Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP): Panduan Permohonan

Pembiayaan Terjamin: Pengenalan Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP) Terkini, Dalam Bajet 2022, Kerajaan Malaysia memperkenalkan Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP) sebagai salah satu inisiatif dalam kerangka i-Biaya untuk membantu golongan yang tidak mempunyai pendapatan tetap memperoleh pembiayaan rumah. Melalui SJKP, individu yang sebelumnya terpinggirkan dari akses kepada pembiayaan perumahan diberikan peluang untuk memiliki rumah, mempromosikan kesamarataan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Peruntukan jaminan sehingga RM2 bilion menegaskan keseriusan Kerajaan dalam mengatasi ketidakseimbangan akses kepada perumahan. Langkah ini sangat relevan dalam konteks di mana banyak golongan masyarakat menghadapi kesukaran dalam mendapatkan pembiayaan perumahan akibat ketiadaan pendapatan tetap atau kestabilan pekerjaan.

Salah satu aspek penting dari SJKP adalah kejelasan mengenai kriteria kelayakan bagi peserta. Dengan menetapkan standard yang jelas, program ini memastikan bantuan disalurkan kepada mereka yang memerlukannya secara berkesan. Transparansi dan akauntabiliti dalam pengurusan serta pelaksanaan adalah asas penting bagi keberkesanan program ini.

Sebagai bagian daripada inisiatif i-Biaya, Skim Jaminan Kredit Perumahan SJKP menunjukkan komitmen Kerajaan dalam menyediakan peluang yang adil bagi semua warganegara untuk memiliki rumah. Ini bukan hanya mengenai pemberian akses kepada pembiayaan, tetapi juga tentang memberikan keyakinan kepada individu untuk memulakan atau memperbaiki kestabilan kewangan mereka melalui pemilikan rumah.

Walau bagaimanapun, keberkesanan memerlukan pemantauan yang teliti dan penyesuaian yang sewajarnya mengikut keperluan semasa masyarakat. Langkah-langkah untuk meningkatkan kesedaran mengenai program, menyediakan bimbingan yang sesuai, dan memperkuatkan rangkaian kerjasama dengan pihak swasta dan pihak berkepentingan lain adalah penting bagi kelangsungan serta impak jangka panjang program ini.

SJKP adalah langkah progresif yang menyokong matlamat ke arah peningkatan akses kepada perumahan yang terjangkau dan mampan. Dalam konteks ekonomi yang berubah dengan cepat, kerajaan perlu terus memperbarui strategi dan melaksanakan langkah-langkah yang bersifat inklusif untuk memastikan keberkesanan serta keberlanjutan dan inisiatif seumpamanya pada masa depan.

Apa Itu Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP)?

Syarikat Jaminan Kredit Perumahan Berhad menyediakan Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP) sebagai satu langkah proaktif dalam membantu individu pertama kali membeli rumah yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau dokumen gaji konvensional. Skim ini bertujuan untuk menyediakan bantuan pembiayaan gadai janji kepada golongan seperti pekerja ekonomi gig, usahawan bebas, pemilik perniagaan, peniaga, atau usahawan kecil yang memenuhi kriteria tertentu.

Sejak 1 April 2023, Kerajaan Malaysia telah memperluaskan cakupan untuk merangkumi kedua-dua kumpulan berpendapatan tetap dan tidak tetap, dengan matlamat memberi peluang kepada mereka untuk memiliki rumah pertama dengan harga sehingga RM500,000.00. Langkah ini menunjukkan komitmen Kerajaan dalam memastikan akses kepada perumahan yang terjamin bagi semua lapisan masyarakat, tanpa mengira status pendapatan atau pekerjaan.

Skim ini terbuka kepada semua rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas, memberi peluang yang luas kepada mereka yang memerlukan. Untuk memohon dalam skim ini, pemohon perlu memenuhi syarat pendapatan bulanan purata sekurang-kurangnya RM1,000.00, menandakan bahawa program ini bertujuan untuk membantu mereka yang memerlukan sokongan kewangan.

Dengan bantuan daripada SJKP, diharapkan jumlah rakyat Malaysia yang mampu memiliki rumah sendiri akan meningkat. Ini tidak hanya memberi manfaat kepada individu yang berjaya mendapatkan pembiayaan, tetapi juga memberi dorongan kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Dengan demikian, Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP) adalah inisiatif yang penting dalam memperluaskan akses kepada perumahan di Malaysia, yang diharapkan dapat membantu lebih ramai individu meraih impian mereka memiliki rumah sendiri.

Berikut adalah butiran mengenai Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP):

 1. Tujuan Pembiayaan: Pembiayaan gadai janji untuk pembelian rumah.
 2. Had Pembiayaan: Sehingga RM500,000.00, termasuk jumlah pembiayaan pokok, MRTA/MRTT, LTHO, yuran guaman, dan yuran penilaian.
 3. Jenis Pembiayaan: Pinjaman/pembiayaan bertempoh.
 4. Tempoh Pembiayaan: Sehingga 35 tahun atau sehingga tempoh pembiayaan, mana-mana yang terdahulu (pinjaman dua generasi dibenarkan).
 5. Jaminan Perlindungan: Jaminan 100% di atas jumlah pembiayaan, termasuk jumlah pembiayaan pokok, MRTA/MRTT, LTHO, yuran guaman, dan yuran penilaian.
 6. Kadar Faedah/Keuntungan: Seperti yang ditetapkan oleh Institusi Kewangan yang terlibat.
 7. Deposit: Deposit mandatori bersamaan dengan 3 bulan bayaran bulanan.
Lihat Juga:  7 Tips Cara Pilih Kad Kredit Pertama yang Tepat di Malaysia

Nota:

 • MRTA: Mortgage Reducing Term Assurance.
 • MRTT: Mortgage Reducing Term Takaful.
 • LTHO: Loan Term House Owner Takaful.

Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP) menawarkan sokongan yang meluas untuk individu yang ingin memiliki rumah dengan menyediakan pembiayaan yang bersesuaian dengan keperluan mereka, serta perlindungan yang mencukupi untuk menjamin kestabilan kewangan semasa dan masa depan.

Tempoh Pembayaran Pembiayaan SJKP

Tempoh pembayaran pembiayaan SJKP diberikan keizinan sehingga 35 tahun atau sehingga usia peminjam mencapai 65 tahun, bergantung kepada yang terlebih dahulu berlaku. Walau bagaimanapun, penting untuk diingat bahawa ini tertakluk kepada syarat-syarat pembiayaan yang ditetapkan oleh institusi-institusi kewangan.

Kebanyakan institusi kewangan akan menilai kelayakan peminjam dan mengambil kira faktor-faktor seperti pendapatan, kebolehbayaran, dan profil kredit sebelum menentukan tempoh pembayaran pembiayaan. Walaupun memperuntukkan tempoh maksimum 35 tahun atau sehingga usia 65 tahun, tidak semua peminjam mungkin layak atau mahu memanfaatkan tempoh maksimum ini.

Oleh itu, individu yang berminat perlu berunding dengan institusi kewangan yang terlibat untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai syarat-syarat pembiayaan yang terpakai dalam kes mereka khususnya. Hal ini memastikan bahawa peminjam memahami sepenuhnya tanggungjawab dan komitmen mereka sebelum membuat keputusan mengenai tempoh pembayaran pembiayaan Skim Jaminan Kredit Perumahan SJKP.

Terma & Syarat Pembiayaan SJKP

Berikut adalah terma dan syarat pembiayaan untuk Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP):

 1. Jumlah Pembiayaan: Pembiayaan yang diberikan boleh mencapai sehingga 100% daripada nilai pembelian rumah, dengan syarat jumlah maksimum pembiayaan adalah RM300,000.00. Jumlah ini termasuk juga kos Mortgage Reducing Term Assurance (MRTA) atau Mortgage Reducing Term Takaful (MRTT), jika berkenaan.
 2. Jenis Pembiayaan: Hanya pembiayaan berjangka (bermaksud pembiayaan dengan pembayaran ansuran bulanan tetap) disediakan dalam skim ini.
 3. Tempoh: Pembiayaan boleh dilanjutkan sehingga tempoh maksimum 35 tahun atau sehingga usia pemohon mencapai 65 tahun, bergantung kepada mana-mana yang terlebih dahulu berlaku.
 4. Kadar Faedah: Kadar faedah akan ditentukan mengikut Kadar Pinjaman Asas (BLR) atau Kadar Pembiayaan Asas (BFR) yang ditawarkan oleh institusi kewangan yang terlibat. Ini bermakna kadar faedah akan berubah mengikut kadar asas yang ditetapkan oleh bank atau institusi kewangan.
 5. MRTA / MRTT: Mortgage Reducing Term Assurance atau Mortgage Reducing Term Takaful adalah wajib dalam pembiayaan ini. Ia merupakan satu bentuk perlindungan insurans yang memastikan baki pembiayaan berkurangan secara beransur-ansur jika berlaku kematian atau kehilangan upaya pemohon.
 6. Lain-lain: Deposit mandatori yang setara dengan 3 bulan bayaran bulanan diperlukan sebelum pembiayaan diluluskan. Ini bertujuan untuk memastikan kewangan pembiayaan dan menunjukkan keseriusan pemohon terhadap pemilikan rumah.

Sebelum membuat permohonan, penting untuk memahami sepenuhnya terma dan syarat pembiayaan yang berkaitan dengan Skim Jaminan Kredit Perumahan SJKP. Ini termasuk pemahaman mengenai kadar faedah yang dikenakan, caj tambahan, serta tanggungjawab lain yang mungkin diperlukan oleh peminjam.

Institusi Yang Menyertai Skim Jaminan Kredit Perumahan

Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP) merupakan satu inisiatif yang telah diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia untuk menyokong golongan yang ingin memiliki rumah pertama mereka. Salah satu kelebihan yang signifikan dari SJKP adalah penyertaan pelbagai institusi kewangan yang berperanan dalam menyediakan pembiayaan dan sokongan kepada individu yang memerlukan. Berikut adalah senarai 15 institusi kewangan yang turut serta dalam Skim Jaminan Kredit Perumahan SJKP:

 1. Affin Bank
 2. Affin Islamic Bank
 3. Agro Bank
 4. Alliance Bank
 5. Alliance Islamic Bank
 6. Bank Islam
 7. Bank Muamalat
 8. BSN (Bank Simpanan Nasional)
 9. Bank Rakyat
 10. Hong Leong Bank
 11. Hong Leong Islamic Bank
 12. Maybank
 13. Maybank Islamic

Keberadaan institusi kewangan ini dengan lebih daripada 1800 cawangan di seluruh Malaysia, termasuk di Sabah dan Sarawak, memberikan akses yang luas kepada rakyat Malaysia dari pelbagai lapisan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan perumahan yang bersesuaian dengan keperluan dan kemampuan kewangan mereka.

Keikutsertaan pelbagai institusi kewangan adalah penting kerana ia memberikan pelbagai pilihan kepada pembeli rumah dalam memilih pakej pembiayaan yang paling sesuai dengan keperluan mereka. Setiap institusi kewangan mungkin menawarkan terma dan syarat yang berbeza, kadar faedah yang berbeza, dan caj pemprosesan yang berbeza. Oleh itu, pembeli rumah mempunyai fleksibiliti untuk memilih yang terbaik mengikut keperluan mereka.

Lihat Juga:  RHB Easy-Pinjaman Ekspres: Panduan Pemohonan dan Syarat Kelayakan

Selain daripada itu, keberadaan pelbagai institusi kewangan juga menggalakkan persaingan yang sihat di pasaran, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat kepada pembeli rumah dalam bentuk kadar faedah yang lebih kompetitif, caj pemprosesan yang lebih rendah, dan pelbagai faedah lain yang ditawarkan.

Penglibatan institusi kewangan dalam Skim Jaminan Kredit Perumahan SJKP juga menunjukkan komitmen mereka terhadap pembangunan masyarakat dan ekonomi negara. Melalui penyediaan pembiayaan perumahan yang berpatutan dan berkesan, institusi kewangan turut memainkan peranan yang penting dalam membantu individu dan keluarga mencapai impian mereka untuk memiliki rumah sendiri.

Penyertaan 15 institusi kewangan dalam Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP) menandakan satu langkah penting dalam menyokong pembangunan perumahan di Malaysia dan memberi peluang kepada lebih ramai individu untuk memiliki rumah pertama mereka. Dengan sokongan daripada institusi kewangan ini, diharapkan SJKP akan terus menjadi salah satu mekanisme yang penting dalam memastikan akses kepada perumahan yang terjamin dan berkesan kepada rakyat Malaysia.

Kelayakan SJKP

Syarat kelayakan untuk Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP) adalah seperti berikut:

 1. Kewarganegaraan: Individu perlu menjadi warganegara Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas.
 2. Pembiayaan Dua Generasi: Pembelian pertama bagi rumah kediaman baru, rumah sedia ada, atau rumah lelong yang tergolong dalam kategori kos rendah, sederhana, atau terjangkau dan untuk tujuan kediaman. Pembiayaan dua generasi juga dibenarkan.
 3. Jumlah Pembayaran Balik: Jumlah pembayaran balik untuk semua pinjaman pemohon tidak melebihi 65% daripada pendapatan kasar bulanan.
 4. Rekod Kredit: Tiada rekod kelewatan dalam CCRIS yang melebihi 2 bulan dalam tempoh 12 bulan yang lepas. Tiada sebarang rekod kredit yang merugikan dalam tempoh 24 bulan.
 5. Pendapatan Maksimum: Pendapatan pemohon perlu tidak melebihi RM11,000 dan boleh mengurus bayaran bulanan dengan batas pembiayaan sehingga RM500,000.

CCRIS: Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat

Syarat-syarat ini dikenal pasti untuk memastikan bahawa pemohon mempunyai kemampuan kewangan dan rekod kredit yang baik untuk menguruskan pembiayaan perumahan dengan berkesan. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, individu dapat memperoleh akses kepada pembiayaan perumahan melalui Skim Jaminan Kredit Perumahan SJKP, membolehkan mereka untuk memiliki rumah pertama mereka dengan lebih mudah dan lancar.

Cara Mohon Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP)

Permohonan untuk Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP) perlu dilakukan di mana-mana cawangan institusi kewangan (IKP) yang menyertai dalam skim ini. Ini bermakna individu yang berminat untuk memohon pembiayaan perumahan melalui Skim Jaminan Kredit Perumahan SJKP perlu menghubungi dan berurusan dengan cawangan bank atau institusi kewangan yang mereka pilih untuk mendapatkan pembiayaan.

Oleh itu, proses permohonan dilakukan secara langsung dengan institusi kewangan yang bersangkutan dan bukan terus ke pejabat SJKP. Setiap institusi kewangan yang menyertai dalam SJKP akan mempunyai prosedur dan kaedah sendiri untuk menerima permohonan, menilai kelayakan, dan menyediakan pembiayaan kepada pemohon.

Adalah penting bagi pemohon untuk berurusan dengan institusi kewangan yang dipilih dengan teliti. Mereka perlu memahami terma dan syarat yang terlibat dalam pembiayaan yang ditawarkan oleh institusi tersebut, serta memastikan mereka memilih pakej yang paling sesuai dengan keperluan dan kebolehan kewangan mereka.

Dengan menjalankan proses permohonan melalui cawangan institusi kewangan yang menyertai dalam Skim Jaminan Kredit Perumahan SJKP, individu memperoleh manfaat akses yang mudah kepada sokongan kewangan dan pembiayaan perumahan, sambil memberikan fleksibiliti dalam memilih institusi kewangan yang paling sesuai dengan keperluan mereka.

Proses Skim Jaminan

Proses Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP) melibatkan beberapa langkah yang dijalankan oleh calon peminjam, institusi kewangan terlibat, dan Syarikat Jaminan Kredit Perumahan Berhad (SJKP). Berikut adalah ringkasan proses tersebut:

 1. Pencarian Rumah: Calon peminjam mengenal pasti rumah yang ingin dibeli. Mereka membuat kajian dan memilih rumah yang sesuai dengan keperluan dan kemampuan kewangan mereka.
 2. Permohonan Pembiayaan: Calon peminjam mengemukakan permohonan pembiayaan dan dokumen yang relevan kepada Institusi Kewangan Terlibat (IKP) yang menyertai dalam SJKP. Dokumen yang diperlukan mungkin termasuk butiran peribadi, dokumen pendapatan, dan butiran rumah yang ingin dibeli.
 3. Penilaian Permohonan: IKP menilai dan menyemak permohonan calon peminjam serta menghantar permohonan kepada SJKP untuk jaminan pembiayaan. Prosedur ini termasuk penilaian kelayakan kewangan peminjam, termasuk rekod kredit dan kemampuan bayaran bulanan.
 4. Penyemakan oleh SJKP: SJKP menyemak permohonan yang diterima dari IKP dan memastikan bahawa syarat-syarat yang ditetapkan terpenuhi sebelum memberikan jaminan pembiayaan.
 5. Penyediaan Jaminan Pembiayaan: Selepas semua syarat dipenuhi, SJKP menyediakan jaminan pembiayaan kepada IKP.
 6. Penawaran Pembiayaan: IKP mengeluarkan surat tawaran (LO) kepada pelanggan setelah mendapatkan jaminan daripada SJKP. LO ini mengandungi butiran mengenai pembiayaan termasuk jumlah, tempoh, dan terma-terma lain yang terlibat.
 7. Penerimaan dan Pelaksanaan Pembiayaan: Peminjam menerima LO dan melaksanakan transaksi pembelian rumah. Setelah semua dokumen ditandatangani dan transaksi dilengkapkan, peminjam menjadi pemilik rumah baru dan pembiayaan perumahan berjalan seperti yang telah dipersetujui.
Lihat Juga:  Langkah-langkah Memohon Pinjaman Perumahan di Malaysia

Proses ini menunjukkan kerjasama antara calon peminjam, IKP, dan Skim Jaminan Kredit Perumahan SJKP dalam memastikan bahawa pembiayaan perumahan dapat diberikan dengan lancar dan efisien kepada mereka yang memerlukan. Dengan langkah-langkah yang tersusun dengan baik, SJKP memainkan peranan penting dalam menyediakan akses kepada pembiayaan perumahan kepada rakyat Malaysia.

Dokumen yang diperlukan

Dokumen yang diperlukan untuk memohon pembiayaan perumahan melalui Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP) termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 1. Salinan Asal Perjanjian Jual Beli/Borang Tempahan/Resit Bayaran Muka: Dokumen ini diperlukan untuk mengesahkan transaksi jual beli rumah atau pendahuluan pembelian rumah.
 2. Penyata Akaun Bank atau Penyata Deposit 6 Bulan Terkini: Dokumen ini membuktikan aktiviti kewangan pemohon dan kemampuan mereka untuk membayar ansuran pembiayaan.
 3. Cukai Pendapatan/Penyata Terkini KWSP: Dokumen ini digunakan untuk mengesahkan pendapatan dan status kewangan pemohon.
 4. Surat Pengesahan Pekerjaan: Dokumen ini menyatakan status pekerjaan pemohon, termasuk butiran mengenai gaji dan tempoh perkhidmatan.
 5. Fotokopi Kad Pengenalan Pemohon: Dokumen pengenalan peribadi pemohon untuk pengesahan identiti.
 6. Surat Pengesahan Majikan: Dokumen ini diperlukan untuk menyokong butiran pekerjaan dan pendapatan pemohon.
 7. Lesen Perniagaan/Kad Pendaftaran Nelayan/Permit Teksi: Bergantung kepada jenis pekerjaan pemohon, dokumen-dokumen ini mungkin diperlukan untuk menunjukkan sumber pendapatan.
 8. Surat Akuan Bekerja Sendiri atau Penyata Pendapatan yang Disahkan oleh JKKK atau Penjawat Kerajaan Kategori A, Penghulu/Ketua Kampung atau Pengurus Cawangan Bank: Dokumen-dokumen ini diperlukan sebagai bukti pendapatan bagi individu yang bekerja sendiri atau dalam sektor informal.

Dokumen-dokumen ini adalah penting untuk proses penilaian dan kelulusan pembiayaan perumahan melalui SJKP. Pemohon perlu memastikan bahawa mereka menyediakan semua dokumen yang diperlukan dengan lengkap dan tepat untuk mempercepat proses permohonan dan mendapatkan keputusan yang positif.

Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP) adalah inisiatif kerajaan Malaysia yang penting dalam menyokong golongan yang ingin memiliki rumah pertama mereka. Dengan pelbagai kemudahan dan ciri yang ditawarkan, SJKP telah memberikan peluang kepada banyak individu untuk mencapai impian memiliki rumah sendiri. Berikut adalah rangkuman tentang SJKP dan cara memohon:

SJKP adalah program yang bertujuan untuk memberikan akses kepada pembiayaan perumahan kepada golongan yang memerlukan, terutamanya bagi individu yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau dokumentasi gaji konvensional. Ini termasuk pekerja ekonomi gig, usahawan bebas, dan pemilik perniagaan kecil.

Proses permohonan SJKP biasanya melibatkan langkah-langkah seperti mengenal pasti rumah yang ingin dibeli, mengemukakan permohonan dan dokumen yang relevan kepada institusi kewangan terlibat, dan menunggu kelulusan dari Syarikat Jaminan Kredit Perumahan Berhad (SJKP).

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memohon pembiayaan perumahan melalui SJKP termasuk salinan perjanjian jual beli, penyata akaun bank, cukai pendapatan, surat pengesahan pekerjaan, fotokopi kad pengenalan, surat pengesahan majikan, dan lain-lain bergantung kepada jenis pekerjaan.

Selepas permohonan diterima, institusi kewangan akan menilai kelayakan pemohon dan menghantar permohonan kepada SJKP untuk jaminan pembiayaan. SJKP akan menyemak dan menilai permohonan sebelum menyediakan jaminan pembiayaan kepada institusi kewangan.

Apabila jaminan diberikan, institusi kewangan akan mengeluarkan surat tawaran kepada pelanggan, dan setelah pelanggan menerima tawaran tersebut, mereka dapat melaksanakan transaksi pembelian rumah.

Secara keseluruhan, SJKP telah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Malaysia dengan menyediakan akses kepada pembiayaan perumahan yang terjamin. Dengan proses permohonan yang mudah dan fleksibel, SJKP terus menjadi salah satu mekanisme utama dalam membantu individu mencapai impian memiliki rumah sendiri. Dengan menyediakan peluang yang lebih luas kepada golongan yang memerlukan, Skim Jaminan Kredit Perumahan SJKP berperanan penting dalam membangun kestabilan ekonomi dan sosial di negara ini.