Gantian Cuti Rehat (GCR): Proses Permohonan dan Kriteria Kelayakan

Penyelarasan Pelaksanaan Penebusan Awal Gantian Cuti Rehat (GCR) 2023 oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), Pada tahun 2023, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) memperkenalkan penyesuaian yang signifikan dalam pelaksanaan penebusan awal Gantian Cuti Rehat serta tempoh pengumpulan kepada 180 hari. Perubahan ini mempunyai implikasi penting terhadap pengurusan cuti pekerja dalam sektor awam.

Pertama sekali, penyelarasan penebusan awal GCR selama 90 hari menunjukkan usaha JPA untuk meningkatkan fleksibiliti dan keseimbangan kerja-rehat dalam kalangan pekerja awam. Dengan membenarkan penebusan awal selama tempoh yang lebih lama, pekerja dapat merancang cuti mereka dengan lebih berkesan, meningkatkan kepuasan kerja dan produktiviti.

Selain itu, pengubahsuaian tempoh pengumpulan GCR kepada 180 hari memberikan ruang lebih kepada pekerja untuk merancang cuti mereka tanpa terikat kepada had masa yang ketat. Ini membantu mengurangkan tekanan dan membolehkan pekerja memanfaatkan cuti mereka dengan lebih efisien, sambil menyokong kesejahteraan pekerja secara keseluruhan.

Pengenalan peraturan baru ini oleh JPA menunjukkan komitmen mereka terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja awam serta pengurusan sumber manusia yang berkesan. Walau bagaimanapun, penting bagi JPA untuk memastikan bahawa perubahan-perubahan ini disampaikan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat dan untuk memberikan sokongan yang mencukupi dalam memahami serta mengaplikasikan dasar-dasar baru ini.

Penyelarasan pelaksanaan penebusan awal GCR serta penambahan tempoh pengumpulan GCR hingga 180 hari adalah langkah positif yang memperkuat pengurusan cuti dalam sektor awam. Namun, penting untuk terus memantau kesan dan pelaksanaan perubahan ini dalam jangka panjang untuk memastikan kesannya yang positif kepada kesejahteraan pekerja dan kecekapan organisasi.

Apa Itu Gantian Cuti Rehat (GCR)?

Gantian Cuti Rehat, merupakan satu faedah yang diperuntukkan oleh kerajaan untuk memberikan ganjaran wang tunai kepada Penjawat Awam yang tidak dapat menggunakan cuti rehat mereka kerana keperluan perkhidmatan yang mendesak. Faedah ini memberi penghargaan kepada pekerja atas komitmen mereka terhadap tugas dan tanggungjawab dalam perkhidmatan awam.

Idea di sebalik GCR adalah untuk memastikan bahawa walaupun pekerja tidak dapat mengambil cuti rehat secara fizikal, mereka masih menerima pengiktirafan dalam bentuk wang tunai untuk pengorbanan mereka terhadap tugas dan perkhidmatan. Hal ini adalah penting dalam menyokong kesejahteraan mental dan fizikal pekerja serta untuk mendorong produktiviti dalam organisasi awam.

Jumlah GCR yang akan diterima oleh seorang penjawat awam ditentukan berdasarkan jumlah cuti rehat yang sepatutnya mereka dapatkan pada tahun tersebut. Apabila mereka tidak dapat mengambil cuti tersebut disebabkan oleh keperluan perkhidmatan yang mendesak, mereka layak untuk menerima sebagai penggantian. Jumlah yang dikumpulkan oleh pekerja biasanya akan ditentukan pada akhir tahun berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pentadbir dan undang-undang yang relevan.

Pindaan yang diumumkan oleh Kerajaan mengenai Gantian Cuti Rehat menandakan pengiktirafan yang penting terhadap perkhidmatan dan sumbangan anggota penjawat awam. Berikut adalah beberapa tinjauan terhadap perubahan-perubahan tersebut:

 1. Penambahan Kadar Maksimum: Kenaikan kadar maksimum GCR dari 160 hari kepada 180 hari memberi penjawat awam lebih banyak ruang untuk merancang dan menggunakan cuti rehat mereka. Langkah ini memperlihatkan perhatian Kerajaan terhadap kesejahteraan pekerja dengan memberi lebih banyak masa untuk berehat dan mengurangkan keletihan.
 2. Kemungkinan Menggunakan yang Dikumpulkan Lebih 180 Hari: Membenarkan penjawat awam menggunakan GCR yang dikumpulkan melebihi 180 hari sebagai cuti rehat pada tahun persaraan menunjukkan penghargaan terhadap pengorbanan dan perkhidmatan mereka. Ini memberi peluang untuk menikmati cuti rehat yang lebih panjang sebelum memasuki fasa persaraan.
 3. Peningkatan Pemberian Awal Award Wang Tunai: Kenaikan Pemberian Awal Award Wang Tunai GCR dari 80 hari kepada 90 hari adalah langkah yang memperlihatkan pengiktirafan yang lebih besar terhadap perkhidmatan penjawat awam. Ini memberi faedah yang lebih besar kepada pekerja dalam penghormatan terhadap pengorbanan dan komitmen mereka.
Lihat Juga:  Akses Mudah: Semak Bantuan STR SARA dengan MyKasih App

Pindaan-pindaan ini akan berkuat kuasa pada 1 Januari 2023 dan terdapat rujukan terperinci di dalam Surat Edaran JPA/PEN/228/26/6-13 Jld.5(29) untuk membantu penjawat awam memahami perubahan tersebut. Surat edaran ini adalah sumber maklumat penting yang menyediakan panduan yang jelas mengenai pelaksanaan pindaan-pindaan ini.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut dan perincian mengenai pindaan-pindaan yang dinyatakan, anda boleh merujuk kepada pautan yang diberikan seperti di bawah:

 1. Pindaan pada Ceraian PP.1.3.1 (m/s 54): Pemberian Award Wang Tunai Pautan: Pemberian Award Wang Tunai GCR Pindaan ini mengumumkan peningkatan had maksimum pengumpulan dari 160 hari kepada 180 hari.
 2. Pindaan pada Ceraian PP.1.3.3 (m/s 61): Kebenaran GCR Melebihi 180 Hari Digunakan Sebagai Cuti Rehat Pada Tahun Persaraan Pautan: Kebenaran Melebihi 180 Hari Digunakan Sebagai Cuti Rehat Pada Tahun Persaraan Pindaan ini mengumumkan kebenaran yang dikumpul melebihi 180 hari digunakan sebagai cuti rehat pada tahun persaraan.
 3. Pindaan Ceraian PP.1.3.4 (m/s 64): Pemberian Awal Award Wang Tunai GCR Pindaan ini mengumumkan pemberian awal award wang tunai kepada 90 hari.

Dengan merujuk kepada sumber yang disediakan, anda akan mendapat akses kepada maklumat yang lebih terperinci mengenai pindaan-pindaan ini dan syarat-syarat yang berkaitan. Selain itu, penjawat awam juga diberi maklumat mengenai proses memohon Pemberian Awal Award Wang Tunai dan perlindungan undang-undang yang terpakai, termasuk pemotongan cukai pendapatan.

Cara Kira Gantian Cuti Rehat Penjawat Awam

Untuk mengira Gantian Cuti Rehat bagi penjawat awam, langkah-langkah berikut boleh diambil:

 1. Rujuk Peraturan Pencen 1980, Perintah Am Bab C, dan Pekeliling Perkhidmatan: Pengumpulan cuti untuk GCR tertakluk kepada ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pencen 1980, Perintah Am Bab C, dan Pekeliling Perkhidmatan yang berkuat kuasa pada masa yang berkenaan. Ia penting bagi jabatan atau pegawai untuk memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan ini.
 2. Formula Pengiraan Anugerah: Formula yang biasa digunakan untuk mengira Anugerah GCR adalah seperti berikut:Anugerah GCR=130×[Gaji terakhir+Imbuhan Tetap]×jumlah GCRAnugerah GCR=301​×[Gaji terakhir+Imbuhan Tetap]×jumlah GCR Dalam formula ini, “Gaji terakhir” merujuk kepada gaji terkini penjawat awam, manakala “Imbuhan Tetap” merangkumi sebarang imbuhan tetap yang diterima oleh penjawat awam. Jumlah GCR pula ialah jumlah keseluruhan Gantian Cuti Rehat yang diperoleh oleh penjawat awam.
 3. Rujuk Panduan Pengurusan Gantian Cuti Rehat: Untuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengurusan, jabatan atau pegawai boleh merujuk kepada Panduan Pengurusan Gantian Cuti Rehat Perkhidmatan Awam Persekutuan. Panduan ini biasanya menyediakan arahan dan panduan praktikal mengenai pengurusan, termasuk proses pengiraan dan pelaksanaan.

Dengan memahami dan mengikuti proses yang ditetapkan, pentadbir dan penjawat awam dapat memastikan bahawa pengurusan Gantian Cuti Rehat dilaksanakan secara teliti dan berkesan. Hal ini penting bagi memastikan keadilan dan ketelusan dalam pemberian faedah kepada penjawat awam yang berkelayakan.

Syarat Kelayakan Gantian Cuti Rehat

Syarat kelayakan untuk Gantian Cuti Rehat bagi penjawat awam yang memilih untuk menyertai Skim Pencen atau Skim KWSP adalah seperti berikut:

 1. Tempoh Perkhidmatan Sekurang-kurangnya 15 Tahun: Pegawai perlu mempunyai tempoh perkhidmatan sekurang-kurangnya 15 tahun dengan kerajaan pada masa permohonan dibuat. Ini menunjukkan pengabdian yang berterusan dalam perkhidmatan awam.
 2. Umur Minimum 45 Tahun pada Masa Permohonan: Pegawai perlu sudah mencapai umur 45 tahun pada masa permohonan dibuat. Syarat ini membantu memastikan bahawa pegawai telah berkhidmat untuk jangka masa yang mencukupi sebelum layak.
 3. Jumlah yang Terkumpul Sekurang-kurangnya 90 Hari: Jumlah yang terkumpul sekurang-kurangnya perlu mencapai 90 hari. Ini bermakna pegawai telah menyumbang kepada perkhidmatan dan mempunyai cuti rehat yang mencukupi untuk mendapatkan GCR.
 4. Bebas daripada Sebarang Tindakan Jenayah atau Pelanggaran Tatatertib: Pegawai perlu bebas daripada sebarang tindakan jenayah atau pelanggaran tatatertib. Ini menjamin integriti dan kelakuan yang baik dalam perkhidmatan awam.
 5. Memperoleh Pengesahan daripada Ketua Jabatan: Permohonan perlu mendapat pengesahan daripada Ketua Jabatan. Pengesahan ini mengesahkan bahawa pegawai telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dan layak menerima.
Lihat Juga:  Kedai Emas Elegan di Shah Alam dan Bangi: Pilihan Pelaburan Terbaik

Pengetahuan lanjut mengenai proses permohonan dan terma-terma yang terlibat boleh dirujuk kepada Buku Panduan versi 1 tahun 2021 yang disediakan. Buku panduan ini akan memberikan arahan yang lebih terperinci mengenai prosedur dan syarat-syarat permohonan GCR.

Cara Mohon GCR Terkini

Untuk membuat permohonan untuk mendapatkan Pemberian Awal Award Wang Tunai GCR, berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti:

 1. Dapatkan Borang Permohonan: Borang Permohonan untuk Pemberian Awal Award Wang Tunai GCR boleh dimuat turun dari laman web yang disediakan. Anda boleh menggunakan pautan yang disediakan untuk memuat turun borang tersebut.
 2. Isi Borang Permohonan: Isi borang permohonan dengan maklumat yang diperlukan dengan teliti. Pastikan maklumat yang diberikan adalah tepat dan lengkap.
 3. Ajukan Permohonan Melalui HRMIS: Permohonan perlu dibuat melalui HRMIS (Human Resource Management Information System). Gunakan sistem ini untuk mengemukakan permohonan anda.
 4. Cetak Borang Lampiran A dari HRMIS: Setelah permohonan diajukan melalui HRMIS, cetak Borang Lampiran A yang dihasilkan oleh sistem. Borang Lampiran A akan menyatakan butiran permohonan anda.
 5. Pengesahan dan Persetujuan Ketua Jabatan: Borang Lampiran A yang dicetak perlu diserahkan kepada Ketua Jabatan untuk pengesahan dan persetujuan. Pastikan Ketua Jabatan menandatangani borang tersebut.
 6. Hantar Borang Lampiran A ke Bahagian Pencen, JPA: Selepas Borang Lampiran A disahkan, hantar borang tersebut ke Bahagian Pencen, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Bahagian ini akan memproses permohonan anda.
 7. Tunggu Pemberitahuan dan Pengeluaran Wang Tunai GCR: Selepas proses permohonan selesai, tunggu pemberitahuan mengenai status permohonan anda. Sekiranya permohonan anda diluluskan, wang tunai akan dikeluarkan kepada anda.

Pastikan anda mengikuti panduan dan prosedur yang dinyatakan dalam Dokumen PP.1.3.4: Pemberian Awal Award Wang Tunai GCR untuk memastikan bahawa permohonan anda diproses dengan betul dan lancar.

Untuk membuat permohonan Pemberian Awal Award Wang Tunai GCR, anda perlu menyediakan dokumen-dokumen berikut:

 1. Satu Salinan Rekod Kenyataan Perkhidmatan yang Telah Dikemaskini: Rekod kenyataan perkhidmatan yang dikemaskini adalah dokumen yang menyenaraikan perkhidmatan dan prestasi anda semasa berkhidmat. Pastikan ia dikemaskini dan terkini.
 2. Satu Salinan Kenyataan Cuti: Dokumen ini merakamkan butiran mengenai cuti yang telah diambil semasa berkhidmat.
 3. Dua Salinan Penyata Kiraan Cuti: Penyata ini mungkin merangkumi butiran perbelanjaan cuti atau penggunaan cuti dalam tempoh tertentu. Pastikan ia jelas dan terperinci.
 4. Satu Salinan Kad Pengenalan: Salinan kad pengenalan diperlukan sebagai pengesahan identiti diri.
 5. Satu Salinan Surat Permohonan Pesara atau Waris: Surat permohonan pesara atau waris perlu disiapkan dan disertakan bersama dokumen-dokumen lain.

Pastikan semua dokumen ini disiapkan dan diserahkan bersama-sama dengan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan urusan persaraan dan pencen. Dokumen-dokumen ini perlu dihantar melalui Ketua Jabatan kepada Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA.

Lihat Juga:  Cara Memohon AEON iCash Personal Financing dengan Mudah

Juga, pastikan untuk menghantar dokumen-dokumen ini paling lambat tiga bulan sebelum tarikh persaraan untuk memastikan pemprosesan yang lancar dan efisien. Komunikasi yang berkesan dengan Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA dapat membantu dalam memastikan kejayaan permohonan anda.

FAQ GCR

Berikut adalah jawapan kepada soalan-soalan lazim berkaitan dengan Pemberian Awal Award Wang Tunai GCR:

1. Apakah yang dimaksudkan pemberian awal award wang tunai GCR?

Pemberian awal award wang tunai GCR adalah inisiatif yang membenarkan seseorang pegawai menukar jumlah GCR yang telah dikumpulkan kepada wang tunai semasa dalam perkhidmatan, tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.

2. Bagaimanakah pengiraan pemberian awal award wang tunai GCR ini dilaksanakan?

Pengiraan pemberian awal award wang tunai GCR menggunakan formula yang sama bagi pengiraan GCR apabila seseorang pegawai bersara. Ia menggunakan gaji hakiki bulanan yang diterima termasuk apa-apa elaun dan imbuhan tetap yang ditentukan oleh Kerajaan.

3. Adakah saya dibenarkan membuat pemberian awal award wang tunai lebih/ kurang daripada 80 hari?

Tidak, jumlah GCR yang boleh diberi awal bagi tujuan award wang tunai GCR adalah 80 hari sahaja. Tidak dibenarkan untuk membuat pemberian awal melebihi jumlah tersebut.

4. Bolehkah permohonan pemberian awal award wang tunai GCR saya diluluskan lebih daripada sekali?

Tidak, kelulusan pemberian awal award wang tunai GCR hanya sekali sahaja sepanjang perkhidmatan.

5. Adakah saya akan dibayar jumlah GCR 160 hari apabila bersara, walaupun telah mendapat kelulusan pemberian awal award wang tunai GCR sebanyak 80 hari?

Tidak, pembayaran GCR apabila bersara adalah berdasarkan kepada baki jumlah GCR yang telah dikumpulkan, terhad kepada jumlah keseluruhan 160 hari sepertimana yang dinyatakan dalam Ceraian PP.1.3.1.

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk permohonan pemberian awal award wang tunai GCR termasuk rekod kenyataan perkhidmatan, kenyataan cuti, penyata kiraan cuti, kad pengenalan, dan surat permohonan pesara atau waris. Dokumen-dokumen ini perlu diserahkan bersama dengan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan urusan persaraan dan pencen, paling lambat tiga bulan sebelum tarikh persaraan.

Kesimpulan mengenai Gantian Cuti Rehat terkini, termasuk cara permohonan dan kelayakan, adalah seperti berikut:

GCR merupakan faedah yang penting yang disediakan oleh Kerajaan kepada penjawat awam sebagai penghargaan terhadap perkhidmatan mereka. Untuk memohon terkini, penjawat awam perlu mematuhi beberapa prosedur dan syarat kelayakan yang telah ditetapkan.

Kesimpulan:

 1. Kelayakan: Untuk layak menerima GCR, penjawat awam perlu memenuhi syarat-syarat seperti tempoh perkhidmatan sekurang-kurangnya 15 tahun, mencapai umur 45 tahun pada masa permohonan dibuat, jumlah yang terkumpul sekurang-kurangnya 90 hari, dan bebas daripada sebarang tindakan jenayah atau pelanggaran tatatertib.
 2. Prosedur Permohonan: Permohonan perlu dibuat melalui HRMIS dan diserahkan kepada Ketua Jabatan untuk pengesahan. Borang Lampiran A yang dihasilkan perlu ditandatangani oleh Ketua Jabatan sebelum dihantar kepada Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA.
 3. Dokumen-dokumen yang Diperlukan: Dokumen-dokumen yang perlu disertakan dalam permohonan termasuk rekod kenyataan perkhidmatan, kenyataan cuti, penyata kiraan cuti, kad pengenalan, dan surat permohonan pesara atau waris. Dokumen-dokumen ini perlu diserahkan bersama-sama dengan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan urusan persaraan dan pencen, paling lambat tiga bulan sebelum tarikh persaraan.
 4. Pemberian Awal Award Wang Tunai GCR: Pemberian awal award wang tunai adalah inisiatif yang membenarkan seseorang pegawai menukar jumlah yang telah dikumpulkan kepada wang tunai semasa dalam perkhidmatan. Jumlah GCR yang boleh diberi awal adalah 80 hari sahaja.

Dengan memahami prosedur dan syarat-syarat kelayakan serta menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan, penjawat awam boleh memohon GCR dengan lancar dan berkesan. Ini membantu memastikan bahawa faedah yang sepatutnya diterima dapat diberikan kepada mereka yang layak dengan tepat dan adil.