Tukar MAE Maybank Transfer Limit: Panduan Meningkatkan Had Pemindahan Anda

Penyelesaian Masalah Tukar Had Pemindahan MAE Maybank, Dalam era digital yang semakin berkembang, perbankan dalam talian telah menjadi satu keperluan penting bagi ramai pengguna. Maybank, sebagai salah satu institusi kewangan terkemuka di Malaysia, telah memperkenalkan pelbagai produk dan perkhidmatan perbankan dalam talian, termasuk aplikasi Maybank2u dan Aplikasi MAE (Maybank Anytime, Everyone).

Namun begitu, sebagaimana yang dialami oleh beberapa pengguna, terdapat masalah tertentu yang mungkin timbul semasa menggunakan perkhidmatan perbankan dalam talian ini. Salah satu masalah yang sering ditemui adalah berkaitan dengan tukar had pemindahan dalam akaun MAE Maybank.

Ketika pengguna ingin melakukan transaksi wang dari satu akaun ke akaun lain, had pemindahan perlu dipertimbangkan. Ini merupakan langkah keselamatan yang diperlukan oleh Maybank untuk melindungi akaun daripada akses yang tidak dibenarkan atau penggunaan yang tidak sah. Walau bagaimanapun, proses untuk menukar had pemindahan ini mungkin tidak begitu jelas kepada beberapa pengguna, menyebabkan kekeliruan dan ketidakselesaan.

Dalam menangani masalah tukar had pemindahan MAE Maybank, langkah-langkah berikut mungkin membantu pengguna:

 1. Pendedahan Masalah: Mengenali dan memahami masalah adalah langkah penting pertama. Dengan menyedari keperluan untuk tukar had pemindahan, pengguna dapat mengenal pasti sumber masalah dan mencari penyelesaian yang sesuai.
 2. Penggunaan Platform Maybank2u: Pengguna perlu log masuk ke dalam akaun Maybank2u, platform perbankan dalam talian yang disediakan oleh Maybank.
 3. Navigasi Menu Transaksi: Selepas log masuk, pengguna perlu mencari menu atau pilihan untuk membuat transaksi wang atau pindahan dana.
 4. Pemilihan Akaun MAE: Adalah penting untuk memilih akaun MAE yang ingin diuruskan.
 5. Tukar Had Pemindahan: Carilah menu atau pilihan untuk menguruskan had pemindahan dalam akaun MAE.
 6. Penyesuaian Had: Pengguna perlu menyesuaikan had pemindahan mengikut keperluan peribadi mereka. Ini boleh melibatkan peningkatan atau penurunan had pemindahan harian.
 7. Simpan Perubahan: Selepas membuat penyesuaian, pastikan untuk menyimpan perubahan tersebut bagi memastikan bahawa had pemindahan yang baru telah diset semula.
 8. Pemeriksaan Semula: Penting untuk memeriksa semula bahawa perubahan telah dilaksanakan dengan betul dan had pemindahan yang baru telah berkuatkuasa.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pengguna sepatutnya dapat menyelesaikan masalah tukar had pemindahan MAE Maybank dengan mudah dan lancar. Bagi pengguna yang masih menghadapi kesulitan, disarankan untuk menghubungi Maybank atau perkhidmatan pelanggan mereka untuk mendapatkan bantuan lanjut.

Adalah penting untuk diingat bahawa keselamatan peribadi dan kewangan adalah keutamaan utama dalam menggunakan perkhidmatan perbankan dalam talian. Oleh itu, pengguna perlu sentiasa peka terhadap pengaturan keselamatan dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk melindungi akaun mereka daripada sebarang akses yang tidak sah atau aktiviti yang meragukan.

Cara Ubah Limit Transfer Maybank2u

Untuk mengubah had pemindahan (transfer limit) dalam akaun Maybank2u, anda perlu mengikuti langkah-langkah berikut:

 1. Log masuk ke akaun Maybank2u: Sila akses laman web Maybank2u di https://www.maybank2u.com.my dan log masuk ke akaun anda menggunakan ID pengguna dan kata laluan anda.
 2. Pilih Settings: Setelah anda berjaya log masuk, cari pilihan “Settings” di dalam akaun Maybank2u anda. Biasanya, pilihan ini terletak di bahagian atas atau sisi kanan halaman web.
 3. Pilih Pay & Transfer: Setelah masuk ke bahagian Settings, cari dan klik pilihan “Pay & Transfer”. Ini akan membawa anda ke halaman di mana anda boleh menguruskan pemindahan wang dan had pemindahan anda.
 4. Pilih Transfer limit: Di dalam bahagian Pay & Transfer, cari dan pilih opsyen untuk “Transfer limit”. Ini akan membawa anda ke halaman di mana anda boleh mengubah had pemindahan anda.
 5. Pilih Jenis Pemindahan: Pada halaman Transfer limit, anda akan diberi pelbagai jenis pemindahan seperti Third Party Transfer, Interbank Giro Transfer, Instant Interbank Transfer, dan Foreign Telegraphic Transfer. Pilih jenis pemindahan yang anda ingin ubah had pemindahannya.
 6. Klik Save Changes: Setelah anda memilih jenis pemindahan, akan ada pilihan untuk mengubah had pemindahan. Masukkan nilai had pemindahan yang baru mengikut keperluan anda. Kemudian, klik butang “Save Changes” untuk menyimpan perubahan tersebut.
 7. Meminta TAC (Transaction Authorization Code): Setelah menyimpan perubahan, sistem Maybank2u akan meminta anda untuk memasukkan TAC sebagai langkah pengesahan. Permintaan TAC akan dihantar ke nombor telefon bimbit yang berdaftar dengan akaun Maybank2u anda.
 8. Tekan Confirm: Selepas menerima TAC, masukkan kod tersebut di dalam ruang yang disediakan dan tekan butang “Confirm” untuk mengesahkan perubahan had pemindahan anda.
Lihat Juga:  Panduan Praktis: Cara Mendaftar Aplikasi AmOnline Ambank Melalui Handphone

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, anda sepatutnya dapat mengubah had pemindahan dalam akaun Maybank2u anda dengan mudah. Pastikan untuk menyemak semula had pemindahan baru anda selepas perubahan itu disahkan bagi memastikan bahawa nilai yang diubah telah diset semula dengan betul. Jika anda menghadapi sebarang masalah atau kesulitan, sila hubungi pusat khidmat pelanggan Maybank untuk bantuan lanjut.

Maybank MAE Transfer Limit

Dalam konteks perkhidmatan perbankan digital, pengurusan had pemindahan menjadi salah satu aspek penting bagi pengguna Maybank, terutamanya dalam penggunaan akaun MAE. Had pemindahan diperlukan untuk mengawal perbelanjaan dan transaksi dalam akaun, serta untuk meningkatkan keselamatan kewangan pengguna.

Pentingnya Had Pemindahan dalam Akaun MAE Maybank

Had pemindahan adalah sekatan yang ditetapkan oleh Maybank untuk mengawal jumlah wang yang boleh dipindahkan atau dibelanjakan dalam satu masa tertentu. Dalam konteks akaun MAE Maybank, terdapat beberapa had pemindahan yang perlu diperhatikan:

 1. Had Baki Maksimum: Baki maksimum dalam akaun MAE adalah RM4,999.99 pada satu-satu masa. Had ini memastikan bahawa jumlah wang dalam akaun tidak melebihi had yang ditetapkan, mengelakkan penggunaan berlebihan.
 2. Had Transaksi Harian: Pengguna dibenarkan melakukan transaksi sehingga RM2,999.99 untuk setiap transaksi. Had ini membantu mengurangkan risiko jika akaun dijangka disalahgunakan.
 3. Had Transaksi Bulanan dan Tahunan: Had transaksi bulanan tidak boleh melebihi RM5,000.00, dan jumlah transaksi maksimum bagi setahun adalah RM60,000.00. Sekali lagi, sekatan ini bertujuan untuk mengelakkan penggunaan berlebihan dan memastikan pengguna menguruskan kewangan mereka dengan bijak.

Langkah-langkah untuk Meningkatkan Had Pemindahan dengan Kad Debit MAE Visa

Maybank memperkenalkan kemudahan bagi pengguna untuk meningkatkan had pemindahan dengan menggunakan Kad Debit MAE Visa. Proses untuk meningkatkan had pemindahan melalui kad debit MAE Visa adalah seperti berikut:

 1. Log Masuk ke Akaun MAE by Maybank2u: Pengguna perlu log masuk ke dalam akaun MAE menggunakan ID dan kata laluan mereka.
 2. Pilih Menu Maybank2u dan Akaun MAE: Selepas log masuk, pilih menu Maybank2u dan kemudian pilih akaun MAE yang ingin anda uruskan.
 3. Permohonan Kad Debit MAE: Cari dan klik pada pilihan yang menyatakan “Elevate your MAE App experience with the MAE card. Enjoy preferential FX rates when you shop online.” Ini akan membawa anda ke proses permohonan kad debit MAE.
 4. Memastikan Baki Cukup: Pastikan baki akaun MAE mencukupi untuk bayaran yuran kad debit MAE, yang pada umumnya adalah sekitar RM8.
 5. Konfirmasi dan Menunggu Pengaktifan: Selepas permohonan dilakukan, tunggulah sehingga kad debit MAE diaktifkan. Had pemindahan yang baru akan berkuatkuasa selepas kad debit MAE diterima dan diaktifkan.
Lihat Juga:  Panduan Cawangan Maybank di Negeri Sembilan, Melaka, dan Kelantan

Dengan meningkatkan had pemindahan melalui kad debit MAE, pengguna akan dapat membuat transaksi yang lebih besar dan lebih fleksibel, menjadikan pengurusan kewangan mereka lebih mudah dan lancar.

Cara Keluarkan Dana daripada Akaun MAE

Sekiranya pengguna ingin mengeluarkan semua dana daripada akaun MAE, mereka perlu menunggu sehingga akaun diaktifkan semula pada bulan berikutnya, sekiranya mereka telah mencapai had maksimum penggunaan bulanan. Ini bermakna, sekiranya pengguna telah melebihi had transaksi bulanan atau tahunan mereka, mereka perlu menunggu sehingga bulan berikutnya untuk melakukan transaksi baru atau mengeluarkan dana daripada akaun MAE.

Dengan memahami langkah-langkah untuk menguruskan had pemindahan dan proses untuk meningkatkannya dengan kad debit MAE, pengguna akan dapat mengoptimalkan penggunaan akaun MAE mereka dengan lebih baik. Ini juga akan membantu mereka menguruskan kewangan mereka dengan lebih bijak dan berkesan.

Maybank sentiasa mengutamakan keselamatan dan keselesaan pengguna dalam pengurusan kewangan mereka. Oleh itu, langkah-langkah seperti had pemindahan adalah penting untuk memastikan kestabilan dan keselamatan kewangan pengguna. Dengan menyediakan pelbagai kemudahan seperti kad debit MAE Visa, Maybank berusaha untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan dalam dunia perbankan digital yang semakin berkembang.

Kelebihan MAE Maybank: Memahami Ciri-Ciri Utama Platform Perbankan Digital

MAE Maybank, atau Maybank Anytime, Everyone, adalah sebuah platform perbankan digital yang telah memperkenalkan ciri-ciri unik dan inovatif untuk memenuhi keperluan pengguna dalam pengurusan kewangan mereka. Berikut adalah beberapa kelebihan utama MAE Maybank:

1. Mudah Digunakan

Antara kelebihan utama MAE Maybank adalah kebolehannya yang mudah digunakan. Antara muka platform yang intuitif dan mesra pengguna membolehkan pengguna dari pelbagai peringkat kemahiran teknologi mengakses dan menguruskan akaun mereka dengan mudah.

2. Hantar dan Terima Wang

MAE Maybank membolehkan pengguna untuk melakukan transaksi wang dengan mudah, sama ada untuk menghantar atau menerima wang dari akaun mereka. Ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran kepada individu lain atau menerima wang dari rakan dan keluarga dengan cepat dan tanpa kesulitan.

3. Jejak Setiap Sejarah Transaksi

Salah satu ciri penting MAE Maybank adalah kemampuannya untuk menyimpan rekod setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna. Ini membolehkan pengguna untuk melihat semula sejarah transaksi mereka, membuat pemantauan perbelanjaan dan pengurusan kewangan menjadi lebih mudah.

4. Sahkan Transaksi melalui Secure2u

Demi keselamatan, MAE Maybank dilengkapi dengan ciri Secure2u yang membolehkan pengguna untuk mengesahkan transaksi mereka dengan cara yang selamat dan mudah. Ini menambah lapisan keselamatan tambahan kepada setiap transaksi yang dilakukan melalui platform.

5. Tubuhkan Tabung untuk Simpanan

Pengguna MAE Maybank boleh menggunakan ciri “Tabung” untuk membantu mereka merancang dan menguruskan simpanan mereka dengan lebih baik. Ini memudahkan pengguna untuk menetapkan matlamat kewangan mereka dan mengumpul dana untuk mencapainya.

6. Jejak Perbelanjaan dengan Expenses

Ciri “Expenses” membolehkan pengguna untuk melacak dan menguruskan perbelanjaan mereka dengan lebih teratur. Ini memudahkan pengguna untuk memahami di mana wang mereka pergi, membantu mereka membuat keputusan kewangan yang lebih bijak.

7. Split Bill

Ciri “Split Bill” memudahkan pengguna untuk berkongsi kos pembelian dengan rakan-rakan mereka. Ini berguna untuk situasi di mana kumpulan orang berkongsi pembelian seperti makan malam atau percutian bersama.

8. Pautkan Kad Kesetiaan

MAE Maybank membolehkan pengguna untuk memautkan kad kesetiaan mereka dengan mudah, membolehkan mereka mendapatkan manfaat dan ganjaran daripada program kesetiaan yang mereka sertai.

Lihat Juga:  Cara Mengaktifkan Semula Akaun BSN: Petunjuk Mudah untuk Pemulihan

9. Kadar Penukaran Mata Wang Asing yang Lebih Baik dengan Kad MAE

Pengguna kad debit MAE Maybank dapat menikmati kadar penukaran mata wang asing yang lebih baik apabila mereka melakukan transaksi menggunakan kad mereka. Ini memberi pengguna kelebihan tambahan dalam membeli barang-barang dari luar negara atau semasa melancong.

Dengan kelebihan-kelebihan ini, MAE Maybank menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang mencari platform perbankan digital yang mudah digunakan, selamat, dan berfungsi dengan baik. Bagi yang belum memiliki akaun MAE Maybank, langkah-langkah pendaftarannya boleh ditemui dalam panduan pendaftaran yang disediakan oleh Maybank.

Soalan Lazim Mengenai MAE Maybank: Panduan Ringkas

Berikut adalah beberapa soalan lazim yang sering ditanya berkaitan dengan MAE Maybank, beserta jawapan yang sesuai:

1. Boleh ke bayar bil air guna MAE?

Ya, anda boleh menggunakan MAE untuk membuat pembayaran bil air secara dalam talian melalui akaun MAE anda. Maybank menyediakan kemudahan untuk pembayaran bil secara mudah dan cepat melalui platform mereka.

2. Macam mana cara dapatkan kad fizikal MAE?

Anda boleh memohon kad fizikal MAE menerusi langkah-langkah berikut:

 • Log masuk ke dalam aplikasi MAE.
 • Pilih menu Maybank2u.
 • Pilih akaun MAE anda.
 • Klik pada pilihan “Elevate your MAE App experience with the MAE card”.
 • Anda akan diminta untuk mengisi alamat penghantaran kad dan kad akan dihantar kepada anda dalam tempoh 5 hari bekerja.

3. Adakah kad MAE dikenakan caj?

Ya, terdapat caj tahunan sebanyak RM8.00 bagi kad debit MAE VISA selepas permohonan anda berjaya diluluskan. Caj ini perlu dibayar setiap tahun sebagai yuran untuk penyelenggaraan dan perkhidmatan kad.

4. Macam mana jika handphone hilang atau di curi dan dalam handphone tu ada aplikasi MAE, apa perlu buat agar duit saya selamat?

Jika handphone anda hilang atau dicuri dan terdapat aplikasi MAE di dalamnya, langkah-langkah berikut boleh diambil bagi memastikan keselamatan dana anda:

 • Segera hubungi Maybank untuk memaklumkan kehilangan atau kecurian handphone anda.
 • Pastikan untuk mengunci skrin telefon anda dengan kata laluan atau cap jari untuk menghalang akses yang tidak dibenarkan ke dalam aplikasi MAE.
 • Jangan menyimpan maklumat akaun peribadi atau kata laluan dalam telefon anda.
 • Maybank akan memberikan bantuan dan arahan lanjut bagi membantu mengurangkan risiko kehilangan dana anda.

Dengan menjawab soalan lazim ini, diharapkan pengguna dapat memahami dan menggunakan MAE Maybank dengan lebih yakin dan berkesan dalam pengurusan kewangan mereka. Jika terdapat sebarang pertanyaan lanjut, pengguna boleh menghubungi Maybank untuk mendapatkan bantuan dan penjelasan lanjut.

Tukar Had Pemindahan MAE Maybank adalah langkah penting untuk memperluaskan kebolehterimaan dan keupayaan urusniaga anda. Dalam Maybank2u, anda boleh menyesuaikan had pemindahan untuk memenuhi keperluan kewangan harian anda. Prosedur yang mudah, melalui navigasi ke Settings, membolehkan anda menyesuaikan had pemindahan dengan mudah.

Langkah pertama adalah log masuk ke akaun Maybank2u anda. Kemudian, pilih menu “Settings” dan teruskan dengan memilih “Pay & Transfer”. Seterusnya, pilih opsyen “Transfer Limit” dan kemudian pilih jenis pemindahan yang anda ingin ubah hadnya. Sesuaikan had pemindahan mengikut keperluan anda dan pastikan untuk menyimpan perubahan tersebut.

Proses kemudian memerlukan pengesahan melalui kod TAC untuk menjamin keselamatan transaksi anda. Dengan menaikkan had pemindahan, anda dapat meningkatkan fleksibiliti dan kebolehterimaan dalam membuat transaksi wang. Ini penting terutamanya apabila anda memerlukan untuk membuat transaksi yang lebih besar atau jika keperluan kewangan anda meningkat.

Dengan langkah-langkah yang mudah dan cepat, anda dapat mengelola had pemindahan anda dengan lebih baik dan memenuhi keperluan kewangan anda dengan lebih efisien. Meningkatkan had pemindahan adalah langkah bijak dalam mengoptimalkan penggunaan perbankan dalam talian anda.