Semakan Baki Pinjaman Rumah Public Bank: Langkah-langkah Praktikal di Era Digital

Dahulu kala, untuk semak baki akaun bank atau periksa pinjaman rumah, kita perlu hadir secara fizikal di cawangan bank dan beratur untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. Namun, kini dengan kemajuan teknologi, Public Bank menyediakan kemudahan untuk semak baki pinjaman rumah secara online, menjadikan proses ini lebih mudah dan pantas. Panduan di bawah memberikan langkah-langkah yang perlu diikuti bagi mereka yang ingin mengetahui baki hutang pinjaman rumah Public Bank secara atas talian.

Langkah 1: Log Masuk ke Portal Perbankan Internet Public Bank Pertama sekali, pastikan anda mempunyai akses kepada portal perbankan internet Public Bank. Jika belum mendaftar, sila daftar untuk mendapatkan ID pengguna dan kata laluan.

Langkah 2: Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan Selepas mendapatkan ID pengguna dan kata laluan, log masuk ke portal perbankan internet Public Bank dengan memasukkan butiran tersebut.

Langkah 3: Pilih Menu “Pinjaman” Setelah berjaya log masuk, cari dan pilih menu yang berkaitan dengan pinjaman. Biasanya, pilihan ini terdapat di dalam menu utama portal perbankan.

Langkah 4: Pilih “Semak Baki Pinjaman Rumah” Dalam menu pinjaman, cari opsyen yang membolehkan anda semak baki pinjaman rumah. Ini boleh dikenali sebagai “Semak Baki” atau opsyen serupa.

Langkah 5: Masukkan Butiran Peribadi Sekiranya diperlukan, sistem mungkin meminta anda memasukkan butiran peribadi atau maklumat tambahan untuk mengesahkan identiti anda.

Langkah 6: Semak dan Simpan Maklumat Baki Pinjaman Selepas itu, sistem akan memaparkan maklumat baki pinjaman rumah anda. Semak dengan teliti bagi memastikan kejituan dan ketepatan maklumat. Anda juga mungkin diberikan pilihan untuk menyimpan maklumat ini untuk rujukan masa depan.

Sudah selesai! Dengan langkah-langkah mudah di atas, anda dapat semak baki pinjaman rumah Public Bank secara pantas dan efisien tanpa perlu ke cawangan bank secara fizikal.

Nota: Pastikan untuk menjaga kerahsiaan ID pengguna dan kata laluan anda. Jangan berkongsi maklumat perbankan anda dengan pihak ketiga untuk memastikan keselamatan akaun anda.

Syarat semak baki pinjaman rumah Public Bank

Syarat-syarat untuk semak baki pinjaman rumah Public Bank secara online adalah seperti berikut:

 1. Nombor Akaun Pinjaman (Loan Account Number): Pastikan anda mempunyai nombor akaun pinjaman rumah Public Bank. Nombor ini adalah identifikasi unik bagi pinjaman anda dan diperlukan untuk mengakses maklumat baki pinjaman.
 2. Nombor Nota Pinjaman (Note Number): Anda perlu menyediakan nombor nota pinjaman yang berkaitan dengan pinjaman rumah anda. Nombor ini biasanya terdapat pada dokumen perjanjian pinjaman anda. Ia adalah salah satu elemen penting untuk proses semakan baki.
 3. Kad Pengenalan: Sediakan maklumat kad pengenalan anda. Kad pengenalan digunakan untuk tujuan pengesahan identiti semasa mengakses maklumat perbankan secara atas talian. Pastikan maklumat ini tepat dan sama dengan yang terdapat dalam rekod bank.
Lihat Juga:  Panduan Ringkas Semak Penyata Bank Online Public Bank

Dengan menyediakan ketiga-tiga maklumat di atas, anda akan dapat mengakses dan semak baki pinjaman rumah Public Bank secara mudah melalui portal perbankan internet mereka. Pastikan untuk menjaga kerahsiaan maklumat peribadi anda dan melaksanakan langkah-langkah keselamatan yang disyorkan oleh bank.

Cara Link Akaun Loan Rumah ke PBe

Langkah-langkah untuk mengaitkan akaun pinjaman rumah dengan Public Bank online banking (PBe) adalah seperti berikut:

 1. Log Masuk ke PBe (Public Bank online banking): Gunakan ID pengguna dan kata laluan anda untuk log masuk ke akaun PBe seperti yang biasa dilakukan.
 2. Akses Profil (Profile Maintenance): Selepas log masuk, cari dan pilih opsyen “Profile Maintenance” di dalam menu utama PBe.
 3. Pengurusan Profil (Manage Profile): Dalam menu Profile Maintenance, cari dan klik “Manage Profile” atau opsyen serupa yang membolehkan pengurusan akaun dan maklumat peribadi.
 4. Tambah/Hapus Akaun (Add/Delete Account): Cari dan klik opsyen yang berkaitan dengan menambah atau menghapus akaun. Dalam konteks ini, pilih “Add/Delete Account.”
 5. Pilih Jenis Akaun Hire Purchase Rumah: Dalam senarai akaun yang boleh ditambah, cari dan pilih opsyen yang sesuai dengan jenis akaun Hire Purchase Rumah.
 6. Masukkan Maklumat Akaun Loan Rumah: Isi borang atau ruang yang disediakan dengan maklumat yang diperlukan seperti nombor kad pengenalan, nombor akaun pinjaman, dan nombor nota pinjaman.
 7. Permintaan PAC (Personal Access Code): Setelah memasukkan maklumat yang diperlukan, sistem mungkin meminta anda membuat permintaan Personal Access Code (PAC). Ikuti langkah-langkah yang diberikan oleh sistem.
 8. Masukkan Kod TAC (Transaction Authorization Code): Apabila PAC diterima, masukkan kod Transaction Authorization Code (TAC) yang akan dihantar ke nombor telefon yang berdaftar untuk mengesahkan permintaan anda.
 9. Selesai: Selepas mengesahkan, anda sepatutnya berjaya mengaitkan akaun pinjaman rumah anda dengan PBe. Anda kini boleh menggunakan platform tersebut untuk semak baki hutang pinjaman secara atas talian atau melalui aplikasi PB engage MY.
Lihat Juga:  Cawangan Public Bank Negeri Sembilan Kedah Melaka

Pastikan untuk menyimpan maklumat peribadi dan kod keselamatan dengan baik untuk memastikan keselamatan akaun anda.

Langkah-langkah Semak Baki Pinjaman Rumah Public Bank

Anda boleh semak baki pinjaman rumah Public Bank secara atas talian dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

 1. Lawati Laman Rasmi Public Bank: Buka pelayar web anda dan lawati laman rasmi Public Bank di https://www.pbebank.com.
 2. Klik Login>PBe: Di laman utama, cari dan klik pautan “Login>PBe” untuk masuk ke portal perbankan internet Public Bank.
 3. Masukkan User ID Akaun Anda: Isikan User ID akaun perbankan internet anda. User ID ini adalah identifikasi unik anda.
 4. Klik Next: Setelah memasukkan User ID, klik “Next” untuk meneruskan proses log masuk.
 5. Sahkan Login Phrase: Anda akan diminta untuk mengesahkan Login Phrase yang telah anda tetapkan semasa mendaftar. Ini adalah langkah keselamatan tambahan.
 6. Masukkan Password Akaun Anda: Isikan kata laluan akaun perbankan internet anda. Pastikan untuk menjaga kerahsiaan kata laluan anda.
 7. Klik Login: Selepas memasukkan kata laluan, klik butang “Login” untuk mengakses akaun anda.
 8. Pilih Menu “Account”: Setelah berjaya log masuk, cari dan pilih opsyen “Account” di dalam menu utama portal perbankan.
 9. Klik “Loan & Financing”: Dalam menu “Account”, cari dan klik opsyen “Loan & Financing” atau opsyen serupa yang berkaitan dengan pinjaman dan pembiayaan.
 10. Maklumat Baki Pinjaman: Dalam bahagian “Loan & Financing”, maklumat baki pinjaman akaun anda akan dipaparkan. Semak dengan teliti untuk mendapatkan butiran terkini.
 11. Selesai: Anda telah berjaya semak baki pinjaman rumah Public Bank secara atas talian. Pastikan untuk menyimpan atau mencetak maklumat ini jika diperlukan.

Seterusnya, anda boleh menggunakan kemudahan perbankan dalam talian Public Bank untuk melakukan urusan lain atau menyemak butiran akaun lain yang berkaitan. Pastikan anda log keluar dari akaun perbankan internet selepas selesai untuk menjaga keselamatan akaun anda.

Cara Semak Baki Pinjaman Public Bank Menggunakan PB engage MY

Anda boleh semak baki pinjaman Public Bank dengan mudah melalui aplikasi PB engage MY. Pasang aplikasi, log masuk dengan User ID dan kata laluan anda, dan pilih menu “Loan & Financing” untuk melihat baki hutang terkini secara cepat dan mesra pengguna.

 1. Pasang Aplikasi PB engage MY: Pastikan anda telah memasang aplikasi PB engage MY di peranti mudah alih anda. Jika belum, muat turun aplikasi ini melalui Google Playstore (untuk Android) atau App Store (untuk iOS).
 2. Buka Aplikasi PB engage MY: Setelah aplikasi dipasang, buka aplikasi PB engage MY pada peranti mudah alih anda.
 3. Masukkan User ID dan Password: Masukkan User ID dan kata laluan akaun perbankan internet Public Bank anda.
 4. Pilih Menu “Loan & Financing”: Selepas berjaya log masuk, cari dan pilih opsyen “Loan & Financing” pada menu utama aplikasi.
 5. Lihat Baki Hutang Terkini: Dalam bahagian “Loan & Financing,” maklumat baki pinjaman rumah anda akan dipaparkan untuk disemak. Pastikan untuk memeriksa dengan teliti butiran baki hutang terkini.
 6. Selesai: Anda telah berjaya semak baki pinjaman Public Bank dengan mudah melalui aplikasi PB engage MY. Pastikan untuk menyimpan atau mencatat maklumat ini jika diperlukan.
Lihat Juga:  Panduan Cawangan RHB Bank Negeri Kuala Lumpur dan Kedah

Aplikasi PB engage MY menyediakan kemudahan untuk mengakses maklumat perbankan anda dengan mudah melalui peranti mudah alih, menjadikan proses semakan baki pinjaman rumah lebih cepat dan mesra pengguna.

FAQ (Soalan Lazim) Mengenai Pinjaman Public Bank

Berikut adalah beberapa FAQ (Soalan Lazim) berkaitan dengan Pinjaman Public Bank

 1. Q: Apa yang berlaku jika saya menyelesaikan pembiayaan sebelum tempoh matang? A: Bank akan menawarkan ibra (rebat) yang lebih rendah atas keuntungan yang tidak diperoleh. Ibra merujuk kepada tindakan melepaskan hak untuk mengutip pembayaran terhutang. Bank juga boleh memberi ibra kepada pelanggan berasaskan jualan yang menyelesaikan pembiayaan sebelum tempoh penyelesaian yang dipersetujui.
 2. Q: Apa yang perlu saya lakukan jika terdapat perubahan dalam maklumat kontak saya? A: Anda perlu maklumkan kepada bank mengenai sebarang perubahan dalam maklumat kontak anda. Ini penting untuk memastikan semua surat-menyurat sampai kepada anda dengan tepat.
 3. Q: Apa langkah jika saya gagal memenuhi kewajipan pembayaran ansuran? A: Jika gagal membayar ansuran, kadar ta’widh (ganti rugi) sebanyak satu peratus (1%) setahun boleh dikenakan atas amaun yang lewat tempoh. Kadar lain boleh diluluskan oleh Bank Negara Malaysia.

Langkah-langkah di atas memberikan penerangan ringkas mengenai bagaimana menyelesaikan pembiayaan awal, menguruskan perubahan maklumat, dan akibat jika gagal memenuhi kewajipan pembayaran ansuran. Ini adalah beberapa FAQ berkaitan dengan pinjaman rumah dari Public Bank.