SPIM TEKUN: Dorongan Kewangan untuk Usahawan Kecil

Skim Pembiayaan Informal dan Mikro (SPIM): Dalam usaha untuk menyokong pemulihan ekonomi negara yang terjejas oleh pandemik Covid-19, TEKUN NASIONAL telah melancarkan Skim Pembiayaan Informal dan Mikro (SPIM). Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan bantuan kewangan kepada usahawan kecil dan sederhana, serta sektor informal yang merasakan kesan teruk dari pandemik.

Keistimewaan SPIM: Salah satu aspek yang membedakan SPIM adalah ketentuan pembiayaan yang ditawarkan. Dengan jumlah pembiayaan sehingga RM10,000, program ini memberikan sokongan yang signifikan kepada usahawan dalam memulihkan dan memulakan semula perniagaan mereka.

Selain itu, keputusan untuk tidak mengenakan sebarang caj perkhidmatan (0%) menjadikan SPIM lebih merangsang untuk diakses oleh golongan sasaran. Hal ini menunjukkan komitmen TEKUN NASIONAL dalam memberikan bantuan yang praktikal dan bermakna kepada usahawan yang memerlukan.

Tempoh moratorium selama 12 bulan adalah satu lagi keistimewaan yang memberi lega kepada penerima pembiayaan. Dengan penangguhan pembayaran ansuran selama tempoh ini, usahawan diberi ruang untuk menguruskan perniagaan mereka tanpa tekanan kewangan yang berlebihan.

Dengan mempertimbangkan keistimewaan-keistimewaan yang ditawarkan oleh SPIM, inisiatif ini adalah langkah yang positif dalam memulihkan ekonomi tempatan. Dengan menyediakan akses kepada pembiayaan tanpa caj perkhidmatan dan memberikan tempoh moratorium yang memberi kelegaan, SPIM membantu membina semula keyakinan dan memberi dorongan kepada usahawan untuk terus maju dalam keadaan ekonomi yang mencabar.

SPIM menonjol sebagai contoh yang baik bagi kerajaan dan badan-badan kewangan lain untuk menyediakan sokongan yang efektif kepada usahawan tempatan, terutamanya dalam situasi yang mencabar seperti yang kita hadapi sekarang ini.

Apa Itu Pinjaman Informal & Mikro (SPIM) Tekun?

Skim Pembiayaan Informal & Mikro (SPIM) adalah sebuah program yang disusun untuk memberikan bantuan kewangan kepada usahawan dalam sektor informal dan mikro. Berikut adalah beberapa ciri utama yang ditawarkan oleh SPIM:

 1. Jumlah Pembiayaan: Program ini menyediakan pembiayaan sebanyak RM10,000 kepada penerima, memberi dorongan kewangan yang penting untuk membantu mereka memulihkan atau memulakan semula perniagaan mereka.
 2. Kadar Keuntungan: SPIM menawarkan kadar keuntungan sifar peratus (0%), menjadikannya lebih mudah diakses oleh golongan yang memerlukan bantuan kewangan. Ini adalah langkah yang positif dalam membantu mengurangkan beban kewangan yang mungkin dialami oleh usahawan kecil dan sederhana.
 3. Moratorium 12 Bulan: Program ini memberikan moratorium pembayaran selama 12 bulan kepada penerima pembiayaan. Ini bermakna penerima pembiayaan tidak perlu membayar ansuran pembiayaan selama tempoh moratorium tersebut, memberi mereka ruang bernafas untuk menguruskan perniagaan mereka tanpa tekanan kewangan yang berlebihan.
 4. Keutamaan kepada Peniaga dalam Sektor Informal dan Mikro: SPIM memberi keutamaan kepada pelbagai jenis perniagaan seperti usahawan kecil, penjaja kecil, perniagaan dari rumah, perniagaan bergerak, perniagaan atas talian, dan perniagaan penghantaran.
 5. Tempoh Proses Permohonan: Proses kelulusan permohonan SPIM dilakukan dalam masa 7 hari bekerja, memberi kecepatan dan kecekapan kepada proses pemohonan pembiayaan.

Dengan ciri-ciri yang mencakupi pelbagai jenis perniagaan dan memberikan bantuan kewangan serta kemudahan pembiayaan yang mudah, SPIM merupakan satu langkah yang signifikan dalam menyokong usahawan kecil dan sederhana, serta sektor informal dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.

Jumlah Pembiayaan SPIM Tekun

Jumlah pembiayaan yang disediakan melalui Skim Pembiayaan Informal & Mikro (SPIM) Tekun adalah seperti berikut:

 1. Untuk usahawan yang tidak mempunyai lesen/permit daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) atau daftar perniagaan yang sah dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), pembiayaan yang diberikan adalah antara RM1,000 hingga RM5,000.
 2. Bagi usahawan TEKUN yang telah memulakan perniagaan dan mempunyai lesen/permit/daftar perniagaan yang sah (SSM), nilai pembiayaan boleh mencapai RM1,000 hingga RM10,000.

Nilai pembiayaan yang ditawarkan tertakluk kepada kelayakan individu dan terma serta syarat-syarat asas yang ditetapkan oleh TEKUN Nasional. Ini bermakna, walaupun terdapat had maksimum yang ditetapkan pada RM10,000, nilai sebenar pembiayaan yang akan diberikan bergantung kepada keperluan dan kelayakan pemohon.

Lihat Juga:  Cara Memohon Rumah SJKP: Panduan untuk Calon Pemilik Rumah

Dengan pelbagai tahap pembiayaan yang disediakan, SPIM Tekun berusaha untuk memenuhi keperluan kewangan yang berbeza-beza bagi usahawan kecil dan sederhana dalam usaha mereka untuk memulihkan atau memulakan semula perniagaan mereka.

Kelayakan Pinjaman SPIM Tekun

Sebelum membuat permohonan pinjaman melalui Skim Pembiayaan Informal & Mikro (SPIM) Tekun, calon pemohon perlu memastikan bahawa mereka memenuhi syarat kelayakan yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa syarat kelayakan yang perlu dipenuhi:

 1. Warganegara Malaysia: Hanya individu yang merupakan warganegara Malaysia sahaja yang layak untuk memohon pinjaman melalui SPIM Tekun. Ini merupakan syarat asas yang perlu dipatuhi oleh semua pemohon.
 2. Bumiputera dan Masyarakat India: Selain daripada menjadi warganegara Malaysia, pemohon juga perlu merupakan Bumiputera atau anggota Masyarakat India. Syarat ini bertujuan untuk memberi peluang kepada golongan tersebut dalam mendapatkan bantuan kewangan untuk memulakan atau mengembangkan perniagaan mereka.
 3. Usia 18 tahun ke atas: Calon pemohon perlu berusia sekurang-kurangnya 18 tahun pada masa permohonan. Tempoh pembiayaan berakhir apabila pemohon mencapai usia 65 tahun, menjadikan program ini terbuka kepada golongan dewasa yang ingin memulakan atau memperluas perniagaan mereka.
 4. Memiliki permit perniagaan atau pengesahan menjalankan perniagaan: Calon pemohon perlu mempunyai permit daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) atau Daftar Perniagaan (SSM), atau pengesahan menjalankan perniagaan daripada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung (JPKK) / Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan (JPKKP) / Penghulu / Ketua Kaum (Sabah & Sarawak). Ini menunjukkan bahawa perniagaan yang dijalankan adalah sah dan berada di bawah kawalan undang-undang tempatan.
 5. Memiliki tempat perniagaan yang khusus atau menjalankan perniagaan secara bergerak: Pemohon perlu memiliki lokasi perniagaan yang khusus atau menjalankan perniagaan secara bergerak. Ini menunjukkan keseriusan dan kesanggupan untuk melibatkan diri secara aktif dalam dunia perniagaan.
 6. Tidak berada dalam keadaan kebankrapan: Pemohon tidak boleh berada dalam keadaan kebankrapan pada masa permohonan. Ini menjamin bahawa pemohon mampu menguruskan kewangan perniagaan dengan baik.
 7. Aktiviti perniagaan mengikut prinsip Syariah: Aktiviti perniagaan yang dijalankan perlu mengikut prinsip Syariah. Ini merujuk kepada pematuhan kepada prinsip-prinsip keadilan dan moral dalam urus niaga.

Dengan mematuhi semua syarat kelayakan yang telah ditetapkan, calon pemohon akan mempunyai peluang yang lebih besar untuk berjaya dalam permohonan pinjaman SPIM Tekun. Adalah penting untuk memahami dan mematuhi semua syarat-syarat ini sebelum membuat permohonan bagi memastikan proses permohonan berjalan lancar.

Lihat Juga:  Permohonan Kad Kredit: 9 Alasan Umum Penolakan