7 Senarai Syarikat Pinjaman Wang Berlesen Berdaftar KPKT

Peranan Syarikat Pinjaman Komuniti dalam Industri Kewangan Malaysia, industri kewangan terus berkembang dengan pelbagai institusi yang menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan kewangan kepada pengguna. Salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian adalah peranan syarikat kredit komuniti dalam landskap kewangan Malaysia.

Istilah “syarikat Pinjaman komuniti” merupakan satu penjenamaan semula bagi Pemberi Pinjaman Wang (PPW) Berlesen yang diperkenalkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) sekitar April 2019. Ia merujuk kepada syarikat-syarikat yang menyediakan perkhidmatan pinjaman wang secara berlesen di Malaysia.

Kredit komuniti memberikan alternatif kepada pengguna yang memerlukan akses kepada pinjaman wang, terutamanya bagi mereka yang mungkin tidak memenuhi kriteria pinjaman di bank-bank konvensional. Syarikat-syarikat ini memainkan peranan penting dalam menyediakan akses kepada pembiayaan kepada segmen masyarakat yang mungkin terpinggir.

Kelebihan utama syarikat Pinjaman komuniti adalah kemudahan akses yang lebih besar, proses permohonan yang lebih pantas, dan persetujuan yang lebih mudah berbanding dengan bank-bank konvensional. Ini kerana syarikat kredit komuniti cenderung untuk mempunyai proses permohonan yang lebih mudah dan tidak memerlukan banyak dokumen atau jaminan yang rumit.

Namun demikian, walaupun syarikat Pinjaman komuniti menawarkan kelebihan-kelebihan ini, pengguna perlu berhati-hati dan memahami sepenuhnya syarat-syarat pinjaman yang ditawarkan. Ini kerana kadar faedah yang ditawarkan oleh syarikat Pinjaman komuniti cenderung lebih tinggi berbanding dengan kadar yang ditawarkan oleh bank-bank konvensional. Pengguna juga perlu berhati-hati terhadap caj tersembunyi dan terma-terma pinjaman yang mungkin boleh memberi kesan kepada kestabilan kewangan mereka.

Satu lagi perkara yang perlu diberi perhatian adalah status berlesen syarikat Pinjaman komuniti. Walaupun mereka adalah syarikat-syarikat yang berlesen di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 (Akta 400), pengguna perlu memastikan bahawa mereka memilih syarikat yang sah dan beretika. Ini memerlukan penyelidikan yang teliti tentang reputasi dan kredibiliti syarikat sebelum membuat keputusan untuk berurusan dengan mereka.

Di Malaysia, terdapat beberapa syarikat Pinjaman komuniti yang terkenal dan mempunyai reputasi yang baik dalam menyediakan perkhidmatan pinjaman wang. Namun begitu, adalah penting untuk mengambil kira pelbagai faktor seperti kadar faedah, syarat-syarat pinjaman, dan reputasi syarikat sebelum membuat keputusan akhir.

Pengguna juga digalakkan untuk mendapatkan nasihat dari pakar kewangan atau agensi pengawalseliaan kewangan sebelum membuat keputusan untuk mengambil pinjaman dari mana-mana syarikat Pinjaman komuniti. Ini akan membantu memastikan bahawa keputusan kewangan yang dibuat adalah yang terbaik untuk keperluan dan keadaan kewangan individu.

AEON Credit Service (M) Berhad di Malaysia

AEON Credit Service (M) Berhad telah menjadi nama yang dikenali dengan baik dalam industri kewangan Malaysia. Institusi ini telah memberikan akses kepada pelbagai produk dan perkhidmatan kewangan kepada individu dan perniagaan sejak penubuhannya pada tahun 1997. Dengan lesen WL6761/14/01-1/140121 dari Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) Malaysia, AEON Credit berpusat di Level 18, UOA Corporate Tower, Avenue 10, The Vertical, Bangsar South City, Kuala Lumpur, Malaysia.

Produk dan Perkhidmatan Utama

AEON Credit menawarkan beberapa produk dan perkhidmatan utama, yang termasuk pelan pinjaman peribadi, pembiayaan kenderaan, pembiayaan pembelian, kad Pinjaman, kad debit, dan perlindungan insurans.

Pelan Pinjaman Peribadi:

  • AEON Cash Personal Financing merupakan salah satu pelan pinjaman peribadi yang paling popular. Ia menawarkan syarat-syarat kelayakan yang mudah dan ciri-ciri menarik seperti tempoh bayaran balik yang fleksibel.

Pembiayaan Kenderaan:

  • AEON Auto Financing HP-i dan Motorcycle Financing HP-i menyediakan pembiayaan untuk pembelian kenderaan dengan pelan pembayaran yang mudah dan cepat.

Pembiayaan Pembelian:

  • AEON Easy Payment, sebelumnya dikenali sebagai AEON Objective Financing, memudahkan pelanggan untuk membuat pembelian besar dengan pembayaran ansuran yang mudah dan jangka masa yang fleksibel.

Kad Kredit dan Kad Debit:

  • Kad kredit AEON menawarkan pelbagai kelebihan seperti rebat tunai, mata ganjaran, pemindahan baki, dan pelan ansuran tunai yang menjadikannya popular di kalangan pengguna Malaysia.

Peranan dalam Industri Kewangan

AEON Credit Service (M) Berhad memainkan peranan penting dalam industri kewangan Malaysia dengan memberikan akses kepada pembiayaan kepada segmen masyarakat yang luas. Kelebihan utama AEON Credit adalah kemudahan akses, proses permohonan yang pantas, dan persetujuan yang mudah, berbanding dengan bank-bank konvensional.

Lihat Juga:  Langkah Mudah Semak Baki Pembiayaan melalui i-Rakyat Online Banking Bank Rakyat

Kehadiran dan Reputasi

Dengan 71 cawangan dan pusat perkhidmatan di seluruh Malaysia, AEON Credit telah menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan di pelbagai lokasi. Reputasinya yang kukuh telah membantu memperkuatkan kedudukannya sebagai pilihan utama bagi mereka yang mencari pembiayaan dan perkhidmatan kewangan.

Peranan dalam Masyarakat

AEON Credit Service (M) Berhad juga turut memainkan peranan dalam masyarakat dengan menyokong pelbagai inisiatif sosial dan amal. Ini termasuk penyertaan dalam program sukarelawan, sumbangan kepada masyarakat yang memerlukan, dan penyokong kepada pelbagai projek pembangunan komuniti.

Faktor Keselamatan dan Kepatuhan

Keselamatan dan kepatuhan adalah aspek penting dalam perkhidmatan kewangan. AEON Credit Service (M) Berhad memastikan bahawa semua operasinya mematuhi peraturan dan garis panduan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa kewangan Malaysia. Ini termasuk perlindungan data pelanggan dan pematuhan terhadap undang-undang kewangan.

Cadangan dan Pertimbangan Akhir

Walau bagaimanapun, seperti mana-mana institusi kewangan, adalah penting bagi pelanggan untuk memahami sepenuhnya terma dan syarat-syarat pinjaman sebelum membuat keputusan kewangan. Pengguna perlu memastikan bahawa mereka memahami kos pinjaman, kadar faedah, serta sebarang caj dan yuran yang mungkin dikenakan.

AEON Credit Service (M) Berhad memainkan peranan yang penting dalam industri kewangan Malaysia dengan menyediakan akses kepada pembiayaan kepada pelbagai segmen masyarakat. Keberadaannya sebagai pemain utama dalam kategori kredit komuniti telah memberikan pilihan yang berharga kepada individu dan perniagaan di Malaysia. Dengan komitmen kepada kepatuhan, kebolehpercayaan, dan pemberian nilai kepada pelanggan, AEON Credit terus menjadi rakan kewangan yang dipercayai oleh ramai.

Yayasan Dewan Perniagaan Melayu Perlis Berhad (YYP)

Yayasan Dewan Perniagaan Melayu Perlis Berhad (YYP) adalah sebuah entiti kewangan yang memberikan perkhidmatan pinjaman wang berlesen di Malaysia. Dengan alamat di 19th Floor, Menara AmMetLife, 1, Jalan Lumut, Kuala Lumpur, YYP adalah antara syarikat dalam kategori kredit komuniti atau Pemberi Pinjam Wang Berlesen (PPW) yang sah dan diperbadankan di bawah Akta Syarikat tahun 1965.

Profil YYP dan Perkhidmatan Utamanya

YYP, walaupun menggunakan perkataan “yayasan” dalam namanya, adalah sebuah syarikat yang memberikan perkhidmatan pembiayaan peribadi khusus kepada kakitangan sektor awam. Ia adalah salah satu institusi yang menawarkan alternatif pembiayaan kepada kakitangan kerajaan, syarikat berkaitan dengan kerajaan, dan badan berkanun.

Untuk menyediakan produk dan perkhidmatannya, YYP menjalin kerjasama dengan RCE Marketing Sdn Bhd, yang merupakan syarikat kewangan berlesen di Malaysia yang dimiliki sepenuhnya oleh RCE Capital Berhad, sebuah anak syarikat Amcorp Group Berhad. Ini menunjukkan bahawa YYP mempunyai rangkaian dan sokongan yang kukuh dari dalam industri kewangan.

Ciri-Ciri Produk Pembiayaan YYP

Produk pembiayaan peribadi yang ditawarkan oleh YYP adalah menurut prinsip syariah dan menyediakan banyak ciri menarik yang membezakannya daripada pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh bank atau koperasi konvensional. Ini termasuk kefleksibelan dalam syarat pinjaman dan ciri-ciri lain yang menjadikan produk ini menarik kepada kakitangan sektor awam.

Kesedaran dan Pengetahuan dalam Industri Kewangan

Penjelasan mengenai peranan YYP membantu menyelamatkan masyarakat daripada keliru antara konsep yayasan dan koperasi dalam konteks nama syarikat. Ini penting kerana kesedaran dan pengetahuan yang betul tentang institusi kewangan membantu individu membuat keputusan kewangan yang lebih baik.

Kerjasama dengan RCE Marketing Sdn Bhd

Kerjasama antara YYP dan RCE Marketing Sdn Bhd menambah keyakinan dalam penawaran produk dan perkhidmatan. Ini kerana RCE Marketing Sdn Bhd adalah sebuah entiti yang dikenali dalam industri kewangan Malaysia dengan reputasi yang kukuh.

Yayasan Dewan Perniagaan Melayu Perlis Berhad (YYP) adalah antara syarikat kewangan yang menyediakan perkhidmatan pembiayaan peribadi dengan ciri-ciri unik untuk kakitangan sektor awam di Malaysia. Dengan kerjasama yang kukuh dengan RCE Marketing Sdn Bhd dan pengetahuan yang tepat tentang peranan dan ciri-ciri produk, individu dapat membuat keputusan kewangan yang lebih baik dan bijak yang sesuai dengan keperluan mereka.

Syarikat Pinjaman Direct Lending Sdn Bhd

Direct Lending Sdn Bhd telah muncul sebagai salah satu platform pinjaman peribadi dalam talian yang menyediakan kemudahan kepada rakyat Malaysia yang memerlukan dana tambahan. Dengan alamat di Unit 22-3A, Oval Tower Damansara, 685 Jalan Damansara, Kuala Lumpur, Malaysia, dan nombor telefon 03-9212 4200, syarikat ini telah menarik perhatian mereka yang mencari alternatif kepada pinjaman bank tradisional.

Lihat Juga:  EzyCash Maybank: Langkah Mudah Mendapatkan Pinjaman

Misi dan Fungsi

Misi utama Direct Lending Sdn Bhd adalah untuk menyediakan platform yang mudah dan selamat bagi individu yang menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pinjaman peribadi melalui bank-bank konvensional. Dengan cara ini, syarikat ini bertujuan untuk mengatasi masalah kekurangan akses kepada kewangan yang dihadapi oleh sebahagian masyarakat.

Alternatif kepada Pinjaman Bank

Sebagai tanggapan kepada syarat kelayakan yang ketat yang ditetapkan oleh bank-bank tradisional, banyak individu mencari alternatif yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Direct Lending Sdn Bhd memberikan kemudahan tersebut dengan menawarkan hubungan terus dengan institusi kewangan yang terlibat. Ini membolehkan mereka membantu pelanggan mencari penyelesaian yang sesuai dengan keperluan kewangan mereka.

Kepatuhan Syariah dan Pilihan Pelan Pinjaman

Selain itu, Direct Lending Sdn Bhd menawarkan beberapa pelan pinjaman peribadi patuh syariah daripada beberapa institusi kewangan utama seperti Public Islamic Bank, KOBETA, KOPUTRI, Koperasi UKHWAH, Yayasan Ihsan Rakyat, dan Yayasan Majlis Perdagangan Melayu Perlis. Ini memberikan pilihan yang lebih luas kepada pelanggan dan memenuhi keperluan mereka yang ingin mematuhi prinsip syariah dalam urusan kewangan mereka.

Perkhidmatan Auto Service

Baru-baru ini, Direct Lending Sdn Bhd telah melancarkan produk pembiayaan auto service yang bertujuan untuk membantu pemilik kenderaan yang memerlukan bantuan kewangan untuk membaiki atau menyelenggara kenderaan mereka. Langkah ini menunjukkan komitmen syarikat untuk menyediakan rangkaian perkhidmatan yang lebih luas untuk memenuhi keperluan kewangan pelanggan mereka.

Direct Lending Sdn Bhd telah membuktikan keupayaannya untuk menyediakan alternatif yang boleh dipercayai dan mudah diakses kepada pinjaman peribadi di Malaysia. Dengan penekanan pada kemudahan akses, kepantasan proses, dan kepatuhan syariah, syarikat ini telah menarik minat ramai dan memberikan pilihan yang bernilai kepada masyarakat. Dengan terus berkembang dan meluaskan skop perkhidmatan mereka, Direct Lending Sdn Bhd terus menjadi pemain yang signifikan dalam industri kewangan Malaysia.

Yayasan Ihsan Rakyat (YIR)

Yayasan Ihsan Rakyat (YIR) adalah sebuah institusi kewangan yang telah beroperasi sejak 25 Mei 2012. Dengan alamat di Tingkat 18, Menara AmMetLife, 1 Jalan Lumut, Kuala Lumpur, Malaysia, YIR telah menjadi salah satu pemain utama dalam kategori kredit komuniti atau Pemberi Pinjam Wang Berlesen (PPW) di Malaysia.

Profil YIR dan Lesen

Yayasan Ihsan Rakyat (YIR) memiliki lesen WL6427/14/01-4/160421 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) Malaysia. Ini menegaskan kedudukan syarikat sebagai entiti yang mematuhi perundangan dan peraturan dalam Akta Pemberi Pinjam Wang 1951.

Perbezaan dengan Koperasi

Penting untuk difahami bahawa YIR bukanlah sebuah koperasi berdaftar, walaupun terdapat kekeliruan di kalangan orang ramai yang menganggapnya demikian. Sebagai gantinya, YIR adalah sebuah syarikat Pinjaman komuniti yang menawarkan perkhidmatan pinjaman wang berlesen kepada individu di Malaysia.

Peranan RCE Marketing Sdn Bhd dan RCE Capital Berhad

YIR berada di bawah payung syarikat induknya, RCE Marketing Sdn Bhd, yang merupakan sebuah syarikat kewangan berlesen di Malaysia. RCE Marketing Sdn Bhd adalah anak syarikat penuh RCE Capital Berhad, yang tersenarai di Bursa Saham Malaysia (BSM) dan merupakan sebahagian daripada Amcorp Group Berhad yang diketuai oleh Tan Sri Azman Hashim.

Produk Pinjaman Peribadi

Kerjasama antara YIR dan RCE Marketing Sdn Bhd telah menghasilkan beberapa produk pinjaman peribadi yang menawarkan kemudahan kepada kakitangan kerajaan di seluruh Malaysia. Salah satu produk terbaru adalah pinjaman peribadi RCE Yayasan Ihsan Rakyat yang menawarkan jumlah pinjaman yang besar dengan syarat kelayakan gaji yang rendah.

Penekanan ke Arah Kemudahan Akses

YIR berusaha untuk menyediakan kemudahan akses kepada pinjaman peribadi kepada segmen masyarakat yang memerlukan. Ini termasuk kakitangan kerajaan yang mungkin menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pinjaman dari bank-bank konvensional disebabkan oleh syarat kelayakan yang ketat.

YIR adalah satu lagi contoh syarikat Pinjaman komuniti yang menyediakan alternatif kepada bank-bank konvensional dalam hal pembiayaan peribadi. Dengan sokongan dari RCE Marketing Sdn Bhd dan RCE Capital Berhad, YIR terus berkembang dan menyediakan perkhidmatan yang relevan kepada masyarakat Malaysia, terutamanya kepada kakitangan kerajaan yang memerlukan akses kepada kemudahan kewangan.

Icon Venture Capital Sdn Bhd

Icon Venture Capital Sdn Bhd, dengan alamat di Lot 45182 Sungai Penchala, Off Jalan Damansara, Kuala Lumpur, Malaysia, telah menjadi sebahagian daripada senarai syarikat pinjaman wang berlesen yang berdaftar dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) Malaysia. Lesen mereka, WL7084/14/01-1/300422, memberi keyakinan kepada pelanggan bahawa mereka berurusan dengan entiti yang sah dan patuh kepada peraturan dan undang-undang yang terpakai.

Profil Syarikat dan Lesen

Icon Venture Capital Sdn Bhd telah mendaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dengan nombor pendaftaran 1246743-K. Ini menegaskan kedudukan mereka sebagai syarikat yang sah di Malaysia.

Lihat Juga:  21 Pinjaman Peribadi Penyatuan Hutang di Malaysia: Memahami Konsep dan Manfaatnya

Produk dan Perkhidmatan

Syarikat ini menawarkan pelbagai produk pinjaman, termasuk pinjaman peribadi, pinjaman perniagaan, dan pinjaman perumahan. Keberagaman ini membolehkan mereka menjangkau pelbagai segmen masyarakat dengan keperluan kewangan yang berbeza.

Pengalaman dan Reputasi

Walaupun Icon Venture Capital Sdn Bhd mungkin bukan syarikat baru, keberadaan mereka telah tersebar luas di media massa Malaysia, menunjukkan pengalaman dan reputasi yang diperoleh sepanjang tempoh operasi mereka.

Misi dan Keutamaan

Misi utama syarikat ini adalah untuk menyediakan pelbagai jenis pinjaman dengan proses yang lebih cepat dan mudah berbanding dengan bank atau koperasi konvensional. Fleksibiliti dalam pelan pinjaman mereka memberikan kelebihan tambahan kepada pelanggan yang mungkin memerlukan penyelesaian kewangan yang disesuaikan dengan keperluan individu.

Icon Venture Capital Sdn Bhd merupakan salah satu pemain utama dalam industri pinjaman wang berlesen di Malaysia. Dengan lesen yang sah, pelbagai produk dan perkhidmatan, serta misi yang jelas untuk menyediakan penyelesaian kewangan yang cepat dan mudah kepada pelanggan mereka, Icon Venture Capital Sdn Bhd terus menjadi pilihan untuk individu dan perniagaan yang mencari pembiayaan tambahan. Melalui kesetiaan kepada prinsip kepatuhan dan layanan pelanggan yang berkualiti, mereka terus menyumbang kepada landskap kewangan Malaysia.

Emicro Services Sdn Bhd

Emicro Services Sdn Bhd, yang beroperasi dari Lot 205B 2nd Floor Podium Block Faber Towers, Jalan Desa Bahagia, Taman Desa Kuala Lumpur, Malaysia, adalah sebahagian daripada kumpulan syarikat pinjaman wang berlesen yang berdaftar dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) Malaysia. Lesen mereka, WL5789/14/01-8/210822, memberi keyakinan kepada pelanggan bahawa mereka berurusan dengan entiti yang sah dan patuh kepada peraturan.

Profil Syarikat dan Perubahan Nama

Emicro Services Sdn Bhd sebelum ini dikenali sebagai Ice Nara Sdn Bhd dan telah beroperasi dengan nama Emicro Services Sdn Bhd sejak April 2015. Perubahan nama mungkin mencerminkan evolusi dan fokus syarikat dalam menyediakan perkhidmatan pinjaman wang kepada masyarakat.

Lesen dan Pendaftaran

Syarikat ini telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan KPKT, menandakan keseriusan mereka dalam mematuhi undang-undang dan peraturan yang terpakai dalam industri pinjaman wang di Malaysia.

Proses Permohonan Pinjaman

Emicro Services Sdn Bhd menawarkan produk pinjaman peribadi yang mempunyai proses permohonan yang mudah dan kelulusan yang cepat. Dengan penekanan kepada penyelesaian yang memudahkan pelanggan, mereka menyediakan aplikasi yang membolehkan pemohon membuat permohonan pinjaman tanpa kerumitan.

Pembayaran Pinjaman

Bayaran pinjaman kepada Emicro Services Sdn Bhd dilakukan pada hujung bulan, memberikan kelancaran dalam pengurusan kewangan kepada pelanggan.

Emicro Services Sdn Bhd adalah salah satu pemain penting dalam industri pinjaman wang di Malaysia. Dengan penekanan kepada proses permohonan yang mudah, kelulusan cepat, dan penyelesaian pembayaran yang fleksibel, mereka memenuhi keperluan kewangan pelanggan dengan cekap. Melalui kepatuhan kepada peraturan dan penekanan kepada kepuasan pelanggan, Emicro Services Sdn Bhd terus menjadi pilihan untuk individu yang mencari penyelesaian kewangan yang cepat dan efisien.

Japan Credit Leasing Sdn Bhd (JCL)

Japan Credit Leasing Sdn Bhd (JCL) telah lama menjadi penanda aras dalam industri pinjaman wang di Malaysia. Dengan alamat di No.15, Jalan Medan Tuanku 1, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, syarikat ini telah menjadi pilihan utama bagi individu dan perniagaan yang mencari pembiayaan yang boleh dipercayai dan efisien.

Profil Syarikat

Sejak diasaskan pada Disember 1996, Japan Credit Leasing Sdn Bhd (JCL) telah menjadi salah satu syarikat Pinjaman komuniti yang paling popular di Malaysia. Dengan lesen WL3960/14/01-8/210920 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, JCL telah mempunyai reputasi yang kukuh dalam menyediakan perkhidmatan pinjaman yang berkualiti.

Produk dan Perkhidmatan

JCL menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan, termasuk pembiayaan peribadi dan pembiayaan perniagaan. Produk pinjaman peribadi mereka, dikenali sebagai JCL Personal Loan, menawarkan kelajuan dalam proses dan syarat yang kompetitif, menjadikannya pilihan yang sesuai untuk keperluan kewangan yang segera.

Kelebihan JCL

Satu kelebihan utama JCL adalah pengalaman luas dan reputasi yang kukuh dalam menguruskan pembiayaan dan pinjaman. Mereka memberikan keyakinan kepada pelanggan dengan komitmen mereka terhadap kepatuhan dan kualiti perkhidmatan.

Pembiayaan Perniagaan

JCL juga menyediakan pelan pembiayaan perniagaan yang bersesuaian untuk pemilik tunggal dan syarikat kecil dan sederhana. Dengan pelan yang merangkumi pinjaman perniagaan tunai dan pinjaman sewa beli, mereka memenuhi keperluan kewangan pelbagai jenis perniagaan.

Japan Credit Leasing Sdn Bhd (JCL) merupakan pilihan yang kukuh bagi mereka yang mencari pembiayaan yang boleh dipercayai dan cepat dalam keadaan kecemasan kewangan. Dengan pengalaman yang luas dan reputasi yang kukuh, JCL terus menjadi pemain utama dalam industri pinjaman wang di Malaysia, memberikan penyelesaian yang tepat dan berkesan kepada keperluan kewangan pelanggan mereka.