borang permohonan dengan maklumat yang tepat dan lengkap. Jangan lupa untuk melampirkan semua dokumen yang diperlukan.
 3. Serahkan Permohonan:
  • Selepas mengisi borang, serahkan permohonan ke pejabat TEKUN yang berdekatan atau melalui kaunter perkhidmatan yang disediakan.
 4. Dapatkan Modal Kecil:
  • TEKUN Nasional mungkin memberi modal kecil pada permulaan sebagai langkah pertama. Ini membolehkan TEKUN Nasional memantau perkembangan rekod pinjaman anda.
 5. Tunjukkan Tanggungjawab:
  • Dengan membayar tepat pada masanya dan menunjukkan tanggungjawab yang baik, kepercayaan TEKUN Nasional kepada anda mungkin meningkat.
 6. Mohon Pinjaman Tambahan:
  • Setelah menunjukkan kebolehan untuk menguruskan pinjaman kecil dengan baik, anda kemungkinan akan dapat memohon pinjaman tambahan dengan cepat pada satu ketika.

Proses ini menekankan pentingnya tanggungjawab dalam pengurusan kewangan perniagaan. Dengan membina rekod yang baik, anda dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan pembiayaan tambahan untuk memajukan perniagaan anda. Selamat berjaya dalam perjalanan keusahawanan anda!

Tutorial Video