Cara Mudah Tukar Limit Transfer dengan Bank Islam

Dalam era transaksi kewangan yang semakin berkembang, banyak pelanggan Bank Islam menghadapi keperluan untuk membuat pemindahan dana dalam jumlah besar bagi pelbagai tujuan seperti pembelian hartanah, kenderaan, pembayaran bil, dan urusan perniagaan harian. Bagi memudahkan proses ini, serta untuk mengawal kewangan dengan lebih efektif, pelanggan perlu memahami dan menguruskan had pemindahan Bank Islam.

1. Pilih Produk/Akaun Yang Sesuai

Bank Islam menyediakan pelbagai produk dan akaun untuk memenuhi keperluan pelanggan. Sebelum membuat sebarang perubahan, pertimbangkan jenis transaksi dan pilihlah produk atau akaun yang paling sesuai dengan keperluan kewangan anda.

2. Kesedaran Terhadap Had Transaksi

Setiap produk atau akaun Bank Islam mempunyai had transaksi yang berbeza. Pastikan untuk memahami had transaksi yang dikenakan untuk memastikan kebolehan pemindahan dana yang mencukupi dengan keperluan harian anda.

3. Pilihan Kaedah Transaksi

Selain memilih jenis produk atau akaun, kaedah transaksi yang digunakan juga mempengaruhi had pemindahan. Pelanggan perlu mengenalpasti kaedah yang paling sesuai dengan keperluan mereka, sama ada melalui cek, transaksi dalam talian, atau kaedah lain yang disediakan oleh Bank Islam.

4. Penukaran Had Transfer Secara Online (BankIslam.biz)

Untuk keselesaan pelanggan, Bank Islam menyediakan perkhidmatan online melalui BankIslam.biz. Melalui platform ini, anda dapat:

 • Log masuk ke akaun secara selamat.
 • Akses menu pengurusan had pemindahan.
 • Pilih jumlah pemindahan yang diinginkan.
 • Sahkan perubahan dan simpan pengesahan transaksi.

5. Kelebihan Penukaran Had Transfer Secara Online:

 • Kemudahan Akses: Proses penukaran dapat dilakukan dari mana-mana tempat dengan akses internet.
 • Mengelakkan Antri: Tiada keperluan untuk beratur di cawangan bank dengan menggunakan perkhidmatan internet banking.
 • Kemudahan Pantauan: Pantau had pemindahan anda secara langsung dan pantau perubahan dengan mudah.

Dengan langkah-langkah ini, pelanggan Bank Islam dapat mengelakkan kesulitan dan dengan cepat menyesuaikan had pemindahan mereka mengikut keperluan dan perubahan kewangan harian. Penukaran had transfer secara online melalui BankIslam.biz memberikan kemudahan dan kawalan yang diperlukan untuk memastikan transaksi kewangan yang lancar dan selamat.

Had Transaksi Bank Islam: Pengurusan Mudah, Kewangan Terkawal

Dalam usaha untuk memberikan keselesaan dan kawalan penuh kepada pelanggan, Bank Islam membolehkan anda untuk dengan mudah mengubah had harian transaksi anda. Berikut adalah jenis-jenis transaksi dan had maksimum yang boleh digunakan:

1. Bills Payment, Bills Presentment, JomPAY

 • Had Maksimum: Boleh diubah mengikut keperluan, memberikan fleksibiliti dalam membayar bil dan urusan kewangan harian.

2. Prepaid Reload

 • Had Maksimum: RM250, memastikan keseimbangan yang baik antara keperluan pemindahan dan keselamatan.

3. Own Account Transfer

 • Had Maksimum: RM1,000,000, memberikan ruang yang besar untuk pemindahan dana antara akaun sendiri dengan mudah.

4. 3rd Party Transfer

 • Had Maksimum: RM50,000, memastikan keselamatan transaksi apabila membuat pemindahan kepada pihak ketiga.

5. FPX (Financial Process Exchange)

 • Had Maksimum: RM500,000, membolehkan transaksi kewangan yang besar dengan kecekapan tinggi.

Cara Mudah Mengubah Had Transaksi:

Untuk mengubah had harian transaksi anda, langkah-langkah mudah boleh diikuti melalui platform perbankan dalam talian Bank Islam:

 1. Log masuk ke akaun perbankan dalam talian anda dengan kelayakan yang sah.
 2. Akses menu pengurusan had transaksi.
 3. Pilih jenis transaksi yang ingin diubah.
 4. Masukkan jumlah had yang baru mengikut keperluan anda.
 5. Sahkan perubahan dan simpan pengesahan transaksi.

Kelebihan Penukaran Had Transaksi:

 • Kawalan Penuh: Membolehkan anda menguruskan had transaksi mengikut keperluan kewangan harian anda.
 • Kemudahan Akses: Proses boleh dilakukan dengan pantas melalui perbankan dalam talian, mengelakkan perluan untuk ke cawangan bank.
 • Pantauan Real-time: Pantau had transaksi anda secara langsung dan buat perubahan mengikut keperluan semasa.

Dengan pelbagai had yang boleh disesuaikan, Bank Islam memberikan kebebasan kepada pelanggan untuk menjalankan urusan kewangan harian mereka dengan selesa dan selamat. Pelbagai had memastikan keselamatan transaksi sambil memberikan fleksibiliti kepada pelanggan untuk memenuhi keperluan kewangan mereka.

Panduan Langkah demi Langkah: Cara Tukar Limit Transfer Bank Islam

Untuk memudahkan anda mengubah had limit transfer Bank Islam, ikuti langkah-langkah mudah di bawah ini:

1. Akses Laman Web Rasmi Bank Islam

Buka laman web rasmi Bank Islam di https://www.bankislam.biz.

2. Log Masuk ke Internet Banking

a. Klik pada butang “Internet Banking Login”.

b. Masukkan Username akaun anda.

c. Klik “Login”.

3. Sahkan Keselamatan Akaun Anda

a. Klik pada checkbox untuk mengesahkan Private Image dan Private Word.

b. Masukkan Password akaun anda.

c. Klik “Login”.

4. Akses Menu Settings

a. Selepas log masuk, cari dan klik pada opsyen “Settings”.

5. Buka Transaction Limit Maintenance

a. Dalam menu “Settings”, pilih “Transaction Limit Maintenance”.

6. Masukkan Had Limit Baru

a. Masukkan jumlah had limit baru untuk transaksi yang anda ingin ubah.

7. Proses Penukaran Limit

a. Klik “Change” untuk memulakan proses penukaran limit.

8. Mohon i-Access Code

a. Klik “Request i-Access Code”.

9. Masukkan i-Access Code

a. Masukkan i-Access Code yang dihantar ke telefon bimbit anda melalui SMS.

10. Sahkan Perubahan

a. Klik “Confirm” untuk mengesahkan perubahan yang anda buat.

11. Proses Selesai

a. Tahniah, anda telah berjaya mengubah had limit transfer Bank Islam. Proses selesai.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, anda dapat menguruskan had limit transfer anda dengan mudah dan pantas tanpa perlu pergi ke cawangan bank. Pastikan untuk menjaga keamanan maklumat peribadi anda dan berhati-hati semasa melaksanakan perubahan dalam akaun anda.