I-Saraan KWSP Terkini , Cara Mohon, Kelayakan, dan Faedah
I-Saraan KWSP Terkini , Cara Mohon, Kelayakan, dan Faedah

I-Saraan KWSP Terkini: Program Persaraan Fleksibel, Cara Mohon, Kelayakan, dan Faedah

Posted on

Inisiatif i-Saraan KWSP merupakan langkah proaktif yang dilancarkan oleh Kerajaan dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk mendorong persediaan persaraan di kalangan individu yang bekerja sendiri atau tidak mempunyai pendapatan tetap, seperti suri rumah. Program ini menawarkan peluang kepada peserta untuk menyimpan caruman sukarela untuk keperluan persaraan mereka, sambil menyediakan insentif tambahan daripada kerajaan.

Keistimewaan utama program ini adalah insentif tambahan sebanyak 15% daripada jumlah caruman, dengan had maksimum RM300 setahun kepada pencarum yang layak mengikut kriteria yang ditetapkan. Inisiatif ini bukan sahaja memberikan dorongan kewangan kepada peserta untuk menyimpan lebih banyak untuk persaraan mereka, tetapi juga meningkatkan kesedaran tentang pentingnya perancangan persaraan di kalangan golongan yang sebelum ini mungkin kurang peka terhadap keperluan persaraan mereka.

i-Saraan KWSP adalah langkah positif dalam usaha meningkatkan kesejahteraan kewangan individu pada masa persaraan. Ia menyediakan platform yang mudah diakses dan memberikan dorongan yang berkesan kepada golongan yang sebelum ini mungkin terpinggir daripada program persaraan yang disediakan oleh majikan. Dengan insentif yang diberikan, program ini memberikan nilai tambah yang signifikan kepada peserta serta membantu mengekalkan kestabilan kewangan mereka selepas bersara.

Oleh itu, inisiatif i-Saraan KWSP layak dijadikan contoh kejayaan dalam memperluas akses kepada pelan persaraan dan menggalakkan penyertaan aktif dalam merancang masa depan kewangan yang lebih selamat dan stabil.

Senarai kandungan

Apa Itu i-Saraan KWSP?

Skim Caruman Sukarela dengan Insentif Persaraan, lebih dikenali sebagai i-Saraan KWSP, telah menjadi perbincangan hangat dalam masyarakat sebagai satu inisiatif yang memberikan peluang kepada individu yang bekerja sendiri dan tanpa pendapatan tetap untuk menyimpan secara sukarela bagi tujuan persaraan. Dengan insentif tambahan yang diberikan oleh kerajaan, program ini muncul sebagai langkah proaktif untuk meningkatkan kesedaran tentang persaraan dan keselamatan kewangan di kalangan golongan yang sebelum ini mungkin terpinggir daripada pelan persaraan yang disediakan oleh majikan.

1. Latar Belakang Program i-Saraan KWSP

Program i-Saraan KWSP adalah satu lagi langkah yang diambil oleh Kerajaan Malaysia untuk menyokong golongan yang bekerja sendiri atau tanpa pendapatan tetap dalam merancang persaraan mereka. Berbeza dengan program persaraan biasa yang disediakan oleh majikan, i-Saraan membolehkan individu untuk menyimpan sukarela, tanpa mengira status pekerjaan atau pendapatan.

2. Perbezaan Antara i-Saraan dan i-Suri

Walaupun kedua-dua program ini memberikan peluang kepada individu untuk menyimpan untuk persaraan, terdapat perbezaan penting antara i-Saraan dan i-Suri. i-Suri lebih tertumpu kepada suri rumah atau ibu tunggal yang terdaftar dengan e-Kasih, sementara i-Saraan terbuka kepada lelaki dan perempuan yang bekerja sendiri dengan pendapatan yang tidak tetap, serta suri rumah yang tidak memenuhi syarat untuk i-Suri.

3. Tujuan Pengenalan i-Saraan KWSP

Pengenalan i-Saraan KWSP mempunyai beberapa tujuan utama:

 • Menyediakan Saluran Persaraan: Program ini bertujuan untuk menyediakan saluran kepada individu yang bekerja sendiri dan tanpa pendapatan tetap untuk menyimpan untuk tujuan persaraan.
 • Meningkatkan Kesedaran: Dengan memberikan insentif, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya persediaan persaraan di kalangan golongan yang mungkin kurang peka terhadap keperluan persaraan mereka.
 • Mengurangkan Bergantung kepada Bantuan: Salah satu tujuan penting program ini adalah untuk mengurangkan jumlah warga emas yang bergantung kepada bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), dengan memberikan mereka peluang untuk menyimpan untuk masa persaraan.

4. Sumbangan Insentif Kerajaan

Individu yang berusia di bawah 60 tahun dan menyertai program i-Saraan KWSP akan menerima sumbangan kerajaan sebanyak 15% daripada jumlah simpanan mereka, tertakluk kepada lanjutan program i-Saraan untuk tahun 2023. Sumbangan insentif maksimum adalah sebanyak RM300 setahun. Sumbangan ini bertujuan untuk memberi dorongan tambahan kepada peserta untuk menyimpan secara sukarela.

5. Manfaat Program i-Saraan KWSP

Program i-Saraan KWSP memberikan beberapa manfaat kepada peserta:

 • Keselamatan Kewangan: Dengan menyimpan untuk persaraan, peserta dapat memastikan keselamatan kewangan mereka pada masa persaraan nanti.
 • Kesedaran Persaraan: Program ini juga membantu meningkatkan kesedaran tentang persaraan dan pentingnya merancang persaraan dengan bijak.
 • Pemulihan Kewangan: Bagi individu yang bekerja sendiri atau tanpa pendapatan tetap, program ini memberikan peluang untuk memulihkan kewangan dan mengurangkan kebergantungan pada bantuan sosial.

6. Cabaran dan Peluang

Walaupun i-Saraan KWSP membawa pelbagai manfaat, program ini juga dihadapkan dengan cabaran tertentu. Salah satu cabaran utama adalah meningkatkan kesedaran dan pemahaman tentang program ini di kalangan golongan sasaran. Ini memerlukan usaha yang berterusan dari pihak berkuasa dan masyarakat untuk mempromosikan kesedaran tentang persaraan dan pentingnya merancang masa depan kewangan.

Dalam kesimpulannya, i-Saraan KWSP adalah satu inisiatif yang mempunyai potensi besar untuk meningkatkan kesedaran tentang persaraan dan keselamatan kewangan di kalangan golongan yang bekerja sendiri atau tanpa pendapatan tetap. Dengan menyediakan saluran persaraan yang mudah diakses dan memberikan insentif tambahan, program ini memberikan peluang kepada individu untuk merancang masa depan kewangan mereka dengan lebih baik. Walau bagaimanapun, kesedaran dan pemahaman yang lebih luas tentang program ini masih diperlukan untuk memastikan kesan yang maksimum dalam meningkatkan kesejahteraan kewangan masyarakat.

Jumlah Caruman Minimum / Maksimum

Dalam rangkaian Caruman Sukarela KWSP, termasuk Caruman Pilihan Sendiri, i-Saraan, i-Suri, dan Caruman Simpanan Tambahan, tiada sekatan yang dikenakan terhadap jumlah bayaran minimum yang boleh disumbangkan. Namun begitu, wujudnya suatu had atas jumlah bayaran maksimum yang ditetapkan kepada RM60,000 setahun bagi semua jenis Caruman Sukarela yang disenaraikan.

Penetapan had maksimum ini membawa beberapa implikasi dan peraturan penting yang perlu difahami oleh pencarum KWSP yang terlibat dalam skim ini.

Penetapan Jumlah Bayaran Minimum

Kebebasan diberikan kepada pencarum untuk menentukan jumlah bayaran yang mereka rasa sesuai dengan keperluan kewangan dan objektif persaraan mereka. Ini memberikan fleksibiliti kepada individu untuk menyumbangkan jumlah yang mereka mampu dan bersedia untuk dilaburkan dalam persediaan persaraan mereka tanpa sebarang sekatan yang dikenakan oleh KWSP.

Penetapan Jumlah Bayaran Maksimum

Sementara itu, pengenalan had maksimum RM60,000 setahun adalah untuk mengawal dan mengelakkan penyalahgunaan skim Caruman Sukarela. Sekatan ini juga bertujuan untuk memastikan bahawa sumber kewangan yang disumbangkan kepada KWSP disalurkan secara wajar dan berkesan, serta tidak terlalu membebankan kepada pencarum.

Had maksimum ini memberi jaminan bahawa caruman sukarela yang dibuat oleh individu tidak melampaui tahap yang boleh diterima dan boleh dikendalikan oleh KWSP. Dengan mengekalkan jumlah bayaran dalam had yang munasabah, KWSP dapat memastikan kestabilan dan keberkesanan pelan persaraan yang ditawarkan kepada pencarum.

Dari segi keseluruhan, penetapan jumlah bayaran minimum dan maksimum dalam Caruman Sukarela KWSP adalah langkah yang penting dalam memastikan kesaksamaan, keberkesanan, dan keselamatan dalam pengurusan persaraan. Pencarum diberikan kebebasan untuk menyumbangkan mengikut kemampuan dan keperluan mereka, sementara had maksimum memastikan bahawa pengurusan dana dilakukan dengan berhemat dan berkesan.

Dengan pemahaman yang jelas mengenai peraturan ini, pencarum dapat membuat keputusan yang bijak dalam menyumbangkan dan menguruskan persediaan persaraan mereka dengan lebih baik. Sebagai institusi kewangan yang bertanggungjawab, KWSP berusaha untuk menyediakan platform yang selamat dan terjamin bagi pencarum merancang masa depan kewangan mereka dengan yakin dan yakin.

Bagaimana Sumbangan Kerajaan Akan Dikreditkan?

Sumbangan Kerajaan kepada akaun KWSP ahli akan dikreditkan melalui proses yang diselenggarakan oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dengan teratur dan berkala. Proses ini melibatkan langkah-langkah berikut:

 1. Pengemukaan Tuntutan Sumbangan: KWSP akan mengemukakan tuntutan sumbangan Kerajaan secara berkala, biasanya berdasarkan jumlah caruman yang dibuat oleh ahli KWSP bagi setengah tahun pertama (Januari hingga Jun) dan setengah tahun kedua (Julai hingga Disember) setiap tahun. Ini bermaksud KWSP akan mengumpulkan data caruman dari semua ahli semasa tempoh yang dinyatakan.
 2. Penerimaan Sumbangan oleh KWSP: Setelah menerima tuntutan sumbangan Kerajaan, KWSP akan memproses dan menyemak semula butiran caruman yang diterima daripada ahli untuk memastikan bahawa sumbangan Kerajaan dibayar berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
 3. Pemprosesan dan Pengekreditan Sumbangan: KWSP akan memproses sumbangan Kerajaan dan mengkreditkannya ke dalam akaun ahli KWSP. Ini melibatkan proses pemindahan wang dari akaun KWSP ke akaun ahli yang bersesuaian.
 4. Pengkreditan ke Akaun 1 Ahli: Wang sumbangan Kerajaan ini akan dimasukkan ke dalam Akaun 1 ahli, yang merupakan Akaun Persaraan. Ini bermakna sumbangan tersebut akan menyumbang kepada simpanan persaraan ahli dan akan terbabit dalam pelbagai pelan persaraan dan pelaburan yang ditawarkan oleh KWSP.

Proses pengkreditan sumbangan Kerajaan ke akaun ahli adalah penting kerana ia memastikan bahawa wang sumbangan itu disalurkan dengan betul kepada persaraan ahli. Ia juga membantu ahli KWSP untuk memantau dan mengurus simpanan persaraan mereka dengan lebih baik, membolehkan mereka untuk merancang masa depan kewangan mereka dengan lebih yakin.

Faedah i-Saraan KWSP

Program i-Saraan KWSP adalah satu inisiatif yang memberi pelbagai faedah kepada individu yang mengambil bahagian dalam skim tersebut. Antara faedah-faedah utama i-Saraan KWSP adalah seperti berikut:

 1. Pengeluaran Mengikut Syarat-syarat Tertentu: Pemegang akaun i-Saraan KWSP dibenarkan membuat pengeluaran tertentu dari akaun mereka mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh KWSP. Ini termasuklah pengeluaran untuk tujuan-tujuan seperti pembelian rumah pertama, pendidikan, atau perbelanjaan kesihatan yang berkaitan dengan diri sendiri atau ahli keluarga.
 2. Saluran Persaraan untuk Golongan Bekerja Sendiri: Program i-Saraan menyediakan saluran persaraan yang penting bagi golongan yang bekerja sendiri dan mereka yang tidak mempunyai pendapatan tetap, seperti suri rumah. Ini membolehkan golongan ini menyimpan untuk persaraan mereka tanpa perlu bergantung kepada penawaran persaraan yang disediakan oleh majikan.
 3. Fleksibiliti Menyimpan: Peserta i-Saraan KWSP boleh menyimpan jumlah apa pun pada bila-bila masa mengikut kemampuan kewangan masing-masing. Ini memberi fleksibiliti kepada individu untuk menyumbangkan mengikut keperluan mereka pada masa yang sesuai.
 4. Dividen Tahunan: Simpanan persaraan dalam akaun i-Saraan KWSP juga akan menerima dividen tahunan yang akan diberikan oleh KWSP. Dividen ini merupakan tambahan kepada simpanan persaraan yang telah dilaburkan, membantu meningkatkan nilai keseluruhan simpanan persaraan peserta.
 5. Pelepasan Cukai Pendapatan: Ahli i-Saraan KWSP juga berpeluang untuk menikmati pelepasan cukai pendapatan bagi jumlah simpanan yang dilaburkan dalam program ini. Ini memberi insentif tambahan kepada individu untuk menyumbangkan lebih banyak untuk persaraan mereka.
 6. Bantuan Kematian: Program i-Saraan KWSP juga menyediakan bantuan kematian sebanyak RM2,500 kepada waris ahli yang meninggal dunia, tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan oleh KWSP. Ini membantu memberi perlindungan kewangan kepada keluarga ahli yang meninggalkan mereka.

i-Saraan KWSP adalah satu inisiatif yang memberi pelbagai faedah kepada individu yang menyertainya. Dengan menyediakan pelbagai kemudahan dan insentif, program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kesedaran dan persediaan persaraan dalam kalangan golongan yang bekerja sendiri atau tidak mempunyai pendapatan tetap.

Syarat Kelayakan i-Saraan KWSP

Syarat kelayakan untuk menyertai i-Saraan KWSP adalah seperti berikut:

 1. Warganegara Malaysia: Individu yang ingin menyertai i-Saraan KWSP perlu menjadi warganegara Malaysia.
 2. Berusia Di Bawah 60 Tahun: Kelayakan i-Saraan terbuka kepada individu yang berusia di bawah 60 tahun pada masa permohonan.
 3. Individu yang Bekerja Sendiri dan Tanpa Pendapatan Tetap: Program i-Saraan menyasarkan individu yang bekerja sendiri dan mereka yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Ini termasuklah individu yang melakukan kerja yang menghasilkan pendapatan tetapi bukan sebagai pekerja, serta suri rumah yang tidak mempunyai pendapatan tetap.
 4. Ahli KWSP: Calon perlu menjadi ahli KWSP untuk memenuhi syarat kelayakan i-Saraan.
 5. Telah Membuat Pilihan i-Saraan: Individu yang ingin menyertai program i-Saraan perlu membuat pilihan untuk i-Saraan dan memohon melalui prosedur yang ditetapkan oleh KWSP.
 6. Mengemukakan Borang KWSP 16G(M): Permohonan i-Saraan perlu disertakan dengan mengemukakan Borang KWSP 16G(M) yang lengkap.

Perlu diingatkan bahawa suri rumah hanya dibenarkan untuk memilih satu (1) insentif pada satu masa. Oleh itu, jika seseorang telah mendaftar untuk Insentif Suri (Kasih Suri Keluarga Malaysia KWSP), mereka perlu membatalkannya terlebih dahulu sebelum memohon i-Saraan yang baru.

Kelayakan individu untuk menyertai i-Saraan adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh KWSP. Oleh itu, individu yang berminat perlu memastikan mereka memenuhi semua kriteria yang diperlukan sebelum membuat permohonan.

Siapa Yang Boleh Memohon iSaraan KWSP

Individu yang boleh memohon i-Saraan KWSP adalah seperti berikut:

 1. Warganegara Malaysia: Kriteria asas untuk memohon i-Saraan adalah menjadi warganegara Malaysia. Ini bermakna hanya individu yang mempunyai kewarganegaraan Malaysia yang layak untuk menyertai program ini.
 2. Berumur 55 Tahun atau Lebih Muda: Calon perlu berumur 55 tahun atau lebih muda pada masa permohonan. Ini bermakna individu yang berusia 55 tahun ke bawah adalah yang layak untuk memohon i-Saraan KWSP.
 3. Individu yang Bekerja Sendiri: Program i-Saraan menyasarkan individu yang bekerja sendiri, yang bermaksud mereka yang melakukan aktiviti yang menghasilkan pendapatan tetapi bukan sebagai seorang pekerja yang diperoleh dari majikan.
 4. Ahli KWSP: Individu yang ingin menyertai i-Saraan perlu menjadi ahli KWSP. Ini bermakna mereka yang telah mendaftar sebagai ahli KWSP atau mempunyai akaun KWSP yang aktif adalah layak untuk memohon i-Saraan.
 5. Telah Membuat Pilihan i-Saraan: Calon perlu membuat pilihan untuk i-Saraan dan memohon melalui prosedur yang ditetapkan oleh KWSP. Ini bermakna mereka yang berminat untuk menyertai program perlu menyatakan pilihan mereka untuk i-Saraan dan mengikuti langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat permohonan.

Secara keseluruhan, individu yang ingin memohon i-Saraan KWSP perlu memastikan bahawa mereka memenuhi semua kriteria yang ditetapkan oleh KWSP. Kriteria ini memberikan panduan yang jelas tentang siapa yang layak untuk menyertai program ini dan membantu memastikan bahawa hanya individu yang benar-benar memenuhi syarat-syarat yang boleh memohon.

Contoh-contoh Individu Yang Bekerja Sendiri

Berikut adalah beberapa contoh individu yang bekerja sendiri yang mungkin memenuhi syarat untuk memohon i-Saraan KWSP:

 1. Petani/Nelayan/Pemandu Teksi: Individu yang bekerja sendiri seperti petani, nelayan, atau pemandu teksi yang bekerja untuk diri mereka sendiri dan tidak bergantung kepada majikan.
 2. Peniaga Kecil/Penjaja/Peniaga Pasar Malam/Peniaga Uptown: Individu yang memiliki perniagaan sendiri seperti peniaga kecil, penjaja, peniaga pasar malam, atau peniaga uptown yang menjalankan perniagaan mereka sendiri tanpa keterlibatan majikan.
 3. Pengasuh Bayi: Individu yang bekerja sendiri sebagai pengasuh bayi, menyediakan perkhidmatan penjagaan anak tanpa perlu bergantung kepada majikan.
 4. Ejen yang Menerima Komisen: Contohnya ejen insurans, ejen hartanah, atau ejen jualan yang menerima komisen sebagai ganjaran bagi perkhidmatan mereka.
 5. Freelancer: Individu yang bekerja sebagai freelancer dalam bidang seperti deejay, penyanyi, pelakon, jurulatih kesihatan, atau perunding dan menerima bayaran selepas memberikan perkhidmatan mereka.
 6. Pemilik Perniagaan: Pemilik perniagaan seperti pemilik tunggal atau rakan kongsi yang membeli dan menjual barangan atau perkhidmatan untuk perniagaan mereka sendiri.
 7. Pemilik Perniagaan Dalam Talian: Individu yang menjalankan perniagaan dalam talian, termasuk peniaga dalam talian atau penjual yang menjual produk atau perkhidmatan secara dalam talian.
 8. Pemilik Praktis Sendiri: Contohnya akauntan, doktor, atau peguam yang memiliki praktis sendiri dan menjalankan perkhidmatan profesional untuk pelanggan mereka sendiri.
 9. Suri Rumah: Individu yang tidak bekerja secara formal tetapi terlibat dalam kerja-kerja rumah tangga atau menjalankan perniagaan kecil dari rumah.
 10. Pekerja Berpencen: Individu yang telah bersara atau berhenti dari pekerjaan tetap tetapi masih terlibat dalam aktiviti atau perniagaan sendiri selepas berpencen.

Kriteria utama adalah bahawa individu tersebut bekerja untuk diri sendiri, tidak mempunyai pendapatan tetap, dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh KWSP untuk memohon i-Saraan.

Cara Memohon Bantuan i-Saraan KWSP: Langkah Demi Langkah

Program i-Saraan KWSP adalah inisiatif yang ditawarkan kepada individu yang bekerja sendiri dan tidak mempunyai pendapatan tetap untuk menyimpan untuk tujuan persaraan mereka. Dengan proses pemohonan yang mudah dan fleksibel, i-Saraan membuka pintu kepada mereka yang ingin memulakan persediaan persaraan mereka sendiri. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memohon bantuan i-Saraan KWSP:

Langkah 1: Isi Borang Permohonan

Langkah pertama dalam proses memohon i-Saraan adalah untuk mengisi borang permohonan yang diberikan oleh KWSP. Borang yang diperlukan adalah Borang i-Saraan KWSP 16G(M). Borang ini boleh dimuat turun dari laman web rasmi KWSP atau diperoleh dari pejabat KWSP yang berdekatan.

Langkah 2: Daftar Secara Dalam Talian atau di Kaunter KWSP

Setelah mengisi borang permohonan, anda mempunyai pilihan untuk mendaftar secara dalam talian melalui Portal Pendaftaran i-Saraan yang disediakan oleh KWSP. Anda boleh mengakses portal ini dari mana-mana peranti yang mempunyai akses internet. Proses pendaftaran dalam talian membolehkan anda untuk mengisi butiran peribadi dan maklumat yang diperlukan dengan mudah dan selesa.

Bagi mereka yang lebih selesa dengan cara tradisional, anda juga boleh mendaftar di kaunter KWSP yang berdekatan. Bawa bersama borang permohonan yang telah diisi dan dokumen yang diperlukan ke kaunter untuk mendaftar secara manual.

Langkah 3: Pembayaran Bantuan i-Saraan

Setelah mendaftar, langkah seterusnya adalah melakukan pembayaran bantuan i-Saraan. Pembayaran boleh dilakukan melalui beberapa cara yang termasuk:

 • Perbankan Internet: Anda boleh menggunakan perkhidmatan perbankan internet yang disediakan oleh bank-bank tempatan seperti Maybank, RHB Bank, Public Bank, Bank Muamalat, dan banyak lagi.
 • Kaunter Ejen Bank: Pembayaran juga boleh dilakukan di kaunter ejen bank yang berdaftar dengan menggunakan tunai atau cek. Anda boleh mendapatkan senarai ejen bank yang berdaftar dari laman web KWSP atau pejabat KWSP yang berdekatan.
 • Kaunter Pembayaran KWSP Ibu Negeri: Pembayaran juga boleh dilakukan di mana-mana kaunter pembayaran KWSP Ibu Negeri, termasuk KWSP Muar, dengan menggunakan Borang KWSP 6A (2).

Dokumen yang Diperlukan

Semasa membuat permohonan dan pembayaran, pastikan anda membawa bersama dokumen-dokumen yang diperlukan:

 1. Kad Pengenalan (MyKad): Untuk pengesahan identiti.
 2. Borang i-Saraan KWSP 16G(M): Diperlukan untuk pendaftaran kali pertama.
 3. Borang i-Saraan KWSP 6A (2): Diperlukan semasa pembayaran.

Kelebihan dan Manfaat i-Saraan KWSP

i-Saraan KWSP menawarkan beberapa kelebihan dan manfaat kepada peserta:

 • Saluran Persaraan Fleksibel: Program ini memberikan saluran persaraan yang fleksibel kepada mereka yang bekerja sendiri dan tidak mempunyai pendapatan tetap.
 • Dividen Tahunan: Simpanan persaraan dalam i-Saraan KWSP akan menerima dividen tahunan yang akan diberikan oleh KWSP. Ini membantu meningkatkan nilai keseluruhan simpanan persaraan peserta.
 • Pelepasan Cukai Pendapatan: Ahli i-Saraan KWSP juga berpeluang untuk menikmati pelepasan cukai pendapatan bagi jumlah simpanan yang dilaburkan dalam program ini.
 • Bantuan Kematian: Program i-Saraan KWSP juga menyediakan bantuan kematian sebanyak RM2,500 kepada waris ahli yang meninggal dunia, tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan oleh KWSP.

Proses memohon bantuan i-Saraan KWSP adalah mudah dan boleh dilakukan dengan beberapa langkah yang mudah diikuti. Dengan menyediakan saluran persaraan yang fleksibel dan pelbagai manfaat, i-Saraan KWSP membantu individu yang bekerja sendiri untuk menyediakan persediaan persaraan yang kukuh. Jangan lepaskan peluang ini untuk memulakan perjalanan ke arah persaraan yang lebih selesa dan stabil.

Cara Daftar dan Saluran Pembayaran i-Saraan KWSP secara Dalam Talian

Program i-Saraan KWSP memberikan peluang kepada individu untuk menyimpan secara sukarela untuk persaraan mereka dengan lebih mudah dan fleksibel. Berikut adalah langkah-langkah untuk mendaftar dan membuat pembayaran i-Saraan secara dalam talian:

Langkah 1: Akses Laman Web KWSP atau Aplikasi i-Akaun KWSP

 1. Buka laman web KWSP i-Akaun di alamat berikut: Laman web i-Akaun KWSP.
 2. Anda juga boleh mengakses aplikasi i-Akaun KWSP melalui Google Playstore untuk pengguna peranti Android atau Apple App Store untuk pengguna peranti iOS.

Langkah 2: Pendaftaran i-Saraan

 1. Sekiranya anda atau suri rumah anda telah berdaftar sebagai ahli KWSP, anda boleh menggunakan pautan ini untuk mendaftar i-Saraan: Pendaftaran i-Saraan.
 2. Tekan butang menu “register i-Saraan” untuk memulakan proses pendaftaran.

Langkah 3: Isi Butiran dan Sahkan Pendaftaran

 1. Isi semua butiran yang diperlukan dalam borang pendaftaran i-Saraan.
 2. Pastikan semua butiran yang dimasukkan adalah betul dan sahkan pendaftaran anda.

Langkah 4: Buat Caruman

 1. Selepas berjaya mendaftar, anda perlu membuat caruman untuk memulakan penyimpanan untuk persaraan anda.
 2. Anda boleh membuat caruman secara dalam talian melalui saluran pembayaran yang disediakan oleh KWSP. Saluran pembayaran termasuk perbankan elektronik, kaunter ejen bank, ejen bank berdaftar, dan kaunter KWSP.
 3. Untuk pembayaran melalui perbankan elektronik, anda boleh menggunakan perkhidmatan perbankan internet dari bank-bank yang disebutkan seperti Maybank, Public Bank, RHB Bank, Bank Muamalat, dan CIMB Bank.
 4. Pembayaran juga boleh dilakukan melalui kaunter ejen bank seperti BSN, Maybank, Public Bank, dan RHB Bank menggunakan tunai atau cek.
 5. Terdapat juga ejen bank berdaftar (EB) BSN dan kaunter KWSP untuk pembayaran yang lebih mudah.
 6. Anda juga boleh membuat pembayaran secara tunai (sehingga RM500 maksimum) atau menggunakan cek di semua kaunter KWSP Ibu Negeri, termasuk KWSP Muar.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, anda dapat mendaftar dan membuat pembayaran i-Saraan KWSP dengan mudah dan efisien melalui platform dalam talian yang disediakan oleh KWSP. Sediakan maklumat yang diperlukan dan mulakan langkah pertama anda ke arah persediaan persaraan yang lebih baik.

FAQ (Soalan Lazim) i-Saraan

Berikut adalah beberapa soalan lazim (FAQ) berkaitan dengan program i-Saraan KWSP beserta jawapan yang sesuai:

Bilakah bayaran Insentif Khas i-Saraan dikreditkan ke dalam Akaun KWSP ahli?

Bayaran Insentif Khas i-Saraan akan dimasukkan ke dalam Akaun 1 Ahli dua (2) kali setiap tahun seperti berikut:

a) Untuk tempoh caruman dari Januari hingga Jun, bayaran insentif akan dimasukkan ke dalam Akaun Ahli selepas bulan Julai;

b) Untuk tempoh caruman dari Julai hingga Disember, bayaran insentif akan dimasukkan ke dalam Akaun Ahli selepas bulan Januari tahun berikutnya.

Bolehkah saya memohon pengembalian semula bayaran Caruman i-Saraan yang telah dibayar kepada KWSP?

Tidak, anda tidak boleh memohon pengembalian semula bayaran Caruman i-Saraan yang telah dibayar kepada KWSP. Semua Caruman i-Saraan yang telah dibayar adalah sah dan tidak boleh diubah. Oleh itu, pastikan pembayaran dibuat dengan teratur sebelum melanjutkan sebarang transaksi berkaitan.

Bolehkah saya membuat bayaran melebihi had maksimum?

Tidak, anda tidak boleh membuat bayaran melebihi had maksimum yang ditetapkan. Sebarang bayaran yang melebihi had maksimum akan dipulangkan kepada ahli. Pastikan anda membuat bayaran yang selaras dengan had maksimum yang telah ditetapkan.

Apakah yang akan berlaku sekiranya saya membuat bayaran Caruman i-Saraan jika saya telah berumur melebihi 55 tahun?

Segala bayaran Caruman i-Saraan yang diterima selepas anda mencapai usia 55 tahun akan dimasukkan ke dalam Akaun Emas. Bayaran ini hanya boleh ditarik keluar selepas anda mencapai usia 60 tahun. Pastikan anda memahami syarat-syarat dan peraturan yang terlibat sebelum membuat sebarang bayaran Caruman i-Saraan, terutamanya jika anda berumur melebihi 55 tahun.

Dengan memahami soalan-soalan lazim ini, anda akan dapat memperoleh maklumat yang berguna tentang program i-Saraan KWSP dan membuat keputusan yang lebih bijak berkenaan dengan persediaan persaraan anda. Jika anda mempunyai soalan tambahan, sila rujuk kepada sumber maklumat rasmi KWSP atau hubungi mereka untuk bantuan lanjut.